ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

05/08/2012 - 22:52

ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ποιο αυστηροί κανόνες για την δόμηση στα νησιά θα ισχύουν μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο συμφωνεί με την ανάγκη να ανέβει το όριο κατάτμησης στα 8 στρέμματα για τα νέα γήπεδα που θα προκύψουν μετά το νέο νομοθέτημα με ταυτόχρονο περιορισμό των δομήσιμων επιφανειών και αυστηρότερη τήρηση κανόνων σε όλες τις εκτός σχεδίου και οικισμών περιοχές, έτσι ώστε να προστατευθεί και να μην αλλοιωθεί περαιτέρω η φυσιογνωμία της εξαιρετικά ευαίσθητης νησιωτικής Ελλάδας. Το ΣΤΕ, ενώ δέχεται να εκτελεστούν με το παλαιότερο ευνοϊκότερο καθεστώς δόμησης όσες οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί, αποκρούει τη δυνατότητα να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς και για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στις Πολεοδομίες για οικοδομική άδεια, αφού το νησιωτικό τοπίο χρειάζεται ειδική κρατική μέριμνα και προστασία και η Πολιτεία δεν έχει εξετάσει εάν η εφαρμογή ευμενέστερων για τους ιδιοκτήτες όρων δόμησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη φυσιογνωμία νησιωτικών περιοχών. Ταυτόχρονα, αποκρούει διατάξεις που επιτρέπουν συλλήβδην την κατασκευή υποσκαφών κτιρίων στα νησιά, χωρίς να προηγείται τεκμηριωμένη εκτίμηση για τον νέο τρόπο δόμησης, την οποία θεωρεί συνταγματικά αναγκαία για να μη θίγεται ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία κάθε περιοχής. Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Έθνος", το Ε' τμήμα ΣΤΕ έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κάνει ποιο αυστηρή την εκτός σχεδίου δόμηση στα νησιά και είχε σταλεί για επεξεργασία λίγο πριν από τις εκλογές, γι' αυτό και χρειάζεται να υιοθετηθεί και από τη σημερινή κυβέρνηση. Το ανώτατο δικαστήριο υπογραμμίζει, πάντως, ότι η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για την ταχεία προώθησή του, εν όψει του περιεχομένου του που συμμορφώνεται στη συνταγματική επιταγή για προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο Το σχέδιο αφορά όλα τα νησιά, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας Για τα νέα γήπεδα όριο κατάτμησης 8 στρέμματα με "πρόσωπο" 45 μέτρα σε κοινόχρηστη οδό για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, κ.λπ., ενώ για τουριστικές εγκαταστάσεις 15 στρέμματα και ίδιο "πρόσωπο". Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα 4 στρεμμάτων που ήδη υπάρχουν πριν από το νέο ΠΔ και θεωρούνται άρτια με το προηγούμενο καθεστώς, επιτρέποντας έτσι και την κατά παρέκκλιση δόμηση των προ της 27-8-02 γηπέδων 2 στρεμμάτων με πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Επιτρέπεται να δημιουργηθούν άρτια γήπεδα με συνένωση. Σε γήπεδα 8 στρεμμάτων επιτρέπεται δόμηση 200 τ.μ., ενώ σε 4 στρεμμάτων 150 τ.μ. Η δομήσιμη επιφάνεια αυξάνεται λίγο με μαθηματικό τύπο, όσο αυξάνεται το εμβαδόν του ακινήτου. Στα ακατοίκητα νησιά επιτρέπεται επισκευή ή κατασκευή μικρών κτισμάτων (το πολύ 100 τ.μ.), για να εξυπηρετηθούν ανάγκες εθνικής άμυνας και ασφάλειας, αγροτικές, κτηνοτροφικές, επιστημονικές, αρχαιολογικές. Επιτρέπεται και η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων εφόσον προβλέπεται από ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό στρατηγικού ή τοπικού χαρακτήρα. Το ύψος των κτιρίων δεν ξεπερνά τα 7,50 μέτρα και στις Κυκλάδες τα 4,5 μέτρα. Ειδικά στις Κυκλάδες, όταν ο όγκος του κτιρίου ξεπερνά τα 450 κυβικά μέτρα, επιβάλλεται η διάσπασή του. Δεν επιτρέπονται προκατασκευασμένοι ή λυόμενοι οικισμοί, τροχοβίλες, ούτε κατασκευές με πιλοτή, ενώ ηλιακοί θερμοσίφωνες, εγκαταστάσεις ΑΠΕ και κλιματισμού στον ακάλυπτο χώρο επιτρέπονται μόνο σε σημεία που δεν είναι άμεσα ορατά σε κοινή θέα. Οι παροχές (ΔΕΗ, ΟΤΕ) τοποθετούνται σε εσοχές.α
03/08/2012 - 21:00

ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ Απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο και συνταγματικό, με επιμέρους παρατηρήσεις, το προεδρικό διάταγμα για την δόμηση εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών στα νησιά, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας Ειδικότερα, το ΣΤΕ έκρινε ότι επιτρέπεται η δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περιοχή οι πολεοδομικές ρυθμίσεις θα συνάδουν με τον νέο τρόπο δόμησης, όσον αφορά στον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της περιοχής. Επιπλέον το ΣΤΕ έκρινε ότι είναι νόμιμη η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητα νησιά εφόσον αυτό προβλέπεται από χωροταξικό σχεδιασμό βάσει του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
31/07/2012 - 12:19

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μπουν στη διαδικασία τακτοποίησης. Οι ποιο επικρατέστερη αλλαγή ενδέχεται να είναι η αύξηση των δόσεων του προστίμου που θα προκύψει στους ιδιόκτητες των αυθαιρέτων η οποία πρόταση είχε ήδη υποβάλει ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και το ΤΕΕ. Κι αυτό γιατί η διαδικασία τακτοποίησης να μην προχωράει τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να μην εισπραχθούν τα προβλεπόμενα ποσά, ενώ και η προθεσμία που δόθηκε ύστερα από την παράταση εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου.
04/07/2012 - 12:44

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA Στην καταγραφή και οριοθέτηση των ορίων των περιοχών Natura σε όλη την Ελλάδα, θα προχωρήσει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρόκειται για ένα έργο προυπολογισμού 2,6 εκ. ευρώ που θα καταγράψει συνολικά μια έκταση 20,1 εκατομμύρια στρεμμάτων περίπου και το οποίο προκήρυξε η Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (κλίμακας 1:5.000) της Κτηματολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013» και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Με την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία τους, ενώ με την επικαιροποίηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνουν, η Πολιτεία θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης με βάση τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον, η παραγόμενη πληροφορία για τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» θα μπορεί να απεικονίζεται επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν κάνουν μια δικαιοπραξία αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου. Το δίκτυο «Natura 2000» είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών. Αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως. Ειδικότερα, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, πολύτιμες περιοχές για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ειδών ορνιθοπανίδας
03/07/2012 - 22:17

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ , ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ Νέα υπηρεσία για τους συναλλασσόμενους με Κτηματολογικά Γραφεία παρέχει διαδικτυακά από σήμερα η Κτηματολόγιο ΑΕ μέσα από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Πρόκειται για την εφαρμογή «Υπολογισμού τελών και δικαιωμάτων» με την οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υπολογίσει μόνος του το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει για κάποια συναλλαγή του (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.). Ο υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής αφορά στα Κτηματολογικά Γραφεία Πειραιά, Χαλανδρίου, Σαλαμίνας, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Άρτας, Χίου, Ηρακλείου και Χανίων(έμμισθα Υποθηκοφυλακεία). Στόχος μας είναι να επεκταθεί η χρήση της εφαρμογής και στα άμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν από το καθεστώς λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχουν δύο είδη τελών και δικαιωμάτων ανάλογα με το είδος της πράξης: α) πάγια και β) αναλογικά, που υπολογίζονται επί του ποσού της συναλλαγής π.χ. επί αγοραπωλησίας στο τίμημα της πώλησης, επί προσημείωσης ή υποθήκης στο ποσό για το οποίο αυτή εγγράφεται. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει το σωστό είδος εγγραπτέας πράξης και να συμπληρώσει το ποσό της συναλλαγής. Σε περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση κλπ.) περιλαμβάνει περισσότερες από μία πράξεις (π.χ. αγορά και γονική παροχή, ή αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά) ο υπολογισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε είδος ξεχωριστά. Εάν κατά τη συναλλαγή, ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να ζητήσει και έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, μπορεί να συμπληρώσει το πλήθος των πιστοποιητικών που θα αιτηθεί, ώστε να συνυπολογιστεί το κόστος τους. Η εφαρμογή βρίσκεται στον ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ www.ktimatologio.gr στην πύλη e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ /Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /Κτηματολόγιο σε Λειτουργία και η πρόσβαση σ΄αυτήν είναι ελεύθερη (δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης). Σχετικός σύνδεσμος: http://cloudservices.ktimanet.gr/TameioWebCalculator/WebCalc.aspx
29/06/2012 - 11:02

ΠΑΓΩΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΓΩΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΟΚ Παγώνει ο νέος Γενικος Οικοδομικος Κανονισμός, που σύμφωνα με τις αρχικές εξαγγελίες του υπουργείου Περιβάλλοντος θα ξεκινούσε να εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου. Από πλευράς υπουργείου, δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσουν το πότε θα ισχύσει ο νόμος, καθώς για να γίνει αυτό απαιτούνται μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, ενώ κανείς δεν γνωρίζει επίσης και αν υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγών ή τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον για ένα χρόνο η παράλληλη εφαρμογή και του παλιού και του νέου ΓΟΚ(ΝΟΚ στην πραγματικότητα) προκειμένου «να μην επέλθει σοκ στην αγορά». Κάτι τέτοιο έχει συμβεί στο παρελθόν, επί υπουργίας Τρίτση και διήρκεσε ένα χρόνο. Καθυστέρηση Αιτία για την μη έναρξη εφαρμογής του νέου ΓΟΚ είναι σύμφωνα με το υπουργείο η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, που απέτρεψε την έκδοση των απαραίτητων κοινών υπουργικών αποφάσεων. Ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός φιλοδοξεί να φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε στην Ελλάδα, χωρίς όμως να φέρνει? την επανάσταση, αφού στην πορεία της επεξεργασίας του πολλές «ανατρεπτικές ιδέες» μπήκαν στο συρτάρι. Ο κανονισμός δίνει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης, σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου παραμείνει αδόμητο τουλάχιστον το 40% της έκτασης, ενώ παρέχει κίνητρα για συνενώσεις οικοπέδων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ακόμη, παρέχει δυνατότητες παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης υπό προϋποθέσεις και αύξηση του ύψους του ορόφου σε 2,70 μέτρα από 2,45 μέτρα. Το νέο σχέδιο νόμου δίνει κίνητρα για φυτεμένα δώματα και επιφάνειες σε κτίρια (πράσινες ταράτσες), με βασικότερο την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους ή και με κίνητρο επιπλέον δόμησης σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μέγιστα μεγέθη. Ακόμα, θεσμοθετούνται τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, με κίνητρο για τη δημιουργία τους την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Μια σημαντική ρύθμιση είναι η εισαγωγή νέου ορισμού ημιυπαίθριου χώρου που προσμετράται στη δόμηση. Τι θα φέρει ο νέος ΓΟΚ Μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου παραμείνει αδόμητο τουλάχιστον το 40% της έκτασης Δυνατότητες παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης υπό προϋποθέσεις και αύξηση του ύψους του ορόφου σε 2,70 μέτρα από 2,45. Κίνητρα για φυτεμένα δώματα και επιφάνειες σε κτίρια (πράσινες ταράτσες), με βασικότερο την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους Θεσμοθετούνται τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, με κίνητρο για τη δημιουργία τους την αύξηση του συντελεστή δόμησης Εισάγεται νέος ορισμός του ημιυπαίθριου χώρου που προσμετράται στη δόμηση Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται οι ανοιχτοί ημιυπαίθριοι/κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν δύο ορόφους τουλάχιστον και θα αφήνουν το 1/3 τουλάχιστον της περιμέτρου τους ανοιχτό Πηγη:Ηmiresia.gr
28/06/2012 - 10:51

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΕΣ 33 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ Σε έναν χρόνο προβλέπεται να έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο 33 νέες περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Πρόκειται για τις Ανοιξη, Δροσιά, Εκάλη, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Νέα Πεντέλη, Παλλήνη, Πεντέλη, Αγιο Στέφανο, Ανθούσα, Διόνυσο, Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Ραφήνα, Ροδόπολη (Μπάλα), Σταμάτα (Αττική), Αμπελόκηπους, Ελευθέριο-Κορδελιό, Εύοσμο, Μενεμένη, Νέα Μαγνησία Διαβατών, Ωραιόκαστρο (Θεσσαλονίκη), Ζάκυνθο, Πύργο, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Ναύπλιο, Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καρδίτσα, Λάρισα. Στις περιοχές αυτές ξεκινά σταδιακά από σήμερα η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους πολίτες κατά την περίοδο της ανάρτησης. Η εκδίκαση των ενστάσεων διαρκεί 2-4 μήνες. Οι πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση και έχουν λάβει ειδοποίηση από το γραφείο Κτηματογράφησης πως η περίπτωσή τους έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή ενστάσεων, μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης ή μέσω του ιστότοπου της Κτηματολόγιο ΑΕ, www.ktimatologio.gr. Η εταιρεία του Κτηματολογίου εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το γεγονός πως οι αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις είναι γύρω στις 49.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνόλου των δικαιωμάτων που καταγράφτηκαν στις παραπάνω περιοχές που είναι 1,4 εκατομμύρια.
28/06/2012 - 10:29

