Διακανονισμός για οδηγούς που δεν πλήρωναν διόδια

Διακανονισμός για οδηγούς που δεν πλήρωναν διόδια Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με ανακοίνωση της δίνει την δυνατότητα σε οδηγούς που έκαναν διέλευση απο τα δίοδια του αυτοκινητόδρομου να κάνουν διακανονισμό του ποσου που προκύπτει απο τα διόδια που δεν πλήρωσαν .Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει ήδη προχωρήσει σε αγωγές αλλά και σε έκδοση διαταγών πληρωμής .Αποφάσισε όμως να παράσχει μια τελευταία δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς όλων των κατηγοριών οχημάτων (Μοτο, ΙΧ κλπ) οι οποίοι έχουν διέλθει από τα διόδια χωρίς να καταβάλουν το αναλογούν αντίτιμο, προκειμένου να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρία μέχρι το τέλος Απριλίου 2013 και να κάνουν διακανονισμό για τις οφειλές τους χωρίς να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο του εικοσαπλάσιου του διοδίου τέλους, το οποίο προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου (Νόμος 3605/2007). Μετά το τέλος Απριλίου 2013, η Εταιρία θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της τα οποία απορρέουν από την προαναφερθείσα Σύμβαση και από τις εκδοθείσες διαταγές πληρωμής και στην περίπτωση αυτή δεν θα επιτρέπεται κανένας διακανονισμός και θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής συμπεριλαμβανομένου του εικοσαπλάσιου.Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι χρήστες που οφείλουν διόδια δεν θα βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση από τους χρήστες οι οποίοι εκπλήρωναν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους καταβάλλοντας τα διόδια κατά τη διέλευσή τους από τους Σταθμούς Διοδίων, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και υποστήριξη προς το Έργο.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:56

Η Επικαιρότητα Τώρα