ΔΗΜΟΣΙΟ

27/02/2013 - 11:05

Πως θα γίνουν οι κρατήσεις απο τις συντάξεις ειδικών μισθολογίων

Πως θα γίνουν οι κρατήσεις απο τις συντάξεις ειδικών μισθολογίων Εγκυκλιο εξέδωσε το ΙΚΑ οπου διευκρινίζει το πως θα γίνουν οι κρατήσεις στις συντάξεις ειδικών μισθολογίων.Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ορίζει το πως θα μειωθούν οι συντάξεις αναδρομικά των συνταξιούχων Γιατρών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών κτλ.που εντάσονται στα ειδικά μισθολόγια. Η μειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν αναδρομικά απο την 1 Αυγούστου 2012 Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των συντάξεων ειδικων μισθολογιων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1 – 8 – 2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού παρακρατούνται σύμφωνα με τη με αριθ. 2/83408/0022/14.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017) (ΑΔΑ: Β4ΣΛΗ-19Ψ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως εξής: α) για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (100 €) εφάπαξ β) για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις γ) για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (500 €) σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις δ) για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (750 €) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις ε) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (1.000 €) σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις στ) για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις ζ) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις η) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις θ) για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ι) για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ια) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31 – 12 – 2013. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τη μεικτή σύνταξη του συνταξιούχου αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων
25/02/2013 - 10:13

Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που εντάσονται στο ΕΤΕΑ

Ποια ταμεία επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται απο 1 Μαρτίου στο ΕΤΕΑ Με τεράστια προβλήματα, δομικά, λειτουργικά και οικονομικά ξεκινά από την 1η Μαρτίου μια νέα εποχή στην επικουρική ασφάλιση. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ μόλις τον πρώτο μήνα του 2013 προκύπτει έλλειμμα 40 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο χρόνος θα κλείσει βάσει των αισιόδοξων προβλέψεων στο υπουργείο Εργασίας, στα -163,84 εκατ. ευρώ. Επτά επικουρικά ταμεία υπέβαλλαν αναλογιστικές μελέτες για να αυτονομηθούν και να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) έκρινε θετικά τις μελέτες για τέσσερα από αυτά. Πρόκειται για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΦΑΕ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ). Μάλιστα για το ταμείο των Ασφαλιστών και το ταμείο των Τροφίμων η ΕΑΑ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ζήτησε από τις διοικήσεις τους να ετοιμάσουν τις απαραίτητες συμβολαιογραφικές πράξεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας Επαγγελματικών Ταμείων. Το πρώτο καταστατικό, αυτό του Επαγγελματικού Ταμείου των Ασφαλιστών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη, στο γραφείο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Ακολουθούν τα Ταμεία του Φαρμάκου και των Πετρελαιοειδών. Στόχος είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, να έχει ολοκληρωθεί η αυτονόμηση των παραπάνω ταμείων. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο και μετά, οι 30.600 εγγεγραμμένοι στο ταμείου του φαρμάκου, οι 12.000 του Ταμείου των Ασφαλιστών, οι 29.000 του Ταμείου των Τροφίμων και οι 3.500 εγγεγραμμένοι του Ταμείου των Πετρελαιοειδών, θα λαμβάνουν τις όποιες παροχές, απευθείας από τους Φορείς τους, χωρίς την παρέμβαση του Κράτους. Βέβαια, τα προβλήματα που μένουν ακόμη να λυθούν, αναφορικά με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία όπως είναι η διαδοχική ασφάλιση ή το εγγυητικό κεφάλαιο, είναι μεγάλα, αν όχι αξεπέραστα... Στον αντίποδα, μετά από την απόρριψη των αναλογιστικών μελετών από την αρμόδια Αρχή, στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από 1η Μαρτίου το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών, το Ταμείο των Ναυτικών Πρακτόρων και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Τραπεζοϋπαλλήλων. Ειδικά για το ταμείο των Τραπεζοϋπαλλήλων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες προωθούνται λύσεις όπως αυτή της «διχοτόμησης», όπου ένα μέρος θα περάσει το ΕΤΕΑ και ένα άλλο θα μετατραπεί σε Επαγγελματικό. Αυτόματα βέβαια, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μειώσεις των συντάξεων των τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 και έχουν θεμελιώσει προσυνταξιοδοτικά δικαιώματα. πηγη:capital.gr
22/02/2013 - 12:00

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις παράνομες συντάξεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις παράνομες συντάξεις Κατά την απογραφή των συνταξιούχων του δημοσίου δεν απεγράφησαν 2.368 περιπτώσεις ατόμων που εισέπρατταν σύνταξη σε σύνολο 435.000 συνταξιούχων που απογράφηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Οι παρανόμως καταβληθείσες συντάξεις ανέρχονταν σε 24,008 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 12,733 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση για το υπόλοιπο ποσό των 11,275 εκατ. ευρώ που αφορά τις αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διαδικασία της καταγραφής προέκυψε ότι σε 2.000 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν πεθάνει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατο τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από αυτές, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 2,747 εκατ. ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ενώ το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται σε 693.841 ευρώ ανά μήνα.
22/02/2013 - 08:27

Δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους απο το ΕΣΠΑ

Δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους απο το ΕΣΠΑ Τη χορήγηση δωρεάν περίθαλψη για 200000 ανασφάλιστους πολίτες για τα επόμενα δύο χρόνια μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Λυκουρέντζος διευκρίνισε ότι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν ένα ειδικό 'εισιτήριο' (voucher), με το οποίο θα έχουν δωρεάν περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας Η πρόσβαση θα παρέχεται με το εισιτηρίο παροχής υπηρεσιών υγείας και θα καλύπτει 100.000 πολίτες ανά έτος για την περίοδο 2013-2014. Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος το υπουργείο έχει εισηγηθεί την άμεση σύσταση Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων και εμπλεκομένων φορέων, που θα έχει ως στόχο την επαναξιολόγηση και τον επανακαθορισμό, λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, των κριτηρίων, προϋποθέσεων, διαδικασιών και κατηγοριών ατόμων που θα δικαιούνται πρόσβαση στο ειδικό καθεστώς δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. Οι δαπάνες του όλου προγράμματος προσεγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι θα καλυφθούν συνολικά και από όλες τις επιμέρους δράσεις του, ιατροφαρμακευτικά και νοσηλευτικά, Η όλη δράση θα ενταχθεί στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο για δύο χρόνια, για το 2013 και το 2014. Για το θέμα αναμένεται αναλυτική ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας. Επίσης θα ενταχθούν και άλλες δράσεις, όπως η «Υγεία κατ΄ οίκον» και οι εμβολιασμοί παιδιών και έτσι θα υπάρχει ουσιαστική συμβολή στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων. Νεοτερα με την ανακοινωση του προγραμματος εισιτηριο παροχης υπηρεσιων υγειας
21/02/2013 - 19:24

Προκαταβολή σύνταξης 60% για τους τρίτεκνους

Προκαταβολή σύνταξης 60% για τους τρίτεκνους Το υπουργείο οικονομικών ενημερώνει οτι εισάγεται στη Βουλή των Ελλήνων, την επόμενη εβδομάδα, νομοσχέδιο διά του οποίου, πέραν πολλών άλλων, καθιερώνεται η καταβολή από την επομένη της εξόδου με προκαταβολή σύνταξης 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.Το ανωτέρω ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης δηλαδη, διαμορφώνεται στο 60% για τριτέκνους και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος αμέσως μετά την έξοδό του από την υπηρεσία (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του) θα λαμβάνει προκαταβολή έναντι της σύνταξής του για διάστημα 8 μηνών κατ’ ανώτατο όριο.Ταυτόχρονα τίθεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.
21/02/2013 - 19:23

Ενημέρωση για την συντάξεις δημοσίων υπαλληλων

Ενημέρωση για την συντάξεις δημοσίων υπαλληλων Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών: Ι. Πεπραγμένα (Ιούλιος 2012 – Φεβρουάριος 2013)Κατά την προαναφερθείσα περίοδο έγιναν τα κάτωθι: 1. ΑπογραφήΑ. Η διαδικασία της απογραφής (καταγραφής) των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους–ΓΛΚ (δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, πολιτικών και στρατιωτικών) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.Εκ των 435.000 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη τελικώς δεν απεγράφησαν 2.368 περιπτώσεις.Για αυτές τις περιπτώσεις, διεκόπη η καταβολή της σύνταξης.Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανήρχοντο στο ποσό των 24.008.082 ευρώ.Από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 12.733.001 ευρώ.Β. Για το υπόλοιπο ποσό των 11.275.086 ευρώ γίνεται αναζήτηση από την Υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση.Γ. Από την διαδικασία της καταγραφής διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.000 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους. Εξ αυτών έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες όχι μόνο δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, αλλά δεν βρέθηκε το ποσό των 2.747.310 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.Η έρευνα συνεχίζεται.Δ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται σε 693.841 ευρώ ανά μήνα. 2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)Η Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr) παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τις ακόλουθες υπηρεσίες:Α. Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους, όπως προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, νομοθεσία, έντυπα, κ.ά.Β. Δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης με βάση στοιχεία που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος.Γ. Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός). Με τον τρόπο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με μια ματιά να εκτιμήσει το χρόνο κατά τον οποίο θα του καταβληθεί η πρώτη σύνταξή του.Δ. Κάθε ενδιαφερόμενος με συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του μπορεί να ενημερωθεί εξατομικευμένα και αναλυτικά για την πορεία της αίτησής του (αφορά αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 01.02.2013). 3. Απονομή ΣύνταξηςΑ. Τηρήθηκε, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη.Β. Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και επετεύχθη σύντμηση του χρόνου αναμονής στο ΓΛΚ από 11 μήνες που ήταν τον Ιούλιο του 2012, στους 7 μήνες τον Φεβρουάριο του 2013. 4. Νομοθετική ΡύθμισηΕισάγεται στη Βουλή των Ελλήνων, την επόμενη εβδομάδα, νομοσχέδιο διά του οποίου, πέραν πολλών άλλων, καθιερώνεται η καταβολή από την επομένη της εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.Το ανωτέρω ποσοστό του 50% διαμορφώνεται στο 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας 3 τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος αμέσως μετά την έξοδό του από την υπηρεσία (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του) θα λαμβάνει προκαταβολή έναντι της σύνταξής του για διάστημα 8 μηνών κατ’ ανώτατο όριο.Ταυτόχρονα τίθεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου. ΙΙ. Βραχυχρόνιος προγραμματισμός (Μάρτιος 2013 – Αύγουστος 2013) Α. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των μη απογραφεισών περιπτώσεων καταβολής σύνταξης και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων των υποθέσεων και των υπευθύνων για την παράνομη είσπραξη σύνταξης.Β. Από την 31η Μαΐου αρχίζει η εφαρμογή της νέας ρύθμισης που αφορά την προκαταβολή στο δικαιούχο επί της σύνταξης αμέσως με την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία.Όσοι από 1η Ιουνίου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν μισθοδοτικό κενό.Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Μαρτίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές, εν συνεχεία εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν και αυτοί μισθοδοτικό κενό.Όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, από τον Ιούλιο του 2012 και μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές και οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται μέχρι την 30η Ιουνίου.Γ. Επικαιροποείται και βελτιώνεται διαρκώς η Διαδικτυακή Πύλη και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες.Δ. Επιτυγχάνεται σύντμηση του χρόνου αναμονής των υποθέσεων συνταξιοδότησης με διαφάνεια μέχρι την οριστική εκκαθάριση (προβλέπεται και στο νομοσχέδιο).
21/02/2013 - 13:59

