ΔΕΔΔΗΕ Προσλήψεις στην Κερκυρα για Ηλεκτροτεχνίτες

Προσλήψεις στην Κερκυρα για Ηλεκτροτεχνίτες απο τον ΔΕΔΔΗΕ Ο ΔΕΔΔΗΕ Ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου/ για της ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κέρκυρας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Αλεπού-Κέρκυρα, Τ.Κ 49100, υπόψη κας ΓΚΟΓΚΑ Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 26610 -39447). ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:35

Η Επικαιρότητα Τώρα