ΔΗΜΟΣΙΟ

11/03/2013 - 00:33

Ρύθμιση για χρεή στα ταμεία με 36 δόσεις θέλει η Τροικα

Ρύθμιση για χρεή στα ταμεία με 36 δόσεις θέλει η Τροικα Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη ρύθμιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, στην οποία συμμετείχαν, πολυμελές κλιμάκιο της τρόικας, ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και διοικητές Ταμείων. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, κατά τη συνάντηση σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» και διαπιστώθηκε «σύγκλιση των απόψεων» σε αρκετά σημεία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται «βήμα- βήμα» ενώ εκφράζουν αισιοδοξία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η ελληνική πλευρά προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ρύθμιση συμβατή με τα διεθνώς ισχύοντα, που να λαμβάνει όμως υπόψη της την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, το πρόβλημα ρευστότητας και να δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτήν ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των δανειστών, προτείνουν, πάγια ρύθμιση για τα χρέη έως 18 δόσεις και έκτακτη ρύθμιση, έως 36 δόσεις. Ζητούν επίσης διασφαλίσεις, ότι οι προϋποθέσεις που θα διαμορφωθούν για την ένταξη σε αυτήν θα είναι τέτοιες, ώστε όσοι ενταχθούν να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους καθώς και ότι τα Ταμεία θα εισπράξουν τα χρήματα που έχουν προϋπολογισθεί.
09/03/2013 - 19:07

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Στη σύσταση ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για τους τέσσερις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, προχωρά ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Στόχος είναι ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής και η αποτελεσματική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΚΕΑΟ θα πάρει «σάρκα και οστά» βάσει των κατευθυντήριων αξόνων του πορίσματος του τεχνικού κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έως το τέλος Μαρτίου. Σημειώνεται ότι η εισφοροδιαφυγή ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ, καθώς έως τώρα οι συνεχείς ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αδυναμία ελέγχου της αδήλωτης εργασίας έχουν οδηγήσει στον «Καιάδα» το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι ηγεσίες των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητά τους. Στο ΙΚΑ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ τα 7,4 δισ. ευρώ, ενώ στον ΟΓΑ προσεγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η δραματική αύξηση της ανεργίας και η μείωση των εσόδων των ταμείων λόγω της εδραίωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθιστώντας αμφίβολο αν τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έως το τέλος του έτους. Λειτουργία ΚΕΑΟ Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΑΟ για την πλήρη καταγραφή των οφειλετών σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Η μετάπτωση των οφειλετών στο μητρώο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουλίου, καθώς και η ταμειακή επαναβεβαίωσή τους από τους τέσσερις ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια θα γίνει ενοποίηση του ύψους των επιβαρύνσεων και του χρόνου ταμειακής βεβαίωσης. Το μητρώο θα συντηρείται και θα ενημερώνεται σε τακτούς χρόνους, μέσω της αυτόματης μεταφοράς στοιχείων που μεταβιβάζονται από τις υπηρεσίες εσόδων των τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων. Στόχος του ΚΕΑΟ Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, στόχος του Κέντρου είναι οι υπόχρεοι καταβολής εισφορών, για να λαμβάνουν κάθε μήνα ασφαλιστική ενημερότητα, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, την οποία τηρούν ανελλιπώς. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιούνται άμεσα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Αρμοδιότητες του ΚΕΑΟ Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΚΕΑΟ θα επεξεργάζεται και θα διαχειρίζεται: - Την παροχή της ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σύνολο των υπόχρεων και δικαιούχων ασφαλιστικής ενημερότητας. Υπενθυμίζεται ότι ασφαλιστική ενημερότητα λαμβάνουν όσοι καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους ή όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση την οποία και τηρούν ανελλιπώς και ανανεώνεται κάθε μήνα.- Σε προκαθορισμένο χρόνο την ηλεκτρονική βάση και των τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων, αν ο υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων σε περίπτωση ρύθμισης είναι ενήμερος ή όχι.- Την άσκηση αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες που δεν καταβάλλουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές.- Την ολοκληρωμένη λειτουργική δομή άμεσης τηλεφωνικής ενημέρωσης των υπόχρεων καταβολής εισφορών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ίδιους πόρους, ή αν αυτό είναι αδύνατο με την αγορά εξωτερικών υπηρεσιών. - Την γνωστοποίηση χωρίς χρονική υστέρηση της κατάστασης υπόχρεων καταβολής ληξιπρόθεσμων εισφορών και οφειλών προς τις διευθύνσεις των ταμείων.- Την ενημέρωση των ταμείων σε προκαθορισμένο χρόνο για κάθε περίπτωση οφειλέτη τους σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν αναγκαστικά μέτρα.- Πιστοποίηση για το σύνολο των οφειλετών που εκδηλώνει με αίτησή του για πρόθεση υπαγωγής στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με ειδική βαθμολογία, προκειμένου να ενταχθεί ή όχι στη ρύθμιση.- Την ευθύνη άσκησης των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων και την νομική ευθύνη της εφαρμογής τους.Οι συνολικές δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να καλύπτονται με αυτοτελή προϋπολογισμό, ο οποίος θα εγκρίνεται από τον υπουργό Εργασίας με την πρόβλεψη της αναλογικής κατανομής των δαπανών από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα διενεργείται από τη διοίκηση του ΙΚΑ. Πηγή: Express.gr
08/03/2013 - 14:13

Ερώτηση για την δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων στρατιωτικών

Ερώτηση για την δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων στρατιωτικών Ερώτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει απευθύνει το υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς ισχύει με τη δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων στρατιωτικών. Έγγραφο του υφυπουργού Εθνικής 'Άμυνας, Δημήτρη Ελευσινιώτη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρει ότι, κατ΄ αρχάς το ΥΠΕΘΑ θεωρεί ότι η μετάθεση, από 1ης Ιανουαρίου του 2013 για την 1η Ιανουαρίου του 2014, έναρξης εφαρμογής των περιορισμών στην απασχόληση των συνταξιούχων εκτείνεται και στους αποστράτους στρατιωτικούς. Προς αποφυγή, ωστόσο, παρερμηνειών επί του θέματος και προς άρση των όποιων αμφιβολιών, η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ έχει υποβάλει ερώτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να παρασχεθούν οι σχετικές διευκρινίσεις. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ηλία Βλαχογιάννη, για τη δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων στρατιωτικών, οι συντάξεις των οποίων έχουν υποστεί περικοπές. πηγη:ΑΠΕ
08/03/2013 - 09:49

