ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

15/03 / 2013 12:40
ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ Δεν προκύπτει αλλαγή στάσης του υπουργείου Οικονομικών στο μείζον θέμα που έχει ανακύψει με τις περιπτώσεις ακινήτων που βαρύνονται με ΕΕΤΗΔΕ στη βάση λανθασμένων στοιχείων, αν και υπάρχουν δήμοι που δεν απέστειλαν εγκαίρως τις μεταβολές στον αρμόδιο φορέα Διαχείρισης Δικτύου της ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ για να διορθωθούν τα λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πολλοί βουλευτές έχουν επισημάνει με ερωτήσεις τους το πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών και ζητούν λύση. Στις 13 Μαρτίου, διαβιβάστηκε στη Βουλή ακόμη ένα έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υπογράφεται από τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη και στο οποίο επαναλαμβάνεται: «Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι δήμοι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα (μέχρι 31.3.2012) τα στοιχεία με τις διορθώσεις, τούτο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αλληλουχία μη ενημέρωσης των στοιχείων των ακινήτων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθότι η ΔΕΗ δεν ενημερώθηκε για τις αλλαγές αυτές και συνεπώς δεν απέστειλε τα στοιχεία των ακινήτων στην ορθή τους, μετά τις διορθώσεις, κατάσταση. Επίσης, μεταβολές που δόθηκαν από τους δήμους στο ΔΕΔΔΗΕ μετά την 31.3.2012 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012». Για τη διόρθωση των λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που είχαν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας είχαν υποχρέωση να ελέγξουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης και, στην περίπτωση που έπρεπε, να προβούν στη διόρθωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δήμοι όφειλαν να αποστείλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ. Η ημερομηνία αυτή άτυπα ίσχυσε μέχρι 31η Μαρτίου 2012. ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ 2013 πηγη :ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:21

Η Επικαιρότητα Τώρα