TAXISNET ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

09/05/2013 - 08:47

Νέα τεκμήρια για την φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών

Νέα τεκμήρια για την φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών Νέου τύπου τεκμήρια για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,θεσπίζει το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί μέχρι αύριο. Τα νέα τεκμήρια σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος θα κινείται στα πρότυπα του αμερικανικού συστήματος φορολογικών ελέγχων, με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών να γίνεται αυτόματα από την Εφορία με κριτήρια το είδος, το χρόνο και την έδρα το επαγγέλματος, τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες μισθοδοσίας, τα μεσα περιθώρια και τα έσοδα του κλάδου. Με αποφάσεις οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν σήμερα ή το αργότερο αύριο ενεργοποιούνται, με καθυστέρηση 14 μηνών, οι έμμεσες μέθοδοι τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων. Συμφωνα με την εφημερίδα Εθνος οι αποφάσεις προβλέπουν τα κάτωθι: Θεσπίζεται νέο πλαίσιο για τους φορολογικούς ελέγχους. Θα προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου συστήματος επιλογής υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά σε μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέγονται κάθε χρόνο για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται από συγκεκριμένους καταλόγους που θα καταρτίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβεται φοροδιαφυγή πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που διαπιστώνεται. Ενεργοποιούνται νέοι μέθοδοι έμμεσου ή τεκμαρτού προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι φοροελεγκτές θα προσδιορίζουν τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση πληροφορίες που θα συλλέγουν για την πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσής τους και την περιουσιακή τους κατάσταση. Η απόφαση θα ορίζει τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση τις καταθέσεις τους στις τράπεζες, τις λοιπές μορφές αποταμιεύσεων (μετοχές, ομόλογα κλπ.), τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τους και τις δαπάνες διαβίωσής τους. Στο πλαίσιο των νέων αυτών ελεγκτικών διαδικασιών θα προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των φορολογικών αρχών και το δικαίωμα των αρμοδίων υπαλλήλων να ελέγχουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων. Η εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις. Μάλιστα θα συντάσσεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου ή σε περίπτωση ένστασής του να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία. Καταργείται η υποχρέωση να ελέγχονται όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων για τα τελευταία 10 χρόνια. Θεσπίζεται ένα νέο σύστημα με το οποίο θα καθιερώνεται η υποχρέωση ελέγχου μίας μόνο χρήσης και η επέκταση του ελέγχου σε μία ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις μόνο στην περίπτωση που εντοπίζονται ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπραχθεί και στις παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να ανατρέξουν σε όσες προηγούμενες χρήσεις κρίνουν αναγκαίο και όχι υποχρεωτικά στις 9 προηγούμενες.
08/05/2013 - 19:33

Παράταση φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων

Παράταση φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων Παράταση δοθηκε ως την 31η Μάιου 2013 στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων που επρόκειτο να λήξουν την Παρασκευή, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.
08/05/2013 - 10:23

Φορολογικές δηλώσεις 2013 πότε ξεκινούν

Φορολογικές δηλώσεις 2013 πότε ξεκινούν Οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που πρόκειται να θέσει σε λειτουργία μετά τις 15 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Φορολογικές δηλώσεις 2103 : Ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίες δόσεις, Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ. Τι αλλάζει φέτος στο εντυπο Ε1 και την συμπλήρωση του στις φορολογικές δηλώσεις 2013 .Τι πρέπει να συμπληρωθεί για πρωτη φορά απο τους φορολογούμενους στο εντυπο Ε1 2013 . Τόκοι καταθέσεων και μερίσματα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά εφέτος στην εφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου. Πρόκειται για δύο από τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στο νέο έντυπο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2013 το οποίο θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μεταξύ άλλων στο έντυπο Ε1 2013 έχει προστεθεί ειδικός κωδικός για τους μισθωτούς με μπλοκάκι, για να μην επιβαρυνθούν με το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος, κωδικός για την συμπλήρωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τους ιδιοκτήτες, του ΑΦΜ για τους κατόχους σκαφών αναψυχής καθώς και κωδικός για τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές στην συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2013, είναι οι ακόλουθες: Στον πίνακα 2: * τους κωδικούς 019-020 «είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ» πρέπει να συμπληρώσουν όσοι αμείβονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών αλλά είναι κατ' ουσίαν μισθωτοί για να μην επιβαρυνθούν με το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. * οι κωδικοί 027-028 «ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1950» πρέπει να συμπληρωθούν από όσους επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους και εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος Στον πίνακα 4Ε: * στους κωδικούς 175-176 θα πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις. * στον κωδικό 177-178 πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας Στον πίνακα 4Ζ: * στους κωδικούς 395-396 θα πρέπει να δηλωθούν εισοδήματα αλλοδαπής που προέρχονται από κατοικίες μεγαλύτερες των 300 τμ και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις Στον πίνακα 6 : * στους κωδικούς 659-660 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους ομολόγων καθώς και μερίσματα που εισέπραξε το περασμένο έτος ο υπόχρεος. Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού εφέτος είναι υποχρεωτική ενώ ως πέρυσι ήταν προαιρετική. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Στον πίνακα 5 * στους κωδικούς 204-205-206 πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερεύουσας κατοικίας. Ως πέρυσι η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ήταν προαιρετικού χαρακτήρα. * στους κωδικούς 844 και 845 οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ τους. Στον πίνακα 9 : * οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 2013 ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2013 ΕΔΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013
30/04/2013 - 17:00

