ΟΓΑ

25/06/2013 - 15:49

oga.gr Εκτυπώστε την Βεβαίωση αποδοχών ΟΓΑ 2013

oga.gr Εκτυπώστε την Βεβαίωση αποδοχών ΟΓΑ 2013 Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να λάβουν, για πρώτη φορά από φέτος, βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Από τις 18 Απριλίου 2013, ο ΟΓΑ χορηγεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, (www.oga.gr), βεβαιώσεις συντάξεων για το τρέχον έτος 2013, που αφορούν σε ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, που θα γίνει μέσω του TAXIS έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας διαδικτυακά. Η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει, ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά στους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας- ορφανικές) των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους. Επίσης, για τους συνταξιούχους που έχουν οφειλή προς τον Οργανισμό και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2012, οι βεβαιώσεις συντάξεων 2013 αυτές θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεώς τους από τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Σε άλλη περίπτωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης συντάξεων .
20/06/2013 - 09:56

Βεβαίωση αποδοχών ΟΓΑ 2013 στο oga.gr

Βεβαίωση αποδοχών ΟΓΑ 2013 στο oga.gr Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να λάβουν, για πρώτη φορά από φέτος, βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Από τις 18 Απριλίου 2013, ο ΟΓΑ χορηγεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, (www.oga.gr), βεβαιώσεις συντάξεων για το τρέχον έτος 2013, που αφορούν σε ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, που θα γίνει μέσω του TAXIS έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας διαδικτυακά. Η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει, ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά στους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας- ορφανικές) των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους. Επίσης, για τους συνταξιούχους που έχουν οφειλή προς τον Οργανισμό και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2012, οι βεβαιώσεις συντάξεων 2013 αυτές θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεώς τους από τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Σε άλλη περίπτωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης συντάξεων .
18/06/2013 - 15:53

Αλλαγές στα κριτήρια της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ΟΓΑ ζητά ο ΣτΠ

Αλλαγές στα κριτήρια της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ΟΓΑ ζητά ο ΣτΠ Προβλήματα σχετικά με τα κριτήρια για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα που χορηγεί ο ΟΓΑ, με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από τη διερεύνηση αναφορών από Έλληνες ομογενείς τρίτων χωρών. Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Αρχή, πολλοί παλιννοστούντες ανασφάλιστοι υπερήλικες, είτε συνταξιούχοι που λαμβάνουν μικρή σύνταξη από τις χώρες τους, είτε δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα, στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1/3/2013. Οι αλλαγές του νόμου εφαρμόσθηκαν και στις εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη. Ο Συνήγορος, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις οδηγούν στην πλήρη στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα του πληθυσμού. Επίσης, βρίσκονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Σύνταγμα. Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε ότι, ενόψει της ιδιαίτερα χαμηλής σύνταξης που λαμβάνουν οι παλιννοστούντες ομογενείς, η στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα θα δημιουργήσει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Συγκεκριμένα, η Αρχή επισημαίνει ότι το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται από τη χώρα προέλευσης, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο μετά την αφαίρεση της εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι ανεπαρκές ακόμη και για την εξασφάλιση τροφής. Τονίζει δε ότι το μέτρο είναι επαχθές, καθώς οι δικαιούχοι αδυνατούν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους, και προσθέτει ότι η 20ετής διάρκεια διαμονής που απαιτείται μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά μακρά. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν.4093/2012, ως εξής: - Στις περιπτώσεις που ο ανασφάλιστος υπερήλικας λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή, μικρότερη από αυτήν που χορηγεί ο ΟΓΑ, να χορηγείται το υπόλοιπο της παροχής μέχρι του ύψους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα. - Ο χρόνος προηγούμενης μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, θα πρέπει να προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του εσωτερικού δικαίου που ορίζουν τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης. - Οι ήδη δικαιούχοι να μην αποκλεισθούν από την παροχή έστω κι αν η διάρκεια της προηγούμενης διαμονής τους είναι βραχύτερη από αυτήν που ορίζουν οι νέες διατάξεις.
11/06/2013 - 11:29

Αναδρομικά 5200 αναπηρικές συντάξεις

Αναδρομικά 5200 αναπηρικές συντάξεις που είχαν κοπεί λόγω ΚΕΠΑ Οι 5.200 συνταξιούχοι προσωρινά ανάπηροι θα λάβουν την 1η Ιουλίου αναδρομικά τις αναπηρικές συντάξεις τριών μηνών (Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013). Για τουςεπόμενους μήνες η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του εξαμήνου.Σε όσους συνταξιούχους είχε διακοπεί η αναπηρική σύνταξη και μετά τις 30 Απριλίου θα παρατείνεται για άλλους 6 μήνες μέχρι να βγει η απόφαση από τα ΚΕΠΑ. Συγκεκριμένα με απόφαση του ΟΓΑ παρατείνεται για έξι μήνες η καταβολή της αναπηρικής σύνταξης όσων διακόπηκε μέχρι τις 30 Απριλίου, λόγω της καθυστέρησης των ΚΕΠΑ να τις επανεξετάσει. Ο ΟΓΑ για να μην μένουν οι συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη θα επαναχορηγήσει την αναπηρική σύνταξη, εφόσον εκκρεμεί η υπόθεση τους στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, από την 1η Ιουλίου 2013.Στην ρύθμιση υπάγονται μόνο οι συνταξιούχοι αναπηρίας και όχι οι επιδοματούχοι (προσωρινά παραπληγικοί ή τυφλοί). Εάν μετά την γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχαν αρχικά, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού με μηνιαία παρακράτηση 20% από τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
10/06/2013 - 14:13

