ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

11/04/2013 - 10:56

Κτηματολόγιο 2013 περιοχές

Κτηματολόγιο 2013 περιοχές Ξεκινά η ανάρτηση στο κτηματολόγιο για νέες περιοχές το 2013 και συγκεκριμένα σε 26 περιοχές της χώρας . Συγκεκριμένα ξεκινά η ανάρτηση στο κτηματολόγιο των κτηματολογικών στοιχείων σε 26 νέες περιοχές εντός του 2013. Πρόκειται για 9 ΟΤΑ της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, 10 Πρωτεύουσες νομών και 7 ΟΤΑ του Ν. Αττικής. Η πρώτη Ανάρτηση στο κτηματολόγιο ξεκινά στις 15 Απριλίου για οκτώ Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τέσσερις Πρωτεύουσες νομών της Βορείου Ελλάδας και σταδιακά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες περιοχές. Η Ανάρτηση στο κτηματολόγιο στις 12 πρώτες περιοχές αφορά 275.000 δικαιούχους (περίπου 656.000 δικαιώματα), ενώ συνολικά στις 26 περιοχές που θα γίνει Ανάρτηση μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν καταγραφεί περίπου 2,7 εκατ. δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 1,1 εκατ. δικαιούχους. Η Ανάρτηση στο κτηματολόγιο των κτηματολογικών στοιχείων είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της κτηματογράφησης, γιατί με αυτή δημοσιοποιείται το αποτέλεσμα της καταγραφής των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η αρχή της δημοσιότητας, δηλαδή το δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των επίσημων στοιχείων της κτηματογράφησης και να ελέγχει, επιβεβαιώνει και διορθώνει τυχόν λάθη. Η περίοδος της Ανάρτησης αποτελεί, επίσης, μια ακόμα ευκαιρία για όσους δεν έχουν υποβάλει Δήλωση να προσέλθουν και να καταγράψουν το δικαίωμά τους στο Κτηματολόγιο . Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανάρτησης στο κτηματολόγιο είναι απαραίτητη, γιατί μέσω αυτής εξασφαλίζεται η ορθή καταγραφή των ιδιοκτησιών τους, η οποία θα οδηγήσει σε σωστές Αρχικές Εγγραφές Κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον, καθώς δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συναλλαγές τους στην επόμενη (και τελική) φάση της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, όπου οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής είναι δυσκολότερες και απαιτούν χρόνο και κόστος. Για την έναρξη της Ανάρτησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο ΑΕ, Καθ. Απόστολος Αρβανίτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα αναρτήσεων του 2013 -που ξεκινά στις 15 Απριλίου από οκτώ Δήμους της Θεσσαλονίκης και τις Πρωτεύουσες των Νομών Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Κιλκίς- καταδεικνύει ότι το χρονοδιάγραμμα των μελετών, από τη στιγμή της συμβασιοποίησης και μετά, προχωρά κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και οι φάσεις του έργου ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κτηματολογικών στοιχείων, τα στοιχεία των προηγούμενων αναρτήσεων σε 33 περιοχές δείχνουν ότι το επίπεδο κτηματογράφησης βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που αναμένουμε να επιβεβαιωθεί και στις αναρτήσεις του 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι: Σε σύνολο 1,4 εκατ. δικαιωμάτων στις 33 περιοχές υποβλήθηκαν μόλις 49.000 Αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις (3,6%), ενώ λιγότερο από 1% των γεωτεμαχίων έφεραν το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ήταν 4%). Επίσης, 45.000 δικαιούχοι δικαιωμάτων (7,2%) παρότι δεν είχαν δηλώσει το δικαίωμά τους, εντοπίστηκαν από άλλους τίτλους και καταγράφηκαν στην κτηματολογική βάση που αναρτήθηκε. Ανάλογα στοιχεία αναμένουμε να επιβεβαιωθούν και στις φετινές αναρτήσεις. Καλούμε τους πολίτες να επικυρώσουν με τη συμμετοχή τους μια διαδικασία, που προάγει τη διαφάνεια και τους εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για το μέλλον». Αναλυτικά στοιχεία και οδηγίες προς τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία Ανάρτησης στο Κτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Κτηματογράφησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
10/04/2013 - 10:20