Ειδικά μισθολόγια :Αντισυνταγματική η αναδρομική μείωση των συντάξεων

Ειδικά μισθολόγια :Αντισυνταγματική η αναδρομική μείωση των συντάξεων Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αναδρομική από 1.8.2012 μείωση των συντάξεων που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια , ενώ σύμφωνα με τους δικαστές δικαιούνται συντάξεως και οι απολυθέντες επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι. Αρκετές παρατηρήσεις έκανε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, η Ολομέλεια με εισηγητή τον σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντώνη Κατσαρόλη, γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την τροποποίηση και βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών κ.λπ. διατάξεων. Συγκεκριμένα, αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ κρίθηκε από την Ολομέλεια η διάταξη που προβλέπει την αναδρομική, από 1 Αυγούστου 2012, μείωση των συντάξεων που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια (δικαστές, στρατιωτικοί, κ.λπ.). Και αυτό γιατί θίγουν «το νομίμως αναγνωρισμένο περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου για μη μείωση των συντάξεών τους για το χρονικό σημείο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 1.8.2012, χωρίς περαιτέρω να προκύπτει ότι η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος κατόπιν βεβαίως τηρήσεως των αρχών της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και της αναλογικότητας, ενόψει και του γεγονότος ότι όμοια ρύθμιση δεν θεσπίστηκε και για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι σημειωτέον υπέστησαν μόνον τις μέχρι τούδε ποσοστιαίες μειώσεις επί των συντάξεών τους». Παράλληλα, με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου «αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών - καλλιτεχνών και περιορίζεται το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτούς στα 720 ευρώ μηνιαίως. Η διάταξη αυτή κρίνεται από την Ολομέλεια δικαιολογημένη, με την παρατήρηση, όμως, ότι οι ίδιες διατάξεις, κατά το μέρος που περιορίζουν το ποσό της σύνταξης των επίμαχων συνταξιούχων που «ήδη λαμβάνουν σύνταξη αναδρομικώς από 1.1.2013 είναι ασύμβατες προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο προστατεύεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως περιουσιακής φύσεως». Ακόμη, τονίζεται από τους δικαστές, ότι η μείωση «των ήδη καταβαλλόμενων σε καλλιτέχνες και λογοτέχνες τιμητικών συντάξεων στο ποσό των 720 ευρώ, αναδρομικά, μάλιστα, από 1.1.2013, πέραν του ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των δικαιούχων (άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος), συνιστά προσβολή του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, που προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, χωρίς, περαιτέρω, να προκύπτει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την προσβολή αυτή, αφού, με δεδομένο τον, ούτως ή άλλως, περιορισμένο αριθμό των συνταξιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, δεν μπορεί να αναμένεται σημαντικό δημοσιονομικό όφελος από την επίμαχη μείωση». Επίσης, η επίμαχη ρύθμιση για τη μείωση των τιμητικών συντάξεων αντίκειται και στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος), σύμφωνα πάντα με το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο. Ως προς το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που αναφέρεται στον θεσμό της προκαταβολής της σύνταξης (ύψος, τρόπος υπολογισμού και διαδικασία χορήγησης), οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνουν ότι καλώς μεν έχει, αλλά είναι εκτός νομοθετικών πλαισίων η διάταξη εκείνη που προβλέπει την μη προκαταβολή σύνταξης στην περίπτωση της απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των μονίμων ή ισόβιων υπαλλήλων. Kαι αυτό γιατί οι επίμαχοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως του λόγου αποχώρησης τους από την υπηρεσία, δικαιούνται συντάξεως. Εξάλλου, αναφέρεται στη γνωμοδότηση ότι «δεν κρίνεται σκόπιμη» η διάταξη του άρθρου 2 του νομοσχεδίου που προβλέπει την κατάργηση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Υπογραμμίζεται στην γνωμοδότηση ότι είναι αντίθετη στη μέχρι τώρα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας η διάταξη εκείνη με την οποία καταργείται η δυνατότητα του συνταξιούχου του Δημοσίου να μπορεί να επαναφέρει σε νέα εξέταση την οριστικώς κριθείσα υπόθεσή του, εφόσον επικαλείται αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατάργηση της δυνατότητας αυτής, αναφέρουν οι δικαστές, «όχι μόνον δεν αιτιολογείται, αλλά είναι και αντίθετη προς την παγιωθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ασφαλιστικό δίκαιο - που για την ταυτότητα του νομικού λόγου, πρέπει να ισχύει και στο συνταξιοδοτικό δίκαιο - σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η επανεξέταση οριστικώς κριθείσας υπόθεσης, εφόσον επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας, η οποία διέπει τη συγκεκριμένη ασφαλιστική υπόθεση και η οποία έχει και επί της υποθέσεως αυτής εφαρμογή ή εάν επήλθε μεταβολή της επί του κρίσιμου εκάστοτε ζητήματος νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή εάν προέκυψαν νέα κρίσιμα στοιχεία από την νομολογηθείσα έννοια». Τέλος, αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο τη διάταξη που προβλέπει ότι ο περιορισμός της αναδρομικής καταβολής των συντάξεων σε δυο χρόνια από την έκδοση της πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
08/03/2013 - 08:55

Σύνταξη σε 6 μήνες απο την αίτηση

Σύνταξη σε 6 μήνες απο την αίτηση Προκαταβολή το 50% του βασικού μισθού τους θα λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταβολής της πλήρης σύνταξης σε 6 μήνες αφού θεσπίζεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης . Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Στόχος του σχεδίου νόμου όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών είναι «η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, καθώς και στις σχέσεις τους με τους πολίτες» Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων: • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της προκαταβολής συνταξης ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών με τη ρύθμιση αυτή «αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογήσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων». • Καθορίζεται, αυστηρό χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων. • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών. • Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες. • Προσαρμόζονται με τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες και αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών «πρόκειται για μια εναρμόνιση που κρίνεται επιβεβλημένη, αλλά και δίκαιη, καθώς αναφέρεται στη μόνη κατηγορία συνταξιούχων του Δημοσίου που δεν υπέστη καμία μείωση στη σύνταξη και μάλιστα παρά την ξένη προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου φύση των καταβαλλομένων σχετικών συντάξεων». • Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα που αφορούν αφενός τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων, και αφετέρου τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων. • Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, θα αναστέλλεται το ποσό της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους. • Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Επιπρόσθετα, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας. • Δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.
07/03/2013 - 18:52

