ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012

Newsroom
06/03/2012 - 14:49
06/03/2012 - 14:49
06/03/2012 - 14:49
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012 Ανακοίνωση σχετικά με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2012 Το χρηματοδοτικό…
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012

Ανακοίνωση σχετικά με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2012

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ανά τομέα και οι δαπάνες για το 2012 εξειδικεύονται ως εξής:

 

·           «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων 2,2 εκ. ευρώ, για το έτος 2012. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος 2011 και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

 

·           «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», με συνολικό προϋπολογισμό τέσσερα εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων ένα εκ. ευρώ για το έτος 2012. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών και έκτακτων αναγκών των Φορέων.

·           LIFELIFE«Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές περιβαλλοντικές δράσεις και διεθνής συνεργασία»«Μεταβατικά προγράμματα»,Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

<span style="Calibri" ,"sans-serif""="">«Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο η πολιτεία επιστρέφει στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, πόρους που συγκεντρώνονται ως ισοζύγιο για τη διαχρονική επιβάρυνση που έχει υποστεί από την ανθρώπινη παρέμβαση. Με τους πόρους αυτούς, το 2012 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Ταμείου για την αστική αναζωογόνηση, την ανάπλαση των πόλεων, τις παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, τη δημιουργία ελεύθερων χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικά για την Αθήνα και τις ζημιές που έχει υποστεί στους δημόσιους χώρους, το Πράσινο Ταμείο θα προωθήσει κατά προτεραιότητα δράσεις αποκατάστασης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ειδικά τον Δήμο».