Παράταση για φορολογικές δηλώσεις 2013 νομ. προσώπων

Παράταση για φορολογικές δηλώσεις 2013 νομ. προσώπων Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεωνς 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Μαΐου 2013. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 9η Μαΐου 2013.
30/04/2013 - 13:50

Παράταση για τους κωδικούς TAXISNET

Παράταση για τους κωδικούς TAXISNET Παρατείνεται μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013, έναντι της 30ης Απριλίου 2013 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη. Όπως ανακοινώθηκε, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.
29/04/2013 - 19:14

Ωράριο εξυπηρέτησης ΓΓΠΣ

Ωράριο εξυπηρέτησης ΓΓΠΣ Ωράριο Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Η ΓΓΠΣ ενημερώνει οτι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας , θα λειτουργεί από 07:30 έως 16:30, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τρίτη 30 Απριλίου 2013 Πέμπτη 02 Μαϊου 2013 Τρίτη 07 Μαϊου 2013 Τετάρτη 08 Μαϊου 2013
29/04/2013 - 19:11

Nέο taxisnet πρόβλημα στις εφορίες

Nέο taxisnet πρόβλημα στις εφορίες Πρόβλημα αντιμετωπίζει το νέο taxisnet από το πρωί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τις δόσεις τους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να κινδυνεύουν, αν δεν λυθεί το τεχνικό πρόβλημα που ανέκυψε, μέχρι αύριο, να χρεωθούν με πρόστιμα ή και να χάσουν τις ρυθμίσεις ως εκπρόθεσμοι. Οι ΔΟΥ που έχουν συνδεθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο νέο Taxisnet , παρέλυσαν σήμερα, επειδή το κοινό δίκτυο «μπλόκαρε», όταν μία υπάλληλος μίας εφορίας πληκτρολόγησε κατά λάθος στο κοινό δίκτυο μία εντολή εκτύπωσης... επί 10.000 φορές! Ως αποτέλεσμα, από εκείνη τη στιγμή «βραχυκύκλωσε» το λογιστικό σύστημα και σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ΔΟΥ (πχ ΦΑΕ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΦΑΕ Αθηνών κλπ) που μοιράζονται το ίδιο δίκτυο. Άμεσα διεκόπησαν οι συναλλαγές πληρωμών, οι ΔΟΥ δεν μπορούσαν να δουν τις πληρωμές ΦΠΑ που έγιναν την Παρασκευή, το σύστημα απέρριπτε όλες τις υπόλοιπες πληρωμές που γίνονταν από εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσαν να κλείσουν «ταμείο» με τις εισπράξεις της ημέρας, για να φύγουν οι υπάλληλοι και να ενημερωθεί το υπουργείο για τα χρήματα που μπήκαν στους λογαριασμούς του Δημοσίου. Λόγω και των αδειών όμως του Πάσχα, δεν μπορούσε να βρεθεί και τεχνικός υπεύθυνος, για να αναλάβει δράση να ξεμπλοκάρει το σύστημα. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, οι αρμόδιοι εξέταζαν το ενδεχόμενο να μην κλείσει σήμερα (λογιστικά) καμία από τις εφορίες αυτές, αλλά να μείνουν ανοιχτά τα συστήματα μέχρι και αύριο ενδεχομένως, εφόσον αποκατασταθεί η λειτουργία τους και φανούν οι πληρωμές. πηγη:Πρώτο θέμα
27/04/2013 - 15:34

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013 ΠΟΣΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ

   ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013 ΠΟΣΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ
26/04/2013 - 17:43

Τι αλλάζει για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Τι αλλάζει για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο «η περιοδική δήλωση ΦΠΑ , είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ». Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης, ενώ το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής: • Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης, σε 2 δόσεις. Η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου. Η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. • Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. • Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση. • Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε. Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από εδώ και στο εξής οι οφειλές ΦΠΑ δεν θα μπαίνουν σε καμία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
26/04/2013 - 16:01

Παράταση για τους κλειδάριθμους TaxisNet ζητουν οι φοροτεχνικοί

Παράταση για τους κλειδάριθμους TaxisNet ζητουν οι φοροτεχνικοί Να παραταθεί η ισχύ των κλειδάριθμων για το TaxisNet έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 ζητά η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιων Ν. Θεσσαλονίκης . Στις 30/4/2013 λήγει η προθεσμία ισχύος κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet.
25/04/2013 - 11:24