Hλεκτρονική βάση συντάξεων και συνταξιούχων

Ηλεκτρονική βάση συντάξεων και συνταξιούχων Το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία ενέκρινε τον διορισμό του νέου προέδρου του ΝΑΤ, Γ. Θεοτοκά. «Διαχρονικά παρατηρείται το φαινόμενο της δικαιολογημένης αγωνίας αν θα πληρωθούν οι συντάξεις, όμως πάντα το κράτος καταφέρνει να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις συντάξεις του ΝΑΤ ή όποιου άλλου ταμείου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης. Προσέθεσε δε, πως το ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει δύναμη να στηρίξει τις συντάξεις και ως εκ τούτου ο κρατικός προϋπολογισμός - ο οποίος από 2000 έως το 2012 έχει δώσει 163 δισ. ευρώ - διατηρεί τις συντάξεις. Αναφερόμενος στο «νοικοκύρεμα» που γίνεται στο υπουργείο Εργασίας τόνισε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, κάνουμε τα ανθρωπίνως δυνατά και αισθάνομαι ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιες ακτίνες φωτός συγκεκριμένες». Εξειδικεύοντας ο κ. Βρούτσης, υπογράμμισε πως: - το νομοσχέδιο που μπαίνει στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα, στον βασικό του πυρήνα ενσωματώνει το τέλος της ανομίας και της παραβατικότητας στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. «Η λέξη μαϊμού σύνταξη θα είναι άγνωστη λέξη και αυτό το θεωρώ πολύ θετικό βήμα το οποίο θα κάνει πράξη η Βουλή». - Με την ψηφιακή ηλεκτρονική βάση συντάξεων - συνταξιούχων που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα εξοικονομούνται 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο από τη φοροδιαφυγή, που προέκυπτε λόγω των ανακριβειών που εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων, εκτός του διοικητικού οφέλους που προκύπτει. - τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, η χώρα μας θα έχει ίσως ένα από τα καλύτερα σε επίπεδο ελέγχου και ενημέρωσης ασφαλιστικά συστήματα βάσης της Ευρώπης. Όπως εξήγησε ο κ. Βρούτσης, δεδομένου ότι η απόκλιση για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των συνταξιούχων της χώρας είναι σήμερα μόνο 7% για τα ΑΜΚΑ και 4% για το ΑΦΜ, αν ο στόχος πέσει κάτω από το 3%, για πρώτη φορά θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα από τα καλύτερα συστήματα ενημέρωσης συντάξεων και συνταξιούχων. Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της Επιτροπής ο νέος πρόεδρος του ΝΑΤ, είπε πως προτεραιότητά του είναι ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής στο Ταμείο, η είσπραξη των οφειλόμενων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. «Όχι» στο «ξεπούλημα» της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων είπε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Στρατούλης ο οποίος ζήτησε να αξιοποιηθούν για αύξηση εσόδων του ΝΑΤ. Ο κ. Στρατούλης καταψήφισε τον κ. Θεοτοκά, όπως και η Χρυσή Αυγή, δια του Α. Γρέγου, τονίζοντας πως δεν πρέπει να εκποιηθεί η περιουσία που ανήκει στους ασφαλισμένους. Ο Π. Μελάς (ΑΝΕΛ) ανέφερε πως απαιτείται η αξιοποίηση των ακινήτων του ΝΑΤ, δεν γίνεται δεκτή όμως η εκποίησή τους. Το ΚΚΕ έδωσε επίσης αρνητική ψήφο, δια του Χρ. Κατσώτη, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική.
21/02/2013 - 09:02

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ποιούς αφορά Χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, αξιοποιώντας μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων. Η προϋπόθεση για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας είναι τα έτη ασφάλισης να κυμαίνονται ανάλογα με την περίπτωση από 20 έως 37, με ιδιαίτερα ευνοημένους όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983. Για την σύνταξη χωρίς οριο ηλικίας προυπόθεση αποτελεί η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό που επήλθαν από την 1.1.2013 Για παράδειγμα, στο Δημόσιο και στα λεγόμενα ειδικά Ταμεία προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους η συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία αφορά όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί πως για να «κλειδώσει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης. Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος μπορεί να παραμείνει στην εργασία του και να αποχωρήσει όταν πιάσει τα 35 έτη χωρίς να υπάρχει όριο ηλικίας. Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μητέρες με τουλάχιστον τρία παιδιά, που εργάζονται στο Δημόσιο ή καλύπτονται από τα λεγόμενα ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και τράπεζες). Σε περίπτωση που έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Στο Δημόσιο, όπως αναφέρει το Έθνος, υπάρχει ακόμα μία διάταξη που επιτρέπει τη συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η ρύθμιση αφορά γυναίκες έγγαμες και μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 και μπορούν να αποχωρήσουν με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Αυστηρότερο είναι το πλαίσιο στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, όπου λύση φαίνεται πως αποτελεί η συμπλήρωση 37ετίας (11.100 ημέρες). Ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, ενώ υπάρχουν και περαιτέρω περιορισμοί. Ειδικότερα στην περίπτωση του ΙΚΑ τα 37 έτη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε φορέα μισθωτών. Αντίστοιχα στον ΟΑΕΕ τα απαιτούμενα χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί σε ένα από τα τρία Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ πηγη:newsbeast.gr
20/02/2013 - 20:00

Διασταύρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συνταξιούχων

Διασταύρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συνταξιούχων εως 10 Μαρτίου Να ολοκληρώσουν τη διασταύρωση των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των συνταξιούχων έως τις 10 Μαρτίου, ζητά από τους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων, με κατεπείγουσα επιστολή που απέστειλε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. «Με το νόμο που καταθέτουμε στην Βουλή, όχι μόνο νοικοκυρεύουμε το ασφαλιστικό σύστημα αλλά απέχουμε ελάχιστα από το να έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου συντάξεων στην Ευρώπη. Και αυτό χωρίς να δαπανήσουμε ούτε 1 ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Μόνο με την θέλησή μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας και τονίζει: «Ωστόσο, είναι κρίμα μία δουλειά που έχουμε ξεκινήσει μαζί με τους διοικητές των ταμείων και τους υπαλλήλους και σχεδόν ολοκληρώνεται, να μην φτάσει στο τέλος της. Γι' αυτό ζητάω να καταβάλλουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη και αυτού του εθνικού στόχου. Γιατί πολύ απλά, μπορούμε». Στην επιστολή του προς τους διοικητές ο υπουργός Εργασίας, ζητά επίσης από τους ασφαλιστικούς φορείς να προβούν σε επανυπολογισμό των συντάξεων εφαρμόζοντας όλους τους νόμους που δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Στην ίδια επιστολή ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι, «από την αντιπαραβολή των στοιχείων οι κενοί ή λάθος ΑΜΚΑ έχουν μειωθεί μόλις κατά 19% στο πλήθος των κενών ή λάθος ΑΜΚΑ. που είχαν εντοπιστεί στο αρχείο της 10-12-2012 έναντι στόχου 40% ενώ αντίθετα δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε ότι αφορά τον ΑΦΜ» όπου, «η πλειοψηφία των ταμείων και το ποσοστό των κενών ή λάθος ΑΦΜ εξακολουθεί να παραμένει στο 4% του συνόλου των συντάξεων, αν και υπάρχουν ταμεία όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών όπου κατόρθωσαν να φθάσουν την απόκλιση τόσο στον ΑΜΚΑ. όσο και στον ΑΦΜ στο 0%». Σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ των Ταμείων που εμφανίζουν ελλείψεις σε κενούς και άκυρους ΑΜΚΑ στις 8/2/2013 είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) με 84.085 σε σύνολο 241.769 συντάξεων, και το Ταμείο του Δημοσίου με 62.129 ελλείψεις σε σύνολο 446.930 συντάξεων. Σημαντικά προβλήματα την ίδια ημερομηνία σε κενούς και άκυρους ΑΦΜ εμφανίζει το ΙΚΑ με 88.407 ελλείψεις σε πλήθος συντάξεων 1.008.998, και ο ΟΓΑ με 25.831 ελλείψεις σε πλήθος συντάξεων 745.692. Ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει επίσης, ότι «υπάρχουν υπάλληλοι σε κάποια ταμεία που χορήγησαν νέες συντάξεις χωρίς να ζητήσουν και να καταχωρίσουν -όπως θα έπρεπε- τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του συνταξιούχου» και τονίζει ότι μεταξύ των διατάξεων του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και κατατίθεται άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων «προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε όσους εκδίδουν συνταξιοδοτική απόφαση στην οποία δεν αναγράφονται οι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και μάλιστα επισύρεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, ενώ προβλέπεται επίσης ευθεία αξίωση αποζημίωσης κατά του μη συμμορφούμενου οργάνου». Στην επιστολή του ο κ. Βρούτσης αναφέρεται εκ νέου στη σημασία της δημιουργίας της ενιαίας βάσης πληρωμών συντάξεων και συνταξιούχων, τονίζοντας ότι χάρις σ' αυτήν «είναι δυνατός ο έλεγχος όλων αυτών των παθογενειών που πρέπει να αντιμετωπιστούν» και προσθέτει, πως είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας αποκτά ίσως το καλύτερα ενημερωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης συντάξεων στην Ευρώπη». «Γι αυτό», καταλήγει ο υπουργός Εργασίας «δεν χωρούν ούτε αναβολές, ούτε ολιγωρίες. Eπιβάλλεται και αξίζει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η απόκλιση στους ΑΜΚΑ και ΑΦΜ να μηδενιστεί».
20/02/2013 - 11:47

Ρυθμίσεις προσωπικού ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών ΕΔΕ

Ρυθμίσεις προσωπικού ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών ΕΔΕ Με το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας Τροποποιείται το άρθρο 63 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά το ασφαλιστικο καθεστως του προσωπικου του ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ισχύουν πλεον τα κάτωθι:«Το τακτικό προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί μετά την 01-10-2008 στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ βάσει προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ πριν την 01-10-2008 καθώς και όσοι μετατάγησαν βάσει της αριθ. Πρωτ. 23058/17-03-2008 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ με μετάταξη βάσει των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και υπηρετούν στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ, υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1211/1981, στην Ειδική Προσαύξησητης κύριας σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1γ του Ν. 3518/2006, στον Τομέα επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών & ΕΔΕ για επικουρική σύνταξη, στο Τ.Π.Δ.Υ. για εφάπαξ παροχή και στον κλάδο Υγείας Τεχνικών για υγειονομική περίθαλψη. Τα πρόσωπα υπάγονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία πρόσληψης ή μετάταξης τους.»
20/02/2013 - 09:21

Παράταση καταβολής αναπηρικών συντάξεων λόγο ΚΕΠΑ

Παράταση καταβολής αναπηρικών συντάξεων λόγο ΚΕΠΑ Με το άρθρο 66 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας δίνεται παράταση στην καταβολή αναπηρικών συντάξεων για ένα εξάμηνο επειδή υπάρχει μεγάλη αναμονής ασφαλισμένων –κυρίως της περιφέρειας της χώρας- για εξέταση από τα ΚΕΠΑ , χωρίς υπαιτιότητά τους, και προκειμένου να παραταθεί η συνταξιοδότησή τους, μετά τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, Η παράταση της σύνταξης κρίνεται θεμιτό να γίνει το ίδιο ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχε λάβει στην αμέσως προηγούμενη κρίση ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Ωστόσο, εάν μετά την κρίση των υγειονομικών επιτροπών, οι ασφαλισμένοι λάβουν χαμηλότερο ποσοστό αναπηρίας ή δεν λάβουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται. Προτείνεται, τέλος, η διάταξη να έχει μεταβατική ισχύ, δεδομένου ότι με άλλες παρεμβάσεις που ήδη δρομολογούνται (π.χ. σύμβαση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 400 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ), η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ αναμένεται να εξομαλυνθεί εντός του 2013. Ακολουθεί η διάταξη του νομοσχεδίου για την παράταση των αναπηρικών συντάξεων Παράταση καταβολης αναπηρικών συντάξεωνΣτις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.Εάν μετά την γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ , κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013.
14/02/2013 - 19:00