Προκαταβολή το 50% του βασικού τους μισθού σε όσους συνταξιοδοτούνται

Προκαταβολή το 50% του βασικού τους μισθού σε όσους συνταξιοδοτούνται Προκαταβολή το 50% του βασικού μισθού τους θα λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταβολής της πλήρης σύνταξης ενώ θεσπίζεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης των συντάξεων. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Στόχος του σχεδίου νόμου όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών είναι «η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, καθώς και στις σχέσεις τους με τους πολίτες» Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων: • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών με τη ρύθμιση αυτή «αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογήσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων». • Καθορίζεται, αυστηρό χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων. • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών. • Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες. • Προσαρμόζονται με τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες και αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών «πρόκειται για μια εναρμόνιση που κρίνεται επιβεβλημένη, αλλά και δίκαιη, καθώς αναφέρεται στη μόνη κατηγορία συνταξιούχων του Δημοσίου που δεν υπέστη καμία μείωση στη σύνταξη και μάλιστα παρά την ξένη προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου φύση των καταβαλλομένων σχετικών συντάξεων». • Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα που αφορούν αφενός τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων, και αφετέρου τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων. • Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, θα αναστέλλεται το ποσό της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους. • Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Επιπρόσθετα, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας. • Δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.
07/03/2013 - 13:09

Το 2017 οι οφειλές προς τα ταμεία στην εφορία

Το 2017 οι ασφαλιστικές οφειλές στην εφορία Συνάντηση μεταξύ στελεχών των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο υπουργείο Εργασίας για τους όρους με τους οποίους θα γίνει η νέα ρύθμιση για την είσπραξης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Το θέμα τέθηκε χθες κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των δανειστών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αλλά διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκλίσεις απόψεων κυρίως σε ότι αφορά τον αριθμό των δόσεων που θα περιλαμβάνει η ρύθμιση. Στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί «ύστατη ευκαιρία» για τους οφειλέτες. Μετά από αυτήν η αρμοδιότητα της είσπραξης για τις οφειλές από τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ θα περάσει στο ΙΚΑ ενώ το 2017 οι οφειλές προς τα Ταμεία θα εισπράττονται από την εφορία πηγη:ΑΠΕ
07/03/2013 - 12:46

Σύνταξη με 25 έτη για εργαζόμενους σε δημόσιο και ΔΕΚΟ

Σύνταξη με 25 έτη για εργαζόμενους σε δημόσιο και ΔΕΚΟ Δικαίωμα σύνταξης με 25 έτη και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας έχουν 250.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο και ΔΕΚΟ. Μία σειρά ευνοϊκών διατάξεων που είναι σε ισχύ επιτρέπει να ανοίξει ο δρόμος για τη σύνταξη από δύο έως και δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα αυξημένα όρια ηλικίας που ισχύουν φέτος. Σύμφωνα με το "'Έθνος" τυχεροί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς με τη συμπλήρωση 25 ετών θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξης και μπορούν να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το όριο ηλικίας. Στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τράπεζες) απαιτείται η συμπλήρωση τόσο της 25 ετίας όσο και του ορίου συνταξιοδότησης για να θεμελιωθεί δικαίωμα (με εξαίρεση τις μητέρες ανηλίκων). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται δικαίωμα στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα "κλειδώνουν" και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ετσι, όσοι πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξης μέχρι το τέλος του 2012 αποφεύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67 που τέθηκε φέτος σε ισχύ. Παραδείγματα *Οι μητέρες ανηλίκων που θεμελιώνουν δικαίωμα σε Δημόσιο και ειδικά ταμεία μέχρι το τέλος του 2010 έχουν το πιο ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης. Τη διετία 2011-2012 προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις, ενώ όσες μητέρες θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 ακολουθούν πλέον τις γενικές διατάξεις. *Οι άντρες με ανήλικα παιδιά στο Δημόσιο είναι κερδισμένοι, εφόσον κλείνουν την 25ετία τη διετία 2011-2012. Τοσυγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύουν μειωμένα όρια ηλικίας για έξοδο στη σύνταξη (προσοχή καθώς δεν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα). *Οι γυναίκες στον δημόσιο τομέα που συμπληρώνουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 έχουν χαμηλότερα όρια ηλικίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. *Οι άντρες δημόσιοι υπάλληλοι (που δεν υπάγονται στις διατάξεις για γονείς ανηλίκων) που συμπληρώνουν 25 έτη στο Δημόσιο τη διετία 2011-2012 είναι επίσης τυχεροί. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προβλέπονται μειωμένα όρια συνταξιοδότησης, τα οποία ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στον στενό δημόσιο τομέα πηγη;news247.gr
06/03/2013 - 20:14

