Πρόγραμμα για περίθαλψη ανασφάλιστων απο την Ιατρική Σχολή Αθηνών

Πρόγραμμα για περίθαλψη ανασφάλιστων και απόρων απο την Ιατρική Σχολή Αθηνών Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και τον τομέα Ψυχολογίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία, υλοποιώντας πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής , οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης απόρων ανασφάλιστων και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής. Στόχος του προγράμματος «Σύμμαχοι Υγείας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει αναλάβει την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού της πρωτοβουλίας, καθηγητή Γιάννη Τούντα, είναι να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για ιατρο-ψυχο-κοινωνική φροντίδα ατόμων, που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς την ιδία συμμετοχή τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι « Σύμμαχοι Υγείας», αποσκοπούν και στην ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. δημοτικά πολυιατρεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», κ.α.), παρέχοντας εθελοντική εργασία και προσφέροντας δωρεάν αγαθά και υπηρεσίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας. Όπως εξήγησαν οι «Σύμμαχοι Υγείας», θα συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με ενδιαφερόμενους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και με άλλους φορείς που παρέχουν ανθρωπιστική ιατρο-ψυχο-κοινωνική φροντίδα και μέσω αυτών θα προσδιορίζονται τα άτομα που θα είναι αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμματος. Την οργάνωση αυτών των υπηρεσιών υποστηρίζει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, το οποίο αποτελεί συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κέντρο αναφοράς του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και στο οποίο προΐσταται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας. Η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας θα καταγράψει ως «Συμμάχους Υγείας» τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τους επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και στο οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει εθελοντικά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή άτομο επιθυμεί να συνδράμει στην ανθρωπιστική αυτή προσπάθεια. Ειδικότερα, ένας επαγγελματίας υγείας (ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, φαρμακοποιός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κτλ.) μπορεί να προσφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και την εμπειρία του στην ενίσχυση των ιατρο-ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων ή άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων, ένας μη επαγγελματίας υγείας μπορεί να προσφέρει σε κοινωνικό επίπεδο, εξυπηρετώντας ανάγκες ατόμων που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι, σε εξωτερικές εργασίες, κ.α. και εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα π.χ. φάρμακα, τρόφιμα κ.α., στο πλαίσιο του προγράμματος. Κάθε «Σύμμαχος υγείας» θα είναι εφοδιασμένος με ειδική κάρτα μέλους την οποία πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.symmaxoiygeias.uoa.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-7482015, 210-7487564
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:53

Η Επικαιρότητα Τώρα