Κτηματολόγιο νεες περιοχές το 2013

Κτηματολόγιο νεες περιοχές το 2013 Ξεκινά η ανάρτηση στο κτηματολόγιο για νέες περιοχές το 2013 και συγκεκριμένα σε 26 περιοχές της χώρας . Συγκεκριμένα ξεκινά η ανάρτηση στο κτηματολόγιο των κτηματολογικών στοιχείων σε 26 νέες περιοχές εντός του 2013. Πρόκειται για 9 ΟΤΑ της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, 10 Πρωτεύουσες νομών και 7 ΟΤΑ του Ν. Αττικής. Η πρώτη Ανάρτηση στο κτηματολόγιο ξεκινά στις 15 Απριλίου για οκτώ Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τέσσερις Πρωτεύουσες νομών της Βορείου Ελλάδας και σταδιακά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες περιοχές. Η Ανάρτηση στο κτηματολόγιο στις 12 πρώτες περιοχές αφορά 275.000 δικαιούχους (περίπου 656.000 δικαιώματα), ενώ συνολικά στις 26 περιοχές που θα γίνει Ανάρτηση μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν καταγραφεί περίπου 2,7 εκατ. δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 1,1 εκατ. δικαιούχους. Η Ανάρτηση στο κτηματολόγιο των κτηματολογικών στοιχείων είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της κτηματογράφησης, γιατί με αυτή δημοσιοποιείται το αποτέλεσμα της καταγραφής των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η αρχή της δημοσιότητας, δηλαδή το δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των επίσημων στοιχείων της κτηματογράφησης και να ελέγχει, επιβεβαιώνει και διορθώνει τυχόν λάθη. Η περίοδος της Ανάρτησης αποτελεί, επίσης, μια ακόμα ευκαιρία για όσους δεν έχουν υποβάλει Δήλωση να προσέλθουν και να καταγράψουν το δικαίωμά τους στο Κτηματολόγιο . Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανάρτησης στο κτηματολόγιο είναι απαραίτητη, γιατί μέσω αυτής εξασφαλίζεται η ορθή καταγραφή των ιδιοκτησιών τους, η οποία θα οδηγήσει σε σωστές Αρχικές Εγγραφές Κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον, καθώς δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συναλλαγές τους στην επόμενη (και τελική) φάση της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, όπου οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής είναι δυσκολότερες και απαιτούν χρόνο και κόστος. Για την έναρξη της Ανάρτησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο ΑΕ, Καθ. Απόστολος Αρβανίτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα αναρτήσεων του 2013 -που ξεκινά στις 15 Απριλίου από οκτώ Δήμους της Θεσσαλονίκης και τις Πρωτεύουσες των Νομών Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Κιλκίς- καταδεικνύει ότι το χρονοδιάγραμμα των μελετών, από τη στιγμή της συμβασιοποίησης και μετά, προχωρά κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και οι φάσεις του έργου ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κτηματολογικών στοιχείων, τα στοιχεία των προηγούμενων αναρτήσεων σε 33 περιοχές δείχνουν ότι το επίπεδο κτηματογράφησης βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που αναμένουμε να επιβεβαιωθεί και στις αναρτήσεις του 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι: Σε σύνολο 1,4 εκατ. δικαιωμάτων στις 33 περιοχές υποβλήθηκαν μόλις 49.000 Αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις (3,6%), ενώ λιγότερο από 1% των γεωτεμαχίων έφεραν το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ήταν 4%). Επίσης, 45.000 δικαιούχοι δικαιωμάτων (7,2%) παρότι δεν είχαν δηλώσει το δικαίωμά τους, εντοπίστηκαν από άλλους τίτλους και καταγράφηκαν στην κτηματολογική βάση που αναρτήθηκε. Ανάλογα στοιχεία αναμένουμε να επιβεβαιωθούν και στις φετινές αναρτήσεις. Καλούμε τους πολίτες να επικυρώσουν με τη συμμετοχή τους μια διαδικασία, που προάγει τη διαφάνεια και τους εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για το μέλλον». Αναλυτικά στοιχεία και οδηγίες προς τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία Ανάρτησης στο Κτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Κτηματογράφησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
09/04/2013 - 09:39

Αυθαίρετα πριν του 1975 γίνονται νόμιμα

Αυθαίρετα πριν του 1975 γίνονται νόμιμα Ετοιμο θα είναι τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο που καθορίζει τα αυθαίρετα που θα γίνουν νόμιμα πλήρως ακόμα και αν δεν έχουν οικοδομική άδεια, ενώ παράλληλα θα προβλέπει την δυνατότητα να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια οι παρανομίες σε άλλα ακίνητα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Εθνος τα αυθαίρετα που έχουν κτιστεί πριν το 1975 θα γινουν νόμιμα και εας μην έχουν οικοδιμική άδεια.Η αποδειξη για τον χρόνο οικοδόμησης θα αποδεικνύεται από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί . Επίσης νομιμοποιουνται μικρές αυθαιρεσίες εντός του οικοδομικού όγκου ,παραβάσεις, όπως η κάλυψη ημιυπαίθριων χώρων γκαραζ κτλ.,αλλά επίσης διευθετείται και η υπέρβαση του συντελεστή δόμησης μέχρις ενός ορίου . Δεν θα νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα και πριν το 1975 που προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος και έχουν ανεγερθεί σε δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, δημόσιους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.Οι μεγάλες παραβάσεις θα καλύπτονται από την ισχύουσα ρύθμιση της τακτοποίησης για 30 χρόνια.
08/04/2013 - 18:44

Ποια αυθαιρετα νομιμοποιούνται 2013

Ποια αυθαιρετα νομιμοποιούνται 2013 Ετοιμο θα είναι τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο που καθορίζει τα αυθαίρετα που νομιμοποιούνται πλήρως ακόμα και αν δεν έχουν οικοδομική άδεια, ενώ παράλληλα θα προβλέπειι η δυνατότητα να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια οι παρανομίες σε άλλα ακίνητα.Συγκεκριμένα, νόμιμοποιούνται ολα τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγέρθηκαν προ του 1975 και δε διαθέτουν οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου.Με το ίδιο νομοθέτημα, νομιμοποιούνται όλες οι μικροαυθαιρεσίες ενός ακινήτου που διαθέτει οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», η δυνατότητα νομιμοποίησης των μικρών αυτών πολεοδομικών παραβάσεων θα ισχύει εσαεί. Προβλέπεται ακόμα να νομιμοποιηθούν ορισμένες μεσαίου εύρους αυθαιρεσίες, όπως παραδείγματος χάριν κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος περιορισμένης επιφάνειας, πάλι εντός οικοδομικής άδειας. Οι μεγάλες παραβάσεις θα καλύπτονται από την ισχύουσα ρύθμιση της τακτοποίησης για 30 χρόνια. Παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα, προχωράει και η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου - σχέδια, οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό, βεβαιώσεις μηχανικών. Πάντως, βάση του νομοσχεδίου δεν νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα μέσα σε δασική περιοχή που κηρύχθηκε αναδασωτέα ή σε αυτά που έχουν αναγερθεί στον αιγιαλό.
07/04/2013 - 14:05

Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα προ του 1975

Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα προ του 1975 Στη δημοσιότητα θα δοθεί τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο που «ξεμπλοκάρει» τα αυθαίρετα και τα νομιμοποιεί πλήρως ακόμα και αν δεν έχουν οικοδομική άδεια, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια οι παρανομίες σε άλλα ακίνητα.Συγκεκριμένα, νόμιμα θα θεωρούνται όλα τα κτίσματα που ανεγέρθηκαν προ του 1975 και δε διαθέτουν οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου.Με το ίδιο νομοθέτημα, νομιμοποιούνται όλες οι μικροαυθαιρεσίες ενός ακινήτου που διαθέτει οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», η δυνατότητα νομιμοποίησης των μικρών αυτών πολεοδομικών παραβάσεων θα ισχύει εσαεί. Προβλέπεται ακόμα να νομιμοποιηθούν ορισμένες μεσαίου εύρους αυθαιρεσίες, όπως παραδείγματος χάριν κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος περιορισμένης επιφάνειας, πάλι εντός οικοδομικής άδειας. Οι μεγάλες παραβάσεις θα καλύπτονται από την ισχύουσα ρύθμιση της τακτοποίησης για 30 χρόνια. Παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα, προχωράει και η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου - σχέδια, οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό, βεβαιώσεις μηχανικών. Πάντως, το νέο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει την νομιμοποίηση αυθαίρετων μέσα σε δασική περιοχή που κηρύχθηκε αναδασωτέα ή σε αυτά που έχουν αναγερθεί στον αιγιαλό.
01/04/2013 - 19:50

