Κατάθεση πινακίδων για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Κατάθεση πινακίδων για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα ποια είναι τα πρόστιμα Απο σήμερα είναι σε ισχύει ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που προβλέπει υψηλά πρόστιμα σε όσους τα έχουν ανασφάλιστα και δεν έχουν κάνει κατάθεση πινακίδων .Από το πρωί στις εφορίες συρρέουν ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για να κάνουν κατάθεση πινακίδων ώστε να γλιτώσουν το πρόστιμο αφού εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν βγει σε προσωρινή ακινησία . Συγκεκριμένα απο σήμερα ξεκινά η σύζευξη των αρχείων της ΓΓΠΣ οπου θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα αυτοκινητα και θα αποστείλλει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες τους με την οποία θα του δίνεται 8 ημέρες διορία προκειμένου να ασφαλιστουν. Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες που έλαβαν τα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα τους θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές εταιρείες ωστε να τα ασφαλίσουν προσκομίζοντας τα ειδοποιητήρια αλλά και παράβολο αξίας 250 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ποια ειναι το προστιμο για τα ανασφάλιστα αυτοκινητα που δεν έχουν καταθέσει πινακίδων α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Σημειώνεται ότι η ανάκληση του προστίμου γίνεται με εμφάνιση των απαραίτητων δημόσιων εγγράφων η Υπευθύνων Δηλώσεων ή Ενόρκων Καταθέσεων η άλλων νόμιμων αποδεικτικών ακινησίας του οχήματος Το ΙΝΚΑ εχει προβλέψει ότι θα υπάρξουν πάνω από 400.000 περιπτώσεις που θα απασχολήσουν τις αρμόδιες αρχές σε αλληλογραφία και επισκέψεις στις υπηρεσίες για ακύρωση των προστίμων, "δηλαδή θα ακολουθήσει μια καταιγίδα απασχόλησης και προβλημάτων με τις αρχές, δυσανάλογου κόστους για τους πολίτες και το δημόσιο, σε σχέση με το προσδοκώμενο έσοδο από αυτό το χαράτσι στα αυτοκίνητα" Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την κατάθεση πινακίδων

Η Επικαιρότητα Τώρα