Ποιες προμήθειες Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Newsroom
01/04/2013 - 17:34
01/04/2013 - 17:34
01/04/2013 - 17:34
Ποιες προμήθειες Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
Ποιες προμήθειες Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως το τέλος του χρόνου, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας…

Ποιες προμήθειες Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Εξαιρούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως το τέλος του χρόνου, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οι προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι φορείς που θα διενεργούν τους διαγωνισμούς θα πρέπει να στείλουν στο υπουργείο σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε δεκτό ότι η παράλειψη ένταξης στο Ενιαίο πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών εκείνων των προμηθειών που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης δεν εμποδίζει, σε κάθε περίπτωση, την υπογραφή των συμβάσεων αυτών, διότι ο σκοπός των προβλεπομένων από τον νόμο διατάξεων καλύπτεται πλήρως από την προηγηθείσα διαδικασία ένταξης των προμηθειών αυτών στο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

πηγη:ΑΠΕ

OVERFM104.9