Μείωση στο συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ

Μείωση στο συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ Πέπλο προστασίας άπλωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, καθώς κατ’ επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος που προστατεύει τους αρχαιολογικούς χώρους, το περιβάλλον κ.λπ.,και έκανε μείωση στο συντελεστή δόμησης και το ύψος των κτιρίων στον αρχαιολογικό χώρο της συγκεκριμένης περιοχής της πρωτεύουσας, η αύξηση του οποίου επιχειρήθηκε με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα, στο Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει «την τροποποίηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών». Το Ε’ Τμήμα στην υπ' αριθμ. 77/2013 γνωμοδότησή του (πρόεδρος ο σύμβουλος Επικρατείας Ι. Μαντζουράνης και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) έκρινε, κατ’ αρχάς, νόμιμο στο σύνολό του το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, αλλά μη νόμιμη μια επί μέρους διάταξή του. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν μη νόμιμη τη διάταξη εκείνη που προβλέπει συντελεστή δόμησης 2,4 στον τομέα ΙΙΙ που έχει μέτωπο τον Κηφισό, όπως επίσης κρίθηκε παράνομο και το προβλεπόμενο ανώτατο ύψος των κτιρίων, το οποίο ήταν 18 μέτρα. Η επίμαχη διάταξη κρίθηκε παράνομη, καθώς από το άρθρο 24 του Συντάγματος απορρέει υποχρέωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς (προστασία η οποία καταλαμβάνει και την επίμαχη περιοχή, η οποία ευρίσκεται εγγύς του αρχαιολογικού χώρου). Κατόπιν αυτών οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο συντελεστή δόμησης που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής που είναι 2,1, όπως επίσης δεν μπορεί το ύψος των κτιρίων να υπερβαίνει το προβλεπόμενο μέγιστο ύψος που είναι τα 15 μέτρα. Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι από το άρθρο 24 του Συντάγματος (προστασία αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.) σε συνδυασμό με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και την πολεοδομική νομοθεσία (Ν. 2508/1997 και 3028/2002) επιτρέπεται «η τροποποίηση των προβλεπόμενων από το ρυμοτομικό σχέδιο όρων και περιορισμών δόμησης ευρύτερης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ως “περιοχή ανάπλασης”, στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος, υπό την προϋπόθεση πάντως, ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν αναιρούν τη δυνατότητα ανάπλασης της περιοχής στο μέλλον σύμφωνα με τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις, εφόσον, δηλαδή, οι όροι αυτοί στοιχούν προς τις προβλέψεις του ΓΠΣ και θεσπίζονται αιτιολογημένα, κατόπιν μελέτης που έχει εκπονηθεί με σκοπό την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής». Τέλος, το ΣτΕ επισημαίνει ότι το επίμαχο διάταγμα πρέπει να δημοσιευθεί άμεσα, καθώς τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και ο Δήμος Αθηναίων έχουν επιβάλει αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών κατά την τελευταία διετία (2010-2012). Και πρέπει να δημοσιευθεί άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων στην περιοχή του αρχαιολογικού άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος.
29/03/2013 - 16:38

Αλλαγές στην διαδικασία απαλλοτρίωσης

Αλλαγές στην διαδικασία απαλλοτρίωσης Μια από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατεθηκε στο επενδυτικό νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές αλλαγες στην διαδικασία απαλλοτρίωσης από το δημόσιο.Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πριν από την κήρυξη απαλλοτρίωσης θα γίνεται υποχρεωτικά δημόσια πρόσκληση του Δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του ακινήτου του από το Δημόσιο. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζει τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, αφενός ταχύτητα στην εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και στην καταβολή της αποζημίωσης και αφετέρου αποφυγή της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η δικαστική κρίση της αξίας του ακινήτου. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται επίσης αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η εξαγορά, θα εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης . Η τροπολογία προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της αγοράς, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο επενδυτικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για τη δεύτερη δέσμη μέτρων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκε πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την κατάθεση προσφυγών σε διαγωνισμούς κ.α. Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας προβλέπεται ότι: - Οι υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 εκατ. ευρώ θα εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων και των επενδύσεων που υπάγονται στο καθεστώς του fast-track. - Αυξάνεται από 5 σε 10 εκατ. ευρώ το όριο προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την τροποποίηση αυτή, το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είναι πλέον το ίδιο τόσο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όσο και για τις προγραμματικές συμβάσεις ενώ επιταχύνεται η ανάθεση των συμβάσεων. - Δίνεται η δυνατότητα, με κοινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού να χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας εκείνα που κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα (όπως τα έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, έργα χωρίς τα οποία απειλούνται πρόστιμα από την ΕΕ για μη συμμόρφωση κλπ), προκειμένου να επιταχύνεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). - Προβλέπεται ότι ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων θα γίνονται και πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε αφενός να αποφεύγεται το φαινόμενο απαλλοτρίωσης εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, που έχει ως αποτέλεσμα συχνά να παρακατατίθενται αναίτια οι σχετικές αποζημιώσεις και αφετέρου ο φορέας του έργου να μπορεί εκ των προτέρων να προϋπολογίζει το κόστος των απαλλοτριώσεων. - Προβλέπεται για τις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων ότι ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ζητάει εκτίμηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. - Ορίζεται ότι οι υποθέσεις για καθορισμό αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης εισάγονται καθ’υπέρβαση στα πινάκια των δικαστηρίων, ώστε να δικάζονται συντομότερα. - Καθιερώνεται υποχρέωση εκτίμησης της αξίας από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να αποφεύγονται οι υπέρογκες αποζημιώσεις. Τα δικαστήρια θα υποχρεούνται να αιτιολογήσουν ειδικά τυχόν απόκλιση από την αντικειμενική αξία και από την ανεξάρτητη εκτίμηση.
28/03/2013 - 15:25

