Σε διαβούλευση η Ψηφιοποίηση Εγγράφων και το Ηλεκτρονικό Αρχείο

Σε διαβούλευση η Ψηφιοποίηση Εγγράφων και το Ηλεκτρονικό Αρχείο Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2013 και έως τις 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο», το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς θεσμικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την μετάβαση στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Τα βασικά σημεία του σχεδίου του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος αφορούν θέματα σχετικά με την αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και δεδομένων, τη διαδικασία ψηφιοποίησης των έντυπων αρχείων της δημόσιας διοίκησης, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας. Τέλος προβλέπεται μηχανισμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την ανάκτηση των δεδομένων από καταστροφή ή βλάβη του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έρχεται σε συνέχεια ρυθμίσεων που έχει ήδη θεσμοθετήσει το ΥΔΜΗΔ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως την Υπουργική Απόφαση που αφορά στη διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ, στην ασφαλή χρονοσήμανση και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης εγγράφων, καθώς και στη γνωστοποίηση λήψης των εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και της αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων έως τον Ιούνιο του 2013. Η διαβούλευση διεξάγεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=695
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:07

Η Επικαιρότητα Τώρα