ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΗ 2013

15/01 / 2013 19:48
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΗ 2013 Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1 Το Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) είναι ένα τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόζεται μια ενιαία τιμή χρέωσης για την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης. Τιμοκατάλογος Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (Oικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο) - Γ1Ν Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ Το μειωμένο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους θεσπίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) και με βάση την απόφαση αυτή ορίστηκε ότι δικαιούχοι του τιμολογίου αυτού είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω. Τιμοκατάλογος
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:39

Η Επικαιρότητα Τώρα