Aνανέωση Bιβλιαρίων ΟΠΑΔ 2013 οδηγίες

Oδηγίες δικαιολογητικα για την ανανέωση βιβλιαρίων ΟΠΑΔ έτους 2013 Με εγκύκλιο του ο ΟΠΑΔ δίνει οδηγίες σε σχέση με την ανανέωση των βιβλιαρίων ασφαλισμένων για το 2013 ΟΠΑΔ οδηγίες για την ανανεωση βιβλιαρίων 2013 1) Τα βιβλιάρια των τέκνων, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία υπαλλήλων θα θεωρούνται στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων.Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς, κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικάνομιμοποιητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα αλλά έχουν βαπτισθεί, θα πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔμε την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.2) Για τους συνταξιούχους σε αναμονή σύνταξης τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια θα θεωρούνται από τους προϊστάμενους της Υπηρεσίας στην οποίαυπηρετούσαν, με την σημείωση «θεωρείται μέχρι απονομής της σύνταξης οπότε και θα πρέπει να προσέλθει στον ΟΠΑΔ για θεώρηση «εφ΄όρου ζωής».3) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στην υπηρεσία που υπηρετούν σήμερα.4) Για περιπτώσεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ή αργία η θεώρηση των βιβλιαρίων τους θα γίνεται στην Υπηρεσία που υπηρετούσαν.5) Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των υπαλλήλων σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.6) Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων ή οι Τμηματάρχες που έχουν πιστοποιηθεί για την απογραφή- θεώρηση θα μπορούν να θεωρούν- απογράφουν και τον εαυτό τους.7) Για τις περιπτώσεις που ο Δ/ντης ή ο Τμηματάρχης δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ το δικαίωμα της απογραφής- θεώρησης των βιβλιαρίωνμεταφέρεται στον αμέσως επόμενο ιεραρχικά προϊστάμενο που θα είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.8) Οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι μπορούν να απογραφούν-θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους από τους εκεί προϊσταμένους των υπηρεσιών τους.Γι΄αυτό παρακαλούμε τις αρμόδιες Δ/νσεις που γνωρίζουν τις υπηρεσίες τους εκτός Ελλάδας να καθοδηγήσουν σχετικά τους εκεί προϊσταμένους τωνυπηρεσιών και τους υπηρετούντες υπαλλήλους.9) Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το 2013 (λόγω ειδικών συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και ναεπανέλθουν για την απογραφή τους, όπως επίσης και όσοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για πέραν του ενός έτους.Tα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση για τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων των εμμέσων μελών για τα οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουνστον ΟΠΑΔ είναι :ΣΥΖΥΓΟΣ1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/862. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένουΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.2. Αποδεικτικού κατάθεσης των προβλεπόμενων εισφορών στονλογαριασμό της ΤράπεζαςΤΕΚΝΑ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους, πουείναι ΑΝΕΡΓΑ1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/862. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένουΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικούεπιπέδου ΦΟΙΤΗΤΕΣ σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.)στην Ελλάδα ή της αλλοδαπής και σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ. και μέχρι συμπλήρωσηςτου 26ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους.1. Βεβαίωση σπουδών2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/863. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένουhttp://didefth.grΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ και έχει γίνει σχετική αναφορά στο βιβλιάριο και αναφέρεται η απόφαση της πρωτοβαθμίου υγειονομικήςεπιτροπής και η ισχύς της.1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/862. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου ΓΟΝΕΙΣ και ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/862. Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων/αδερφών. (για την απόδειξη συντήρησης και συγκατοίκησης καθώς και την απόδειξη ότι ταεισοδήματα του μέλους δεν ξεπερνούν τα εκάστοτε για τους ανασφάλιστους.)3. Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (Απαιτείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται αδέρφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών)Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση του σε έμμέλος, θεωρημένηαπό δημόσια αρχή.
14/02/2013 - 11:03

Διακανονισμός οφειλών στα ασφαλιστικα ταμεία με 36 δόσεις

Διακανονισμός οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία με 36 δόσεις Την δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες τους επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την τρόικα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής . Όπως αναφέρει το δημοσίευμα , στην συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με στελέχη του ΔΝΤ και τους διοικητές των Ασφαλιστικών ταμείων, τέθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου που θα μπορούν να διακανονίσουν οι οφειλέτες τα χρέη τους . Οι βασικότερες αλλαγές σε σχέση με παλιότερες ρυθμίσεις θα σχετίζονται με τον αριθμό των δόσεων . Συγκεκριμένα η πρόταση των ασφαλιστικών ταμείων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να διακανονίζουν τις οφειλές σε 60 δόσεις ενώ η τρόικα προτείνει ο μέγιστος αριθμός των δόσεων να είναι οι 36 δόσεις. Οσο αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο οφειλέτης για να ενταχθεί στην ρύθμιση, βάσει της πρότασης του ΔΝΤ,θα εντάσσονται σε διακανονισμό μόνο οι οφειλές άνω των 50.000 ευρώ και επίσης θα πρέπει να βεβαιώνουν την ικανότητά τους να τηρήσουν τη συμφωνία.
13/02/2013 - 13:05