Παράταση για 6 μήνες η αναπηρική σύνταξη ΟΓΑ λόγω ΚΕΠΑ

Παράταση για 6 μήνες η αναπηρική σύνταξη ΟΓΑ λόγω ΚΕΠΑ Ο ΟΓΑ ανακοινώνει την παραταση για 6 μήνες παίρνει η καταβολή της αναπηρικής σύνταξης όσων διακόπηκε μέχρι τις 30 Απριλίου, λόγω της καθυστέρησης των ΚΕΠΑ να τις επανεξετάσει. Ο ΟΓΑ για να μην μένουν οι συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη θα επαναχορηγήσει την αναπηρική σύνταξη, εφόσον εκκρεμεί η υπόθεση τους στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, από την 1η Ιουλίου 2013. Οι 5.200 συνταξιούχοι προσωρινά ανάπηροι θα λάβουν την 1η Ιουλίου συντάξεις τριών μηνών (Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013). Για τουςεπόμενους μήνες η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του εξαμήνου. Σε όσους συνταξιούχους διακοπεί η σύνταξη και μετά τις 30 Απριλίου θα παρατείνεται η αναπηρική σύνταξη για άλλους 6 μήνες μέχρι να βγει η απόφαση από τα ΚΕΠΑ.Στην ρύθμιση υπάγονται μόνο οι συνταξιούχοι αναπηρίας και όχι οι επιδοματούχοι (προσωρινά παραπληγικοί ή τυφλοί). Εάν μετά την γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχαν αρχικά, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού με μηνιαία παρακράτηση 20% από τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
04/06/2013 - 19:36

Βεβαίωση επιδόματος ΟΓΑ

Βεβαίωση επιδόματος ΟΓΑ Οι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος μπορούν να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά την βεβαίωση επιδόματος ΟΓΑ για τη φορολογική δήλωση 2013.Θα θέλαμε να σας θυμήσουμε οτι απο φέτος πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα ακόμη και τα επιδόματα. Δηλαδή όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος ΟΓΑ (πολυτεκνοι , τρίτεκνοι,κτλ) πρέπει να δηλώσουν τα επιδόματα που έλαβαν το 2012 . Για το λόγω αυτό θα πρέπει να εκτυπώσουν την βεβαίωση επιδόματος ΟΓΑ ωστε να δηλώσουν το ποσό που έχουν εισπράξει στην φορολογική δήλωση 2013. Εκτυπώστε εδώ τη βεβαίωση επιδόματος ΟΓΑ Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωση Επιδόματος ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου. Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
03/06/2013 - 15:26

ΟΓΑ παράταση για τις εισφορές αγροτών

ΟΓΑ παράταση για τις εισφορές αγροτών Ο ΟΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι δίνεται παράταση 14/6 για ασφαλιστικές εισφορές Συγκεκριμένα για τους αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων, δινεται παράταση μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, στην ημερομηνία πληρωμής της τρέχουσας δόσης, η οποία έληξε στις 31-5-2013.Η πληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ειδοποίηση - απόδειξη Ταχυπληρωμής που έχει ήδη αποσταλεί, χωρίς καμία επιβάρυνση.Δεκτή επίσης μέχρι 14-6-2013 και χωρίς καμία επιβάρυνση, γίνεται και η καταβολή της τρέχουσας δόσης μέσω Τράπεζας Πειραιώς (ΑΤΕ bank).
30/05/2013 - 16:27

