Πέντε δράσεις για την απλούστευση των Δημόσιων Συμβάσεων

Newsroom
13/03/2013 - 18:46
13/03/2013 - 18:46
13/03/2013 - 18:46
Πέντε δράσεις  για την απλούστευση των Δημόσιων Συμβάσεων
Πέντε δράσεις  για την απλούστευση των Δημόσιων Συμβάσεων Πέντε δράσεις προωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις της χώρας, για…
Πέντε δράσεις  για την απλούστευση των Δημόσιων Συμβάσεων

Πέντε δράσεις προωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις της χώρας, για την απλούστευση, την επικαιροποίηση και την ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθευομένων ειδών και την ηλεκτρονικοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας, η απλούστευση και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων και η επίτευξη του στόχου να προμηθεύεται το Δημόσιο "ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές".


Συγκεκριμένα οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:


- Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ - www.eprocurement.gov.gr), έχει ξεκινήσει η ανάρτηση προς διαβούλευση για δέκα ημέρες όλων των Τεχνικών Προδιαγραφών που εντάσσονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών.


- Πρόσφατα, έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο "Απλούστευση Διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ)" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμισης 2007-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞΧ -Γ79)


- Η Τεχνική Διεύθυνση έχει συντάξει Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα είδη Απορριμματοφόρα Οχήματα και Κάδους Απορριμμάτων, οι οποίες μετά από δημόσια διαβούλευση βρίσκονται ήδη σε χρήση από τους ΟΤΑ.


- Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα άρβυλα που προμηθεύονται φορείς των Υπουργείων Εθνικής 'Αμυνας και Δημοσίας Τάξης - Προστασίας του Πολίτη, βρίσκονται στο στάδιο της ανασκόπησης και επικαιροποίησης.


- Την 07-03-2013 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΓΓΕ συνάντηση εργασίας της Τεχνικής Διεύθυνσης με μέλη και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών και Μελανιών και των παραγωγικών και εμπορικών μονάδων του κλάδου υλικών διαγράμμισης οδών. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διατύπωση προτάσεων και απόψεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών των εν λόγω ειδών, με σκοπό την επικαιροποίηση και την ενοποίηση των υφισταμένων τεχνικών προδιαγραφών των υλικών διαγράμμισης οδών.

Δείτε Ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2020