ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Βήμα-βήμα η διαδικασία για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων   Βήμα 1 Αρχικά απαιτείται η υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (υπόδειγμα εξουσιοδότησης εδώ). Υπόδειγμα της αίτησης θα βρείτε εδω. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν: : • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν (υπόδειγμα εδώ) • Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) από Δημόσιο Ταμείο • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ (Υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης εδώ) με συνημμένα α)Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, β)Τοπογραφικό, γ)Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση .  Σε περίπτωση που στείλετε ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά,θα πρέπει κάθε αντίγραφο να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα ή το προξενείο για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Βήμα 2 Η υπηρεσία εξετάζει τυχόν ελλείψεις και τις καταγράφει στο πίσω μέρος της αίτησης ή βάζει την σφραγίδα πληρότητας σε περίπτωση που είναι ολοκληρωμένη. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να μπουν ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης εάν είναι πλήρης ο φάκελος. Στη συνέχεια η πολεοδομία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί. Το πολύ σε διάστημα 60 ημερών, θα σταλεί στον ενδιαφερόμενο το έντυπο υπολογισμού εισφοράς που μπορείτε να δείτε εδώ. Σε αυτό θα αναγράφεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.( Υπολογίστε το πρόστιμο εδώ) Βήμα 3 Αφού καταβάλλετε τα οφειλόμενα ποσά, θα πρέπει να προσκομίσετε τα διπλότυπα πληρωμής στην πολεοδομία. Εκεί θα καταγραφούν στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» (υπόδειγμα εδώ) και στο έντυπο της αίτησης του Ιδιοκτήτη στο οποίο θα μπεί η σφραγίδα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:26

Η Επικαιρότητα Τώρα