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ - ΧΩΡΩΝ Με σύντομες , διαδικασίες, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τους ΟΤΑ για κύρωση των κοινόχρηστων δρόμων των οικισμών, όπου υπάγονται τα ακίνητά τους, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ, ενώ θα έχουν και οι ίδιοι τη δυνατότητα να συντάσσουν φακέλους. Ειδικότερα, με τις οδηγίες της εγκυκλίου συμπληρώνεται η ρύθμιση τόσο του νόμου 35 όσο και της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για τη σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμάτων για την κύρωση των δικτύων των κοινόχρηστων οδών. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να προωθήσουν εκκρεμή ζητήματα και αιτήματά τους, ενώ τους δίνεται ακόμη η δυνατότητα να συντάσσουν οι ίδιοι τα στοιχεία του φακέλου, υποστηρίζοντας το έργο του οικείου ΟΤΑ, με διαδικασίες που εξηγούν με λεπτομέρεια τη διαδοχή των ενεργειών τόσο από τις υπηρεσίες των Δήμων όσο και από την αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά και τους μελετητές μηχανικούς. Παράλληλα, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν με αίτημά τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. τους ορθοφωτοχάρτες για όλη την επιφάνεια των αυτοδιοικητικών τους ορίων, τους οποίους θα θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερόμενων. Αναλυτικά η εγκύκλιος που αφορά στην κύρωση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων οικισμών ΕΔΩ.
27/06/2012 - 08:27

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 33 ΠΕΡΙΟΧΕΣ Από Σήμερα ξεκινά, σταδιακά, η εξέταση των ενστάσεων που αφορούν 33 κτηματογραφημένες περιοχές και υποβλήθηκαν από τους πολίτες κατά την περίοδο της Ανάρτησης από τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Κτηματολόγιο ΑΕ. Η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε σταδιακά κατά περιοχή και ολοκληρώθηκε για το σύνολο των 33 περιοχών και για τους κατοίκους εξωτερικού (που έχουν διευρυμένη προθεσμία) στις 31 Μαΐου. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει Αίτηση διόρθωσης/Ένσταση και έχουν λάβει επιστολή από το Γραφείο Κτηματογράφησης, που τους ενημερώνει ότι αυτή έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων, έχουν δύο τρόπους να πληροφορηθούν την ημερομηνία και τον τόπο εξέτασής της: α) Τηλεφωνικά από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. β) Αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η Κτηματολόγιο ΑΕ δημιούργησε την ειδική εφαρμογή «Συνεδριάσεις Επιτροπών Ενστάσεων», έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν γρήγορα και εύκολα από το σπίτι τους να πληροφορηθούν πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή για την ένστασή τους. Η εφαρμογή θα βρίσκεται άμεσα στον ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ στην πύλη e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η αναζήτηση του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων μπορεί να γίνει εναλλακτικά με την εισαγωγή των παρακάτω: § Αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης (που δόθηκε κατά την υποβολή της ένστασης). § Επώνυμο και όνομα ενιστάμενου. § Με τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που έχει λάβει το ακίνητο, ο οποίος αναγράφεται στο απόσπασμα διαγράμματος που εστάλη στον δικαιούχο κατά την Ανάρτηση. Αναζητώντας με βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, ο δικαιούχος μπορεί θα ενημερωθεί, εκτός από την εξέταση της ένστασης που υπέβαλε ο ίδιος, και για την εξέταση τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τρίτους για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία «Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων» οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται αρχικά να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό (user name, password). Αν έχουν ήδη εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πύλης e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, οι κωδικοί τους ισχύουν ως έχουν. Απολογισμός της Ανάρτησης των 33 περιοχών Εν τω μεταξύ, ποιοτικό άλμα, σύμφωνα με την Κτηματολόγιο ΑΕ, στην κατάρτιση των μελετών κτηματογράφησης καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ανάρτησης που πραγματοποιήθηκε στις 33 περιοχές. Οι Αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους πολίτες είναι περίπου 49.000, που αντιστοιχούν στο 3,6% του συνόλου των δικαιωμάτων, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ξεπερνούσε το 20%. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 1,4 εκατ. δικαιωμάτων που καταγράφηκαν στις 33 περιοχές: * Υποβλήθηκαν συνολικά περίπου 49.000 Αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις. * Απ' αυτές το 1,8% αφορούν ενστάσεις και το υπόλοιπο είναι Αιτήσεις διόρθωσης. * Από το 1,8% των ενστάσεων, το 1% αφορούν σε χωρικές μεταβολές, δηλαδή αμφισβητήσεις ως προς το σχήμα, τη θέση ή το εμβαδόν των ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο 0,8% αφορά σε διορθώσεις της νομικής πληροφορίας των ακινήτων. Επίσης, λιγότερο από 1% των γεωτεμαχίων φέρουν τον χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ήταν 4%) και περίπου 45.000 δικαιούχοι δικαιωμάτων (7,2%), παρότι δεν είχαν δηλώσει το δικαίωμά τους, εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τους υποβληθέντες τίτλους κτήσης (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις κ.ά.) και καταγράφηκαν στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης. Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της Ανάρτησης, σε συνδυασμό με τον χαμηλό αριθμό των αιτούμενων διορθώσεων και τον μικρό αριθμό ιδιοκτησιών «αγνώστου ιδιοκτήτη», καταδεικνύει την αναβάθμιση του επιπέδου κτηματογράφησης σε σχέση με τα παλαιά προγράμματα και πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα του έργου που επιτελείται από τα στελέχη της εταιρείας, αλλά και τους μελετητές της κτηματογράφησης, σύμφωνα με την Κτηματολόγιο ΑΕ.
26/06/2012 - 08:25

