Ενεργες Προκηρυξεις 2013 Μάρτιος

Ενεργες Προκηρυξεις 2013 προσληψεις σε πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ Στις παρακάτω παραγράφους θα βρείτε μερικες απο τις προκηρύξεις για τον μήνα Ιανουάριο 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 133/5-2-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2851/7-12-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-4-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-0718 και 07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 140/8-2-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3179/7-12-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Αστρογεωφυσικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 - 4 - 2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στα ΦΕΚ 133/5-2-13 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2850/2-11-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475) ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Φιλολογία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-4-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 130/5-2-13 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: (Θηβών 2, 115 27 Γουδή, Τηλ.: 210 7461117) ΤΟΜΕΑΣ: Προσθετολογίας Αριθ. Προκήρυξης: 1213007044/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-4ΑΧ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική» ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθ. Προκήρυξης: 1213007043/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-7Φ9) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» Αριθ.Προκήρυξης: 1213007045/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-11Λ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: (Δήλου 1Α, 115 27 Γουδή, Τηλ.: 210 7461402) ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς Αριθ. Προκήρυξης: 1213006022/30-11-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΙΞΞ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική (Γενική-Κοινωνική)» ΤΟΜΕΑΣ: Βασικών Επιστημών Αριθ. Προκήρυξης: 1213006024/30-11-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-5Δ8) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία» ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Τηλ.: 210 7277474) ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού Αριθ. Προκήρυξης: 1213006028/7-12-12(ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΙΟΧ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού» ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορίας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας Αριθ. Προκήρυξης: 1213006029/7-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΘΗΓ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστική πράξη και νέες τεχνολογίες (Γαλλική – Ελληνική Γλώσσα)» ΤΟΜΕΑΣ: Γαλλικής Λογοτεχνίας Αριθ. Προκήρυξης: 1213006030/6-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-AI0) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Λογοτεχνία» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 - 4 - 2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ. 36/18.1.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική». ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία». ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων με Έμφαση στον Εργαστηριακό τους Χαρακτηρισμό και τον Έλεγχο Συστημάτων Επεξεργασίας τους». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 18.04.2013 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων : Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανταζίδη 193, 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 2552041161 Ιατρικής, Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551030928. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, 67100 ΞΑΝΘΗ, τηλ. 2541079101, 2541079108 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρυσσει την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 91/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-0Θ6 - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία με εξειδίκευση στη Νευροουρολογία και Ουροδυναμική». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΔΤΒ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΤΥΨ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-4ΙΘ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΖΝΟ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-3ΒΕ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώδη Νοσήματα». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΚΥ7 - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώδη Νοσήματα». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΓΒΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-6Σ8 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 4-4-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος: Ιατρικής: τηλ.: 2610-969101, 2610-969102, e-mail: secretary@med.upatras.gr, Ιστότοπος: www.med.upatras.gr ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει: - Μία (1) θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία του Ανθρώπου». ΦΕΚ δημοσίευσης: 15/15.01.2013, τ. Γ΄. - Μία (1) θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοστατιστική – Επιδημιολογία της Διατροφής». ΦΕΚ δημοσίευσης: 35/18.01.2013, τ. Γ΄. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 01.04.2013. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων, θα πρέπει να αποστέλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα, πληροφορίες τηλ. 210-9549114, ώρες 10.00 –14.30). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία, Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών και Ελαίων». ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λιβαδοπονία». -Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Άγριας Πανίδας». Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην ημερήσιο τύπο, δηλ. από 20/3/2013 έως και 18/4/2013. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ/Λ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Λ (www.teilar.gr). Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τηλ. 2441041082 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 2441064701 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο». - Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Εμπορικά Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο Εταιρειών ή Ναυτικό Δίκαιο ή Δίκαιο Ανταγωνισμού». Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα νια κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/guidesProceduresAcadmPersn.aspx Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη, 15-5-2013, δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα: Ι. Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής. II. Βιογραφικό Σημείωμα. III. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις). IV. Κατάλογο δημοσιεύσεων. V. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων. VI. Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Συμβουλίου — Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ.: 22894158/4155, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15-5-2013 και ώρα 5:00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2013. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 22 -5- 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 15 -5- 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 1/5/2013 μέχρι και 7/5/2013 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω διακοπών του Πάσχα. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Νομικής (00357 22892920). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3568 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: Αντικείμενο έργου: Μορφολογικός και οπτοηλεκτρονικός χαρακτηρισμός ετεροδομών και νανοδομών InGaN και φωτοβολταϊκών διατάξεων. Θεωρητική μελέτη φυσικής ετεροδομών με μεθόδους αυτοσυνεπούς επίλυσης Schrodinger-Poisson συμπεριλαμβανομένων διαδικασίων δημιουργίας-επανασύνδεσης φορέων και φαινομένων μεταφοράς Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 43.500,00€ Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες Τόπος εκτέλεσης έργου: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Απρίλιος 2013 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και δυνατότητες του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή/και η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Φυσικής, ή Μηχανικού, ή Επιστήμης Υλικών, ή Χημείας, ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής  Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών ή άλλου αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο  Αποδεδειγμένη γνώση Κβαντομηχανικής  Καλή γνώση Αγγλικής (επιπέδου Lower ή ισότιμου ή ανωτέρου ) Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία σε χαρακτηρισμό/μελέτη ημιαγωγών  Εμπειρία σε πειραματική έρευνα.  Δημοσιεύσεις, σε συνάφεια με το έργο Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak350fa916436d882fa45d48942369797b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy350fa916436d882fa45d48942369797b = 'thomakis' + '@'; addy350fa916436d882fa45d48942369797b = addy350fa916436d882fa45d48942369797b + 'uoc' + '.' + 'gr'; var addy_text350fa916436d882fa45d48942369797b = 'thomakis' + '@' + 'uoc' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak350fa916436d882fa45d48942369797b').innerHTML += ''+addy_text350fa916436d882fa45d48942369797b+''; , Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810393166, μέχρι και τις 20-3-2013 και (ώρα 14:30). Με κοινοποίηση στον υπεύθυνο του προγράμματος επίκουρο καθηγητή Ηλιόπουλο Ε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d = 'iliopoul' + '@'; addy97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d = addy97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d + 'physics' + '.' + 'uoc' + '.' + 'gr'; var addy_text97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d = 'iliopoul' + '@' + 'physics' + '.' + 'uoc' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d').innerHTML += ''+addy_text97bab0411e28a7a9d92e5b683eda962d+''; Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει: α) Διαβιβαστικό-βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα, παράρτημα Α) (προσοχή να αποσταλεί σκαναρισμένο ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου). Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται αναφορά στον αριθμό της πρόσκλησης (2035/05-03-2013). β) σε ηλεκτρονική μορφή αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών με ακριβή βαθμό πτυχίου, αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τυχόν δημοσιεύσεις, κλπ) (σκαναρισμένα). γ) Δύο ονόματα και διευθύνσεις ακαδημαϊκών/ερευνητών που γνωρίζουν τους ενδιαφερόμενους και μπορούν να παρέχουν συστάσεις. Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα. Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ. 2810 394113, κ. Ε. Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Email: iliopoul@physics.uoc.gr Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011. Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ. Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και του Οδηγού Διεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ (http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3568 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: Αντικείμενο έργου: Ολοκληρωμένος χαρακτηρισμός ετεροδομών και νανοδομών με βάση τις τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης για την κατανόηση των δομικών ιδιοτήτων και της επίδρασης των διεπιφανειών στις οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και στην εισαγωγή ατελειών, σε σχέση με τις συνθήκες ανάπτυξης Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 37.500,00€ Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες Τόπος εκτέλεσης έργου: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Απρίλιος 2013 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και δυνατότητες του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή/και η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Φυσικής, ή Μηχανικού, ή Επιστήμης Υλικών, ή Χημείας, ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών ή άλλου αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχο) Εισαγωγικού επιπέδου γνώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (ΤΕΜ) Επιθυμητά προσόντα: Πειραματική εμπειρία σε χαρακτηρισμό/μελέτη ημιαγωγών με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (ΤΕΜ) Πολύ καλή γνώση σύγχρονων τεχνικών προετοιμασίας δειγμάτων ΤΕΜ, με έμφαση στη τεχνική tripod Καλή γνώση τεχνικών και πακέτων λογισμικού επεξεργασίας εικόνων ΤΕΜ Δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το έργο Βασικές γνώσεις προγραμματισμού και διαχείρισης επιστημονικών πακέτων λογισμικού (Origin, Mathematica κλπ.) Kαλή γνώση Microsoft Office (ECDL ή αντίστοιχο) Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed = 'thomakis' + '@'; addyb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed = addyb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed + 'uoc' + '.' + 'gr'; var