Προθεσμία εως 14 Απριλιου για τα ανασφάλιστα οχήματα

Προθεσμία εως 14 Απριλιου για τα ανασφάλιστα οχήματα να ασφαλιστούν Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπονται αυστηρές ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα αλλά και η δυνατότητα διασταύρωσης των συγκεκριμένων οχημάτων . Συγκεκριμένα προωθούνται αυστηρές ποινές για όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα από 14 Απριλίου 2013 και μετά .Οι ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι : α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:09

Η Επικαιρότητα Τώρα