Ρύθμιση οφειλών στα Ασφαλιστικά ταμεία με επιφύλαξη για τις δόσεις

Ρύθμιση οφειλών στα Ασφαλιστικά ταμεία με επιφύλαξη για τις δόσεις Διαδοχικές συναντήσεις θα έχουν από αύριο ανώτερα στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας, προκειμένου να βρεθεί κοινά αποδεκτός τρόπος για την ρυθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Το θέμα εξετάσθηκε κατά τη σημερινή, τρίωρη, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους εκπροσώπους των δανειστών, κατά την οποία η ελληνική πλευρά παρουσίασε πρόταση που είχε επεξεργασθεί από κοινού με την ομάδα δράσης (Task Force). Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τον αριθμό των δόσεων, επικαλούμενη τα «διεθνώς ισχύοντα», ενώ σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας η ελληνική πλευρά ζητά μεγαλύτερη ευελιξία επικαλούμενη τα ποσοστά της ύφεσης και την «ακραία κατάσταση», στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Στελέχη του υπουργείου τονίζουν ότι η όποια λύση επιλεγεί τελικά, θα αποτελεί την ύστατη ευκαιρία για τη ρύθμιση των οφειλών, και επισημαίνουν την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ενιαίων κανόνων για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, από 1/7/2013, θα εφαρμοσθεί ενιαίο σύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Ταμείων από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, ενώ από 2017 οι οφειλές θα εισπράττονται μέσω του υπουργείου Οικονομικών. Στη συνάντηση είχε προσκληθεί και παραβρέθηκε ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος που παρουσίασε τις βασικές πτυχές της πρότασης για την είσπραξη των οφειλών. Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 150 χιλιάδες επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι δεν έχουν εργαζόμενους, οι οποίες αν παρουσιάσουν έστω και έναν, προκειμένου να ενταχθούν σε ευνοϊκή ρύθμιση, το ασφαλιστικό σύστημα θα κερδίσει 80 χιλιάδες επιπλέον ασφαλισμένους. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της περαιτέρω μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% ποσοστιαίες μονάδες κάτι που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση. Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται να καταθέσει έως το τέλος του Νοεμβρίου συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενώ σχεδιάζει να αναπληρώσει τις απώλειες με τη διεύρυνση της εισφοροδοτικής βάσης. Αυτή θα επιτευχθεί με την αύξηση του ασφαλίστρου για ορισμένες κατηγορίες απασχολουμένων, όπως οι οικιακοί βοηθοί, και την καθιέρωση ενσήμου για τους εργάτες γης και τους διανομείς εντύπων. Η ελληνική πλευρά παρουσίασε επίσης στην τρόικα, το σχεδιασμό για την ενίσχυση της απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Εργασίας έχει αναθέσει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος την εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου. Ζήτησε επίσης από την τρόικα την υποστήριξή της για την εξαίρεση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό κανόνα του de minimis και συγκεκριμένα την αύξηση του ορίου των 200 χιλιάδων ευρώ, για το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο ίδιος φορέας και με στόχο την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων για την απορρόφηση ανέργων. Μέσα στο Μάρτιο επίσης θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα για την δημιουργία 400 χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης ενώ είναι ήδη έτοιμη «ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απασχόληση». Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας πρόκειται για πρωτοποριακή εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολύτιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής, αφού μπορεί να παρέχει σε ημερήσια βάση στοιχεία για τις ροές της απασχόλησης (προσλήψεις απολύσεις) ανά περιφέρεια κλάδο εργασίας και ειδικότητα. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν, ότι μετά το φθινόπωρο που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να καταθέσουν τις μεταβολές προσωπικού η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει, για την ανεργία, ακριβέστερη εικόνα από εκείνη της ΕΛΣΤΑΤ. Στο θέμα των συντάξεων παρουσιάστηκαν στην τρόικα στοιχεία από τα οποία συμπεραίνεται ότι, μετά τη φυσική καταγραφή των συνταξιούχων και την απογραφή των συντάξεων λόγω θανάτου, εντοπίστηκαν 60 χιλιάδες παράνομες χορηγήσεις από την διακοπή των οποίων αναμένεται να εξοικονομηθούν 470 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Τα 400 εκατ. ευρώ από τις συντάξεις και τα 80 εκατ. ευρώ από φόρους. Διαπιστώθηκε επίσης απόκλιση στην καταγραφή των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου των συνταξιούχων κατά 7% και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 4%, απόκλιση που θα έχει μηδενιστεί έως το τέλος Απριλίου. Το υπουργείο Εργασίας παρουσίασε το συνολικό σχέδιο με το οποίο εκτιμά ότι θα εκλείψει στο μέλλον κάθε μορφή παραβατικότητας στη χορήγηση συντάξεων και επιδομάτων. Πρόκειται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την προεκτύπωση των ποσών των συντάξεων στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων σε συνδυασμό και την εφαρμογή του συστήματος Αριάδνη που θα καταγράφει κάθε οικογενειακή μεταβολή. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της ολοκλήρωσης του μηχανισμού με τον οποίο θα διαμορφώνεται στο μέλλον ο κατώτατος μισθός και ο οποίος θα πρέπει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του μνημονίου να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου. πηγη:ΑΠΕ
05/03/2013 - 18:12

Εξουσιοδότηση από το εξωτερικό πότε γίνεται δεκτή

Εξουσιοδότηση από το εξωτερικό πότε γίνεται δεκτή απο τις δημόσιες υπηρεσίες Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με εξουσιοδότηση από το εξωτερικό που μπορούν οι δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν δεκτή .Συγκεκριμένα λόγο των πολλών ερωτημάτων από δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η μορφή των εξουσιοδοτήσεων από το εξωτερικό που κάνουν δεκτές οι υπηρεσίες διευκρινίζεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Η εγκύκλιος αναφέρει τα κάτωθι: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων . Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, ερωτήματα, αναφορικά με την αποδοχή ή μη, από τις ημεδαπές διοικητικές αρχές, πληρεξούσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς συμβολαιογράφους στην αλλοδαπή, με τα οποία εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα προσέρχονται στις Υπηρεσίες της Χώρας μας, αντί του άμεσα ενδιαφερομένου και για λογαριασμό του, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (π.χ. υποβολή αίτησης, παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης κλπ), κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει. Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, από όλη τη Διοίκηση, η Διεύθυνσή μας ζήτησε, εγγράφως, από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το προκύπτον θέμα. Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν, «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα ως προς τον τύπο με το δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου». Συνεπώς, οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας οφείλουν να αποδέχονται τα πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
05/03/2013 - 18:05

Ενημέρωση για την σύνταξη πρωην ασφαλισμένων στη Γερμανία

Ενημέρωση για την σύνταξη πρωην ασφαλισμένων στη Γερμανία Απαντήσεις στα ερωτήματα ασφαλισμένων που έχουν εργαστεί στη Γερμανία θα δώσει η Deutsche Rentenversicherung (Γερμανικός Οργανισμός Ασφάλισης Συντάξεων), από τις 16 έως τις 19 Απριλίου, στο Goethe-Institut της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Deutsche Rentenversicherung σχετικά με τους χρόνους ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το ύψος της σύνταξης και τη διαδικασία αίτησης. Μερικοί από τους υπαλλήλους μιλούν ελληνικά. Θα παρευρίσκονται επίσης υπάλληλοι των ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ προσφέροντας στους ασφαλισμένους ενημέρωση για την προσωπική τους περίπτωση. Για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν τηλεφωνικώς ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 889036.
05/03/2013 - 10:40

Όλα τα ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι δικαστικοί από το 2000 και μετά

