Νέο σύστημα καταχώρισης και εισόδου εξόδου στην ΕΕ

Νέο σύστημα καταχώρισης και εισόδου εξόδου στην ΕΕ Ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και εισόδου/εξόδου για ταξιδιώτες υπηκόους τρίτων χωρών προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επιτάχυνση, διευκόλυνση και ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ. Με το μηχανισμό «έξυπνων συνόρων» διευκολύνεται η πρόσβαση αλλοδαπών ταξιδιωτών στην ΕΕ, ευνοώντας και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εκτιμάται ότι το 2011, οι αλλοδαποί ταξιδιώτες απέφεραν στην ευρωπαϊκή οικονομία 271 δισ. ευρώ. Με το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών, οι υπήκοοι τρίτων χωρών όταν εισέρχονται στην ΕΕ θα υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο στοιχείων και ασφάλειας. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου (αυτόματες θύρες) στα κύρια σημεία συνοριακής διέλευσης, όπως αεροδρόμια που χρησιμοποιούν την εν λόγω σύγχρονη τεχνολογία. Το σύστημα θα καταγράφει τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου πολιτών τρίτων χωρών. Θα υπολογίζει τη διάρκεια της σύντομης εγκεκριμένης παραμονής με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ειδοποιεί τις εθνικές αρχές όταν δεν υπάρχει καταγραφή εξόδου έως τη λήξη της προθεσμίας παραμονής. Θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα που βασίζεται στη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η παρούσα πρακτική είναι χρονοβόρα, δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για τις διελεύσεις των συνόρων, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό της υπέρβασης της επιτρεπόμενης άδειας παραμονής με λειτουργικό τρόπο και δεν επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας ή καταστροφής των ταξιδιωτικών εγγράφων. πηγη:Ελευθεροτυπία

Η Επικαιρότητα Τώρα