Οι περιορισμοί στις αναλήψεις στην Κυπρο

Οι περιορισμοί στις αναλήψεις στην Κυπρο Περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών στην Κύπρο και μετατροπή όλων των καταθέσεων σε προθεσμιακούς προβλέπει ο νόμος που πέρασε από την κυπριακή Βουλή για τον περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων. Ουπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει: Περιορισμό στη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών Απαγόρευση ή και περιορισμός στην εξαργύρωση επιταγώνΠεριορισμό στις διατραπεζικές συναλλαγές ή και στις συναλλαγές εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματοςΠεριορισμό στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμαΠεριορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορώνΠεριορισμούς στις αναλήψεις μετρητώνΑπαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίαςΥποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίαςΑπαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμώνΜετατροπή καταθέσεων που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους σε καταθέσεις προθεσμίαςΑπαγόρευση ή και περιορισμός στις συναλλαγές χωρίς μετρητάΟποιοδήποτε άλλο περιοριστικό μέτρο το οποίο ο υπουργός ή κατά περίπτωση ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας κρίνει απαραίτητο να επιβληθεί υπό τις περιστάσεις για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:27

Η Επικαιρότητα Τώρα