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου Μαρτίου 2013

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου Μαρτίου 2013 >> Με την Πληρωμη Σύνταξεων μηνός Μαρτίου 2013 (κατάθεση κατάθεση τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Φεβρουαρίου) θα πληρωθούν: Πολιτικοί συνταξιούχοι1) Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ κλπ πρωτόκολλα μέχρι 20/7/2012. 2) Υπουργείου Παιδείας πρωτόκολλα μέχρι 18/7/2012. 3) Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, κλπ πρωτόκολλα μέχρι 30/6/2012. 4) Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη (Διοικητικοί υπάλληλοι), Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Υγείας & Πρόνοιας (διοικητικοί υπάλληλοι), υπάλληλοι ΥΠΑ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ΟΠΑΔ, κλπ πρωτόκολλα μέχρι 31/7/2012. Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών1) Υπάλληλοι νοσοκομείων πρωτόκολλα μέχρι 16/5/2012. 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ πρωτόκολλα μέχρι 4/5/2012. Οι πληρωμες συντάξεων δημοσίου θα γίνουν την τελευταία εργάσιμη του μήνα Φεβρουαρίου
13/02/2013 - 11:36

Ποιες αναπηρικές συντάξεις δεν θα περνούν επιτροπή

Ποιες αναπηρικές συντάξεις δεν θα περνούν επιτροπή Οι αναπηρικές συντάξεις για παθήσεις που είναι μη αναστρέψιμες ( μόνιμη αναπηρία ) δεν θα περνούν επανέλεγχο και θα καταβάλλονται επ αόριστον σύμφωνα με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης .Μέχρι σήμερα αυτο που ισχύει για τις αναπηρικές συντάξεις είναι οτι επανεξετάζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ώστε να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξης. Εχθες συνεδρίασε για πρώτη φορά η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, όπου εχει αναλάβει το εργο για τον καθορισμό των παθήσεων όπου η αναπηρία δεν ειναι αναστρέψιμη και δεν θα χρειάζεται οι πάσχοντες να περνούν ελέγχους απο τις υγειονομικές επιτροπές . Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να μην συνεχιστεί η ταλαιπωρία για τους αναπήρους πολίτες όπου πάσχουν απο μη αναστρέψιμες ασθένειες και αναγκάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να περνούν ελέγχους από τις υγειονομικές επιτροπές αξιολόγησης ώστε να πιστοποιούν την αναπηρία τους . Για το έργο της επιτροπής ο υπουργός εργασίας ανέφερε: «Η λειτουργία της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής κλείνει ένα κεφάλαιο ταλαιπωρίας για πολλούς ανάπηρους συμπολίτες μας, που ήταν αναγκασμένοι να επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για αναπηρίες μη αναστρέψιμες»
12/02/2013 - 18:26

Καθορισμος παθήσεων αναπηρίας που δεν είναι αναστρέψιμες

Καθορισμος παθήσεων αναπηρίας που δεν είναι αναστρέψιμες απο Επιτροπή Σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, όπου εχει αναλάβει το εργο για τον καθορισμό των παθήσεων όπου η αναπηρία δεν ειναι αναστρέψιμη και δεν θα χρειάζεται οι πάσχοντες να περνούν ελέγχους απο τα ΚΕΠΑ . Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να μην συνεχιστεί η ταλαιπωρία για τους αναπήρους πολίτες όπου πάσχουν απο μη αναστρέψιμες ασθένειες και αναγκάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να περνούν ελέγχους από τις υγειονομικές επιτροπές αξιολόγησης ωστε να πιστοποιουν την αναπηρία τους . Για το έργο της επιτροπής ο υπουργός εργασίας ανέφερε: «Η λειτουργία της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής κλείνει ένα κεφάλαιο ταλαιπωρίας για πολλούς ανάπηρους συμπολίτες μας, που ήταν αναγκασμένοι να επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για αναπηρίες μη αναστρέψιμες».
11/02/2013 - 14:49