ΟΓΑ προκήρυξη για επιχειρήσεις κατασκηνώσεων

ΟΓΑ προκήρυξη για επιχειρήσεις κατασκηνώσεων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣτις επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των ανήλικων (6-15 ετών) παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ, με σφραγισμένες προσφορές, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τον ανάδοχο ή τουςανάδοχους και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο. Η διενέργεια της διαδικασίας θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΓΑ που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗ υποβολή των προσφορών θα γίνει στο Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ Πατησίων 30 Αθήνα,7ος όροφος γραφείο 703 μέχρι και τις 3/6/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.Οι προσφορές να περιέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με το ταχυδρομείο είτε με courier στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 3/6/2013 και ώρα 10:00 π.μ..Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία δεν παραλαμβάνονται.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια.Η δαπάνη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης βαρύνει τον ΟΓΑ.ΑΡΘΡΟ 2ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, κ.λ.π., που ασχολούνται νόμιμα με τη διοργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενταιστην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.ΑΡΘΡΟ 3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα στοιχεία.Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ»ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ / 2013«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ κατά την θερινή περίοδο έτους 2013»ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΓΑ.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 3/6/2013  Μέσα στον φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσης . Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο που ήθελε προσκομισθεί τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ‘’ μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο νακαθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.ΑΡΘΡΟ 4ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων νααναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης, προκειμένου να αξιολογηθούν.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή), είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο που έχει αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου (Επιτροπή). Σημειώνεται ότι,από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνοεκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την Επιτροπή.4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.5. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.6. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση.7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.ΑΡΘΡΟ 5ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΟι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει απαραιτήτως να δίνουν τιμή ανά ημέρα/ ανά παιδί (τροφείο) , η οποία δε θα υπερβαίνει το ποσό που θα ορίζεται στην υπό έκδοση κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έτους 2013 για τοσύνολο των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2013 οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να αναφέρουν ότι το ποσότου ημερήσιου τροφείου δεν θα υπερβαίνει ή θα είναι ίδιο με το ποσό που θα ορισθεί από την εκδοθεισόμενη κοινή Υπουργική απόφαση. Επίσης οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ’ ανώτατο όριο 20 ημερών) για κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Α’ Β’ και Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι) καθώς και τον ανώτατο αριθμό των παιδιών του ΟΓΑ που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει η ενδιαφερόμενη Κατασκήνωση για κάθε μία εκ των τριών κατασκηνωτικών περιόδων αναλυτικώς και για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει πανελλήνια.Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν την Κατασκήνωση για ολόκληρη την κατασκηνωτική περίοδο του έτους 2013 (Α’ Β’ και Γ΄).Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων εκτός του ΦΠΑ ο οποίος θα δίνεται χωριστά από την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό ( % ).ΑΡΘΡΟ 6ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΗ Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια.ρ Θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά. Θα αποσφραγισθεί ο κύριος φάκελος της τεχνικής προσφοράς και θα αξιολογηθούν τα τεχνικά στοιχεία. Τεχνικές προσφορές που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Θα αποσφραγιστεί και θα αξιολογηθεί ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς .Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει : Την υπογραφή σύμβασης με όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν προσφορά,  Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και επανάληψής της με τροποποίηση ή μη των όρων της.Το Δ.Σ. του ΟΓΑ μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών , μπορεί αιτιολογημένη απόφαση του, να μη δεχτεί τη σύναψη σύμβασης με επιχείρηση εφόσον:α) δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντοςβ) διαπιστωθεί ότι, σε προηγούμενη συνεργασία της με άλλα ασφαλιστικά ταμεία ή σε επίσκεψη στην κατασκήνωση εκπροσώπων άλλων ασφαλιστικών Ταμείων ή αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΚΑ, δεν λειτούργησε ικανοποιητικά ή διέπραξε σοβαρές παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.ΑΡΘΡΟ 7ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ απόφαση για τη σύναψη της σύμβασης θα ανακοινωθεί εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο τηςΚατασκήνωσης ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης σε αυτόν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.ΑΡΘΡΟ 8ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ1. Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο ανακοινώθηκε ότι θα συνάψει σύμβαση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 300€Η εγγύηση κατατίθεται πριν από την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της. Η εγγύηση εκδίδεται όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25 τουΠ.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου)ΑΡΘΡΟ 9ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση όρου της πρόσκλησης, κάθε δε διευκρίνιση γενόμενη μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρουτης πρόσκλησης.3. Η Επιτροπή εν τούτοις δικαιούται αφού το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων προς την Επιτροπή είναι υποχρεωτικήγια τον προσφέροντα.4. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις λοιπές προδιαγραφές που περιέχονται στην πρόσκληση αυτή και που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής κρίνονται ουσιώδεις.ΑΡΘΡΟ 10ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι επιχειρήσεις κατασκηνώσεων που μετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να πληρούν τους εξής όρους που αφορούν στη λειτουργία τη θέση την οργάνωση τους και τις υποχρεώσεις των:1. Να λειτουργούν νόμιμα και να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων2. Να βρίσκονται μακριά από κεντρικούς δρόμους και κατοικημένες περιοχές, σε δασώδεις περιοχές και κατά προτίμηση κοντά στη θάλασσα. Να διαθέτουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις μαγειρείων, εστιατορίων, αποχωρητηρίων και λουτήρων, σε αριθμό ανάλογοπρος τον αριθμό των φιλοξενουμένων κατασκηνωτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις και τις υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς επίσης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, σε ισχύ, μιας από τις λειτουργούσεςνόμιμα Ασφαλιστικές Εταιρείες δια κάθε κίνδυνο που αφορά τους κατασκηνωτές.3. Να διαθέτουν καλά εξοπλισμένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδο αθλοπαιδιών καλά οργανωμένο.4. Να παρέχουν στους κατασκηνωτές άνετη και ασφαλή διαμονή σε κρεβάτια με στρώματα και μαξιλάρια, μέσα σε οικίσκους ή σκηνές που να έχουν απαραιτήτως διπλό κάλυμμα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθμός τωνκρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε οικίσκο ή σκηνή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14). Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία πρέπει να μένουν στην ίδια σκηνή.5. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την υγεία και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών.6. Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς των κατασκηνωτών για να κάνουν τα θαλάσσια λουτρά (τουλάχιστο τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα) αν βέβαια οι κατασκηνώσεις δε βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς καθαρή και κατάλληλη γιαθαλάσσια λουτρά. Στην περίπτωση που η μετάβαση σε κατάλληλη θάλασσα, λόγω απόστασης δεν είναι δυνατή οι κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν πισίνα, ανάλογη σε μέγεθος προς τον αριθμό των κατασκηνωτών, καθώς επίσης και ανάλογο εξοπλισμό καιδάσκαλο κολύμβησης. Τα θαλάσσια λουτρά να γίνονται με την παρουσία ναυαγοσώστη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές. Επίσης, πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (απολύμανσηκ.λ.π.) αποδεικνυομένου τούτου από σχετικά πιστοποιητικά των αρμοδίων αρχών.7. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλους τους κατασκηνωτικούς χώρους καθώς επίσης και έτοιμες εναλλακτικές λύσεις (γεννήτριες κ.λ.π.) σε περίπτωση διακοπής εξ οιασδήποτε αιτίας του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου ν’αποφευχθεί η αλλοίωση των φυλασσομένων εις τα ψυγεία τροφίμων και κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων για τους κατασκηνωτές.8. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση.9. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το έτος 2013 θα είναι τρεις (3) από 20 μέρες η κάθε μια.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πρώτη περίοδος από 16/6/2013 μέχρι και 8/7/2013, η δεύτερη από 9/7/2013 μέχρι και 31/7/2013 και η τρίτη από 1/8/2013 μέχρι και 23/8/2013. Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-15 ετών με ημερομηνία γεννήσεως 1/1/1998 - 31/12/2007.10. Να διαθέτουν αρχηγό πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με πτυχίο νόμιμα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ήαθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο Ανωτέρας Σχολής με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά.11. Να διαθέτουν επιμελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης να διαθέτουν ομαδάρχες κατά προτίμηση πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καισε αριθμό ανάλογο με τους κατασκηνωτές σε τρόπο ώστε κάθε ομαδάρχης να αντιστοιχεί σε (10) δέκα κατασκηνωτές.12. Να διαθέτουν μάγειρα ειδικό, βοηθό μάγειρα και προσωπικό μαγειρείου οι οποίοι θα διαθέτουν βιβλιάρια υγείας θεωρημένα πρόσφατα και τα ανάλογα πιστοποιητικά. Τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους,13. Να διαθέτουν επαρκώς οργανωμένο αναρρωτήριο εξοπλισμένο με πλήρες φαρμακείο στο οποίο θα υπηρετούν καθ’ όλη την κατασκηνωτική περίοδο και καθ’ όλον το εικοσιτετράωρο και για όλες τις ημέρες (εργάσιμες, εορτές, αργίες κ.λ.π.) ένας ιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμαστην Ελλάδα, τα στοιχεία του οποίου (ονομ/νυμο, δ/νση τηλ/νο ΑΜ Κλάδου Σύνταξης Α.Μ.Κ.Α. κλπ ) θα δηλωθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης και μία αδελφή νοσοκόμος πτυχιούχος τριετούς Φοίτησης.14. Να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών (άδεια εργασίας, ασφάλιση κλπ). Για το σύνολο του προσωπικού οι ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων θα πρέπει να ελέγχουν για το ανεπίληπτο ήθος και την κοινωνική τους παρουσία.15. Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με εξειδίκευση στο περιβάλλον, στις επιβλαβείς συνέπειες της τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων, του αλκοολισμού, των ναρκωτικών κ.λ.π. δυνατόν από ειδικούςεπιστήμονες και προβολή καταλλήλων ταινιών, ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Οι εκδηλώσεις θα είναι κοινές για όλους τους κατασκηνωτές αποκλειόμενης οποιασδήποτε απόκλισης και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση τωνκατασκηνωτών σε περίπτωση ειδικών προγραμμάτων.16. Να ασφαλίζουν υποχρεωτικά τα παιδιά από την παραλαβή τους μέχρι την επιστροφή τους για κίνδυνο ατυχήματος με πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη. Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή η κατασκήνωση φέρει την αστική και ποινική ευθύνη.17. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασθένειας ή αδιαθεσίας κατασκηνωτή ή ατυχήματος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΓΑ.18. Να δέχονται οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρου έλεγχο, ο οποίος γίνεται είτε από το προσωπικό του ΟΓΑ., είτε από την Γ.Γ.Κ.Α.19. Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 20 ημέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, ο ΟΓΑ έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.20. Να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στο διαιτολόγιο · Η κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύματα την ημέρα συγκεκριμένα: Πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο περιεκτικότητας 3.000 θερμίδων.· Κάθε κατασκήνωση πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου.· Τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή φαγητών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.· Αποκλείεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α΄ Κατηγορίας.· Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας.· Το βούτυρο του φαγητού θα είναι γάλακτος Α΄ ποιότητας, το δε λάδι φυσικό ελαιόλαδο οξύτητας όχι μεγαλύτερης των τριών βαθμών. Ειδικά για το τηγάνισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαμβακέλαιο απομαργαρισμένο. Τα αυγά θα είναι ημέρας, τα φρούτα θα είναι Α΄ ποιότητας, θα εναλλάσσεται δε το είδος τους.21. Να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των κατασκηνωτών:· Η Κατασκήνωση είναι υποχρεωμένη να δέχεται στις εγκαταστάσεις της κάθε κατασκηνωτή ηλικίας από 6 έως 15 ετών , που αναγράφεται στην ειδική κατάσταση την οποία θα του αποστείλει ο ΟΓΑ· Στην ανωτέρω κατάσταση που στέλνει ο ΟΓΑ στην Κατασκήνωση αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η ημερομηνία εισόδου και εξόδου του παιδιού στην και από την Κατασκήνωση και υπογράφεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, κατά την είσοδο και αποχώρηση του παιδιού.· Ο παραλαβών το παιδί γονέας ή κηδεμόνας αφού υπογράψει στην άνω ειδική κατάσταση και την συμπληρώσει, ιδιοχείρως υπογράφει επιτόπου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που απευθύνεται στον ΟΓΑ και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του η ημερομηνία εισόδου του παιδιού στην κατασκήνωση, η ημερομηνία αποχώρησης του από αυτήν και ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεωνστην κατασκήνωση. Ο ΟΓΑ. πληρώνει για όσες διανυχτερεύσεις παραμείνει το παιδί στην κατασκήνωση,· Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει ειδικό σημείωμα της κατασκήνωσης, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής του παιδιού στην Κατασκήνωση καθώς και οι λόγοι της προσωρινής αποχώρησης.· Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των δύο (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια, εξετάσεις, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.), ο παραλαμβάνων γονέας ήκηδεμόνας θα υπογράφει έντυπο άδειας εξόδου, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ, ή από την Υπηρεσία που θα υποδείξει η ΓΓΚΑ, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του και κατά την επιστροφή, η ημερομηνία τηςεπιστροφής. Η αρίθμηση των μπλόκ θα πρέπει να αρχίζει από το Νο 1 και να είναι συνεχής, οι δε άδειες να συμπληρώνονται κατά την έξοδο και όχι μετά.· Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης να αναφέρει τους λόγους αποχώρησης (προσωπικούς, οικογενειακούς ή λόγους αναγόμενους σε υπαιτιότητα της κατασκήνωσης).· Η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγείλει την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να αποστείλει τηλεγραφικώς ή με Fax στον ΟΓΑ (τηλ.2131519602 φαξ: 210- 5247644) κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά της προαναφερόμενης ειδικής κατάστασης εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν. · Η κατασκήνωση υποχρεούται να αποστείλει ιδία δαπάνη με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ), κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά από την ειδική κατάσταση που απέστειλε η υπηρεσία αυτή, εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν, μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης, υπογεγραμμένες από τους γονείς των παιδιών. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής, το αργότερο εντόςτης τρίτης ημέρας ενάρξεως της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στον ΟΓΑ να μην καταβάλει τροφεία παρά μόνον μετά την ως άνω ειδοποίησή του. · Ομοίως η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγέλλει αμέσως τηλεγραφικώς ή με Fax ή με email (fax: 2135247644) κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία.· Η Κατασκήνωση κατά την παράδοση του παιδιού παραλαμβάνει το έντυπο της «κάρτας κατασκηνωτή» ως και την Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα από τις οποίες θα προκύπτει η ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής των παιδιών. