Απο αύριο οι αιτήσεις για την επιδότηση συστηματος ελέγχου εισροών εκροών

Newsroom
21/03/2013 - 20:48
21/03/2013 - 20:48
21/03/2013 - 20:48
Απο αύριο οι αιτήσεις για την επιδότηση συστηματος ελέγχου εισροών εκροών
Απο αύριο οι αιτήσεις για την επιδότηση συστηματος ελέγχου εισροών εκροών Οι πρατηριούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν…
Απο αύριο οι αιτήσεις για την επιδότηση συστηματος ελέγχου εισροών εκροών

Οι πρατηριούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ενίσχυσης για την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalaid.ktpae.gr/ από αύριο Παρασκευή, 22 Μαρτίου, μέχρι και τις 27 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει δράση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», με εκτιμώμενο προϋπολoγισμό 30 εκατ. ευρώ, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική υπ΄αριθμ. Β2 -829Α /2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και του εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων) που κατέχουν τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:

- 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

- 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας

- 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

Οι κατ' αποκοπήν ενισχύσεις αφορούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών, το υποσύστημα αντλιών, το υποσύστημα δεξαμενών και την αυτόματη έκδοση φορολογικών αποδείξεων.

Πληροφορίες, επίσης, όπως ενημερώνει το υπουργείο Ανάπτυξης, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 213 1514230 και 213 1514428.

Δείτε Ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2020