ΙΚΥ μετεκπαίδευση ελλήνων επιστημόνων στο CERN

IKY μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στο CERN Το IKY, στο πλαίσιο συνεργασίας του με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς/Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, προέβη στις 28-1-2013 στην υπογραφή δύο συμφωνιών που αφορούν στη μετεκπαίδευση ελλήνων επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής CERN. Η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη όπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι των δύο οργανισμών, ο Πρόεδρος του ΙΚΥ καθηγητής Νίκος Δεμερτζής και ο Γενικός Διευθυντής του CERN prof. Rolf-Dieter Heuer υπέγραψαν τις δύο συμφωνίες.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:01

Η Επικαιρότητα Τώρα