Κοινωνία της Πληροφορίας Μητρώο Αξιολογητών

Newsroom
26/02/2013 - 16:33
26/02/2013 - 16:33
26/02/2013 - 16:33
Κοινωνία της Πληροφορίας Μητρώο Αξιολογητών
Κοινωνία της Πληροφορίας Μητρώο Αξιολογητών Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, κάνει γνωστό, ότι ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ, προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών για…
Κοινωνία της Πληροφορίας Μητρώο Αξιολογητών

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, κάνει γνωστό, ότι ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ, προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών για συμμετοχή σε αμειβόμενες επιτροπές διαγωνισμών, με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

   Για τον παραπάνω λόγο, η ΚτΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, να εγγραφούν άμεσα ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους, στη διεύθυνση http://Registry.ktpae.gr ή στον ιστότοπο της εταιρείας (www.ktpae.gr).