Όλα τα ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι δικαστικοί από το 2000 και μετά Τα 162 εκατομμύρια ευρώ φθάνουν τα πρόσθετα ποσά που θα έχουν εισπράξει οι Έλληνες συνταξιούχοι δικαστικοί ή οι κληρονόμοι τους από το 2000 και μετά, στη βάση δικαστικών αποφάσεων. Έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφέρει αναλυτικά τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το 2000 μέχρι σήμερα και που πρόκειται να καταβληθούν έως και το Νοέμβριο του 2014. Στοιχεία για τα δικαστικώς επιδικασθέντα - καταβληθέντα οφειλόμενα ποσά προς τους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας είχε ζητήσει από τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής είχε επισημάνει ότι οι Έλληνες δικαστικοί κατά τα έτη 2000 έως και 2012 επεδίωξαν δικαστικώς την ικανοποίηση διαφόρων οικονομικών αξιώσεων τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και αναλόγως τους επιδικάσθηκαν οι αξιώσεις τους αυτές, καταβλητέες από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί ποια ποσά επιδικάσθηκαν και πότε, πόσα από αυτά έχουν εξοφληθεί, πόσα υπολείπονται και πόσα έχουν εξοφληθεί δια μετρητών και δια ομολόγων. Διαφορά σύνταξης της περιόδου 1991 έως και 1995 Στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει ότι με αφορμή σειρά δικαστικών αποφάσεων εκδόθηκε το 2000 υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία κατεβλήθησαν στους συνταξιούχους Δικαστικούς και Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εξ ιδίου δικαιώματος και εκ μεταβιβάσεως) ποσά διαφοράς σύνταξης, για το χρονικό διάστημα από 1.1.1991 έως 31.12.1995, συνολικά 24.709.480,35 ευρώ. Το ποσό αυτό εξοφλήθηκε σε επτά ισόποσες δόσεις με ομόλογα λήξεως το 2001, το 2002 και το 2004 που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους Δ23 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε άϋλη μορφή και διατέθηκαν από την ΤτΕ στους δικαιούχους μέσω του Τραπεζικού Συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο εξοφλήθηκαν και τα ποσά διαφοράς σύνταξης από 1.1.1991 έως 31.12.1995 που δικαιώθηκαν οι κληρονόμοι των συνταξιούχων δικαστικών, συνολικού ύψους 2.981.890,83 ευρώ. Διαφορά σύνταξης του 1996 Με άλλη απόφαση του υπουργού Οικονομικών το 2001, καταβλήθηκαν στους εν λόγω συνταξιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις (η 1η δόση με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2005 και η 2η δόση με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2006), ποσά διαφοράς σύνταξης για το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 έως 31.12.1996 ύψους 6.326.895,27 ευρώ. Ποσό διαφοράς σύνταξης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ύψους 635.477,03 ευρώ καταβλήθηκε και στους κληρονόμους τους, με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από το υπουργείο Οικονομικών και την εξόφλησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Η έκτακτη παροχή Όπως εξάλλου ενημερώνει ο κ. Σταϊκούρας , το 2008 με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 3620/07 και του Ν. 3867/2010, καταβλήθηκε: 1. στους συνταξιούχους Δικαστικούς και Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2008, Μαϊου 2008, Ιουλίου 2009 και Νοεμβρίου 2012 η πρώτη, δεύτερη, Τρίτη και τέταρτη δόση έκτακτης παροχής (από συνολικά πέντε δικαιούμενες δόσεις) αντίστοιχα συνολικού ποσού 8.733.667 ευρώ, 36.598.531 ευρώ, 16.622.899 ευρώ και 17. 673.191 ευρώ αντίστοιχα. 2. στους κληρονόμους τους, με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής του υπουργείου Οικονομικών και την εξόφλησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , η πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δόση της έκτακτης παροχής συνολικού ποσού 492.080 ευρώ, 753.833 ευρώ, 4.002.963 ευρώ και 3.285.289 ευρώ αντίστοιχα. Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο, ορισμένοι συνταξιούχοι προεξόφλησαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την 3η, την 4η και την 5η δόση την εν λόγω παροχής και η καταβολή τους γίνεται με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής σε καθορισμένες ημερομηνίες με βάση τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Το ύψος της 3ης δόσης ανέρχονταν σε 15.117.436 ευρώ και της 4ης δόσης ανέρχεται σε 13.904.134 ευρώ. Με τη σύνταξη του Νοεμβρίου του 2014 πρόκειται να καταβληθεί στους συγκεκριμένους συνταξιούχους η 5η δόση της έκτακτης παροχής συνολικού ποσού 17.673.191 ευρώ (ακαθάριστο) περίπου, στους κληρονόμους τους, με χρηματικά εντάλματα το συνολικό ποσό των 3.285.289 ευρώ ως η 5η δόση της εν λόγω παροχής και το συνολικό ποσό των 13.904.134 ευρώ όσων εξ΄ αυτών προεξόφλησαν τη δόση αυτή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τέλος, σε εκτέλεση σειράς αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες επιδικάστηκαν στους εν λόγω συνταξιούχους και τους κληρονόμους τους, ως αποζημίωση, ποσά για διαφορές σύνταξης και μάλιστα νομιμοτόκως, από τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, καταβλήθηκε το 2010 το ποσό των 4.472.311 ευρώ, το 2011 το ποσό των 2.854.787 ευρώ και το 2012 το ποσό των 509.598,65 ευρώ. πηγη:ΑΠΕ
04/03/2013 - 15:35

Σύνταξη κάτω από τα 60 για 5 κατηγορίες ασφαλισμένων

Σύνταξη κάτω από τα 60 για 5 κατηγορίες ασφαλισμένων Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελευθερου Τυπου 5 είναι οι κατηγορίες των ασφαλισμένων οπου με ευνοϊκές διατάξεις θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη σε ηλικίες κάτω των 60 ετών . Οι πέντε κατηγορίες που θεμελιώνουν σύνταξη κάτω απο τα 60 και παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος είναι: 1. Άνδρες και γυναίκες που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες πριν από το 1983 και κατοχυρώνουν σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Αν η ημερομηνία διορισμού τους είναι μέχρι το 1978, τότε η συνταξιοδότηση γίνεται με 32,5 ως 35 έτη ασφάλισης, ανάλογα με το πότε έχουν συμπληρώσει την 25ετία. 2. Γυναίκες που διορίστηκαν στο Δημόσιο μέχρι το 1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2011 με μόλις 17,5 έτη ασφάλισης Στην περίπτωση αυτή μπορούν να αποχωρήσουν με συνολική συντάξιμη υπηρεσία 27,5 ετών χωρίς όριο ηλικίας ή σε ηλικία 61ετών αν είχαν συμπληρώσει τα 17,5 έτη υπηρεσίας το 2011 και σε ηλικία 63 ετών αν έχουν τα 17,5 έτη υπηρεσίας το 2012. Αν τα 17,5 συμπληρώνονται απ' το 2013 και μετά τότε η συνταξιοδότηση γίνεται στο 67ο έτος. 3. Μητέρες με ανήλικο παιδί που είναι ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπζών και διορίστηκαν πριν από το 1983. Εδώ το δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται με απώτατο όριο ηλικίας το 52ο έτος και με συμπληρωμένη 25ετία ακόμη και το 2017. 4. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και με συμπληρωμένη 35ετία ως το 2012. Η κατηγορία αυτή αποχωρεί με όριο ηλικίας 58 ή 59 ετών. 5. Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, επίσης πριν από το 1983, θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη με 35 έτη πληρωμής εισφορών και με όριο ηλικίας το 60ο έτος
04/03/2013 - 11:22