addy_textb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed = 'thomakis' + '@' + 'uoc' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed').innerHTML += ''+addy_textb86a53d212cf3c9e64f2a621293d6aed+''; , Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810393166, μέχρι και τις 20-3-2013 και (ώρα 14:30). Με κοινοποίηση στον υπεύθυνο του προγράμματος επίκουρο καθηγητή Ηλιόπουλο Ε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakcfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923 = 'iliopoul' + '@'; addycfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923 = addycfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923 + 'uoc' + '.' + 'physics' + '.' + 'auth' + '.' + 'gr'; var addy_textcfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923 = 'iliopoul' + '@' + 'uoc' + '.' + 'physics' + '.' + 'auth' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakcfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923').innerHTML += ''+addy_textcfa19c2a047dfa78f6441c48e1f61923+''; και στον υπεύθυνο του ΑΠΘ, επικ. καθηγητή Δημητρακόπουλο Γ., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d = 'gdim' + '@'; addyd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d = addyd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d + 'auth' + '.' + 'gr'; var addy_textd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d = 'gdim' + '@' + 'auth' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d').innerHTML += ''+addy_textd145e8dbfd377eeafc48a28348b7352d+''; . Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει: α) Διαβιβαστικό-βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα, παράρτημα Α) (προσοχή να αποσταλεί σκαναρισμένο ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου). Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται αναφορά στον αριθμό της πρόσκλησης (2036/05-03-2013). β) σε ηλεκτρονική μορφή αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών με ακριβή βαθμό πτυχίου, αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τυχόν δημοσιεύσεις, κλπ) (σκαναρισμένα). γ) Δύο ονόματα και διευθύνσεις ακαδημαϊκών/ερευνητών που γνωρίζουν τους ενδιαφερόμενους και μπορούν να παρέχουν συστάσεις. Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα. Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ. 2310 998562, κ. Γ. Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab = 'gdim' + '@'; addy8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab = addy8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab + 'auth' + '.' + 'gr'; var addy_text8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab = 'gdim' + '@' + 'auth' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab').innerHTML += ''+addy_text8e536bcc77ada8bb176cda7bdf74d2ab+''; Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011. Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ. Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και του Οδηγού Διεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ (http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf). ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανοικτά Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Λάζαρο Μεράκο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου της Κατηγορίας Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» ζητείται επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 1.667.210€ και υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/03/2012 έως 28/2/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ) την οποία αποστέλλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα ΚΑ: 11565 Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28/03/2013. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο θα ληφθεί η 28.03.13. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης έργου θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες του επιμέρους έργου και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του έργου. Η αμοιβή συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψηφίων. Επιστημονικό Προσωπικό Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου συνεργάτες. Ο ανώτατος αριθμός συνεργατών με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται σε 98. Αντικείμενο ενασχόλησης: Η ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων που ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ και συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού και πληροφοριών του μαθήματος. Δόμηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eClass σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αναδιαμόρφωση των αρχείων των διαφανειών και των σημειώσεων oΚατάτμηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες και διαλέξεις oΑνάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τύπου αρχείων ppt, word κ.α, σύμφωνα με οδηγίες για την προσβασιμότητα. Εντοπισμό ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων. Υλοποίηση διαδραστικών ασκήσεων στην πλατφόρμα Open eClass. Aνάρτηση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα Open eClass. Ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων στην πλατφόρμα Open eClass. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Διαχείριση του ωρολόγιου προγράμματος καταγραφής διαλέξεων. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Άριστη γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών ή Ιταλικών ή Ισπανικών (μόνο για τις θέσεις υποστήριξης των αντίστοιχων τμημάτων) Εμπειρία σε χρήση πλατφορμών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως δημιουργός ψηφιακών μαθημάτων. Εμπειρία ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Καλή γνώση των λογισμικών MS PowerPoint και Word 2007 ή 2010. Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) γνώση ξένης Κοινοτικής Γλώσσας. Καλή γνώση ανάπτυξης κειμένου σε LATEX (μόνο για τις θέσεις υποστήριξης των Θετικών Επιστημών). Εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εμπειρία στη δημιουργία μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eClass. Εμπειρία ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του προς υποστήριξη τμήματος. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο του προς υποστήριξη τμήματος. Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο. Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. Οι θέσεις κατανέμονται με βάση τον ακόλουθο πίνακα στις ακόλουθες κατηγορίες. Κατηγορία Προς υποστήριξη τμήμα Θέσεις έως 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 3 2 Βιολογίας 3 3 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 2 4 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 3 5 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 5 6 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 4 7 Επικοινωνίας & ΜΜΕ 2 8 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 4 9 Θεατρικών Σπουδών 2 10 Θεολογίας 4 11 Ιατρικής 5 12 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 1 13 Ιστορίας & Αρχαιολογίας 3 14 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 2 15 Κοινωνικής Θεολογίας 2 16 Μαθηματικών 7 17 Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης 2 18 Μουσικών Σπουδών 2 19 Νομικής 3 20 Νοσηλευτικής 4 21 Οδοντιατρικής 4 22 Οικονομικών Επιστημών 2 23 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 2 24 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 5 25 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης 2 26 Σλαβικών Σπουδών 1 27 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 2 28 Φαρμακευτικής 3 29 Φιλολογίας 3 30 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 3 31 Φυσικής 3 32 Χημείας 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι προτάσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στο προκριματικό στάδιο και τους κατατάσσει με βάση τα προσόντα τους. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους. Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων που θα συνάψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ θα καθοριστεί στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους με την παρούσα πρόσκληση. Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (α) προκύψουν νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη του έργου, (β) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αντικαταστήσει κάποιον συνεργάτη ή (γ) θελήσει κάποιος συνεργάτης να αποχωρήσει από το έργο, δεν θα δημοσιευτεί ξανά η πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είχαν κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε επιλογή νέου ερευνητή αιτιολογώντας την κρίση της. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5 = 'maria' + '@'; addy4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5 = addy4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5 + 'noc' + '.' + 'uoa' + '.' + 'gr'; var addy_text4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5 = 'maria' + '@' + 'noc' + '.' + 'uoa' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5').innerHTML += ''+addy_text4a73ead9a299b7f478d144bdcfe9fce5+''; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ/679/22-8-96 – ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 –ΦΕΚ Α’ 156 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο: «ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία» και α/α: «01» με ίδια μέσα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης (αρ. πρωτ. 13186/20-08-2012 Απόφαση Ένταξης) «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία» με κωδικό MIS 380442 που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με χρονική διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Πράξης από 01/01/2012 έως 30/09/2015 (χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης διαρκείας 45 μηνών), Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 134/19.02.2013 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής: -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: A), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων, με έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης ψυχοφυσιολογικών σημάτων των τυφλών κατά την αντίληψη της προσωδίας, τη δημιουργία γνωστικών χαρτών και την ανάπτυξη μεθόδων ανεύρεσης αξιοπιστίας από την επανεξέταση ειδών ενεργητικής αφής, στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ5 «Ανάλυση ψυχοφυσιολογικών σημάτων των τυφλών κατά την αντίληψη της προσωδίας». Παραδοτέο Π5.1: «Ενδιάμεση έκθεση προόδου: Καταγραφή και ανάλυση ψυχοφυσιολογικών σημάτων». Παραδοτέο Π5.2: «Τελική έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης ψυχοφυσιολογικών σημάτων με την συγκριτική αξιολόγηση των μελετηθέντων ομάδων». Δράση Δ1 «Δημιουργία γνωστικών χαρτών από τα άτομα με οπτική αναπηρία μέσω απτικοακουστικών πληροφοριών». Παραδοτέο Π1.1: «Έκθεση Προόδου για την δημιουργία γνωστικών χαρτών από τα άτομα με οπτική αναπηρία μέσω απτικοακουστικών πληροφοριών». Παραδοτέο Π1.2: «Τελική Έκθεση για την δημιουργία γνωστικών χαρτών από τα άτομα με οπτική αναπηρία μέσω απτικοακουστικών πληροφοριών». Δράση Δ7 «Ανεύρεση αξιοπιστίας μέσα από την επανεξέταση των ειδών ενεργητικής αφής ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων». Παραδοτέο Π7.1: «Έκθεση για τα αποτελέσματα των συντελεστών αξιοπιστίας και ανάδειξη των κυρίαρχων ειδών ενεργητικής αφής με τη χρήση γαντιού». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 11.500,00€ (ένδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Φυσικής ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 3) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 4) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών. 5) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας ψυχοφυσιολογικών σημάτων προκλητών δυναμικών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. 2) Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών LabView, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας / απασχόλησης. 3) Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 4) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στον Νομό Αττικής λόγω των ιδιαί- τερων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνη- τικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: B), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων, με έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων για την ακουστική πρόσβαση στα οπτικά χαρακτηριστικά των εγγράφων και τις μαθηματικές εκφράσεις καθώς και σε μεθόδους προσανατολισμού και κινητικότητας μέσω απτικοακουστικών πληροφοριών, στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ4 «Ακουστική Πρόσβαση των Ατόμων με Απώλεια Όρασης στα Οπτικά Χαρακτηριστικά των Εγγράφων». Παραδοτέο Π4.1: «Ενδιάμεση Έκθεση αποτελεσμάτων Ακουστικής Πρόσβασης των Ατόμων με Απώλεια Όρασης στα Οπτικά Χαρακτηριστικά των Εγγράφων». Παραδοτέο Π4.2: «Έκθεση αποτελεσμάτων Ακουστικής Πρόσβασης των Ατόμων με Απώλεια Όρασης στα Οπτικά Χαρακτηριστικά των Εγγράφων». Παραδοτέο Π4.3 : «Ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό και ένα άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου». Δράση Δ6 «Πρόσβαση των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία στις Μαθηματικές Εκφράσεις μέσω της Ακοής και Αφής». Παραδοτέο Π6.1: «Ενδιάμεση έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης της αντίληψης απόδοσης απλών και σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων μέσω απτικοακουστικών αναπαραστάσεων». Παραδοτέο Π6.2 : «Έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης της αντίληψης απόδοσης απλών και σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων μέσω απτικοακουστικών αναπαραστάσεων». Δράση Δ2 «Συμβολή των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». Παραδοτέο Π2.1: «Έκθεση Προόδου για τη συμβολή των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». Παραδοτέο Π2.2: «Τελική Έκθεση για τη συμβολή των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 15.840,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες και οχτακόσια σαράντα ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Πληροφορικής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 3) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Φυσικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας 4) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 5) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών. 6) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων Καθολικής Πρόσβασης για ΑμεΑ και της Προσβασιμότητας Εγγράφων για άτομα με απώλεια όρασης. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική εμπειρία ή από ερευνητική εμπειρία (δημοσιεύσεις σε: πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια διεθνών ξενόγλωσσων βιβλίων, τεχνικών εκθέσεων σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης) ή από συνδυασμό αυτών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Παρακολούθηση Σεμιναρίων/Λοιπών Επιμορφώσεων στην περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής για Άτομα με Αναπηρία, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης. 2) Παρακολούθηση Σεμιναρίων/λοιπών επιμορφώσεων στην περιοχή της Διοίκησης και Αποτίμησης της Έρευνας και Τεχνολογίας, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης. 3) Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών LabView, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας / απασχόλησης. 4) Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού Java, C, PHP, MySQL, Visual Basic, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας ή/και απασχόλησης. 5) Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 6) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στον Νομό Αττικής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Γ), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων, με έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων για την ακουστική πρόσβαση στις μαθηματικές εκφράσεις, στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, ως εξής: Δράση Δ6 «Πρόσβαση των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία στις Μαθηματικές Εκφράσεις μέσω της Ακοής και Αφής». Παραδοτέο Π6.1: «Ενδιάμεση έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης της αντίληψης απόδοσης απλών και σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων μέσω απτικοακουστικών αναπαραστάσεων». Παραδοτέο Π6.2 : «Έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης της αντίληψης απόδοσης απλών και σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων μέσω απτικοακουστικών αναπαραστάσεων». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 1.440,00€ (χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών. 4) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων Καθολικής Πρόσβασης για ΑμεΑ και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας για υποστήριξη της εκπαίδευσης ΑμεΑ. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική εμπειρία ή από ερευνητική εμπειρία (δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια διεθνών ξενόγλωσσων βιβλίων, τεχνικών εκθέσεων σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης) ή από συνδυασμό αυτών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Εμπειρία στις Γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Java, Matlab, PHP, JavaScript, MySQL και σε εργαλεία CMC ανάπτυξης ιστοθέσεων που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις απασχόλησης. 3) Εμπειρία στη μετατροπή βιβλίων θετικών επιστημών σε προσβάσιμη μορφή που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας/απασχόλησης. 4) Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη φωνητικών διαλογικών διεπαφών χρήστη, που αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας / απασχόλησης. 5) Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 6) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στον Νομό Αττικής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Δ), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση στην κατασκευή των τρισδιάστατων χαρτών αφής, τη σύνδεση και παραμετροποίηση της απτικής συσκευής, τη δημιουργία των τεστ, στη συγγραφή των εκθέσεων προόδου του έργου (2 ετήσιων και 1 τελικής) και ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ2 «Συμβολή απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό & την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». Παραδοτέο Π2.1: «Έκθεση Προόδου για τη συμβολή των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». Παραδοτέο Π2.2: «Τελική Έκθεση για τη συμβολή των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία». Παραδοτέο Π2.3: Δύο (2) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ένα (1) άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου. Δράση Δ10 «Συντονισμός - Διάχυση». Παραδοτέο Π9.1: «Ετήσια Έκθεση Προόδου του έργου». Παραδοτέο Π9.2: «Ετήσια Έκθεση Προόδου του έργου». Παραδοτέο Π9.3: «Τελική Έκθεση Προόδου του έργου». