Προσλήψεις σε δήμους και πανεπιστήμια Απρίλιος 2013

Προσλήψεις σε δήμους και πανεπιστήμια Απρίλιος 2013 Στις παρακάτω παραγράφους θα δείτε κάποιες απο τις προσλήψεις σε δήμους και Ανωτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι ανοικτες για αιτήσεις ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.258/6.3.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία με έμφαση στην εξωσωματική γονιμοποίηση». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εμβρυομητρική Ιατρική». ΤΟΜΕΑΣ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική». ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία». ΤΟΜΕΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 3.6.2013 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων : Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανταζίδη 193, 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, τηλ. 2552041161 Ιατρικής, Δραγάνα 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551030928. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Υπολογιστική Ανάλυση Δυναμικών Φαινομένων στη Μηχανική των Ρευστών». Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 366/Γ/01.04.2013. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 03.06.2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο 24610-56602, διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη, τ.κ. 501.00). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 277/7-3-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5116/11-1-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470) ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-5-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 277/7-3-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6261/18-1-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-5-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 276/7-3-13 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4776/20-12-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201) ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙτΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Βιολογία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-5-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 344/22-3-2013 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις εννέα (9) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ 11527, τηλ. 210.7462045, 210.7462052) ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής -Αριθ. Προκήρυξης 1213009765/4-2-13 (ΑΔΑ ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-Φ31 ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός -Αριθ. Προκήρυξης 1213009421/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-5ΜΒ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική» -Αριθ. Προκήρυξης 1213009420/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-ΤΕΧ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία» ΤΟΜΕΑΣ : Υγείας Μητέρας-Παιδιού -Αριθ. Προκήρυξης 1213009395/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-ΛΕ4) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Αναπτυξιακή Παιδιατρική» -Αριθ. Προκήρυξης 1213009403/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-4ΟΦ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδονευρολογία» ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής,Ψυχιατρικής και Νευρολογίας -Αριθ. Προκήρυξης 1213009396/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-ΚΛ2) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία-Προληπτική Ιατρική» -Αριθ. Προκήρυξης 1213009383/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-Η9Ο) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Νευροχημεία» -Αριθ. Προκήρυξης 1213009407/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-Υ8Ω) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Κλινική Νευροφυσιολγία» ΤΟΜΕΑΣ : Παθολογίας -Αριθ. Προκήρυξης 1213009401/23-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46ΨΖ2Ν-ΑΧ1) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώξεις» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 4-6-13. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKOΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 259/6-3-2013 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ. : 210-7277657, 210-7277965)Τομέας Παιδαγωγικής Αριθ.Προκήρυξης: 1213008920/24-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ346ΨΖ2Ν-ΠΞΜ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» Αριθ.Προκήρυξης: 1213008625/22-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ346ΨΖ2Ν-ΝΛΨ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών» Αριθ.Προκήρυξης: 1213008627/22-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ346ΨΖ2Ν-8Σ7) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εθνικής Αντιστάσεως 41, 17237 Δάφνη, τηλ. 210 7276031)Τομέας Θεωρητικών Επιστημών Αριθ.Προκήρυξης: 1213008635/22-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔΔ46ΨΖ2Ν-2ΗΝ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Διοίκηση» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( Ναυαρίνου 13α, 10680 Αθήνα, τηλ. 2103688043) Αριθ.Προκήρυξης: 1213008576/21-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔΔ46ΨΖ2Ν-ΕΓΟ) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Παιδαγωγική της ένταξης» ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, 15771 Ζωγράφου, τηλ. 2107275586)Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Αριθ.Προκήρυξης: 1213007369/3-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ346ΨΖ2Ν-ΙΚ1) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Φιλοσοφία» Αριθ.Προκήρυξης: 1213007368/3-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ346ΨΖ2Ν-540) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία της Γλώσσας» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-5-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων , στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Πανεπιστήμιο Κρήτης Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77301, 77303) ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμός προκήρυξης: 12695/7-12-2012, ΦΕΚ/308/14-3-2013 , τ. Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-ΧΘ5 Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία 19ος – 20ος αιώνας» ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211, 77215, 77216) ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Αριθμός προκήρυξης: 12702/7-12-2012, ΦΕΚ 308/14-3-2013, τ. Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-Η67 Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική» Αριθμός προκήρυξης: 12703/7-12-2012, ΦΕΚ 308/14-3-2013, τ.Γ’, ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469Β7Γ-Ζ1Ν Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία 17ος – 18ος αιώνας» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29 Μαΐου 2013. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΑ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών – Κατασκευαστικές Τεχνολογίες». Β. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε χρονικές βάσεις δεδομένων». Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το αρ. 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄).ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1.Αίτηση. 2.Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων. 3.Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους. 4.Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής. 5.Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστ/κά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστ/κό ξένης γλώσσας κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 6.Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από τη σχετική έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 7.Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. 9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 17-4-2013 μέχρι και 16-5-2013 στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την πλήρη προκήρυξη και πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων Μηχανολογίας (Τηλ. 2810-379848) και Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών (Τηλ. 2810-379715) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teicrete.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ. 351/26-3-2013 τ. Γ`, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Δ/νση: Ορθίας Αρτέμιδος 28 & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα.Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ». -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.06.2013 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις / Θέσεις Εργασίας), στη Γραμματεία του Τμήματος όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113). ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 364/29.3.2013 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ ως εξής : ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ». Αριθμ.Προκήρυξης 28922/31.12.2012 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερη Γεωδαισία». Αριθμ.Προκήρυξης 2404/1.2.2013 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωδαισία-Τοπογραφία» (τίτλος στην αγγλική «Engineering Surveying»). ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 28926/31.12.2012 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Βελτίωση της Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς των Γεωλογικών Σχηματισμών». ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 28577/27.12.2012 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πιθανότητες - Στατιστική». ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: ΙΙ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 3539/13.2.2013 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει τη 1-6-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Τηλ.Επικοινωνίας : Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών : 210 - 772 2761. Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών : 210 - 772 2071. Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών : 210 - 772 1684. Σχολής Χημικών Μηχανικών : 210 - 772 3061. Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Αρταίων Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Αρταίων που εδρεύει στην Άρτα, και συγκεκριμένα των εξής:ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Τ.Κ 47100 Άρτα και υπόψη κ. Τσάκα Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2681362240). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 3/4/2013 μέχρι και 12/4/2013. Πρόσληψη ενός λογιστή στη 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ Λογιστή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» για την υλοποίηση του έργου «Επανάχρηση Οθωμανικής Σχολής στο Κάστρο της Χίου» με κωδικό έργου 2012ΣΕ01480183, το οποίο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Χίο Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεοπόμπου 7, Τ.Κ. 82 100 - Χίος, απευθύνοντάς την υπ΄ όψιν κ.κ. Δημητρίου Καραφυλλή, Παντελή Γιαννακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 - 44238, 22710 - 44738) από 2.04.2013 έως 11.04.2013 και ώρα 9.00 έως 14.30 τις εργάσιμες ημέρες. Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. O ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων, διάρκειας 8 μηνών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών που εδρεύει στην Αθήνα, ως εξής: 2 ΠΕ Οικονομικού2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 29, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών υπόψιν κας Βιργινίας Νικητάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5218518) από 2/4/2013 έως και 11/4/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=60606&nt=18&lang=1 Πρόσληψη 25 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Ν. Πιερίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή BOBCAT) 1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σύνθετου εσκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος JCB) 2ΥΕ Εργατών/τριών Πρασίνου 20 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350411-406-412) από 5.04.2013 έως 15.04.2013. Πρόσληψη 5 ατόμων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του (για τις ανάγκες του ιδρύματος στην έδρα του και στα παραρτήματά του, που εδρεύουν στους Νομούς Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας), ως εξής: 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι- Κεφαλονιάς απευθύνοντάς την στη Κεντρική Διοίκηση, υπόψιν κας Νεοφύτου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 26710-25820) από 7.04.2013 έως 16.04.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiion.gr/index.php/el/proclamations/688--02042013-.html Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Καβάλας Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», ως εξής: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1 ΠΕ Ψυχολόγων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήμος Καβάλας, Κύπρου 10-Καβάλα Τ.Κ.: 65403, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού, υπόψη κου Κων/νου Γερακίνη (τηλ. επικοινωνίας: 2510 451315) έως και 12.04.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kavala.gov.gr/web/guest/news?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=8&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=3826&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome Πρόσληψη 12 ατόμων στη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (12) δώδεκα ατόμων για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έργων ΕΣΠΑ, της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: Για την πράξη με κωδικό MIS 339815 ΤΕ Γραφιστών 1ΠΕ Ζωγράφων 1 ΠΕ Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγικού 2 Για την πράξη με κωδικό MIS 339816ΠΕ Ζωγράφων 1 Για την πράξη με κωδικό MIS 339817ΠΕ Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγικού 1 ΠΕ Θεατρολόγων 1 Για την πράξη με κωδικό MIS 339818ΠΕ Εκπαιδευτικών 1 Για την πράξη με κωδικό MIS 339819ΤΕ Γραφιστών 1ΠΕ Ζωγράφων 1 ΠΕ Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγικού 1 Για την πράξη με κωδικό MIS 339820ΠΕ Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγικού 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεμιστοκλεόυς 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 77, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Δ.Μ.Ε.Π.Π, τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης υπ’όψιν κου Μιχ. Γρηγοριάδη ή κας Βηθ. Βογιατζή (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3321703, 210 - 3321714) από 4.04.2013 έως 15.04.2013. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=146728 Μετατάξεις Ανακοίνωση – πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Υπουργείο Τουρισμού) Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=4588
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:46

Η Επικαιρότητα Τώρα