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον γονέα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τααναγραφόμενα από τον γονέα είναι ψευδή ή βρεθούν Δηλώσεις του γονέα στις Κατασκηνώσεις με κενές ημερομηνίες θα επιβάλλονται όλες οι από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.Η Κάρτα Κατασκηνωτή παραμένει στην κατασκήνωση για τον ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΟΓΑ.Για όσες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν προβλέπεται η προσκόμιση συγκεκριμένου αποδεικτικού στοιχείου στις προσφορές θα προσκομίζεται μία συνολική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με τη οποία οι προσφέροντες θα δεσμεύονται στην τήρησητων προϋποθέσεων της παρούσης.Επισημαίνεται ότι η κατασκήνωση υποχρεούται να ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των γονέων ή κηδεμόνων. Ο κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του γονέα προκειμένου να παραδώσει ή να παραλάβει παιδιά πουσυμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας στις κατασκηνώσεις.ΑΡΘΡΟ 11ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:Α. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα:1. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην Ελλάδα, τόσο κατά το προηγούμενο έτος, όσο και για το τρέχον έτος 2013. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η άδεια θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προβεί στις διατυπώσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας για το έτος 2013 όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. ΑσφαλίσεωνΦ220/Γ2β/6249/12.2.1987 ΦΕΚ 94 2Β/24.2.1987 και να υποβάλουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους στο Ταμείο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης .Σε κάθε περίπτωση πάντως, η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να έχειπροσκομισθεί στον ΟΓΑ. (πέντε) ημέρες πριν την έναρξη της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση διαφορετικά η κατασκήνωση θα αποκλείεται χωρίς άλλη ειδοποίηση .2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν έχουν καταδικαστεί α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. του άρθρου 43 του Π.Δ/γματος 60/2007 ήτοι, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότηταςκαι γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό, σύμφωνα με το ειδικό επάγγελμά τους.4. Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.5. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.6. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η κατασκήνωση δεν έχει αποκλειστεί από άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου και αν έχει αποκλειστεί, για ποιο λόγο.7. Πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων και της υποδομής της κατασκήνωσης 8. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου9. Τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων.Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα τα δικαιολογητικά Α1 και Α6 του άρθρου αυτού εκδίδονται από αρμόδιες Ελληνικές αρχές και Ιδρύματα, τα δε δικαιολογητικά Α2 - Α5 εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.Β. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα:Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.Κατά το στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει λυθεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία τυχόν ζητήσει το Ταμείο και οι Τομείς του.Γ. Εάν πρόκειται για Συνεταιρισμούς, εκτός των ανωτέρω:Εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.Δ. Οι Ενώσεις συμμετεχόντων υποβάλλουν κοινή προσφορά αλλά κάθε συμμετέχων της Ένωσης πρέπει να υποβάλει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες πουστη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.ΑΡΘΡΟ 12ΑΡΙΘΜΟΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝΟ ΟΓΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς τον αριθμό των παιδιών που θα στείλει στην κατασκήνωση, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο αριθμό, με βάση την άδεια λειτουργίας σε συνδυασμό με την προσφορά της κατασκήνωσης, θα είναι δε δυνατό να υπολείπεταιτούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι κατασκηνωτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν λιγότεροι από τις προβλέψεις του. Στις περιπτώσεις αυτές νοείται ότι η κατασκήνωση δε θα έχει καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΟΓΑ.Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 20 ημέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, ο ΟΓΑ έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.ΑΡΘΡΟ 13ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΜετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωση θα υποβάλει στον ΟΓΑ:· τα παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κλπ), όπου θα αναφέρεται το οφειλόμενο ποσό τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α. · την ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης του κατασκηνωτή από την κατασκήνωση, υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα,· υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα για τις μέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση,· κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από την παρούσα ή που τυχόν θα ζητήσει ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.Αν για οποιοδήποτε τυπικό λόγο ο Επίτροπος αρνηθεί να υπογράψει το ένταλμα, ή καθυστερεί την υπογραφή του, ο ΟΓΑ ουδεμία ευθύνη φέρει ως επίσης και δια την περίπτωση που η κατασκήνωση, υπέβαλε καθυστερημένα τα σχετικά δικαιολογητικά.Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τροφεία για τις πραγματικές ημέρες παραμονής κάθε κατασκηνωτή.Αν ο κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση χωρίς υπαιτιότητα της κατασκήνωσης μετά την 15η διανυκτέρευση (δηλαδή την 16η μέρα από την προσέλευση του), ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τα τροφεία για είκοσι (20) ημέρες.Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής δεν εμφανισθεί καθόλου, η κατασκήνωση δεν μπορεί να ζητήσει από τον ΟΓΑ οποιοδήποτε ποσό. Ο Φ.Π.Α. στα τροφεία βαρύνει τον ΟΓΑ.Οι κρατήσεις 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) και του αναλογούντος επ΄ αυτών χαρτόσημου βαρύνουν την κατασκήνωση,Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται και ο προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία φόρος 8% (Ν.2190/1994),Κάθε φόρος ή τέλος ή άλλη κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.ΑΡΘΡΟ 14ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΟ ανάδοχος (κατασκήνωση) δεν μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει ή να ενεχυριάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων, που προέρχεται από την πρόσκληση και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γιαοποιαδήποτε αιτία.ΑΡΘΡΟ 15ΚΥΡΩΣΕΙΣΣε περίπτωση που ο ανάδοχος (κατασκήνωση) παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας, καθώς και της σύμβασης που θα υπογράψει, το Δ.Σ. του ΟΓΑ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί είτε να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε καταπίπτει υπέρ του ΟΓΑ η εγγύηση καλής εκτέλεσης, είτε να διατάξειτην μερική κατάπτωση αυτής υπέρ του ΟΓΑ είτε να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από επόμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.Μπορεί επίσης, να αποφασίσει την μη πληρωμή ποσού στον κατασκηνωτή ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.ΑΡΘΡΟ 16ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΟ ανάδοχος (κατασκήνωση) είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες – δικαιούχους στα προγράμματα φιλοξενίας για τυχόν επελθούσα ζημία σε βάρους τους οφειλόμενη σε υπαιτιότητα αυτού.Σε περίπτωση που ο ΟΓΑ καταδικαστεί να καταβάλει αποζημίωση σε δικαιούχο συμμετέχοντα στα προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις, για την ανωτέρω αιτία έχει δικαίωμα αναγωγής σε βάρος του κατασκηνωτή κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξειςΑΡΘΡΟ 17ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΌλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.Ο ΟΓΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ελέγχει με εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του πριν από την υπογραφή και κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων της σύμβασης, τις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους των κατασκηνώσεων, ως επίσης την τήρηση των όρων της σύμβασης.Για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά παραπάνω, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και η κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων. Αρμόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
29/05/2013 - 08:45