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Δύναται να αποδειχθεί από επαγγελματική εμπειρία στη χρήση συστημάτων πληροφορικής για άτομα με οπτική αναπηρία ή ερευνητική εμπειρία στην εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας ή από συνδυασμό αυτών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Εξειδίκευση στα Συστήματα και Διαδίκτυα Υπολογιστών. Δύναται να αποδειχθεί με την κατάθεση πιστοποιητικών παρακολούθησης προγραμμάτων εξειδίκευσης ή άλλο πρόσφορο μέσο. 2) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία σε θέση συντονισμού/υλοποίησης ερευνητικού, αναπτυξιακού ή άλλου Προγράμματος. Δύναται να αποδειχθεί με την κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Ε), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση στην καταγραφή και αποτύπωση ενός corpus γεωμετρικών σχημάτων που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιλογή αυτών (ή κατασκευή) με βάση ένα σύνολο κριτηρίων και στη συνέχεια ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (βιντεοσκοπήσεις). Συμπεριλαμβάνονται φάσεις εκπαίδευσης χρηστών, αναλύσεις και συγγραφή κειμένων. Τα παραπάνω αναλύονται ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ3 «Ανίχνευση και Χαρτογράφηση των ειδών της ενεργητικής αφής ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων» Παραδοτέο Π3.1: «Έκθεση Προόδου για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτισημε επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.2: «Τελική Έκθεση για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.3: «Τρία (3) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τρία (3) άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλολογίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου. 4) Άριστη γνώση της Braille. Η άριστη γνώση δύναται να αποδειχθεί με πιστοποίηση από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) ή από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδας (Ο Ήλιος), ή από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος. 5) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Η εμπειρία/ προϋπηρεσία και η χρονική διάρκειά της θα αποδει- κνύονται από σχετικές σπουδές ή από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική/ ερευνη- τική/διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Φοίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής. 2) Καλή γνώση άλλων γλωσσών (κατά προτίμηση της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ισπανικής). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στο Νομό Μαγνησίας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Ζ), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση την υποστήριξη υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση στην ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης και συσχέτιση τους με επίπεδα κατανόησης και συντελεστές αξιοπιστίας. Τα παραπάνω αναλύονται ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ3 «Ανίχνευση και Χαρτογράφηση των ειδών της ενεργητικής αφής των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων» Παραδοτέο Π3.1: «Έκθεση Προόδου για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.2: «Τελική Έκθεση για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Δράση Δ7 «Ανεύρεση αξιοπιστίας μέσα από την επανεξέταση των ειδών ενεργητικής αφής των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων» Παραδοτέο Π7.1: «Έκθεση για τα αποτελέσματα των συντελεστών αξιοπιστίας και ανάδειξη των κυρίαρχων ειδών ενεργητικής αφής με τη χρήση γαντιού». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση τηςανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλολογίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 2) Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου. 4) Άριστη γνώση της Braille. Η άριστη γνώση δύναται να αποδειχθεί με πιστοποίηση από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) ή από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδας (Ο Ήλιος), ή από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος. 6) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης. Η εμπειρία/ προϋπηρεσία και η χρονική διάρκειά της θα αποδεικνύονται από σχετικές σπουδές ή από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική/ ερευνητική/διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής. 2) Καλή γνώση άλλων γλωσσών (κατά προτίμηση της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ισπανικής). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στο Νομό Μαγνησίας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Η), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων που θα προκύπτει από τη συστηματική ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (βιντεοσκοπήσεις). Τα παραπάνω αναλύονται ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ3 «Ανίχνευση και Χαρτογράφηση των ειδών της ενεργητικής αφής των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων». Παραδοτέο Π3.1: «Έκθεση Προόδου για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.2: «Τελική Έκθεση για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.3: «Τρία (3) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τρία (3) άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου, με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 1.200,00€ (χίλια διακόσια ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Ενεργή Φοίτηση σε προπτυχιακό στάδιο σε ακαδημαϊκό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ή άλλο συναφές τμήμα της ημεδαπής. Εν προκειμένω ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α, περ.δ της ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996 – ΦΕΚ 826, Τεύχος Β΄ η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚΑ’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, σύμφωνα με τις οποίες «η οικονομική ενίσχυση για φοιτητές που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόληση τους να υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες εβδομαδιαίως, μπορεί να ανέλθει σε ποσό μέχρι 500.000 δρχ. κατ΄ έτος με αναπροσαρμογή του ποσού κατά τον επίσημο δείκτη ετήσιου πληθωρισμού». 2) Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου. 4) Άριστη γνώση της Braille. Η άριστη γνώση δύναται να αποδειχθεί με πιστοποίηση από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) ή από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδας (Ο Ήλιος), ή από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Καλή γνώση άλλων γλωσσών (κατά προτίμηση της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ισπανικής). