ΚΟΚ αλλαγές με νέα πρόστιμα το 2013

ΚΟΚ αλλαγές με νέα πρόστιμα το 2013 Αλλαγές στον ΚΟΚ εντός του 2013 με νέα πρόστιμα αλλαγες στις κατηγορίες και τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων , που κατατέθηκε στη Βουλή. Μ ετις νέες ρυθμίσεις και τις αλλαγές στον ΚΟΚ το 2013 αυξάνονται τα πρόστιμα και οι ποινές για οδηγούς χωρίς δίπλωμα. Συγκεκριμένα, επανέρχεται παλαιά διάταξη του ΚΟΚ στο άρθρο 94, με την οποία προβλέπεται ότι οδηγοί μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου που διαπιστώνεται ότι οδηγούν χωρίς δίπλωμα, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από έναν έως δώδεκα μήνες και με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ, ενώ προβλέπεται και η αφαίρεση για 30 ημέρες της κατεχόμενης άδειας οδήγησης. Με τις παραπάνω ποινές τιμωρούνται και όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν μοτοποδήλατο στερούμενοι της σχετικής άδειας οδήγησης. Επίσης, διπλασιάζεται, από 200 ευρώ σε 400 , το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε επαγγελματία οδηγό όταν καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες. Συμπληρώνεται το άρθρο 100 του ΚΟΚ για τα έγγραφα που θα πρέπει κάθε οδηγός να φέρει όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα και καθορίζεται διοικητικό πρόστιμο 20 € για κάθε ένα από τα ελλείποντα δικαιολογητικά, αντί του ισχύοντος προστίμου των 20 € για το σύνολό τους. Παράλληλα, μειώνονται τα χρηματικά ποσά για την αρχική χορήγηση (από 110 € σε 90 €), ανανέωση (από 90 € σε 70 €) και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (από 70 € σε 40 €). Επίσης με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπως ισχύει σήμερα. Τροποποιούνται τα άρθρα 94 και 95 του ΚΟΚ , σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/126/ΕΚ, προκειμένου να εισαχθούν οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων (ΑΜ). Επίσης ορίζεται η ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης με διάρκεια τα δεκαπέντε έτη (μοτοσικλέτες, κατηγορία Β' οδήγησης) που θα ανανεώνονται μετά από ιατρικές εξετάσεις. Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΟΚ στο υπουργείο, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία βελτίωσης και τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο σύνολό του.

Η Επικαιρότητα Τώρα