Παράταση στις επιταγές Κυπριακών Τραπεζών

Παράταση στις επιταγές Κυπριακών Τραπεζών Παραταση παίρνουν οι προθεσμίες για τις επιταγές έως τις 23/3 συμφωνα με κοινή απόφαση των Κυπριακών Τραπεζών , Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνική Τράπεζα. Η ανακοίνωση αναφέρει: Οι κυπριακές τραπεζικές εταιρείες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Ρopular Βank Public CO ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι δυνάμει αποφάσεων των Κυπριακών Αρχών ορίσθηκε να παραμείνουν κλειστά τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα από την 19/3/2013 έως και την 22/3/2013.Συνεπεία των ως άνω αποφάσεων, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας κατ’άρθρο 48 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, εξ αιτίας της οποίας ταυποκαταστήματα των ως άνω Τραπεζών στην Ελλάδα δεν δύνανται να εμφανίσουν, πληρώσουν και εκκαθαρίσουν τις επιταγές που έχουν περιέλθειστην κατοχή τους από οποιαδήποτε αιτία. Ως εκ τούτου, οι νόμιμες προθεσμίες προς εμφάνιση των ως άνω επιταγών παρατείνονται μέχρι τηνπάροδο της ανωτέρας βίας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:27

Η Επικαιρότητα Τώρα