Μείωση στα ενοίκια κατοικιών 14-15%

Μείωση στα ενοίκια κατοικιών 14-15% Μείωση στα ενοίκια κατοικιών 14-15% σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώνει πανελλαδική έρευνα με τη συμμετοχή των γραφείων του δικτύου της REMAX στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη η πτώση των τιμών κινήθηκε από 16- 22% κατά μέσον όρο, στην Αττική η πτώση έφτασε 12- 13% και στην περιφέρεια η πτώση κυμάνθηκε στο 14- 17%. Οι τιμές των ακινήτων προς ενοικίαση ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αττική κυμαίνονται κατά μέσον όρο ελάχιστα κάτω των 5 ευρώ έως λίγο πάνω από 7 ευρώ, με κατώτατη τιμή ανά τμ 3 ευρώ στα Καμίνια, Νεάπολη & Εξάρχεια και ανώτατη τα 11 ευρώ στην Εκάλη & το Παλαιό Ψυχικό. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα οι μέσες τιμές κυμαίνονται από 3,5 έως 5 ευρώ με τις χαμηλότερες να παρατηρούνται στις Δυτικές Συνοικίες (Αμπελόκηποι, Σταυρούπολη, Εύοσμος, Κορδελιό, Ηλιούπολη & Πολίχνη) γύρω στα 2 ευρώ και τις υψηλότερες στην Παλιά Παραλία που αγγίζουν τα 10 ευρώ. Στις επαρχιακές πόλεις οι τιμές κατά μέσον όρο κυμαίνονται από 3 ευρώ έως 4,5 ευρώ. Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται στη Λαμία στα 2 ευρώ και οι υψηλότερες στην Καλαμάτα 7 ευρώ. Αναζητώντας το προφίλ του υποψηφίου ακινήτου προς ενοικίαση, η πλειοψηφία των γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: Είναι στην πλειοψηφία τους τύπου Διαμέρισμα (από εδώ εξαιρούνται κάποιες πολύ ακριβές περιοχές κυρίως των Βορείων προαστίων της Αττικής όπου ζητούνται μεζονέτες/ μονοκατοικίες). Είναι σχετικά νέα σε ηλικία (νεόδμητα και έως 10- 15 ετών) και αποτελούνται από 2 ή 3 υπνοδωμάτια (εκτός κάποιων περιοχών στα Βόρεια Προάστια Αττικής όπου ζητούνται μεγαλύτερα). Το εμβαδόν τους κυμαίνεται από 70 έως 100 τμ (εξαιρούνται και πάλι οι περιοχές των Βορείων Προαστίων). Το ύψος του μισθώματος δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ (εκτός κάποιων περιοχών όπου φτάνουν στα 1000 με 1200 ευρώ το ανώτατο). Τα χαρακτηριστικά αυτά που προσδίδουν αξία σε ένα ακίνητο προς ενοικίαση: Η αυτόνομη θέρμανση Φ/Α (στις περιοχές της Ελλάδος όπου αυτό υπάρχει) είναι το πλέον ζητούμενο χαρακτηριστικό (σε ποσοστό 76%). Η ηλικία του ακινήτου (σε ποσοστό 59% ευνοούνται τα νέα ακίνητα). Η θέση του ακινήτου (σε ποσοστό 53%). Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης (47%). Η γενική κατάσταση του ακινήτου (35%). Η ύπαρξη τζακιού (29%). Ο όροφος και η θέα με ποσοστό εξίσου (24%).
19/03/2013 - 15:46

Αυθαίρετα μπαίνουν σε τακτοποίηση παράνομα

Αυθαίρετα μπαίνουν σε τακτοποίηση παράνομα Εκατοντάδες αυθαίρετα, μπαίνουν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε καθεστώς τακτοποίησης, χωρίς εχουν τις προϋποθέσεις . Εν συνεχεία, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κτισμάτων ζητούν, από την οικεία Πολεοδομία, να τους χορηγήσει βεβαίωση, ότι τελούν υπό τακτοποίηση, προκειμένου να την καταθέσουν στην Εφορία, ζητώντας διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων. Σύμφωνα με τις Πολεοδομίες, οι περιπτώσεις που εντοπίζονται αποστέλλονται στην εισαγγελία, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο νόμος αναφέρει οτι: εξαιρούνται της τακτοποίησης όλα τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στον αιγιαλό, αρχαιολογικούς χώρους ή άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπως για παράδειγμα, τμήματα του Υμηττού και λοιπών ορεινών όγκων. Της τακτοποίησης, εξαιρούνται, επίσης και όλα τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί μετά τον Ιούλιο του 2011. Η διάταξη, αυτή σε αρκετές περιπτώσεις, καθίσταται ανενεργός, με την κατάθεση του φακέλου τακτοποίησης, όπου ψευδώς βεβαιώνεται, ότι το αυθαίρετο δεν ανήκει στις εξαιρούμενες περιπτώσεις. Κατατίθεται ηλεκτρονικά (άρα χωρίς έλεγχο) η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση της τακτοποίησης και μετά την καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητά διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων. Οι Πολεοδομίες, παρεμβαίνουν στη διαδικασία τακτοποίησης, μόνον εάν υποβληθεί αίτημα για την χορήγηση βεβαίωσης, ότι το αυθαίρετο τελεί υπό τακτοποίηση. Μόλις υποβληθεί σχετικό αίτημα, διενεργούν έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθότητα των στοιχείων του φακέλου και για την ακρίβεια, ότι το υπό τακτοποίηση αυθαίρετο δεν ανήκει στις εξαιρούμενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία είναι ανακριβή, η υπόθεση αποστέλλεται στην εισαγγελία. Πόσο εύκολο, όμως, είναι το έργο των Πολεοδομικών Γραφείων, που, όπως χαρακτηριστικά, στελέχη τους, δήλωσαν στον ΣΚΑΪ, «πάνε στον πόλεμο, χωρίς όπλα». Γιατί δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες, οι γραμμές αιγιαλού δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί και όλα τα Πολεοδομικά Γραφεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όλα αυτά (και πολλά ακόμη) αναμένεται να αποσαφηνιστούν, με την ολοκλήρωση του νέου νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, που επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα έχουμε κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, με δυνατότητα νομιμοποίησης των μικρών παραβάσεων, τακτοποίηση για κάποιες άλλες και κατεδάφιση, για όσα αυθαίρετα έχουν ανεγερθεί μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.
08/03/2013 - 17:25