Βουλευτικές Συντάξεις ποσο εχουν μειωθεί

Βουλευτικές Συντάξεις διευκρινίσεις για τις μειώσεις από το υπουργείο οικονομικών Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχετικά με τις Βουλευτικές συντάξεις , αναφέρει τα εξής: 1ον. Οι Βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί από το έτος 2010 μέχρι σήμερα με βάση όσα ισχύουν και για όλες τις άλλες συντάξεις του Δημοσίου. Ειδικότερα, οι μειώσεις κατά 5%, 10%, 15% και 20% (ανάλογα με το ποσό της σύνταξης ή το άθροισμα των συντάξεων) έχουν ήδη εφαρμοσθεί και για τις Βουλευτικές συντάξεις , από 01.02.2013, όπως και για όλες τις συντάξεις του Δημοσίου.Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέχρι σήμερα μειώσεις των Βουλευτικών συντάξεων (ποσά και ποσοστά): Σύνταξη Πρωθυπουργού (καθαρά ποσά)Δεκέμβριος 2009 Φεβρουάριος 2013 Ποσοστό μείωσης4.679,48 ευρώ 2.561,26 ευρώ 54,73% Σύνταξη Βουλευτή (πλήρης – καθαρά ποσά)Δεκέμβριος 2009 Φεβρουάριος 2013 Ποσοστό μείωσης3.866,16 ευρώ 1.975,96 ευρώ 51,11% 2ον. Δεν έχουν εφαρμοσθεί και θα εφαρμοσθούν από 01.04.2013 (πληρωμή 31.03.2013), αναδρομικά από 01.01.2013, οι μειώσεις των Βουλευτικών συντάξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4093/2012, κατά 20% εφόσον λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα ή κατά 30% εφόσον λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το μηχανογραφικό αρχείο δεν είναι ενημερωμένο για το εάν ο οποιοσδήποτε συνταξιούχος του Δημοσίου, και φυσικά και ο Βουλευτής, λαμβάνει και άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Άλλωστε για το λόγο αυτό δεν έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα, για κανένα συνταξιούχο είτε του Δημοσίου είτε άλλου ασφαλιστικού φορέα, οι σχετικές διατάξεις του ν. 3865/2010 και του ν. 4051/2012, με βάση τις οποίες οι προβλεπόμενες από αυτές μειώσεις θα υπολογίζονταν επί του αθροίσματος των συντάξεων (περισσότερες από μία) που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.Η ενημέρωση αυτή υπάρχει ήδη, από το τέλος Ιανουαρίου, με βάση το αρχείο της ΗΔΙΚΑ, στο οποίο είναι πλέον καταγεγραμμένα τα ανωτέρω στοιχεία.Η ανωτέρω μείωση αποφασίσθηκε προκειμένου να περικοπούν οι Βουλευτικές συντάξεις όπως και οι συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, στρατιωτικοί κλπ), οι οποίες και μειώθηκαν εξαιτίας των περικοπών στα μισθολόγια αυτά.Για το λόγο αυτό, ο υπολογισμός της μείωσης στις Βουλευτικές συντάξεις (κατά 20% ή 30% κατά περίπτωση) θα γίνει πριν από την παρακράτηση των εισφορών και των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις, αφού κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έγινε η μείωση και των συντάξεων που υπολογίζονται βάσει των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή προηγήθηκε η μείωση από την περικοπή των ειδικών μισθολογίων και επί του μειωμένου αυτού ποσού σύνταξης υπολογίστηκαν όλες οι άλλες μειώσεις.Μετά τη διενέργεια και της ανωτέρω ειδικής μείωσης, η συνολική μείωση της σύνταξης των Βουλευτών υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 60%. 3ον. Επιπλέον:α. Από 01.01.2013 ότι ισχύει για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και αφορά στην περικοπή της σύνταξης (κατά 70%) εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται ή την αναστολή καταβολής της, έχει εφαρμογή και για τους συνταξιούχους Βουλευτές. Δηλαδή εάν ο συνταξιούχος Βουλευτής εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η σύνταξή του θα περικοπεί κατά 70% ή εάν συνταξιούχος (π.χ. μέλος ΔΕΠ) εκλεγεί Βουλευτής, προκειμένου ο χρόνος θητείας του ως Βουλευτής να είναι συντάξιμος και να λάβει Βουλευτική σύνταξη, θα πρέπει να ανασταλεί η σύνταξη που λαμβάνει από το Δημόσιο ως μέλος ΔΕΠ.β. Η σύνταξη Βουλευτή ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του επανεκλέγεται, αναστέλλεται.γ. Επίσης προβλέπεται η κατάργηση του δικαιώματος Βουλευτικής σύνταξης για όσους εκλεγούν από τούδε και στο εξής.δ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
11/02/2013 - 09:32

Πλήρη Σύνταξη στα 50 ποιούς γονείς αφορά

Πλήρη Σύνταξη στα 50 ποιούς γονείς αφορά Με πλήρη σύνταξη από την ηλικία των 50 μέχρι των 60 ετών μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι γονείς παιδιών που εργάζονται σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, στον ιδιωτικό τομέα και στις τράπεζες. Η θεμελίωση για την πλήρη σύνταξη επιτυγχάνεται στα 50 με την αξιοποίηση των διατάξεων περί ανηλίκων τέκνων και ενηλίκων παιδιών αλλά απαραίτητα να είναι τριτεκνος γονιός με πρώτη ασφάλιση πριν την 01.01.1993 . Συμφωνα με δημοσιευμα του Ελευθερου Τύπου οι διατάξεις για την πλήρη συνταξη αφορουν 400000 ασφαλισμένους .Ποιο είναι το κέρδος για τους γονείς.Πρωτον είτε μπορούν να κατοχυρώσουν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ( αποχώρηση από τα 50 ) είτε να φύγουν με πλήρη σύνταξη, είτε με 5.500 "ένσημα" (ΙΚΑ) είτε με 17,5 έτη ασφάλισης (Δημόσιο) είτε με 25 έτη (ΔΕΚΟ) είτε με 20 έτη (τρίτεκνοι σε ΔΕΚΟ). Για παράδειγμα, γυναίκα υπάλληλος που διορίσθηκε στις 26-4-1985 και θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2012 και έχει παιδί που γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1994, δικαιούται σύνταξη ως μητέρα ανήλικου παιδιού, αφού το παιδί ενηλικιώθηκε με βάση χρονολογία 31-12-2012. Η εν λόγω υπάλληλος δικαιούται σύνταξη στα 55 της, ενω αν υπολογιστεί η ενηλικίωση με βάση την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, τότε θα έχανε αυτή τη δυνατότητα και θα έπαιρνε σύνταξη στα 67. Οι διατάξεις για σύνταξη με ανήλικα τέκνα αφορούν και τους πατέρες δημόσιους υπαλλήλους. Αν είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ, τραπεζών, ασφαλισμένοι σε ταμεία μισθωτών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις ανηλίκων, αν όμως είναι χήροι, διαζευγμένοι και έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή είτε είναι με ανήλικο παιδί ή με τρία ενήλικα τέκνα, μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο για να θεμελιώσουν δικαίωμα. Δεν μπορούν όμως να κάνουν εξαγορά πλασματικού χρόνου λόγω τέκνων.Επίσης η νομοθεσία προβλέπει ότι για να συνταξιοδοτηθούν οι γυναίκες θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν 6.000 ένσημα, δηλαδή 20 έτη ασφάλισης ,να έχουν ανήλικο παιδί ,να είναι απαραίτητα στην ηλικία των 55 ετών ή των 50 για μειωμένη σύνταξη.Ουσιαστικά δεν έχει προβλεφθεί το συνταξιοδοτικό δικαιώμα, όπως συμβαίνει στις ασφαλισμένες έως το 1993. Στο δημόσιο, άνδρες και γυναίκες που έχουν 25 έτη συντάξιμη υπηρεσία ή 25ετη ασφάλιση κατά περίπτωση το 2011 και κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο έχουν ανήλικο παιδί, η καταβολή σύνταξης είναι δυνατή στα 52 έτη. Σε όσους συμπληρώνουν την 25ετια το 2012 η καταβολή σύνταξης γίνεται στα 55. Για τους υπόλοιπους σταματά η ευνοϊκή μεταχείριση, ανεξάρτητα με το αν έχουν ανήλικα παιδιά και η σύνταξη πάει στα 67 έτη. πηγη:Ελευθερος Τυπος
08/02/2013 - 13:43