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 2) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στο Νομό Μαγνησίας λόγω των ιδιαίτε- ρων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Θ), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων του ανωτέρω Υποέργου ιδίων μέσων με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων που θα προκύπτει από τη συστηματική ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (βιντεοσκοπήσεις). Τα παραπάνω αναλύονται ειδικότερα ως εξής: Δράση Δ3 «Ανίχνευση και Χαρτογράφηση των ειδών της ενεργητικής αφής των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων» Παραδοτέο Π3.1: «Έκθεση Προόδου για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Παραδοτέο Π3.2: «Τελική Έκθεση για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ενεργητικής αφής ατόμων με απώλεια όρασης κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και συσχέτιση με επίπεδα κατανόησης». Δράση Δ8 «Πειραματικός σχεδιασμός για την εφαρμογή των ειδών της ενεργητικής αφής σε πραγματικές συνθήκες» Παραδοτέο Π8.2: «Ένα (1) άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό και δύο (2) άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων». για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου, με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 1.400,00€ (χίλια τετρακόσια ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Ενεργή Φοίτηση σε προπτυχιακό στάδιο σε ακαδημαϊκό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ή άλλο συναφές τμήμα της ημεδαπής. Εν προκειμένω ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α, περ.δ της ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996 – ΦΕΚ 826, Τεύχος Β΄ η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, σύμφωνα με τις οποίες «η οικονομική ενίσχυση για φοιτητές που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόληση τους να υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες εβδομαδιαίως, μπορεί να ανέλθει σε ποσό μέχρι 500.000 δρχ. κατ΄ έτος με αναπροσαρμογή του ποσού κατά τον επίσημο δείκτη ετήσιου πληθωρισμού». 2) Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 3) Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιώνδιαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) Τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου. 4) Γνώση της Braille. Η άριστη γνώση δύναται να αποδειχθεί με πιστοποίηση από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) ή από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδας (Ο Ήλιος), ή από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο που θα συνεκτιμηθούν: 1) Καλή γνώση άλλων γλωσσών (κατά προτίμηση της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ισπανικής). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 2) Η εντοπιότητα ήτοι η κατοικία/έδρα του υποψηφίου στο Νομό Μαγνησίας λόγω των ιδιαίτε- ρων χαρακτηριστικών του παραδοτέου έργου και της διϊδρυματικότητας της ερευνητικής πρότασης χάριν των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία στον εν λόγω Νομό. Τα προσόντα των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από πρωτότυπους τίτλους σπουδών, ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους, πρωτότυπα αποδεικτικά των προσόντων ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τους και νόμιμα αποδεικτικά/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με προσκόμιση πρωτότυπων συμβάσεων ή ενσήμων ή Α.Π.Υ. ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους ή με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση εργοδότη). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 18/03/2013 και κατά τις ώρες από 10:00 – 11:00 στο Γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Παπαδόπουλου. (3ος όροφος, γραφείο 306, Κτίριο ΚΖ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση* (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο) 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Πρωτότυπους ή νόμιμα επικυρωμένους τίτλους σπουδών 4. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα). *Το δικαιολογητικό (1) υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται είτε από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) σε ηλεκτρονική μορφή. Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη που θα διενεργήσει Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 306 (3ος όροφος, Κτίριο ΚΖ) Εγνατίας 156, ΤΚ: 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891403, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1 = 'kpapado' + '@'; addyd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1 = addyd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1 + 'uom' + '.' + 'gr'; var addy_textd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1 = 'kpapado' + '@' + 'uom' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1').innerHTML += ''+addy_textd3e0681ea28e80c9fdb5bdab98dc32a1+''; , κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών και κατά τις ώρες από 10:00 – 11:00. ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2013 Πρόσληψης τεσσάρων(4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ. Παππά, που εδρεύει στο Χρυσό-Ν. Σερρών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δ. ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ. Παππά που εδρεύει στο Χρυσό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ.Παππά Χρυσό ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. 1 101 Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ.Παππά Χρυσό ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 1 102 Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ.Παππά Χρυσό ΥΕ16 Προσωπικού βοηθητικών Εργασιών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 100 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 101 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 102 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 58/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του αρθρ.1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της Αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 100,101, 102 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις με κωδικούς 100,101,102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Σερρών. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ, Τ.Κ.: 620 46 ΧΡΥΣΟ- Νομού Σερρών, απευθύνοντάς την στο «ΔΗΜΟ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ», υπόψη Κας Τσιλεδάκη Μαρίας- Όρσολας ή Μονόχειρ Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2321352642, 2321074249, όλες τις εργάσιμες ημέρες- ώρα: από 8.00 π.μ.-15.30 μ.μ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης (05-03-2013 μέχρι 14-03-2013) της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Εμμ.Παππά στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που είναι το ακόλουθο: http://sites.diavgeia.gov.gr/npddkentroallilegiiskaikoikonikispolitikis _dimosempapa και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www. empapas.gr. Θα διατίθεται επίσης και από το γραφείο του Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δ. Εμμ.