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακάλεσε το τέλος δεύτερης κατοικίας, που είχε επιβληθεί σε ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών στη Χαλκιδική, οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Συνηγόρου του Πολίτη. Όπως σημειώνει η ανεξάρτητη αρχή, ήδη από το 2001 είχε επισημάνει ότι η επιβολή του συγκεκριμένου τέλους δεν ήταν σύννομη και είχε ζητήσει την ανάκλησή του από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής. Όπως αναφέρει η αρχή, μετά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επί της ουσίας δικαίωνε τις θέσεις του Συνηγόρου, η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε η δικαστική απόφαση να εφαρμοστεί σε όλους τους υπόχρεους καταβολής, ανεξάρτητα από το εάν είχαν προσφύγει δικαστικώς. Επισήμανε δε ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διοίκηση έχει υποχρέωση να ανακαλεί ατομικές διοικητικές πράξεις που είναι όμοιες με αυτές που έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, εάν οι πολίτες υποβάλουν σχετικό αίτημα εντός ευλόγου χρόνου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά και αποφάσισε την ανάκληση όλων των σχετικών πράξεων.
21/06/2012 - 01:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 Την απόφαση αυτή έλαβε η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ Ειδικότερα, στις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του υπουργού και του προέδρου ΤΕΕ με τη συμμετοχή της αρμόδιας γενικής γραμματέα Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ , η ηγεσία του υπουργείου αποδέχθηκε να ισχύσει παράταση της προθεσμίας που λήγει στο τέλος Ιουνίου, για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η απόφαση έχει ήδη υπογραφεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γρηγόρη Τσάλτα και από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζανιά, καθώς με τη συγκεκριμένη απόφαση «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» και έχει σταλεί προς δημοσίευσή σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις ίδιες συναντήσεις διαμορφώθηκε, επίσης, το πλαίσιο κοινών αποφάσεων και δραστηριοτήτων ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ, βάσει του οποίου το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ελέγχου και επεξεργασίας των δηλώσεων αυθαιρέτων, που ήδη έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του. Επίσης, αποφασίστηκε να εκδοθεί εγκύκλιος που αφορά ειδικά πρότυπα "δελτίων τρωτότητας των κτιρίων", αναλόγως της κατηγορίας τους. Το ΤΕΕ πρόκειται να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για το λογισμικό σύστημα και για ό,τι άλλο τυχόν απαιτηθεί. Συμφωνήθηκε παράλληλα, η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και η άμεση έκδοση οδηγίας από το ΥΠΕΚΑ για το προβλεπόμενο διάγραμμα κάλυψης των προς εξέταση κτιρίων, ανάλογα με τις κατηγορίες κτιρίων, με στόχο να μην υπάρχουν προβλήματα από ασάφειες και ερμηνείες και τα στοιχεία να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. Επίσης, συμφωνήθηκε και το περιεχόμενο του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την εφαρμογή του θεσμού της "Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου", το οποίο είχε θεσμοθετηθεί προ διετίας. Στόχος είναι η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σύντομα να βρει έτοιμο το σχετικό ΠΔ για την προώθηση της εφαρμογής του. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γρηγόρης Τσάλτας δήλωσε πως «με αυτές τις προβλέψεις συμπληρώθηκαν οι εκκρεμότητες, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση της ρύθμισης πολλών κατηγοριών αυθαίρετων κτιρίων και διευκολύνονται οι έλεγχοι για την πάταξη της αυθαιρεσίας, ενώ με την σύνταξη του σχεδίου ΠΔ για την "Ταυτότητα του Κτιρίου" μπαίνουν οι βάσεις για την επίλυση πολλών προβλημάτων του κτιριακού τομέα που χρονίζουν». Τέλος, σημειώνεται ότι με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ και μετά από εισήγηση του Πράσινου Ταμείου, μελετάται ο τρόπος για την απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων στους πολίτες, σε περιπτώσεις λαθών σε αιτήσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων.
13/06/2012 - 08:42