Παράταση απογραφής συνταξιούχων χηρείας ΕΤΑΑ

Παράταση απογραφής συνταξιούχων χηρείας ΕΤΑΑ Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ΕΤΑΑ, στο πλαίσιο των οδηγιών που έχει λάβει από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για καθολική απογραφή των ασφαλισμένων του, ανακοινώνει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της ειδικής απογραφής συνταξιούχων αιτίας θανάτου ( χηρείας, ορφανιας και άγαμων θυγατέρων). Στους τρεις τομείς του ΕΤΑΑ και συγκεκριμένα στο ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΝ, οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ανήλθαν στους 5.178. Αναλυτικότερα: Στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 1.178 από το σύνολο των 6.268 εγγεγραμμένων (18% του συνόλου). Στον τομέα ΤΣΑΥ οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 3.000 από το σύνολο των 8.000 εγγεγραμμένων (37% του συνόλου). Στον τομέα ΤΑΝ οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι ήταν 1.000 από το σύνολο των 6.700 εγγεγραμμένων (15% του συνόλου). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, δόθηκε στο ΕΤΑΑ παράταση 20 ημερών και συγκεκριμένα έως και 20 Μαρτίου 2013 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ειδικής απογραφής συνταξιούχων αιτίας θανάτου. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, θα διακοπεί η καταβολή των συντάξεων σε αυτούς που δεν έχουν απογραφεί.
04/03/2013 - 09:20

Εισιτήριο υγείας για ανασφάλιστους

Εισιτήριο υγείας για ανασφάλιστους Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανακούφιση των πολιτών που έχουν ανάγκη και πάσχουν, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός, επέμεινε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με την υγεία των συμπολιτών μας και ειδικά αυτών των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και το ζήτημα του εισιτηρίου υγείας για τους ανασφάλιστους, πρόγραμμα που απευθύνεται σε 200.000 συμπολίτες μας τα επόμενα δύο χρόνια, και με το οποίο θα έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. «Ο Πρωθυπουργός επέμεινε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση που εντάσσεται στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στον πολίτη, στον πολίτη που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», δήλωσε ο κ. Λουκουρέντζος εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου. «Επέμεινε, επίσης, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται μέσων των προγραμμάτων της τετάρτης προγραμματικής περιόδου, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων. Θυμίζω ότι το υπουργείο Υγείας είχε τη μικρότερη δυνατή επίδοση στον τομέα αυτό» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Μάλιστα προκειμένου να βρεθούμε κοντά στους ανασφάλιστους πολίτες μας, ήδη θέτουμε σε εφαρμογή το εισιτήριο υγείας για εκείνους οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι τώρα. Στα επόμενα δύο χρόνια διακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας θα επωφεληθούν από αυτή την επιλογή μας, ενώ ο Πρωθυπουργός επίσης ζήτησε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της τετάρτης προγραμματικής περιόδου, τόσο για την ψυχική υγεία όσο και για την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα επανέλθουμε σε νέα σύσκεψη με όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, για να παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό την εντωμεταξύ πρόοδο η οποία θα έχει σημειωθεί» κατέληξε ο κ. Λυκουρέντζος.
02/03/2013 - 11:54