Τράπεζα Γης και ανταλλαγή ακινήτων για τον ΑΟΟΑ στο Πικέρμι

Τράπεζα Γης και ανταλλαγή ακινήτων για τον ΑΟΟΑ στο Πικέρμι Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης προωθούν άμεσα λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αξιωματικών) στο Πικέρμι Αττικής.Η λυση θα βασίζεται σε ανταλλαγες ακινήτων αλλα και οταν θεσμοθετηθεί στην Τραπεζα Γης . Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και η ειδική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, επεξεργάζονται τις σχετικές ρυθμίσεις, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους και τα συναρμόδια Υπουργεία. Η λύση δίνεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και βασίζεται τόσο σε ανταλλαγές ακινήτων όσο και στο θεσμό της Τράπεζας Γης, που σύντομα θα θεσμοθετηθεί. Ένα τέτοιο πλέγμα ρυθμίσεων θα δώσει λύσεις τόσο στο συγκεκριμένο πρόβλημα του ΑΟΟΑ, όσο και γενικότερα σε ζητήματα οικοδομικών συνεταιρισμών και ιδιωτικής πολεοδόμησης. Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύπλοκο, καθώς η συνολική έκταση της ΖΑΑ (Ζώνης Αστικής Αναδάσωσης) Πικερμίου – Ραφήνας περιλαμβάνει ιδιοκτησίες πολλών συνεταιρισμών, πολλών ιδιωτών αλλά και πολλά καθεστώτα προστασίας, το ΥΠΕΚΑ εξετάζει το θέμα ως σημείο αναφοράς της μεταρρύθμισης, προκειμένου να λυθούν όλα τα χρόνια προβλήματα χωρίς να θίγονται εκτάσεις αμιγούς περιβαλλοντικής προστασίας. Στόχος είναι, μέσω της πολεοδομικής και χωροταξικής μεταρρύθμισης, να ενισχυθεί η προστασία των προστατευόμενων εκτάσεων, με απόλυτο σεβασμό στις συνταγματικές προβλέψεις και τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών.
08/03/2013 - 14:49

Πως γίνεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλιών σε ιδιωτες

Πως γίνεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλιών σε ιδιωτες Σε ιδιώτες μέσω των ΟΤΑ, θα γινεται η παραχώρηση αιγιαλού, καθώς και παραλιών, όχθες και παρόχθιες ζώνες μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών της χώρας. Συγκεκριμένα ,κοινή Υπουργική Απόφαση για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού, δυνάμει των προβλέψεων του ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών Γ.Στουρνάρας και Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης. Με την απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος από τους ΟΤΑ σε τρίτους ενδιαφερόμενους και εγκρίνονται εκ των προτέρων οι συμβάσεις που θα συναφθούν υπό τους όρους αυτούς.Η υπογραφείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση συνοδεύεται από αναλυτικό Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιγράφονται οι επιτρεπόμενες στους μισθωτές κατασκευές και διαμορφώσεις στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τη βασική επιδίωξη διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα και διαφύλαξης της φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παραλίας και, αφετέρου, την απλοποίηση του πλαισίου και την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των μισθωτών ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.Περαιτέρω, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση εισάγει μια σειρά από καινοτόμες προβλέψεις με κύριο σκοπό τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και του κοινού.Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη διαδικασία παραχώρησης από τους ΟΤΑ προς τρίτους συμμετέχει εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, με αποφασιστικές αρμοδιότητες ως προς τον καθορισμό του ανταλλάγματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αντάλλαγμα που ορίζεται είναι δίκαιο και ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην είσπραξη από το Δημόσιο των πραγματικά αναλογούντων σε αυτό εσόδων από την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων πραγμάτων, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας.Επιπλέον, ορίζεται ότι οι μισθωτές υποχρεούνται να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση είσπραξη του οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσοστού από τις συναπτόμενες μισθώσεις, προς υποβοήθηση των δημοσίων εσόδων και του αρτιότερου σχεδιασμού της κατανομής των εισπραττόμενων κονδυλίων, επ’ ωφελεία του Κράτους και των πολιτών. Επίσης, προβλέπεται ότι στα συντασσόμενα μισθωτήρια συμβόλαια οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αποτυπώνονται πλήρως κατά θέση και εμβαδόν σε ορθοφωτοχάρτες της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Με τη ρύθμιση αυτή, διευκολύνεται η δημιουργία στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες πληρέστερου αρχείου των μισθούμενων στη χωρική τους αρμοδιότητα κοινόχρηστων χώρων, το οποίο θα καταστήσει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τον έλεγχο των περιοχών ευθύνης τους και ευχερέστερη την επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων.Τέλος, ενισχύεται το σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων κατά παράβαση των όρων που τίθενται από την ΚΥΑ.
08/03/2013 - 10:38

