Συντάξεις δημοσίου Μαϊού 2013

Συντάξεις δημοσίου Μαϊού 2013 Με τις συντάξεις δημοσίου μηνός Μαΐου 2013 (κατάθεση τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου 2013) θα πληρωθούν: Πολιτικοί συνταξιούχοι 1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/9/2012 2) Υπουργείο Παιδείαςπρωτόκολλα μέχρι 10/8/2012 3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙπρωτόκολλα μέχρι 30/9/2012 4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 9/10/2012 Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών 1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 3-8-2012 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 18-8-2012 3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 30-9-2012 *** ΣημείωσηΕπισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τις συντάξεις Μαΐου 2013 .
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:53

Η Επικαιρότητα Τώρα