Ασφάλιση στον ΟΓΑ για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων έως 10 δωμάτια

Ασφάλιση στον ΟΓΑ για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων έως 10 δωμάτια Ασφάλιση στον ΟΓΑ αντί τον ΟΑΕΕ θα έχουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως 10 δωματίων μετα την ψήφιση του νόμου 4144/2013 και μετά την εγκύκλιο που απέστειλε στον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων . Συγκεκριμένα στον νόμο του υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης 4144/2013 με όνομα «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων. Με τις διατάξεις αυτές η υπαγωγή των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, σε όλη την επικράτεια, στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του ΟΑΕΕ απλοποιείται και καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων του καταλύματος. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας της τουριστικής επιχείρησης και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης, δεν αποτελούν κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση των δύο πιο πάνω ασφαλιστικών οργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, για την υπαγωγή ή τη συνέχιση του ασφαλιστικού καθεστώτος που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη είναι η κατοχή του ειδικού σήματος λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με όλα τα δικαιολογητικά του σε ισχύ. Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα ακόλουθα: 1. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως και 5 δωμάτια. Με τις νέες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε ολόκληρη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. 2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316). Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. που παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού. 3. Ιδιοκτήτες - μέλη εταιριών πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωμάτια. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε., υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί εφόσον βέβαια έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άλλη εργασία ή απασχόληση. Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή τον Ο.Α.Ε.Ε. καθίσταται υποχρεωτική. Παράδειγμα 1: Τρία μέλη Ο.Ε. – ιδιοκτήτες καταλύματος 5 δωματίωνΟ Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών.Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.Ο Γ είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της εταιρίας. Έτσι, ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο όσων είναι ασφαλισμένοι και όχι συνταξιούχοι, πλην όμως ο Ο.Γ.Α. δεν ασφαλίζει συνταξιούχους (άρθ. 34 του ν. 1140/81 όπως ισχύει) και ως εκ τούτου ο Γ δεν θα ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό. 4. Ιδιοκτήτες - μέλη Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Ε.Π.Ε. και Α.Ε., έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 49 του ν. 4144/2013). Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη των Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. 5. Ιδιοκτήτες - ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής - καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316). 6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον Ο.Γ.Α., η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Ε.. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Γ.Α.. 7. Με τις διατάξεις του άρθρου 58 κρίνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που είναι ήδη δραστηριοποιούμενοι. Προφανώς, με τις ίδιες διατάξεις κρίνονται και τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του ν. 4144/2013
28/05/2013 - 18:36

