Πινακίδα δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες

Newsroom
04/04/2013 - 18:11
04/04/2013 - 18:11
04/04/2013 - 18:11
Πινακίδα δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες
Πινακίδα δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες Ο υφυπουργός Αναπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς με εγκύκλιο που εξέδωσε για την τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης…
Πινακίδα δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες

Ο υφυπουργός Αναπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς με εγκύκλιο που εξέδωσε για την τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης που υποχρέωνε την ανάρτηση της πινακίδας ( δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη ) για την μη υποχρέωση του καταναλωτή να πληρώσει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό , υποχρεώνει και όσους παρέχουν υπηρεσίες και δεν έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τιμοκατάλογο να αναρτήσουν την συγκεκριμένη πινακίδα .

Ο υφυπουργός στον αγορανομικό κώδικα συμπλήρωσε την παρακάτω παράγραφο:

Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς την υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου, οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθετήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές σημείο του γραφείου τους.