Αντικατασταση αδειας κυκλοφορiας

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής δικαιολογητικα Αρμόδια Υπηρεσία για την αντικατασταση αδειας κυκλοφοριαςΗ Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Δικαιολογητικά για αντικατασταση αδειας κυκλοφοριας 1.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: " έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ". 2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (στην περίπτωση απώλειας - κλοπής) 3.Η φθαρμένη άδεια κυκλοφορίας (στην περίπτωση φθοράς) Διαδικασία:1. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας Χρόνος Διεκπεραίωσης:Αυθημερόν ή μία (1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ.(1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. - Λ.Ι.Χ. - Φ.Δ.Χ. - Λ.Δ.Χ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:50

Η Επικαιρότητα Τώρα