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Αναμένεται η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η νέα παράταση υπολογίζεται να ισχύσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012. Το ΤΕΕ πιστεύει πως μία ακόμα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει χρόνος ώστε να εκδοθούν όλες οι εγκύκλιοι για την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της τακτοποίησης, που αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου του ακινήτου. Με τις εγκυκλίους αναμένεται να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες που θα καλύψουν κενά του νόμου που έχουν να κάνουν με το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, το εξαρτημένο τοπογραφικό του ακινήτου, ζητήματα τρωτότητας και στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου. (Σχετικές ανακοινώσεις για τις εγκυκλίους μπορεί να γίνουν σήμερα, ανέφεραν χθες στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων συνεχίζεται, αν και με μειωμένους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, μέχρι τις 6 Ιουνίου είχαν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 362.236 δηλώσεις. Οι 64.346 εξ αυτών βρίσκονται σε καθεστώς ολοκληρωμένης υπαγωγής, έχουν δηλαδή καταβληθεί τα παράβολα και οι προβλεπόμενες δόσεις του ειδικού προστίμου. Οι 110.598 δηλώσεις βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής υπαγωγής (έχουν καταβληθεί τα παράβολα και μέρος των προστίμων), οι 51.205 σε καθεστώς αρχικής υπαγωγής (έχει καταβληθεί μέρος των παραβόλων) και οι 136.087 αιτήσεις είναι σε επεξεργασία. Εχουν εκδοθεί 163.000 βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων. Τα έσοδα πλησιάζουν τα 550 εκατομμύρια ευρώ. ΠΗΓΗ:imiresιa.gr
05/06/2012 - 17:37

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Παράταση μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2012, από 16 Ιουνίου που ισχύει, δίνεται στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τους αγρότες για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου γίνεται γνωστό ότι τα ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισπεύδει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δημοσιευθεί το συντομότερο στο ΦΕΚ η σχετική τροποποιητική απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας υπέγραψαν ΚΥΑ με θέμα την «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», (ΦΕΚ 1440 Β΄- 16-6- 2011). Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ναπολέων Μαραβέγιας «για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τακτοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ, όπως προβλέπει ο Ν. 3199/03. Η προθεσμία για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων, μετά από μια πρώτη παράταση, λήγει στις 16 Ιουνίου 2012. Όμως για λόγους τρέχουσας συγκυρίας αλλά και γιατί μεγάλο μέρος των αγροτών δεν είναι έτοιμο για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται, κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μια ακόμα παράταση μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2012»
04/06/2012 - 17:49

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Επιστροφή χρημάτων τα οποία λανθασμένα κατεβλήθησαν από πολίτες για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέα εγκύκλιος (28/5/2012 εγκ. 7) του ΥΠΕΚΑ. Για τον πολίτη που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων η διαδικασία για επιστροφή του επιπλέον ποσού είναι η ακόλουθη: Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων (αποδεικτικά καταβολής χρημάτων και φύλλο υπολογισμού προστίμου). Υποβολή αιτήματος επιστροφής χρημάτων (για επιστροφή όλου του ποσού ή μέρους του ποσού) σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 210 5241.903 και 210 5241.919). Το υπερβάλλον ποσό μετά τον απαραίτητο έλεγχο (από ΔΙΑΣ και ΥΠΕΚΑ) επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στον λογαριασμό του, εντός περίπου πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.
30/05/2012 - 20:29

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: α. Αίτηση με την οποία ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτου του στα νέα μέτρα. β. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, το εμβαδόν αυτής και η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες της κατασκευής από όλες τις απόψεις, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος και σε κάθε περίπτωση, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας, η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του. γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου : 500 ευρώ για κατοικία 50 τ.μ. ή για κτίριο μοναδική κατοικία μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για 51-100 τ.μ. ή για κύρια κατοικία από 101-200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο από 201-1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο από 1.001-2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίρια μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες. δ. έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του
29/05/2012 - 23:11

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΟΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΜΗΣΗ

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Εφόσον υπάρχει σε ακίνητο υπέρβαση, δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα όπως είναι το «κλείσιμο» ημιυπαίθριων χώρων, δεν μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στο ίδιο ακίνητο. Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ. αριθμόν 1971/2012 απόφασή της, θέτοντας περιορισμούς στην περαιτέρω δόμηση ακινήτων που περιλαμβάνουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Σημειώνεται, πάντως, ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έκρινε τον «πυρήνα» της συνταγματικότητας ή μη του νέου νόμου 3843/2010 για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαίο, λόγω των ζητημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση με τη σχετική αίτηση. Την Ολομέλεια του ΣτΕ απασχόλησαν προσφυγές τριών κατοίκων της Χαλκιδικής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, με το οποίο πραγματοποιείται η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων, είναι αντισυνατγματική. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι ο νόμος 3843/2010 (άρθρο 5 παράγραφος 1) είναι αντίθετος στο άρθρο 24 του Συντάγματος, που απαγορεύει την επιδείνωση των όρων διαβίωσης, αλλά και τη λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού οικιστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας εξέτασαν την άρνηση της Πολεοδομίας Πολυγύρου να ανακαλέσει δύο οικοδομικές άδειες στην παραλία Νικήτης του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με τους προσφεύγοντες κατοίκους υπάρχουν παραβιάσεις των οικοδομικών αδειών. Στην προκειμένη περίπτωση είχαν κτιστεί νόμιμα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αυθαίρετα 50 τ.μ., ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες ζητούσαν να ανοικοδομήσουν επιπλέον και άλλα 50 τ.μ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ ακυρώνοντας την επίμαχη οικοδομική άδεια, έκρινε ότι κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 7 του Ν. 3843/2010 δεν παρέχεται δυνατότητα έκδοσης (μετά την ημερομηνία δήλωσης της τακτοποίησης που ορίστηκε στις 2 Ιουλίου 2009) νέας οικοδομικής άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτιρίου. Κάτι τέτοιο - σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας - συνεπάγεται επιπλέον δόμηση που υπερβαίνει τους ισχύοντες όρους δόμησης και τα επιτρεπτά όρια αλλά και περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος.
21/05/2012 - 18:39

