ΔΕΔΔΗΕ Θέσεις Εργασίας στα Χανιά

ΔΕΔΔΗΕ Θέσεις Εργασίας στα Χανιά
ΔΕΔΔΗΕ Θέσεις Εργασίας στα Χανιά για Ηλεκτροτεχνιτες Ο ΔΕΔΔΗΕ Ανακοινώνει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 2 θεσεις εργασίας Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις εργασίαςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΜΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ, Τ.Κ. 733 00 – ΧΑΝΙΑ, υπόψιν κου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 28210- 91171).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ολη η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ εδω ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 5/01/2013 ΕΩΣ 14/01/2013
Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2020 - 09:49

Η Επικαιρότητα Τώρα