www.oga.gr Βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ 2013

www.oga.gr Βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ 2013 Ηλεκτρονικά θα μπορούν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ να εκτυπώσουν την βεβαίωση εισφορών για την φορολογική δήλωση 2013 .Το dikaiologitika.gr σας είχε ενημερώσει πριν αρκετές ημέρες (δείτε εδώ) οτι η βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ 2013 των ασφαλισμένων για φορολογική χρήση θα εκτυπώνεται ηλεκτρονικά . Η εκτύπωση της Βεβαίωσης εισφορών ΟΓΑ 2013 για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του Ασφαλισμένου. Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ/ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). Εκτυπώστε στον κάτω σύνδεσμο τη Βεβαίωση εισφορών ΟΓΑ 2013 oga.gr
28/05/2013 - 13:52

Συντάξεις ΟΓΑ Ιουνίου 2013

Συντάξεις ΟΓΑ Ιουνίου 2013 Πληρωμή για τις Συντάξεις ΟΓΑ μηνός Ιουνίου 2013 Οι συντάξεις ΟΓΑ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 θα καταβληθούν νωρίτερα σε 743.339 συνταξιούχους του ΟΓΑ με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 .Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις ΟΓΑ μηνός Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε 334.034.762,04 €.
23/05/2013 - 16:50

Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ

Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ Οι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση για τη φορολογική δήλωση.
23/05/2013 - 16:44

Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ

Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ εκτύπωση Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να λάβουν, για πρώτη φορά από φέτος, τη βεβαιώση συντάξεων ΟΓΑ για φορολογική χρήση, οι συνταξιούχοι του οργανισμού. Από τις 18 Απριλίου 2013, ο ΟΓΑ χορηγεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, (www.oga.gr), τη βεβαιώση συντάξεων για το τρέχον έτος 2013, που αφορούν σε ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, που θα γίνει μέσω του TAXIS έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ για φορολογική χρήση απευθείας διαδικτυακά. εκτύπωση βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ εδώ Η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει, ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά στους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας- ορφανικές) των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους. Επίσης, για τους συνταξιούχους που έχουν οφειλή προς τον Οργανισμό και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2012, οι βεβαιώσεις συντάξεων 2013 αυτές θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεώς τους από τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Σε άλλη περίπτωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης συντάξεων .
22/05/2013 - 17:37

Βεβαίωσεις συντάξεων ΟΓΑ 2013 και στα ΚΕΠ

Βεβαίωσεις συντάξεων ΟΓΑ 2013 και στα ΚΕΠ Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να λάβουν, για πρώτη φορά από φέτος, βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Από τις 18 Απριλίου 2013, ο ΟΓΑ χορηγεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, (www.oga.gr), βεβαιώσεις συντάξεων για το τρέχον έτος 2013, που αφορούν σε ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, που θα γίνει μέσω του TAXIS έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας διαδικτυακά. Η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει, ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά στους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας- ορφανικές) των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους. Επίσης, για τους συνταξιούχους που έχουν οφειλή προς τον Οργανισμό και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2012, οι βεβαιώσεις συντάξεων 2013 αυτές θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεώς τους από τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Σε άλλη περίπτωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης συντάξεων .
21/05/2013 - 08:47

Σύνταξη ΟΓΑ με οφειλές

Σύνταξη ΟΓΑ με οφειλές πως θα παρετε σύνταξη ενω χρωστάτε οφειλές Το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του νόμου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την σύνταξη απο τον ΟΓΑ σε ασφαλισμένους με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών . Ακολουθεί η εγκύκλιο για τις διατάξεις σχετικά με την καταβολή σύνταξης απο τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών . Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) σχετικά με καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με τη σύνταξη από τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) προβλέπεται ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών του, τότε η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα τις εξόφλησης της οφειλής. Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 68 προβλέπεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Αφάλισης Αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών τους. 2.Επίσης με την ανωτέρω κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 68, επιλύεται η αμφισβήτηση για το εάν καταλαμβάνουν και τον ΟΓΑ οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α) σχετικά με παρακράτηση ποσού οφειλής ασφαλιστικών εισφορών από τη σύνταξη και διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στον ΟΓΑ. 3.Τέλος, με την κοινοποιούμενη ρύθμιση θεσπίζεται διάταξη για συμψηφισμό ή παρακράτηση από τη δικαιούμενη σύνταξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στον ΟΓΑ και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης της σύνταξης από τον ΟΓΑ, από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές του διατάξεις, και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ. Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι την εξόφλησή του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης
20/05/2013 - 13:00

