ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες ληγει η προθεσμία

ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες απο αύριο τα πρόστιμα ενδεχόμενο παράτασης Απο αύριο ισχύουν τα πρόστιμα για οσες μοτοσυκλέτες δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ .Συγκεκριμένα οσες μοτοσυκλέτες από 50 κ. εκ. και άνω δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και η άδεια είναι πριν το 2001 θα πληρώνουν πρόστιμο 400 ευρώ. Το πρόστιμο της Τροχαίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ για τις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν δελτίο ΚΤΕΟ από αυριο είναι 400 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εντός 10 ημερών το Δελτίο ΚΤΕΟ στη Τροχαία θα καταβάλλει το ποσό των 50 ευρώ. Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες Το ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες εχει ισχύει για 2 χρόνια και η Κάρτα Θορύβου για 1 χρόνο, με το κόστος ελέγχου πιστοποίησης από τα ΚΤΕΟ να ανέρχεται σε 20,33 ευρώ. Από τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία και οι μοτοσυκλέτες με τρεις ή τέσσερις τροχούς. Υπάρχει ενα μικρό ενδεχόμενο να δοθεί παράταση λιγων ημερών ωστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών να περάσουν ΚΤΕΟ αφού τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται το αδιαχώρητο στα σημεία ελέγχου ΚΤΕΟ .Μεχρι και αυτη την ώρα ομως δεν εχει ανακοινωθεί κάτι . Επίσης, μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού τελών για όλα τα οχήματα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Μεταφορών, με βάση την οποία θα καθορίζονται τα τελικά ποσά έπειτα από στρογγυλοποιήσεις. Από την έως σήμερα πρακτική επιβάρυνσης στα οχήματα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο τα τέλη εκπροθέσμων ελέγχων ΜΟΤΟ αναμένονται ως εξής: α) έως 1 μήνα καθυστέρηση = 10 ευρώ, β) 1-6 μήνες = 20 ευρώ, γ) 6+ μήνες = 41 ευρώ. Πότε περνάνε ΚΤΕΟ οι μοτοσυκλέτες της Αττικής Για όλες τις μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στην Αττική η υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ έχει ξεκινήσει από τον Μάιο του 2012 και ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο καυσαερίων, φώτων, φρένων, θορύβου και οπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης (η με αριθμό 2670/11-12-2012 Απόφαση Περιφέρεια Αττικής) σε τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ υποχρεούνται μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc, ως ακολούθως: - Όσα μοτοσυκλέτες έχουν 1η άδεια κυκλοφορίας έως το 1998 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ μέχρι τις 31/12/2012. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 1999 υποχρεούνταν να περάσουν από ΚΤΕΟ από την 1/1/2013 έως τις 28/2/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2000 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ από την 1/3/2013 έως τις 31/3/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2001 περνούν από 1/4/2013 έως 30/4/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2002 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/5/2013 έως 31/5/2013. -Όσες μοτοσικλέτες έχουν 1η άδεια το 2003 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/6/2013 έως 30/6/2013. -Οι μηχανές με 1η άδεια το 2004 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/7/2013 έως 31/8/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2005 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/9/2013 έως 31/10/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2006 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/11/2013 έως 21/12/2013

Η Επικαιρότητα Τώρα