Αυθαίρετα νομιμοποιήση με παράβολο 500 ευρω

Αυθαίρετα νομιμοποιήση με παράβολο 500 ευρω Έτοιμο είναι το νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα οπου θα νομιμοποιεί οριστικά συγκεκριμένα αυθαίρετα κτίσματα. Στο νέο νομοσχέδιο , σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, προβλέπονται διαδικασίες νομιμοποίησης για τα αυθαίρετα, με παράβολο υψους 500 ευρώ . Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων, τα οποία σε συνδυασμό με τις παράνομες προσθήκες δεν υπερβαίνουν τους συντελεστές δόμησης και όγκου που ισχύει για την περιοχή που βρίσκονται θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα των αυθαιρεσιών, με την πληρωμή ενός απλού παραβόλου των 500 ευρώ. Για τα κτίσματα που έχουν σοβαρό εύρος αυθαιρεσιών ή δεν διαθέτουν καθόλου οικοδομική άδεια, όπως ακίνητα που διαθέτουν άδεια για δομήσιμη επιφάνεια μικρότερη κατά πολύ από αυτή που πραγματικά έχει δομηθεί (άδεια για 100 τετραγωνικά μέτρα δομήσιμη επιφάνεια και έχουν κτιστεί περισσότερα από 200 τετραγωνικά μέτρα), θα ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία τακτοποίησης, που προβλέπει 30ετή απαλλαγή κατεδάφισης, με καταβολή παραβόλου και επιβολή προστίμου ανάλογα με την παράβαση. Δεν μπορούν να νομιμοποιήθουν αυθαίρετα, που έχουν ανεγερθεί σε περιοχές όπου απαγορεύεται η δόμηση -δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κ.α.. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί θέμα αύξησης του χρόνου τακτοποίησης από 30 που είναι σήμερα σε 35 και ενδεχομένως 40 χρόνια. Δεν τίθεται θέμα μείωσης προστίμων αλλά γίνονται κάποιες διευκολύνσεις σε όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να είναι συνεπείς με τις δόσεις που προβλέπονται. Τέτοιες διευκολύνσεις είναι να μη χάνουν οι δικαιούχοι την τακτοποίηση εάν δεν έχουν καταβάλει δόσεις. Έτσι, θα αναστέλλεται η απένταξη από την τακτοποίηση και δεν θα επιβάλλονται προσαυξήσεις σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, ισχύει η έκπτωση 20% για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου, ενώ για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού προστίμου θα παρέχεται έκπτωση 10%.
06/03/2013 - 16:19

Ρύθμιση για τα αυθαίρετα και τις αλλαγές χρήσεων σε δημοτικά πάρκα

Ρύθμιση για τα αυθαίρετα και τις αλλαγές χρήσεων σε δημοτικά πάρκα Ειδικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα επιχειρείται η επίλυση στο σύνολο ζητημάτων που αφορούν αυθαίρετα ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων δημοτικών εγκαταστάσεων άθλησης ή αναψυχής στην επικράτεια, προωθεί η κυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, θα κατατεθούν στο πλαίσιο του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα αυθαίρετα. Ο κ. Καλαφάτης κάνει επίσης γνωστό ότι άμεσα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών διαχείρισης πάρκων, όπως το Άλσος Βεΐκου. Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο ο βουλευτής της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία είχε ζητήσει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης αλσών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Άλσους Βεΐκου. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει επίσης από το υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή αν θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τις κοινωφελείς δημοτικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός αναδασωτέων περιοχών. πηγη:ΑΠΕ
06/03/2013 - 14:01

Τεχνική βοήθεια για τις ΑΠΕ από την Task Force

Τεχνική βοήθεια για τις ΑΠΕ από την Task Force Τεχνική βοήθεια για την αναμόρφωση του υποστηρικτικού μηχανισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ θα παράσχουν στη χώρα μας το γερμανικό υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Task Force . Αυτό προβλέπει η "Δήλωση Προθέσεως" που υπέγραψαν σήμερα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου, ο γενικός φραμματέας του γερμανικού υπουργείου Περιβάλλοντος Γιούργκεν Μπέκερ και ο επικεφαλής της Task Force για την Ελλάδα Χόρστ Ράιχενμπαχ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με χθεσινή έκθεση του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) το έλλειμμα του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτιμάται στα 670 εκατ. ευρώ σωρευτικά στο τέλος του 2013 και σε 1,32 δισ. το 2014. Το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε σήμερα περιλαμβάνει τη μελέτη του τεχνολογικού κόστους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη δημιουργία συνεργασιών στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον υποστηρικτικό μηχανισμό των ΑΠΕ. Στόχος της συνεργασίας, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, είναι να συμβάλει στην προετοιμασία ενός Οδικού Χάρτη, και την κατάρτιση της στρατηγικής για την εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, και παράλληλα η δημιουργία ενός υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Στο πλαίσιο της υπογραφής, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι στόχος του ΥΠΕΚΑ παραμένει η προώθηση και στήριξη των ΑΠΕ, μέσα από ένα ρεαλιστικό, βιώσιμο και κυρίως υλοποιήσιμο πλαίσιο προώθησης, προσαρμοσμένο στη σημερινή οικονομική κατάσταση και πρόσθεσε: "Η συμβουλευτική στήριξη και η παροχή τεχνογνωσίας που προτίθεται να παράσχει η Task Force και το γερμανικό υπουργείο ενισχύουν περαιτέρω τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την επίτευξη των στόχων μας, δηλαδή τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος, την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και τη δημιουργία μίας υγιούς αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή. πηγη:ΑΠΕ
04/03/2013 - 17:39