Συνταξη ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών

Συνταξη ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών Το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του νόμου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την καταβολή σύνταξης απο τον ΟΓΑ σε ασφαλισμένους με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών . Ακολουθεί η εγκύκλιο για τις διατάξεις σχετικά με την καταβολή σύνταξης απο τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών . Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) σχετικά με καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) προβλέπεται ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών του, τότε η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα τις εξόφλησης της οφειλής. Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 68 προβλέπεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Αφάλισης Αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών τους. 2.Επίσης με την ανωτέρω κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 68, επιλύεται η αμφισβήτηση για το εάν καταλαμβάνουν και τον ΟΓΑ οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α) σχετικά με παρακράτηση ποσού οφειλής ασφαλιστικών εισφορών από τη σύνταξη και διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στον ΟΓΑ. 3.Τέλος, με την κοινοποιούμενη ρύθμιση θεσπίζεται διάταξη για συμψηφισμό ή παρακράτηση από τη δικαιούμενη σύνταξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στον ΟΓΑ και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης της σύνταξης από τον ΟΓΑ, από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές του διατάξεις, και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ. Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι την εξόφλησή του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης
16/05/2013 - 16:49

Βεβαίωση Οικογενειακού επιδόματος 2013

Βεβαίωση Οικογενειακού επιδόματος 2013 ΟΓΑ ενεργοποιήσε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την εκτύπωση της βεβαίωσης οικογενειακού επιδόματος 2013 που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι στην φορολογική τους δήλωση του 2013 .Να σημείωσουμε οτι απο φέτος δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και τα οικογενειακά επιδόματα αλλα δεν φορολογούνται . Συγκεκριμένα η εκτύπωση της Βεβαίωσης Οικογενειακού Επιδόματος 2013 είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου. Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). Η εκτύπωση της βεβαίωσης οικογενειακού επιδόματος για το 2013 γινεται στο παρακάτω σύνδεσμο . ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2013
16/05/2013 - 15:39

Παράταση για τις αιτήσεις επιχειρήσεων στα προγράμματα της Αγροτικής εστίας

Παράταση για τις αιτήσεις επιχειρήσεων στα προγράμματα της Αγροτικής εστίας Ο ΟΓΑ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας έτους 2013, αποφάσισε και ανακοινώνειτην παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων, βιβλιοπωλείων και τουριστικώνγραφείων μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 .Η παράταση αυτή αποφασίστηκε προκειμένου να δώσει την δυνατότητα στους δικαιούχους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, να επωφεληθούν μιαςμεγαλύτερης επιλογής τουριστικών καταλυμάτων. τουριστικών γραφείων και βιβλιοπωλείων.Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2013, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα τουΟΓΑ (www.oga.gr ) προκειμένου να ενημερωθούν για τους όρους του Προγραμμάτων (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες ένταξης- Υποχρεώσεις,δικαιολογητικά κ.λ.π) και να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής το οποίο θα υποβάλλουν συνοδευόμενο μετα απαραίτητα δικαιολογητικά.Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για τους θεατρικούς επιχειρηματίες είναι μέχρι 7 Ιουνίου 2013.
14/05/2013 - 11:44

Σύνταξη στα 62 για ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Σύνταξη στα 62 για ασφαλισμένους του ΟΓΑ Νομοθετική ρύθμιση για εξομοίωση του ασφαλιστικού καθεστώτος του ΟΓΑ με το καθεστώς του ΙΚΑ,ωστε να υπάρξει η δυνατότητα για σύνταξη στα 62 έτη για τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με προυπόθεση να έχουν 40 χρόνια πλήρους ασφάλισης, προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σύμφωνα και με την δεσμευση του Πρωθυπουργού που είχε αναφέρει πριν λίγο διάστημα Συγκεκριμένα ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίαση των νέων προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας αναφέρθηκε επίσης στην ασφαλιστική ρύθμιση για τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ακόμη και αν οφείλουν εισφορές μέχρι το ποσό των 4000 ευρώ .
14/05/2013 - 09:36

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2013

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2013 Απο σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το 2013 που αφορούν 550000 αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Ποια είναι τα προγράμματα της Αγροτικής εστίας για το 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2013 Περιλαμβάνει 6/ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping), τα οποία θα συμβληθούν με τον ΟΓΑ και θα περιληφθούν σε ειδικό κατάλογο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 120.000 άτομα, συνταξιούχους του ΟΓΑ, συνταξιούχους του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ασφαλισμένους οι οποίοι θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κατ'εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω παραπληγίας-τετραπληγίας. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Περιλαμβάνει 3/ήμερες εκδρομές (2 διανυκτερεύσεις), οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία, τα οποία θα συμβληθούν με τον ΟΓΑ και θα περιληφθούν σε ειδικό κατάλογο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 άτομα, συνταξιούχους του ΟΓΑ, συνταξιούχους του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ασφαλισμένους οι οποίοι θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Επιδοτείται με ένα σταθερό ποσό από τον ΟΓΑ (130 Ευρώ/άτομο) και το ποσό της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της εκδρομής και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20 ΕΥΡΩ κατ' ανώτατο όριο ανά άτομο ανά εκδρομή. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κατ'εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω παραπληγίας-τετραπληγίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2013 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 300.000 άτομα, συνταξιούχους του ΟΓΑ, συνταξιούχους του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ασφαλισμένους οι οποίοι θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 2013-2014 Τα δελτία Θεάματος θερινής περιόδου 2013 και χειμερινής περιόδου 2013-2014 θα διανεμηθούν σε 100.000 δικαιούχους του ΟΓΑ . Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα δελτία θεάματος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, για μια πληθώρα θεατρικών παραστάσεων ελεύθερης επιλογής τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Επίσης ο ΟΓΑ, μέσω των προγραμμάτων δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της "Αγροτικής Εστίας", διαθέτει εισιτήρια και για παιδικές σκηνές. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.
Σελίδα 1 από 8

Η Επικαιρότητα Τώρα