Να συνεχιστεί η λειτουργία των καταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα

Να συνεχιστεί η λειτουργία των καταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα Tη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων των τριών Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με τους ίδιους όρους λειτουργίας των Ελληνικών Τραπεζών, με στόχο τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, της ομαλότητας και της σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών η ΟΤΟΕ. Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, είναι οι εξής: · Οι τρεις Κυπριακές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα (Κύπρου, CBP Bank και Eλληνική) θα μεταβιβαστούν σε Ελληνικές Τράπεζες σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις στην Κύπρο. · Οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίζονται απόλυτα καθώς και τα συμφέροντα των συναλλασσόμενων και των καταθετών στις Τράπεζες αυτές. · Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την μεταβίβαση των εργαζομένων καθώς και των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού από τις Κυπριακές στις Ελληνικές Τράπεζες, έχει την έγκριση του Eurogroup και θα γίνει στα πλαίσια της διαδοχικότητας υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Η ΟΤΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη κατάσταση αυτή από πολύ κοντά και θα παρέμβει άμεσα εκ νέου, αν χρειαστεί, με γνώμονα τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ομαλής λειτουργίας των Τραπεζών στο σύνολό τους.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:27

Η Επικαιρότητα Τώρα