Τι προβλέπεται για τις τιμές των ακινήτων τα επόμενα 2 χρόνια

Τι προβλέπεται για τις τιμές των ακινήτων τα επόμενα 2 χρόνια Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων την ερχόμενη διετία θα εξακολουθήσουν να μην είναι καλές στην χώρα μας, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ). Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΕΛΙΕ Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος επισήμανε ότι παρατηρούνται μεγάλες υπερβάσεις αντικειμενικών τιμών σε σχέση με τις εμπορικές, ιδίως σε καταστήματα, γραφεία, παλαιά ακίνητα και οικόπεδα. Επίσης, είπε ότι παρατηρείται μεγάλη πτώση αριθμού μεταβιβάσεων, σημαντική πτώση τιμών και ενοικίων και προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις τιμών. Λόγω της ύφεσης και των κακών οικονομικών των νοικοκυριών πλεονάζουν χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων οικοδομών (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, χώροι εφοδιασμού-logistics) ενώ γενικότερα οι πωλητές είναι χιλιάδες, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν αγοραστές. Έκανε επίσης λόγο για ένα ασταθές και βαρύ φορολογικό σύστημα. Μιλώντας στην Ημερίδα, η διευθύνων σύμβουλος της Alpha Aστικά Ακίνητα Γιώργος Ποιμενίδης επισήμανε ότι το 2012 η εκτιμώμενη πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες έφτασε το 30,6%, και σε συνδυασμό με τη μείωση του όγκου των αδειών οικοδομών που εκδόθηκαν κατά περίπου 32,5%, αναμένεται το 2013 νέα υποχώρηση στις επενδύσεις σε κατοικίες κατά 20%. Οι επενδύσεις θα κυμανθούν δηλαδή κάτω από τα 5 δισ. ευρώ το 2013, από 6,1 δισ. ευρώ το 2012 και 26,1 δισ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας πτώση 81% σε 5 χρόνια. Επίσης καταγράφεται πτώση του αριθμού και της αξίας των συναλλαγών κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων 48% και 45% από το 2012 και 2011 αντίστοιχα και κατά 83,3% και 81,2% αντίστοιχα έναντι του 2005. Ο αριθμός των μεταβιβάσεων μέσω των συμβολαιογραφείων από τις 100 χιλιάδες και πλέον έχει υποχωρήσει κάτω από τις 10.000 το 2012. Μιλώντας στην Ημερίδα ο Γιάννης Γόρδιος, από την Εθνική Τράπεζα, επισήμανε ότι η κρίση στην αγορά ακινήτων αποκτά δομικά χαρακτηριστικά και εκτίμησε ότι οι πτωτικές στις τιμές ακινήτων κατά το τρέχον έτος θα συνεχισθούν καθώς δεν διαφαίνονται οι συνθήκες εκείνες που θα αυξήσουν την ζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, εκτίμησε ο κ. Γόρδιος, για την έξοδο από την κρίση διαφαίνεται ότι θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα με δεδομένο ότι επιδρούν σωρευτικά παράγοντες, όπως ο μεγάλος αριθμός αδιάθετων κατοικιών, που αν συνεχιστεί ο ρυθμός απορρόφησης των τελευταίων τεσσάρων ετών απαιτούνται περίπου 20 χρόνια για την απορρόφηση των νεόδμητων κατοικιών. Η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επίπεδα κάτω από το κόστος παραγωγής. οι ενδείξεις ότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της καθοδικής πορείας, εκτίμησε πάντως ο κ. Γόρδιος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το 2012 έγιναν λιγότερες από 4.000 μεταβιβάσεις νεόδμητων οικιστικών ακινήτων, όταν το 2007 αντίστοιχα είχαν μεταβιβαστεί 100.000 κατοικίες. Πέρυσι οι τράπεζες προέβησαν σε εκτιμήσεις 28.160 κατοικιών για τραπεζικούς σκοπούς, έναντι 41.623 το 2011. Ο αριθμός των αγοραπωλησιών είναι μικρότερος και με βάση τις εκτιμήσεις της Εθνικής δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 8-10 χιλιάδες, είπε ο κ. Γόρδιος πηγη:ΑΠΕ
04/03/2013 - 12:43

Αυθαίρετα που νομιμοποιούνται με την νέα ρύθμιση

Αυθαίρετα που νομιμοποιούνται με την νέα ρύθμιση Στην τελικό στάδιο βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης που θα καθορίζει ποιά αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι νομιμοποιούνται με νέα ρύθμιση .Ουσιαστικά οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν κατασκευές που ανεγέρθηκαν πριν από τις 28 Ιουλίου 2011. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,οι συσκέψεις είναι συνεχείς προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου. Στόχος είναι να έχει ψηφιστεί πριν από την εκπνοή της παράτασης της προθεσμίας που έχει δοθεί για την υποβολή των δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου . Το υπουργείο πάντως ξεκαθαρίζει πως δεν θα νομιμοποιούνται αυθαίρετα που βρίσκονται στον αιγιαλό ή σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ θέτει και το χρονικό όριο πέραν του οποίου αποκλείεται οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Είναι η 28η Ιουλίου 2011, όταν κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων (νόμος 4014). Ποια αυθαίρετα θα νομιμοποιηθούν Η νομιμοποίηση μικρών αυθαιρεσιών εντός κτιρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια. Πρόκειται για παρανομίες του τύπου αλλαγή της θέσης δωματίων ή της χρήσης αυτών ή για μετακίνηση ανοιγμάτων ή για άλλες μικροπαραβάσεις, οι οποίες όμως μπλοκάρουν τη μεταβίβαση του ακινήτου. Όπως είναι γνωστό, στα συμβόλαια μεταβιβάσεων προσαρτάται υποχρεωτικά η βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο. Σε αντίθετη περίπτωση, η παράβαση πρέπει να τακτοποιηθεί με βάση τον νόμο 4014/ 11. Η νομιμοποίηση παράνομα κλεισμένων χώρων εντός του περιγράμματος νόμιμα δομημένου κτιρίου που άλλαξαν χρήση και μετατράπηκαν σε κύριους χώρους. Εδώ περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι, πιλοτές, πατάρια, υπόγεια, σοφίτες, απολήξεις κλιμακοστασίων κ.λπ., όπως προβλέπονται από τον νόμο 3843/ 2010. Σε δυσμενή θέση θα βρεθούν τα αυθαίρετα που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια ή παρουσιάζουν μεγάλης κλίμακας αυθαιρεσία, για τα οποία μάλλον θα ισχύσει η περίοδος των 30 χρόνων της τακτοποίησης. Σύμφωνα πάντως με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, οι αυθαίρετοι χώροι που νομιμοποιούνται, προσμετρούνται τελικά στον συντελεστή δόμησης. Το σίγουρο είναι, ότι η μη προσέλευση ιδιοκτητών για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους οδήγησε το υπουργείο σε βελτίωση της υπάρχουσας ρύθμισης σε μια προσπάθεια να σωθούν περισσότερα κίνητρα και να γεμίσουν τα άδεια κρατικά ταμεία πηγη:localit
02/03/2013 - 12:34