Εθνική σύνταξη 360 ευρω και ενα ταμείο για όλους

Εθνική σύνταξη 360 ευρω και ενα ταμείο για όλους Κυβερνητικό σχέδιο που θα άλλαξει το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα με περαιτέρω μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να παραμείνουν μόνο δύο κύρια ταμεία ασφάλισης και να παρέχετε εθνική σύνταξη 360 ευρώ, σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των δαπανών επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Οπως δημοσιευει σήμερα η Ελευθεροτυπία η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προβληματίζονται έντονα, μετά τη διαπίστωση ότι και φέτος, μετά τις δραματικές περικοπές σε συντάξεις, δώρα κ.ά., το έλλειμμα των Ταμείων αναμένεται να κλείσει στα 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2012. Αλλά εκφράζονται επιπλέον φόβοι ότι οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις τα επόμενα δύο χρόνια θα επιβαρύνουν επιπλέον το σύστημα, ιδιαίτερα από τις αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων, που θα κάνουν χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης προκειμένου να αποφύγουν την εφεδρεία ή την απόλυση. Το σχέδιο του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, βρίσκεται σε συζήτηση τόσο από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών όσο και στο υπουργείο Εργασίας, ενώ αποδέκτης της πρότασης του διοικητή του Ιδρύματος έχει γίνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος σκέφτεται να αναθέσει το όλο θέμα σε ειδική επιτροπή «σοφών». Αναλυτικά η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής σημεία: 1. Τη δημιουργία και λειτουργία ενός μόνο Ταμείου που θα καταβάλλει την ενιαία Εθνική Σύνταξη ύψους 360 ευρώ και την ανταποδοτική με βάση τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους μισθωτούς. 2. Το ΙΚΑ να αποτελέσει τον ασφαλιστικό «κορμό» της μισθωτής εργασίας και σε αυτό να ενταχθούν το ΕΤΑΑ (Ταμείο που ασφαλίζει τους μηχανικούς, τους γιατρούς και τους δικηγόρους) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (στο οποίο έχουν συγχωνευτεί τα Ταμεία Τύπου). 3. Ο ΟΑΕΕ, που ασφαλίζει τους αυτοαπασχολούμενους, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, να παραμείνει ως ανεξάρτητος λογαριασμός έξω από το σύστημα και σε αυτόν να υπαχθούν οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που είναι εκτός μισθωτής εργασίας και διατηρούν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και βιβλία. Η άλλη πρόταση στελεχών της γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνει την ένταξη του ΟΑΕΕ μέσα στο ΙΚΑ ως ανεξάρτητου λογαριασμού, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να προκαλεί ετήσια «τρύπα» ύψους 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι μισοί κυρίως έμποροι-βιοτέχνες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 4. Εθνική Σύνταξη: Το Ταμείο να αποδίδει σε όλους τους πολίτες την Εθνική Σύνταξη από την 1/1/2015 που έχει προβλεφθεί με το νόμο Λοβέρδου και ανέρχεται στα 360 ευρώ και την επιπρόσθετη ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τις εισφορές (όπως προβλέπει και ο νόμος). 5. Ο ΟΓΑ να διατηρηθεί ως Ταμείο ασφάλισης των αγροτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει, αλλά και ως προνοιακό Ταμείο. 6. Επικουρικά ταμεία: Συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και καθιέρωση μιας ενιαίας επικουρικής παροχής. 7. Εναλλακτική ασφάλιση: Προτείνεται πρόσθετη ασφάλιση μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων τα οποία θα προέρχονται: α) από επαγγελματικά ταμεία, β) από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις που θα παρέχουν πρόσθετες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, είτε υπηρεσίες υγείας κ.ά., μέσω συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων. Ηδη, με τις πρόσφατες ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων τέσσερα ταμεία (ασφαλιστικών εταιρειών, πετρελαίου, εργαζομένων στο φάρμακο και τροφίμων) παρέμειναν έξω από το σύστημα και λειτουργούν πλέον ως Επαγγελματικά Ταμεία, και συνολικά τα επαγγελματικά ταμεία της χώρας μας γίνονται 13. Η εκτίμηση του διοικητή του ΙΚΑ είναι ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο θα αυξηθούν τα έσοδα του ΙΚΑ, θα απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, ενώ η διοικητική ενσωμάτωση θα βοηθήσει σε περαιτέρω μείωση της κρατικής δαπάνης (κόστος προσωπικού). πηγη:Ελευθεροτυπία
28/02/2013 - 14:32

Ποιες επικουρικές συντάξεις μειώνονται

Ποιες επικουρικές συντάξεις μειώνονται μετά από την ένταξη τους στο ΕΤΕΑ Μειώσεις θα γίνουν στις επικουρικές συντάξεις που χορηγούνται από ταμεία επικουρικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στο Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ . Συγκεκριμένα οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις θα αντιμετωπίσουν συνταξιούχοι επικουρικών ταμείων δίοτι το ΕΤΕΑ αντιμετωπίζει μεγάλα ελλείμματα λόγω της μείωσης των εσόδων του εξαιτίας των μειώσεων στους μισθούς και της αύξησης της ανεργίας . Με τον νόμο που συστήνεται το ΕΤΕΑ προβλέπει ότι οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγεί μπορούν να αναπροσαρμόζονται εφόσον το ταμείο παρουσιάζει έλλειμμα. Στο νέο ταμείο που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, εντάσσονται οι φορείς επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών και συνεπώς στην ασφάλιση του υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι τους καθώς και οι νεοπροσλαμβανόμενοι. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκρότηση του Ενιαίου Ταμείου νέου ταμείου, «έχει στόχο την απλοποίηση του πολύπλοκου και κατακερματισμένου συστήματος της επικουρικής ασφάλισης, την εφαρμογή ενιαίων ομογενοποιημένων κανόνων και την εξάλειψη δημιουργίας ελλειμμάτων με απώτερο σκοπό την βιωσιμότητα συνολικά του ασφαλιστικού συστήματος». Στο ΕΤΕΑ, έχουν ενταχθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς του «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ». Ακόμη, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς του κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Τέσσερις ασφαλιστικοί φορείς που παρέχουν επικουρική ασφάλιση εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ και προχωρούν στη δημιουργία αυτόνομων επαγγελματικών ταμείων. Πρόκειται για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΦΑΕ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ). Συνολικά, τα ταμεία αυτά έχουν στα μητρώα τους περίπου 75.000 ασφαλισμένους, ενώ το ΕΤΕΑ έχει 1.000.000 συνταξιούχους και 2.500.000 ασφαλισμένους. Στις αναλογιστικές μελέτες που κατέθεσαν τα συγκεκριμένα ταμεία και οι οποίες κρίθηκαν βιώσιμες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), υπάρχει πρόβλεψη για μείωση συντάξεων, που αν πραγματοποιηθεί θα είναι πολύ μικρότερη από αυτή που επίκειται στο ΕΤΕΑ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, τα ταμεία αυτά διαθέτουν μεγάλη εισροή εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, και εκτιμάται ότι μπορούν να ανακάμψουν σχετικά γρήγορα. Οι φορείς που εξαιρέθηκαν, έκαναν χρήση σχετικής διάταξης του νόμου που επέτρεπε την εξαίρεση ορισμένων επικουρικών Ταμείων από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ, μετά από σχετική αξιολόγηση και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2013. Ακόμη 3 ασφαλιστικοί φορείς, ζήτησαν να εξαιρεθούν από το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο και να μετατραπούν σε επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικού Δικαίου αλλά «εξαιτίας της οικονομικής και δημογραφικής τους κατάστασης», δεν δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Πρόκειται για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση. Τα επαγγελματικά ταμεία, θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3029/2002, για να λειτουργήσουν ως δεύτερος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος με πρώτο την κοινωνική ασφάλιση και τρίτο τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και μπορούν να χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. Η δημιουργία τους είναι προαιρετική και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή επαγγελματικό κλάδο υπερβαίνει τους 100. Τα Επαγγελματικά Ταμεία που χορηγούν συντάξεις, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ενώ τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν μπορούν να εξαγοραστούν πριν την ηλικία συνταξιοδότησης βάσει των καταστατικών διατάξεων. Οφείλουν υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 31 Μαρτίου, τα οικονομικά τους στοιχεία στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλουν σε κάθε ασφαλισμένο βεβαίωση καταβολής εισφορών και ειδικό ενημερωτικό δελτίο. Η νομοθεσία που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση αναμένεται να αναμορφωθεί μέσα στο 2014, σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
27/02/2013 - 14:47

