Ανασφάλιστα αυτοκίνητα ερχεται το πρόστιμο μετά τις 15/4/2013

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα έρχεται το πρόστιμο μετά τις 15/4/2013 Μετα τις 15/04/2013 θα ξεκινήσει η σύζευξη των αρχείων της ΓΓΠ Σοπου θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα αυτοκινητα και θα αποστείλλει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες τους με την οποία θα του δίνεται 8 ημέρες διορία προκειμένου να ασφαλιστουν. Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες που έλαβαν τα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα τους θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές εταιρείες ωστε να τα ασφαλίσουν προσκομίζοντας τα ειδοποιητήρια αλλά και παράβολο αξίας 250 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ποια ειναι το προστιμο για τα ανασφάλιστα αυτοκινητα απο τις 15/04/2013 α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας που ορίζει ο νόμος είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), η οποία θα προβαίνει στη διασταύρωση των αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:39

Η Επικαιρότητα Τώρα