Νομιμοποιήση αυθαιρέτων τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Νομιμοποιήση αυθαιρέτων τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο Στην τελική φάση της σχεδίασης βρίσκεται το νομοσχέδιο για την οριστική νομιμοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών αυθαιρέτων . Η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και πληρωμής της πρώτης δόσης για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων λήγει στις 31 Μαΐου 2013 και αναμένεται να μην υπάρξει νέα παράταση λόγο του νέου νομοσχεδίου που θα ανακοινωθεί παράλληλα με την ληξη της τακτοποίησης . Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων βρίσκεται στην τελική φάση του σχεδιασμού του. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σύμφωνα με το δημοσίευμα : Κατηγοριοποιούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις με περιγραφή του ποσοστού υπέρβασης για κάθε κατηγορία και κωδικοποιείται η νομοθεσία για τα αυθαίρετα. Νομιμοποιούνται μικρές αυθαιρεσίες εντός κτισμάτων που διαθέτουν οικοδομική άδεια. Πρόκειται για αυθαιρεσίες μικρής κλίμακας που μπλοκάρουν τη μεταβίβαση του ακινήτου .Νομιμοποιούνται κλεισμένοι χώροι όπως αποθήκες πατάρια ,parking και πιλοτές μέσα στο περίγραμμα νόμιμου κτιρίου ή μέσα στον επιτρεπόμενο όγκο. Δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε παραλίες, δάση και αναδασωτέες εκτάσεις και αρχαιολογικούς χώρους .Δεν νομιμοποιούνται αυθαιρεσίες μετά τον Ιούλιο του 2011.Για τα ακίνητα με μεγάλες αυθαιρεσίες και που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια θα ισχύει το παλαιό καθεστώς τακτοποίησης.
27/02/2013 - 10:19

Ποια αυθαίρετα νομιμοποιούνται πλήρως με την νέα ρύθμιση

Ποια αυθαίρετα νομιμοποιούνται πλήρως με την νέα ρυθμιση Μέσα στον Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί η νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα, η οποία θα δίνει περισσότερα κίνητρα στους πολίτες, και θα νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν άδεια δόμησης .Παράλληλα θα βελτιωθεί και η ήδη υπάρχουσα ρύθμιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων για αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας .Η ρύθμιση θα κατηγοριοποιεί τα ακίνητα με αυθαιρεσίες ανάλογα με το μέγεθος της αυθαιρεσίας. Δηλαδή τα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες υπερβάσεις θα είναι μια κατηγορία, τα κτίρια με αυθαιρεσίες εντός του περιγράμματος νομίμως υφιστάμενων κτηρίων η δευτερη κατηγορία και μία τρίτη κατηγορία κτίσματα με μικρές πολεοδομικές παραβάσεις ,μικρές αποθήκες μπάρμπεκιου, περιφράξεις κτλ.) Επίσης η νέα ρύθμιση θα προβλέπει την δημιουργία της ταυτότητας κτηρίου που προβλέπεται στον νόμο Μπιρμπίλη για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων και αποτελεί πάγιο αίτημα και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
27/02/2013 - 08:31

Κακούργημα η λαθροϋλοτομία

Κακούργημα η λαθροϋλοτομία Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπονται βαρύτερες ποινές κατά των λαθροϋλοτόμων. Με το νομοσχέδιο, κάθε ζημία σε βάρος του δασικού περιβάλλοντος που υπερβαίνει τα 200 ευρώ, προτείνεται να αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα (το σχετικό όριο είναι σήμερα στα 600 ευρώ), ενώ σε περίπτωση που η ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, απαλλάσσονται από αστική ευθύνη και διοικητικές κυρώσεις για χρέη προς το Δημόσιο και φορολογικές παραβάσεις, τα μέλη των διοικήσεων των εταιρειών του ομίλου της «Ολυμπιακής» που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Παρόμοια διάταξη εισάγεται και για τα μέλη των διοικήσεων των υπό εκκαθάριση αγροτικών συνεταιρισμών, για τα οποία προβλέπεται αναστολή διώξεων. πηγη:ΑΠΕ
26/02/2013 - 19:26

Τελέιωσαν οι ερευνες για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων

Τελέιωσαν οι ερευνες για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων Την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Οι έρευνες ξεκίνησαν το Νοέμβριο και ολοκληρώθηκαν σήμερα, με την επιστροφή στο λιμάνι της Πάτρας του γεωφυσικού ερευνητικού σκάφους Nordic Explorer, της νορβηγικής εταιρείας PGS, που κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό και διεξήγαγε τις έρευνες. Έγιναν καταγραφές συνολικούς μήκους 12.431 χιλιομέτρων, μέγεθος που υπερβαίνει τον αρχικό προγραμματισμό λόγω του ενδιαφέροντος που επέδειξαν εταιρείες υδρογονανθράκων για περισσότερα στοιχεία από συγκεκριμένες περιοχές. Το ΥΠΕΚΑ κάνει λόγο, μάλιστα, για εταιρείες που αν και είναι ακόμη λίγες, λόγω της αρχικής φάσης που βρίσκεται το πρόγραμμα, είναι από τις ηγέτιδες στον κλάδο. Μετά τη συλλογή των στοιχείων από τις σεισμικές έρευνες θα ακολουθήσει η φάση της επεξεργασίας και της παρουσίασής τους προς τις πετρελαϊκές εταιρείες που θα ενδιαφερθούν σε πρώτη φάση να αποκτήσουν τα δεδομένα. Το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη διαγωνισμών για παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών («οικοπέδων») για έρευνες που περιλαμβάνουν και γεωτρήσεις. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του σημαντικού έργου του Nordic Explorer, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Ε. Λιβιεράτος, απέστειλε σήμερα ευχαριστήρια επιστολή στον πλοίαρχο, το πλήρωμα και τους επιστήμονες της PGS στο σκάφος, ενώ σε δηλώσεις του επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, της συλλογής των στοιχείων, είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας, λόγω της μεγάλης αξίας που έχουν τα πραγματικά δεδομένα των μετρήσεων για τον πραγματικό και όχι υποθετικό προσδιορισμό των αποθεμάτων υδρογονανθράκων. «Μόνο τα πραγματικά δεδομένα είναι εκείνα που μας επιτρέπουν να περάσουμε από τις θεμιτές εκτιμήσεις, υποθέσεις και προβλέψεις στην πραγματικότητα των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών, δηλαδή στη βεβαιότητα σχετικά με τα αποθέματα υδρογονανθράκων και την ποιότητά τους» τονίζει ο υπουργός. Ο κ. Λιβιεράτος σημειώνει ακόμη την απόλυτη εμπιστοσύνη και συμπαράσταση του πρωθυπουργού, από την πρώτη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας, τη στήριξη των αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και των δυνάμεων της Βουλής, που δέχτηκαν με ενδιαφέρον και προσοχή το έργο της ανίχνευσης των υδρογονονθράκων, καθώς και την προετοιμασία που έγινε από το 2011 από τον τότε υφυπουργό Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη. πηγη:ΑΠΕ

Η Επικαιρότητα Τώρα