6 δισ. ευρώ από την ΕΕ σε προγράμματα για ανέργους

Newsroom
14/03/2013 - 15:52
14/03/2013 - 15:52
14/03/2013 - 15:52
6 δισ. ευρώ από την ΕΕ σε προγράμματα για ανέργους
6 δισ. ευρώ από την ΕΕ σε προγράμματα για ανέργους Συνολικά 6 δισ. ευρώ θα διατεθούν την περίοδο 2014-20 σε στοχευμένα προγράμματα με στόχο την…
6 δισ. ευρώ από την ΕΕ σε προγράμματα για ανέργους

Συνολικά 6 δισ. ευρώ θα διατεθούν την περίοδο 2014-20 σε στοχευμένα προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όπως αποφασίστηκε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανόνες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 και διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-20.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αναμένεται να ενισχύσει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις περιοχές της Ένωσης στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερέβαινε, το 2012, το 25%.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος της σχολικής τους ζωής ή από τη στιγμή που μένουν άνεργοι.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, 3 δισ. ευρώ θα προέλθουν από μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού, με τίτλο «απασχόληση των νέων», και το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί με τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2013 το ποσοστό της ανεργίας των νέων στην ΕΕ (23,6%) ήταν υπερδιπλάσιο από το ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων.

Υπάρχουν σήμερα 7,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι (ηλικίας 15-24 ετών) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

Δείτε Ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2020