Φορος Ακινήτων 2013

Τι αλλαζει με τον φόρο ακινήτων το 2013 Ποιες είναι οι αλλαγες στον φόρο ακινήτων για το 2013 πριν επιβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων περίπου την ανοιξη οπως προβλέπεται. Με το νεο φορολογικό επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας αλλα και θεσπίζεται νεα κλίμακα φόρου για τα ενοίκια Συγκεκριμένα ο φόρος ακινήτων προβλέπει: Ενοίκια. Τα εισοδήματα από ενοίκια αποκτούν τη δική τους κλίμακα φορολόγησης με συντελεστές 10% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα ποσά. Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) 12.000 10% 1.200 12.000 1.200 Υπερβάλλον 33% Φόρος υπεραξίας. Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2013 με συντελεστή 20%. Ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, και αφορά μεταβίβαση κάθε ακινήτου, επιβαρύνοντας τον πωλητή.Απο 01.01.2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων επιβαρύνονται με διπλό φόρο, τον φόρο υπεραξίας που βαρύνει τον πωλητή και αφετέρου τον φόρο μεταβίβασης που βαρύνει τον αγοραστή του ακινήτου.Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, επιβαρύνει τον πωλητή και έχει την έννοια της φορολογίας της υπεραξίας που αποκόμισε ο ιδιοκτήτης το διάστημα που είχε το ακίνητο στην κατοχή του.Ο φόρος υπεραξίας επιβάλεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2013 με συντελεστή 20%. Συγκεκριμένα επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης. Η διαφορά αυτή θα φορολογείται με συντελεστές παλαιότητας, οι οποίοι είναι • 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη • 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη • 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη • 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη • 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη • 0,60 για διακράτηση 25 ετών. Στον φόρο υπεραξίας δεν υπόκεινται:α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων.β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, πάγιου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου.γ) Το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η εξαίρεση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας μεταβίβασης εντός της πενταετίας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:37

Η Επικαιρότητα Τώρα