Παππά στο Χρυσό- Σερρών. Πρόσληψη 2 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης , για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κομοτηνής που εδρεύει στο Νομό Ροδόπης. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη μένη από δημόσια αρχή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες κατάθεσης αιτήσεων 09:00 έως 12:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, για το Ηράκλειο Κρήτης στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κομοτηνής, Σισμάνογλου 69Α, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, απευθύνοντάς. (τηλ. επικοινωνίας:25310 24024). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 6-3-2013 έως 15-3-201. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=60503&nt=18&lang=1 Πρόσληψη 43 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2013, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 2 Δημοτική Κοινότητα Περίστασης 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1 Τοπική Κοινότητα Κούκου 1 Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Βρύας 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ Δημοτική Κοινότητα Λόφου 5 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Αρωνά 1 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1 Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 1 Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 1 Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτά μου 2 Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδιού 1 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 1 Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης 1 Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισόρειας 1 Τοπική Κοινότητα Ανω Αγίου Ιωάννη 2 Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2 Οικισμός Νέου Κεραμιδιού 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2013 και ημερομηνία λήξης την 15-10-2013, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Καισαριανής Ο Δήμος Καισαριανής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα (30) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο.Τ.Α., Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βρυούλων 125 - Τ.Κ 16121 Καισαριανή. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 2. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 3. ΠΕ η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 4. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 5. ΠΕ η ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 6. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 7. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8. ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Μ.Μ.Ε 1 9. ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1 10. ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ 2 11. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 12. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 13. ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 14. ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 15. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 16. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 17. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ) 1 18. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ) 1 19. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 4.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται 5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.) 6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής από 1/2/2013 μέχρι 31/3/2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: Α. οι ημερομηνίες διορισμού –ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας. Β. ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (πχ υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους ) 7. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ. 1) εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. 678/18-1-2013 ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής». (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου) 8. Το Τμήμα Διοίκησης - Προσωπικού θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας 9. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει 10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής στα τηλέφωνα: 2132010741, 2132010775 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.kessariani.gr/portal/page/portal/Index/%CE%BF%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/Tελευταία%20Νέα/Πρόσκληση%20για%20εκδήλωση%20ενδιαφέρ Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της έδρας στον Πειραιά, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. (Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α)). Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 03 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ 01 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 02 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και του άρθρου 35, παρ. 5, του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α), όπως ισχύουν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα δύναται να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του ως άνω αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Δήμων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α). Β) Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α). Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι από 11 Μαρτίου 2013 μέχρι 10 Απριλίου 2013, να υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών - Τμήμα Προσωπικού (ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, ΤΚ 18538, Πειραιάς) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα. 2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:  η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών  το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας  ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και  ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη. Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07) η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α): α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.10345/1378/25-2-2013 Ανακοίνωση της Α.Δ. Αιγαίου» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ανακοίνωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας για την πλήρωση σαράντα (40) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=4351
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:18

Η Επικαιρότητα Τώρα