Ρυθμιση οφειλων σε ασφαλιστικα ταμεια με 96 δόσεις

Ρυθμιση οφειλων σε ασφαλιστικα ταμεια με 96 δόσεις Ρυθμιση οφειλων σε ασφαλιστικα ταμεια με 96 δόσεις θα μπορούν να κανουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με νέα ρύθμιση που αναμενεται να ανακοινωθει τις επομενες ημερες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την ρυθμιση οφειλων στα ασφαλιστικα ταμεια θα υπαρχουν οι κατωθι προυποθεσεις:Η ρύθμιση οφειλων αφορά όσους έχουν ενεργή απασχόληση, απασχολούν δηλαδή έστω και ένα άτομο.Στην ρυθμιση θα προβλεπεται ανώτατο όριο οφειλων που θα μπορούν να ρυθμιστούν. Η τρόικα θέτει όριο τις 100.000 ευρώ και εξάμηνη περίοδο χάριτος για όσους πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας.Καθορισμος νέου συστήματος δόσεων βάσει των κριτηρίων βιωσιμότηταςΝα αποτυπωθεί εξ αρχής το ποσό που μπορούν να εισπράξουν τα Ταμεία.Στη ρύθμιση οφειλών δεν θα μπορούν να ενταχθούν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις, όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί κατ' επανάληψη σε ρύθμιση αλλά τα χρέη δεν έχουν μειωθεί, αλλά και οι επαγγελματίες που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδας.
07/02/2013 - 11:30

Παρακολουθηστε την πορεια της αιτησης για συνταξιοδότηση

 Παρακολουθηστε την πορεια της αιτησης για συνταξιοδότηση Νέα εφαρμογή ενεργοποίησε η ΓΓΠΣ μεσω της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οπου οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ( πολιτικοι υπάλληλοι , στρατιωτικοί κτλ) μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεια της αίτησης συνταξιοδότησης που εχουν κάνει. Η ενημέρωση αυτη ενεργοποιήθηκε απο την ΓΓΠΣ ωστε οι αιτούντες συνταξιοδότησης να ενημερώνονται για την πορεία της αιτησης τους χωρις να χρειάζεται να απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κρατους .Για την χρηση της υπηρεσίας χρειάζεται απαραίτητα η προμήθεια του κωδικών του taxisnet και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης. Σας παρουσιάζουμε εναν μικρο οδηγο για την χρηση της υπηρεσίας στις παρακάτω εικόνες πληκτρολογείστε την διεύθυνση https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis Όπως θα δειτε στην παρακάτω εικονα στο πεδιο το οποίο αναγραφεί παρακολουθήστε την πορεία της αίτησης μπαίνετε στην εφαρμογή απλα πατώντας το πεδιο Η εφαρμογη σας ζητα τους κωδικους taxisnet και εφοσον τους πληκτρολογησετε θα σας εμφανιστει η παρακατω οθονη Αναγραφεται στο καταλληλο πεδιο τον αριθμο πρωτοκολλου και εμφανιζεται η κατασταση της αιτησης σας Επίσης το Γενικο Λογιστηριο εχει αναρτήσει τηλεφωνικους αριθμους για την εξυπηρετηση των ασφαλισμενων για συνταξιοδοτικα θεματα και διευκρινισεις. Το ωραριο και τα τηλεφωνα εξυπηρετησης των ασφαλισμενων είναι Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29) δέχεται καθημερινά 08:00 - 14:30, στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.>> Η Υπηρεσία κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα από 14:00 - 15:00.θα απαντά στα τηλέφωνα των πολιτών για συνταξιοδοτικά θέματα, στα παρακάτω τηλέφωνα:- Για τους υπό συνταξιοδότηση πολιτικούς υπαλλήλουςΤηλ: 2103329-242, 279, 264, 243, 241, 242, 240, 239, 238, 237, 235, 234, 230, 229, 225,       850, 849, 848, 199, 192, 190, 189, 188, 187, 181, 163, 140.- Για τους υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. & Ειδικών Κατηγοριών. Τηλ: 2103329-785, 760, 342, 292, 276, 247, 245, 244, 233, 231, 228, 214, 194, 189, 179, 150 & 2103820564- Για τους υπό συνταξιοδότηση στρατιωτικούς Αξιωματικούς ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ. Τηλ: 2103329-266, 733, 236, 184, 138, 105. - Για Αξιωματικούς Σωμάτων Ασφαλείας & Πυροσβεστικής. Τηλ: 2103329-143, 275, 260, 256, 249, 139, 105, 102.- Για Αξιωματικούς ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ Σωμάτων Ασφαλείας & Πυροσβεστικής. Τηλ: 2103329-265, 250, 732, 251, 277, 252, 186.- Για τους ήδη πολιτικούς συνταξιούχους. Τηλ: 2103329-124, 146, 296, 149, 286, 118, 287, 147, 182, 845- Για τους ήδη στρατιωτικούς συνταξιούχους. Τηλ: 2103329-145, 103, 108,271,135.>> Για εξειδικευμένα ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Υπηρεσία Συντάξεων ΜΟΝΟ Δευτέρα και Πέμπτη 11:30 - 14:30. 

Η Επικαιρότητα Τώρα