Η ΕΣΕΕ για το επιδομα ανεργιας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Newsroom
05/04/2013 - 19:05
05/04/2013 - 19:05
05/04/2013 - 19:05
Η ΕΣΕΕ για το επιδομα ανεργιας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Η ΕΣΕΕ για το επιδομα ανεργιας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ Η απόφαση για την καταβολή επιδοματος από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν διακόψει…
Η ΕΣΕΕ για το επιδομα ανεργιας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Η απόφαση για την καταβολή επιδοματος από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, δεν λύνει όλα τα προβλήματά τους, είναι, όμως, ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί δικαίωση των διαρκών προσπαθειών της ΕΣΕΕ για την ενίσχυση όσων έχουν ανάγκη τόσο τη μέριμνα όσο και την αλληλεγγύη, προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό τονίζει ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Βασίλης Κορκίδης, υπογραμμίζοντας στα μέλη της ότι είχε επανειλημμένως προωθήσει με παρεμβάσεις το συγκεκριμένο ζήτημα στην Πολιτεία, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα μέριμνας για τους εμπόρους, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κλείσιμο των καταστημάτων τους και σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω της ύφεσης.

«Οι προσπάθειές μας, - αναφέρει ο κ.Κορκίδης - θα συνεχισθούν και θα εντοπιστούν, πλέον, στην διεύρυνση της υπαγωγής στο συγκεκριμένο βοήθημα και των συναδέλφων μας που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους αλλά έχουν οφειλές προς τον ασφαλιστικό τους φορέα και το δημόσιο και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές αυτές».

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ οι οποίοι έχουν διακόψει, αποδεδειγμένα, το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται ή έχουν μισθωτή απασχόληση, δεν λαμβάνουν σύνταξη και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά προς τον ειδικό αυτό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, ύψους 10 ευρώ μηνιαίως όπως καθορίστηκε στο ν. 3986/2011. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι εξής:

-Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα υπαγωγής κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος και καταβολή της εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό που προσδιορίζεται, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1.1.2011, σε ποσό αντίστοιχο με τις εισφορές για : 1 έτος, τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μετά την 1.1.2012, 2 έτη, τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής μετά την 1.1.2013, 3 έτη, τουλάχιστον, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1.1.2014 και μετά.

-Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών να μην υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 ευρώ και το αντίστοιχο οικογενειακό τα 30.000 ευρώ.

-Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 1.1.2012 και μετά, για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.

-Να μην έχει γίνει υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος, καθώς και να μην έχει γίνει αίτηση συνταξιοδότησης.

-Να μην έχει γίνει μεταβίβαση της επιχείρησης ή μεριδίου ή μετοχών σε αυτή από τον δικαιούχο του βοηθήματος σε σύζυγό ή συγγενείς α' και β' βαθμού.

-Να έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου.

-Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει το βοήθημα από έναν μόνο φορέα τον οποίο και επιλέγει με υπεύθυνη δήλωσή του. Ως προς τη διαδικασία, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του και εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής του από τα μητρώα του ασφαλιστικού του φορέα.

Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται στα 360 ευρώ, μηνιαίως και καταβάλλεται, από τον ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανάλογα με το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.