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (1:500, 1:1.000, 1:5.000, 120.000, 1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: α. το χώρο εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης, με συντεταγμένες Χ, Ψ των κορυφών του πολυγώνου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. β. τους χώρους χρήσης νερού, με συντεταγμένες Χ, Ψ των κορυφών των πολυγώνων οε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. γ. τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ' όσον υπάρχουν, ορισμένες με συντεταγμένες Χ, Ψ σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. δ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης. σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου, ε. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. 2. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: α. συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, και πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου β. συμφωνητικό μίσθωσης, δεκαετούς διάρκειας γ. απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, δ. απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί. 3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου. 4. Βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Ο.Τ.Α. ή και φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή. Σε περίπτωση υδρευτικής γεώτρησης, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου/Δ-Σ. Δ.Ε.ΥΑ., από την οποία θα προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, λόγω ανυπαρξίας δικτύου. 5. Βεβαίωση του οικείου Δήμου για την απόσταση των Δημοτικών Υδροληψιών από τη θέση του έργου. 6. Επαρκή στοιχεία Γεωλογικής μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και έγχρωμου γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στην οποία περιγράφεται η ποσοτική κα ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα - έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του υπεδάφους και την παρουσία υπόγειου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζομετρία του φορέα κλπ). 7. Για την ανόρυξη γεωτρήσεων, τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει υπολογισμούς για την απαιτούμενη διάμετρο σωληνώσεως της γεώτρησης και την ισχύ του αντλητικού συγκροτήματος, οι οποίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που αποδίδουν την αιτηθείσα ποσότητα νερού. 8. Γενική περιγραφή του έργου, που θα περιλαμβάνει σε συντομία: α. Το είδος και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων β. Το είδος και το μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης εφόσον δεν προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του έργου στον οποίο αναφέρονται. 9. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να μεταβάλλονται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια ή ακόμα και από Νομό σε Νομό, ενώ ισχύουν και δεσμευτικά μέτρα για ισχύουσες αποστάσεις Οι γεωτρήσεις που πρόκειται να ανορυχθούν ή για ανανέωση γεώτρησης δύναται να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση τους.: 1. Αρδευτικές 2. Υδρευτικές 3. Βιομηχανικές 4. Αναψυχής 5. Εργοταξιακές 6. Άλλες χρήσεις Αναλόγως με την κατηγορία χρήσης, απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απλουστεύεται κατά πολύ η συνολική διαδικασία
19/05/2012 - 22:06

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Αυτός που θα θελήσει να οικοδομήσει θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 29 δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση και η άδεια δόμησης ενός κτιρίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε σε εξειδίκευση του νόμου 4030 για τον νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες και διαδικασίες είναι 13 για την έγκριση δόμησης και 16 για την άδεια δόμησης. Κι αυτό τη στιγμή που ο αρχικός στόχος του υπουργείου ήταν η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο των στοιχείων και εφόσον αποδειχθούν ορθά. Ωστόσο, οι προθεσμίες ελέγχου μπορούν να παραταθούν για 20 ημέρες αν κριθεί απαραίτητο από την πολεοδομική υπηρεσία. Η έγκριση ισχύει για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ. Συμπληρώσεις και διορθώσεις μπορούν να γίνουν εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η άδεια δόμησης χορηγείται μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και Μελετών και ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ισχύει για έξι χρόνια. Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης η οποία ισχύει για ένα έτος. Την ευθύνη για τον έλεγχο του οικοδομικού έργου θα αναλάβει ένα νέο σώμα Ελεγκτών Δόμησης το οποίο θα στελεχωθεί από ιδιώτες μηχανικούς. Ειδικότερα, για τη χορήγηση Εγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη 2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. 3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων. 4. Φύλλο ελέγχου. 5. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα. 6. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα. 7. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου. 8. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων. 9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης. 10. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. 11. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων. 12. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης. 13. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού. Για τη χορήγηση Άδεια Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της. 2. Αρχιτεκτονική μελέτη. 3. Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται. 4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. 6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου. 7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων. 8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. 9. Μελέτη καυσίμου αερίου. 10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού. 11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου. 12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς. 13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει. 14. Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος. 15. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες. 16. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης. ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ
16/05/2012 - 18:35