Πως φορολογούνται μισθωτοί για μισθούς που δεν έχουν πάρει

Πως φορολογούνται μισθωτοί για μισθούς που δεν έχουν πάρει Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα φορολογούνται μισθωτοί για μισθούς που δεν έχουν πάρει η που έχουν λάβει έναντι μισθού και όχι το σύνολο των αποδοχών . «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγράφει διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών ,που λαμβάνουν οι μισθωτοί , τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012, τούτο ώστε οι εν λόγω αποδοχές να φορολογηθούν στο έτος που θα εισπραχθούν». Τα παραπάνω επισημαίνει ο αρμόδιος για τα φορολογικά έσοδα υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικής με τις περιπτώσεις χιλιάδων εργαζόμενων που υποχρεώνονται να ζήσουν με «έναντι» μισθών ή έμειναν απλήρωτοι τον χρόνο που πέρασε. Όπως διευκρινίζει ο κ. Μαυραγάνης, «με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 4110/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων στη φορολογία εισοδήματος», ορίζεται ότι, ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση».
24/04/2013 - 14:04

Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΓΓΠΣ

Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΓΓΠΣ Με εκπροσώπους εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΓΠΣ συναντήθηκε, σήμερα 24/04/2013 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων της ΓΓΠΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πολιτική ηγεσία υπογράμμισε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της Υπηρεσίας και το εργασιακό καθεστώς όλων των εργαζομένων. Επιπλέον, δημιουργείται άμεσα ομάδα εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, η οποία θα ετοιμάσει μία πρόταση, εντός Μαΐου, για τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της ΓΓΠΣ, ώστε στο μέτρο του δυνατού να μην θιγεί το ενιαίο και αδιαίρετο της Υπηρεσίας, να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα και να βελτιωθούν οι λειτουργίες του υπουργείου. πηγη:ΑΠΕ
24/04/2013 - 10:41

18άρηδες υποχρεωτικά ΑΦΜ αλλά όχι φορολογική δήλωση

18άρηδες υποχρεωτικά ΑΦΜ αλλά όχι φορολογική δήλωση Στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή αυριο , προβλέπεται να λυθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει με την διάταξη του νέου φορολογικού νόμου για τους 18άρηδες που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν φορολογική δήλωση το 2013 .Πλέον με διάταξη του πολυνομοσχεδίου καταργείται η διάταξη του νέου φορολογικού νόμου με την οποία αναγκάζονταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όλοι οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών αλλά παραμένει η υποχρέωση να εκδώσουν ΑΦΜ . Διαδικασία έκδοσης αφμ εδώ Συγκεκριμένα κρίθηκε από το υπουργείο Οικονομικών ότι η υποχρέωση αυτή θα δημιουργούσε προβλήματα καθώς θα προκαλούσε πρόσθετη γραφειοκρατία χωρίς ουσιαστικά όφελος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τελικά το μόνο που θα πρέπει να κάνουν όσοι γίνονται 18άρηδες θα είναι να εκδώσουν ΑΦΜ. Το ΑΦΜ αυτό θα το δηλώνουν και οι γονείς τους στη δική τους φορολογική δήλωση εφόσον εμφανίζουν φορολογούμενο άνω των 18 ετών ως προστατευόμενο μέλος τους.
23/04/2013 - 13:13

Ε9 για τα αγροτεμάχια 2013

Ε9 για τα αγροτεμάχια 2013 Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχουν δηλωθεί μέσω Ε9 όλα τα αγροτεμάχια στην εφορία μέχρι τον Ιουνιο 2013 , ενώ ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα εφαρμοστεί το 2014 θα πρέπει να εξασφαλίζει έσοδα της τάξης των 3,2 δισ ευρώ. Λίγο πριν τις 20.30 το βράδυ ολοκληρώθηκε η αρμόδια διακομματική σύσκεψη για το πώς θα εφαρμοστεί ο νέος φόρος το 2014 και στόχος είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί έως το τέλος Ιουνίου. Η δήλωση του Ε9 για τα αγροτεμάχια και ολη την ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων θα γίνει ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση .Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι ως τον Αύγουστο να έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας , και να έχει οριστεί η φορολογική βάση απο τους φορολογούμενους που θα είναι υπόχρεοι στην καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας 2014 . Όπως είναι γνωστό, και γαι το 2013 θα συνεχιστεί η είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και ο στόχος είναι ο νέος φόρος, ο οποίος θα συνεπάγεται μικρότερες, πλέον, επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, να είναι έτοιμος από τη νέα χρονιά.
23/04/2013 - 08:45

Ε9 για τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου μέχρι τον Ιούνιο 2013