Υστέρηση εισπράξεων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας από τα ταμεία

Υστέρηση εισπράξεων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας από τα ταμεία Τη σημαντική υστέρηση εισπράξεων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία, αποτυπώνει έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη, μετά από αναφορά του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Θωμά Ψύρρα για τα προβλήματα των δομών ψυχικής υγείας. Το έγγραφο υπενθυμίζει ότι από το 1999 έχει ανατεθεί η υλοποίηση μονάδων και δράσεων ψυχικής υγείας εκτός από τα ΝΠΔΔ (νοσοκομεία) και σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επισημαίνει ότι «η λειτουργία των δομών αυτών χρηματοδοτείται κυρίως από τον προϋπολογισμό του υπουργείου, ένα μέρος από την είσπραξη νοσηλίου για τους ασφαλισμένους και από την κράτηση 2% επί των προμηθειών του τομέα υγείας». Όπως όμως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, «για το 2012 ο σχετικός κωδικός είχε αρχική πίστωση 40 εκατομμύρια ευρώ και αναμένονταν τουλάχιστον 29 εκατομμύρια ευρώ από την κράτηση 2% επί των προμηθειών του τομέα υγείας. Πλην, όμως, μέχρι σήμερα, έχουν εισπραχθεί μόνο 7 εκατομμύρια ευρώ λόγω της υστέρησης εισπράξεων Δημοσίων Μονάδων Υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η καταβολή των προβλεπομένων νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς φορείς ανήλθε στο ποσό των 358.058,53 ευρώ για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2012». πηγη:ΑΠΕ
27/02/2013 - 13:49

Ποια ταμεία εξαιρούνται απο το Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης

Ποια ταμεία εξαιρούνται απο το Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης Τέσσερις ασφαλιστικοί φορείς που παρέχουν επικουρική ασφάλιση εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ και προχωρούν στη δημιουργία αυτόνομων επαγγελματικών ταμείων. Πρόκειται για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΦΑΕ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ). Συνολικά, τα ταμεία αυτά έχουν στα μητρώα τους περίπου 75.000 ασφαλισμένους, ενώ το ΕΤΕΑ έχει 1.000.000 συνταξιούχους και 2.500.000 ασφαλισμένους. Στις αναλογιστικές μελέτες που κατέθεσαν τα συγκεκριμένα ταμεία και οι οποίες κρίθηκαν βιώσιμες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), υπάρχει πρόβλεψη για μείωση συντάξεων, που αν πραγματοποιηθεί θα είναι πολύ μικρότερη από αυτή που επίκειται στο ΕΤΕΑ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, τα ταμεία αυτά διαθέτουν μεγάλη εισροή εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, και εκτιμάται ότι μπορούν να ανακάμψουν σχετικά γρήγορα. Αντίθετα, το ΕΤΕΑ αντιμετωπίζει μεγάλα ελλείμματα λόγω της μείωσης των εσόδων του εξαιτίας των μειώσεων στους μισθούς και της αύξησης της ανεργίας. Στο νέο ταμείο που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, εντάσσονται οι φορείς επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών και συνεπώς στην ασφάλιση του υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι τους καθώς και οι νεοπροσλαμβανόμενοι. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκρότηση του Ενιαίου Ταμείου νέου ταμείου, «έχει στόχο την απλοποίηση του πολύπλοκου και κατακερματισμένου συστήματος της επικουρικής ασφάλισης, την εφαρμογή ενιαίων ομογενοποιημένων κανόνων και την εξάλειψη δημιουργίας ελλειμμάτων με απώτερο σκοπό την βιωσιμότητα συνολικά του ασφαλιστικού συστήματος». Στο ΕΤΕΑ, έχουν ενταχθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς του «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ». Ακόμη, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς του κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Οι φορείς που εξαιρέθηκαν, έκαναν χρήση σχετικής διάταξης του νόμου που επέτρεπε την εξαίρεση ορισμένων επικουρικών Ταμείων από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ, μετά από σχετική αξιολόγηση και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2013. Ακόμη 3 ασφαλιστικοί φορείς, ζήτησαν να εξαιρεθούν από το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο και να μετατραπούν σε επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικού Δικαίου αλλά «εξαιτίας της οικονομικής και δημογραφικής τους κατάστασης», δεν δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Πρόκειται για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση. Τα επαγγελματικά ταμεία, θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3029/2002, για να λειτουργήσουν ως δεύτερος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος με πρώτο την κοινωνική ασφάλιση και τρίτο τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και μπορούν να χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. Η δημιουργία τους είναι προαιρετική και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή επαγγελματικό κλάδο υπερβαίνει τους 100. Τα Επαγγελματικά Ταμεία που χορηγούν συντάξεις, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ενώ τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν μπορούν να εξαγοραστούν πριν την ηλικία συνταξιοδότησης βάσει των καταστατικών διατάξεων. Οφείλουν υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 31 Μαρτίου, τα οικονομικά τους στοιχεία στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλουν σε κάθε ασφαλισμένο βεβαίωση καταβολής εισφορών και ειδικό ενημερωτικό δελτίο. Η νομοθεσία που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση αναμένεται να αναμορφωθεί μέσα στο 2014, σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πηγη:ΑΠΕ
27/02/2013 - 12:30

ΕΚΑΣ περισσότεροι οι δικαιούχοι το 2013

ΕΚΑΣ περισσότεροι οι δικαιούχοι το 2013 Περισσότεροι συνταξιούχοι θα πάρουν το 2013 το ΕΚΑΣ, λόγω των μειώσεων των μισθών που έχουν γίνει με αποτέλεσμα τις μαζικές αιτήσεις συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη . Με αυτό τον τρόπο ως χαμηλοσυνταξιούχοι οι παραπάνω συνταξιούχοι θα δικαιούνται το ΕΚΑΣ που κυμαίνεται μεταξύ 230 και 30 ευρώ. Συμφωνα με το real.gr το 2013 το ΕΚΑΣ θα πάρουν πάνω από 320.000 συνταξιούχοι όπου οι 35.000 από αυτούς θα το πάρουν για πρώτη φορά. Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται και το 2013, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν και για το 2012 και οι δικαιούχοι για το βοήθημα αυτό, όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση που θα υπογράψει εντός των ημερών ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να έχουν κατά το μήνα Μάρτιο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τα 850 ευρώ.

Η Επικαιρότητα Τώρα