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας Οδηγίες 2. Ένσταση καταγγελλόμενου για αυθαίρετη κατασκευή Οδηγίες Δικαιολογητικά 3. Αιτήσεις – Βεβαιώσεις που αφορούν την περιοχή της Πλάκας Οδηγίες Δικαιολογητικά 4. Αναθεώρηση άδειας οικοδομής Οδηγίες Δικαιολογητικά 5. Απόσυρση Φακέλου Οδηγίες Δικαιολογητικά 6. Βεβαίωση ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά 7. Βεβαίωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων Οδηγίες Δικαιολογητικά 8. Βεβαίωση για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά 9. Βεβαίωση για το αν τμήμα κτίσματος έχει συμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμησης Οδηγίες Δικαιολογητικά 10. Βεβαίωση διατηρητέου Οδηγίες Δικαιολογητικά 11. Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών χωρίς οικοδομική άδεια κατά τις διατάξεις του Άρθρου 22 του ΓΟΚ Οδηγίες Δικαιολογητικά 12. Βεβαίωση κύριας χρήσης (Β.Κ.Χ.) για ακίνητα μετά το 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά 13. Βεβαίωση κύριας χρήσης (Β.Κ.Χ.) για ακίνητα πριν το 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά 14. Βεβαίωση πλάτους οδού Οδηγίες Δικαιολογητικά 15. Βεβαίωση πρασιάς Οδηγίες Δικαιολογητικά 16. Βεβαίωση στοάς Οδηγίες Δικαιολογητικά 17. Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως Οδηγίες Δικαιολογητικά 18. Βεβαίωση χρήσης γης Οδηγίες Δικαιολογητικά 19. Βεβαίωση όρων δόμησης Οδηγίες Δικαιολογητικά 20. Δήλωση συμμόρφωσης καταγγελλόμενου Οδηγίες Δικαιολογητικά 21. Διαγράμματα εφαρμογής Οδηγίες 22. Διατήρηση ιδιωτικών οδών, υφισταμένων μετά το έτος 1923 Οδηγίες Δικαιολογητικά 23. Εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας Οδηγίες Δικαιολογητικά 24. Εξαίρεση αυθαίρετων κατασκευών από κατεδάφιση βάσει των Ν.1512/85 & Ν.1337/83 Οδηγίες 25. Θεώρηση Ο.Γ. - Ρ.Γ. για χρήση φαρμακείου Οδηγίες Δικαιολογητικά 26. Θεώρηση οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ (1955 - 1983) Οδηγίες Δικαιολογητικά 27. Θεώρηση οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ (Μετά το 1983) Οδηγίες Δικαιολογητικά 28. Θεώρηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών Οδηγίες Δικαιολογητικά 29. Θεώρηση όρων δόμησης Οδηγίες 30. Καθορισμός Ο.Γ. - Ρ.Γ. & Θεώρηση Όρων Δόμησης για την αναγνώριση οδού Οδηγίες Δικαιολογητικά 31. Καθορισμός οριογραμμών ρέματος Οδηγίες Δικαιολογητικά 32. Καταγγελία αυθαίρετων κατασκευών Οδηγίες Δικαιολογητικά 33. Καταγγελία για έλεγχο οικοδομής ή τμήματος αυτής για επικινδυνότητα Οδηγίες Δικαιολογητικά 34. Οικοδομησιμότητα τυφλών οικοπέδων Οδηγίες Δικαιολογητικά 35. Παροχή αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους των πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως Οδηγίες Δικαιολογητικά 36. Στέλεχος για την έκδοση άδειας κατεδάφισης Οδηγίες Δικαιολογητικά 37. Στέλεχος για την έκδοση άδειας οικοδομής Οδηγίες Δικαιολογητικά 38. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας Οδηγίες Δικαιολογητικά 39. Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποιήσεως οικοπέδων Οδηγίες Δικαιολογητικά 40. Χορήγηση Βεβαίωσης Απόστασης Οίκου Ανοχής Οδηγίες Δικαιολογητικά 41. Χορήγηση Βεβαίωσης Ρυμοτομούμενης Ιδιοκτησίας Οδηγίες Δικαιολογητικά 42. Χορήγηση αντιγράφων στοιχείων οικοδομικών αδειών Οδηγίες Δικαιολογητικά
23/04/2012 - 18:56

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αιτήσεις - καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος [Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις] Κόστος: Μηδέν Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων - καταγγελιών για αυθαίρετες κατασκευές. Δικαιολογητικά Στοιχεία που αφορούν το υπο έλεγχο κτίριο, άδεια οικοδομής, σχέδια κλπ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση οικοδομικής άδειας Αίτηση - καταγγελία για αυθαίρετες συσκευές (Απαραίτητο έγγραφο)

Η Επικαιρότητα Τώρα