Φορολογία Ακινήτων τι αλλαζει το 2013

Φορολογία Ακινήτων τι αλλάζει το 2013 Εκτός από τις αλλαγές που έρχονται με τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων , έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στην φορολογία ακινήτων , από την αρχή του 2013, με διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου που έχουν ήδη ψηφιστεί. Τι ισχύει ήδη στην φορολογία ακινήτων από τις αρχές του 2013 Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το 10% που αφορούσε τη δαπάνη για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας καταργήθηκε. Η φορολογία στα ενοίκια άλλαξε και ισχύει η φορολόγηση με συντελεστή 10% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ενώ άνω του εν λόγω ποσού ο συντελεστής ανέρχεται στο 33% Επανήλθε πάλι ο φόρος υπεραξίας κατά τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Ο φόρος υπεραξίας που θα προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) επι της διαφοράς της αγοράς ακινήτου και της τιμής πώλησης. Ο φόρος υπεραξίας ακινήτων περιλαμβάνει και συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου που μεταβιβάζεται . Δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησής του ακινήτου, που θα φορολογείται , θα λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή συντελεστών παλαιότητας. Συντελεστες παλαιότητας : Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας Από 1 έως 5 0,90 Πάνω από 5 έως 10 0,80 Πάνω από 10 έως 15 0,75 Πάνω από 15 έως 20 0,70 Πάνω από 20 έως 25 0,65 Πάνω από 25 0,60

Η Επικαιρότητα Τώρα