ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ . Το νέο σύστημα βασίζεται πρωτίστως στην τιμή ζώνης και φέρει εκπτώσεις στα πρόστιμα βάσει συγκεκριμένων συντελεστών, ενώ ευνοούνται τα ακίνητα μεγαλύτερης παλαιότητας και οι πρώτες κατοικίες. Τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν από το 1983 θα πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερα πρόστιμα, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το αυθαίρετο αποτελεί την κύρια και μόνη κατοικία του ατόμου και όταν τα εισοδήματά του είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με το μέγεθος της αυθαιρεσίας και θα αυξάνεται σημαντικά στις μεγάλες παραβάσεις άνω του 100% της επιτρεπόμενης δόμησης. Η παντελής έλλειψη οικοδομικής άδειας, όπως και η θέση του αυθαιρέτου σε εκτός σχεδίου περιοχή επίσης ανεβάζουν το πρόστιμο. Ευνοϊκή πάντως θα είναι η αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που το κτίσμα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, όπως και για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το πρόστιμο διατήρησης των αυθαιρέτων θα προκύπτει από έναν νέο μαθηματικό τύπο που θα βασίζεται πρωτίστως στην τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών ενώ θα εισάγονται διάφοροι συντελεστές, όπως παλαιότητας, κοινωνικοί, είδους υπέρβασης κλπ. Ο τρόπος υπολογισμού αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Πέμπτη. Ένα ακόμα θέμα που θα οριστικοποιηθεί στην Ολομέλεια είναι οι οικονομικές διεκδικήσεις του ΙΚΑ από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για τη διατήρηση μιας αυθαίρετης κατασκευής (ή χρήσης) υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά της επιφάνειας επί την τιμή ζώνης, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι το άθροισμα των επιμέρους - ανά ιδιοκτησία. Στην περίπτωση βοηθητικών χώρων (υπογείων, παταριών κ.λπ.), εισάγεται μειωτικός συντελεστής 50% για το πρόστιμο. Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν λαμβάνονται υπόψη τα 5,6,7,8,9. Για αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις κάτω των 20 τετραγωνικών μέτρων προβλέπονται κατ΄ αποκοπή πρόστιμα ως εξής: Για τιμή ζώνης κάτω των 2.500 ευρώ σε εντός σχεδίου περιοχή, το πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ, ενώ για τιμή ζώνης ίση ή άνω των 2.500 ευρώ το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, το πρόστιμο ορίζεται στα 1.500 ευρώ. Τα ανωτέρω πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση, μέχρι την 31.12.2011. Προθεσμίες τακτοποίησης Η αίτηση τακτοποίησης του αυθαιρέτου μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του δήμου το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Το ΚΕΠ υποχρεούται να διαβιβάσει τον φάκελο στην πολεοδομία εντός 15 ημερών. Η πολεοδομία ελέγχει μόνο την πληρότητα του φακέλου. Σε περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται επιτόπου και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμέσως. Αν γίνει μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή, ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους. Πώς διαμορφώνονται τα παράβολα Με την υποβολή της αίτησης για την "τακτοποίηση" του αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) καταθέτει παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 500 και 4.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του κτίσματος. Το παράβολο δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που θα καταβληθεί στη συνέχεια. Η διαδικασία είσπραξης των ποσών θα οριστεί με υπουργική απόφαση και θα προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσής τους σε τράπεζες. Πιο αναλυτικά, το παράβολο διαμορφώνεται: Στα 500 ευρώ για αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετη χρήση μέχρι 75 τετραγωνικά μέτρα ή όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, στα 1.000 ευρώ για κτίριο / χρήση μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα και στα 2.000 ευρώ για κτίριο / χρήση μέχρι 2.000 τ. μ. Σε περιπτώσεις κτιρίων άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το παράβολο φθάνει τα 4.000 ευρώ. Ο φάκελος της "τακτοποίησης" περιλαμβάνει την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση με τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, στοιχεία της οικοδομικής άδειας (όπου υπάρχει), καθώς και στοιχεία του ακινήτου (ημερομηνία ανέγερσης, ολοκλήρωσης κλπ.). Επισυνάπτεται υποχρεωτικά η τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης τεχνική έκθεση μηχανικού και απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή χάρτη όπου προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου. Για τις κατοικίες απαιτείται έλεγχος δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από μηχανικό. Σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, συνάθροισης κοινού, εμπορικά, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, εκκλησίες, τράπεζες, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό. ΠΗΓΗ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:27

Η Επικαιρότητα Τώρα