Ε9 για τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου μέχρι τον Ιούνιο 2013 Στη διακομματική σύσκεψη που έγινε χθες σε σχέση με τον καθορισμό των του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας που θα θεσπιστεί το 2014 αποφασιστηκε η ανάγκη να γίνει υποβολή Ε9 παράλληλα με τις φορολογικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα αγροτεμάχια τα οικόπεδα εκτός σχεδίου και το σύνολο όλης της ακίνητης περιουσίας μέχρι τον Ιούνιο 2013 . Η δήλωση του Ε9 για την ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων θα γίνει ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση .Σύμφωνα με πληροφορίεςστόχος είναι ως τον Αύγουστο να έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας , και να έχει οριστεί η φορολογική βάση απο τους φορολογούμενους που θα είναι υπόχρεοι στην καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας 2014 . Έτσι μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός και εαν υπάρχει κάποια παράταση , όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οικοπεδων αγροτεμαχίων αλλά και ολων των εκτάσεων γης θα πρέπει να τα δηλώσουν με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που ζητούνταν μέχρι σήμερα στο Ε9. Οι λεπτομέρειες αναμένονται να καθοριστούν τις επόμενες ημέρες απο το υπουργείο Οικονομικών ,
23/04/2013 - 01:00

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2013

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22/04/2013 - 20:13

Ε9 τον Ιουνιο 2013 για όλα τα ακίνητα

Ε9 τον Ιουνιο 2013 για όλα τα ακίνητα Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη Μαυραγάνη με τους εκπροσώπους των κομμάτων αναφορικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων του 2014. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει νέο ραντεβού. Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Χατζησωκράτη και πηγές του υπουργείου Οικονομικών ο στόχος για το 2014 είναι εισπραχθούν 3,2 δις. ευρώ από τη φορολογία ακινήτων, αλλά παράλληλα να υπάρξει διεύρυνση της φορολογικής βάσης με δικαιότερες κλίμακες για όλους. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι στις φορολογικές δηλώσεις τον Ιούνιο 2013 πρέπει στο Ε9 να δηλωθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, περιλαμβανομένων των αγροτεμαχίων, εκτός σχεδίου ακινήτων κ.τλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ στόχος είναι ως τον Αύγουστο να έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι ώστε ως την νέα χρονιά να μην υπάρχει καμία ουσιαστική εκκρεμότητα. Ετσι θα μπορέσει το ΥΠΟΙΚ να ασχοληθεί μόνο με τα ψιλά γράμματα του νομοθετήματος και την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ των κομμάτων της συγκυβέρνησης. πηγη:euro2day.gr
22/04/2013 - 17:24

Φορολογική δήλωση 2013 οδηγίες taxisnet

Φορολογική δήλωση 2013 οδηγίες taxisnet Έναν πλήρη οδηγό για τον κάθε φορολογούμενο έδωσε στη δημοσιότητα η ΓΓΠΣ για την φορολογική δήλωση 2013, στον οποίο ενσωματώνονται οι τελευταίες αλλαγές και οι οδηγίες για την υποβολή φορολογικής δήλωσης 2013 ηλεκτρονικά στο taxisnet. Ο οδηγός αυτός απαντά σε πολλά ερωτήματα για την φορολογική δήλωση 2013 και την φορολογία επιχειρήσεων για το 2013 αλλά και σε θέματα φορολογίας γονικής παροχής φόρου κληρονομίας .Επίσης εκτενή αναφορά γίνεται για τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσης 2013 Κατεβάστε τον οδηγό του taxisnet για τη φορολογική δήλωση 2013, εδώ. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2013 ΕΔΩ
19/04/2013 - 11:20

Έντυπο Ε1 2013 κατεβάστε το εδω

Έντυπο Ε1 2013 ποιες είναι οι αλλαγές κατεβάστε ολο το έντυπο Τι αλλάζει φέτος στο εντυπο Ε1 2013 και την συμπλήρωση του.Τι πρέπει να συμπληρωθεί για πρωτη φορά απο τους φορολογούμενους στο εντυπο Ε1 2013 . Τόκοι καταθέσεων και μερίσματα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά εφέτος στην εφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου.
19/04/2013 - 09:09

Αποδείξεις ενοικίου για την φορολογική δήλωση 2013

Αποδείξεις ενοικίου για την φορολογική δήλωση 2013 Τι ισχύει για τις αποδείξεις ενοικίου που θα δηλώσουμε στην φορολογική δήώση το 2013 . Αποδείξεις ενοικίου που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί για τις αποδείξεις ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Τα ίδια ισχύουν και για το ενοίκιο που καταβάλλει ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των τέκνων του που σπουδάζουν σε πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου. Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση απο τις αποδείξεις ενοικίου . Ομοίως, δε δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.

Η Επικαιρότητα Τώρα