Σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών Σενγκεν ΙΙ

Σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών Σενγκεν ΙΙ Σήμερα αρχίζει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ δεύτερης γενιάς (SIS II) για να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Το SIS II επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχων στα σύνορα, των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών όσον αφορά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα. Επίσης, περιλαμβάνει καταχωρίσεις για αγνοούμενα πρόσωπα, ιδίως παιδιά, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, φορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας τα οποία ενδεχομένως έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί. Η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το SIS II αρχίζει να λειτουργεί σήμερα. Μαζί με συναδέλφους από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στάδιο ανάπτυξης του έργου. Κληρονομήσαμε μια δύσκολη υπόθεση και η επαναφορά του έργου αυτού στη σωστή τροχιά δεν ήταν εύκολη, αλλά με αποφασιστικότητα ανταποκριθήκαμε σε μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του νέου Οργανισμού eu-LISA». Ο κ. Krum Garkov, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) δήλωσε τα εξής: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη λειτουργική διαχείριση του SIS II. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση της διαχείρισης του συστήματος, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες επτά ημέρες την εβδομάδα και σε 24ωρη βάση στα κράτη μέλη και θα συμβάλλει στις προσπάθειες για μια ασφαλέστερη Ευρώπη». Με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, το SIS II συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στον χώρο Σένγκεν. Το SIS II αποτελεί τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο λειτουργεί από το 1995, και διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες), νέων ειδών καταχωρίσεων (αεροσκάφη, σκάφη, εμπορευματοκιβώτια, μέσα πληρωμών που έχουν κλαπεί), ή τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών καταχωρίσεων (όπως καταχώριση για πρόσωπο και όχημα). Επίσης, το SIS II θα περιλαμβάνει αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που θα επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση· επομένως οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να διασφαλίσουν την αναγκαία συνέχεια στις υποθέσεις αυτές. Το SIS II διασφαλίζει την ισχυρή προστασία των δεδομένων. Πρόσβαση στο SIS II έχουν μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών του πληροφοριών. Επίσης, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται και διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS II. Πλαίσιο Το SIS II είναι ένα προηγμένο σύστημα ΤΠ το οποίο αποτελείται από τρεις συνιστώσες: ένα κεντρικό σύστημα, τα εθνικά συστήματα των κρατών Σένγκεν και μια υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2013, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού από μέρους της Επιτροπής σχετικά το έργο SIS II από το 2002, ανέρχονται σε 167 784 606 ευρώ. Η μετάβαση των δεδομένων από το SIS Ι+ στο SIS II θα περατωθεί μετά από εντατική περίοδο παρακολούθησης (που θα διαρκέσει ένα μήνα), κατά τη διάρκεια της οποίας τόσο το SIS Ι+ όσο και το SIS II θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν και να είναι συντονισμένα. Από την 9η Μαΐου 2013 ο Οργανισμός ΤΠ (eu-LISA) θα αναλάβει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του κεντρικού συστήματος.

Η Επικαιρότητα Τώρα