ΔΗΜΟΣΙΟ

07/06/2013 - 13:43

Βεβαίωση συντάξεων ΤΕΑΔΥ στο teady.gr

Βεβαίωση συντάξεων ΤΕΑΔΥ στο teady.gr
07/06/2013 - 13:36

ΤΣΜΕΔΕ εισφορές για το Α εξάμηνο του 2013

ΤΣΜΕΔΕ εισφορές για το Α εξάμηνο του 2013 Το ΤΣΜΕΔΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.
07/06/2013 - 13:19

Σύστημα Ηλιος ταυτοποιούνται όλες οι συντάξεις

Σύστημα Ηλιος ταυτοποιούνται όλες οι συντάξεις Σε 907,65 ευρώ, προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων από συντάξεις γήρατος, σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την επωνυμία «Ήλιος», που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου. Για τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου εισοδήματος στη σύνταξη γήρατος συνυπολογίζονται και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας), που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος. Αντίστοιχα, η μέση κύρια σύνταξη υπολογίζεται στα 694,56 ευρώ και η μέση επικουρική στα 178,48 ευρώ. Η μέση σύνταξη λόγω θανάτου υπολογίζεται στα 680,55 ευρώ και λόγω αναπηρίας στα 611,31 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2013 πληρώθηκαν συνολικά 4.407.288 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.347 ήταν κύριες και 1.517.411 επικουρικές. Η αναλογία είναι περίπου 2:1, δηλαδή σε κάθε κύρια αντιστοιχούν 0,53 επικουρικές. Το συνολικό ποσό που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.281.747.514,08 ευρώ. «Το ασφαλιστικό σύστημα περνά σε νέα εποχή, καθώς το νέο σύστημα φωτίζει κάθε γκρίζα και σκοτεινή πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος» ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας το σύστημα «Ήλιος». Μέσω του νέου συστήματος ταυτοποιούνται για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι μεταξύ των 93 ταμείων και κλάδων σύνταξης (κύριας και επικουρικής) και διασυνδέονται τα συστήματα πληρωμών με τα ληξιαρχεία και το ηλεκτρονικό μητρώο συντάξεων-συνταξιούχων. «Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ένα από τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, ενημέρωσης και παρακολούθησης δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας, για πρώτη φορά, αποκτά πλήρη και καθαρή εικόνα του αριθμού των συνταξιούχων, του ύψους των συντάξεων και της συνολικής καταβαλλόμενης δαπάνης. Σήμερα, γνωρίζουμε κάθε σύνταξη και κάθε δικαιούχο σύνταξης με απόλυτη ακρίβεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης. Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι με την εφαρμογή του απελευθερώνονται προσωπικό και πόροι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αποκαθίσταται το αίσθημα δικαιοσύνης, καθώς αποτρέπεται η παραβατικότητα και εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή του νόμου. Ακόμη, παρέχονται διευκολύνσεις στους συνταξιούχους, όπως η προσυμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. «Αποδεικνύουμε ότι αν οι Έλληνες θέλουμε μπορούμε», τόνισε ο υπουργός Εργασίας και προσέθεσε ότι «για τη νέα μεταρρύθμιση, δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ, καθώς βασίστηκε αποκλειστικά στις δημιουργικές ικανότητες των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)». Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι το σύστημα «Ήλιος», είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής προσπάθειας 10 μηνών, διάστημα στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι αυτοπρόσωπες απογραφές των συνταξιούχων όλων των ταμείων, ταυτοποιήθηκαν όλα τα ΑΜΚΑ και όλα τα ΑΦΜ των συνταξιούχων της χώρας και δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο συντάξεων-συνταξιούχων, που αποτελεί τη δομική και λειτουργική βάση του νέου συστήματος. Τέθηκε επίσης σε πλήρη λειτουργία το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ», που καταγράφει κάθε οικογενειακή και δημογραφική μεταβολή και αντιμετωπίζει οριστικά την παραβατικότητα στο χώρο των συνταξιοδοτικών παροχών. Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος «Ήλιος», ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Χρήστος Χάλαρης τόνισε ότι «συνιστά τεχνολογικό άλμα, καθώς για πρώτη φορά διασυνδέονται ηλεκτρονικά 93 διαφορετικά συστήματα πληρωμών συντάξεων, που υποστηρίζουν την πληρωμή για 4.407.288 συντάξεις σε 2.714.034 συνταξιούχους».
07/06/2013 - 12:58

Μείωση στα εφάπαξ απο το 2014

Μείωση στα εφάπαξ απο το 2014 Σχέδιο μετατροπής του εφάπαξ δημοσίου, ΔΕΚΟ και τράπεζες σε έντοκη επιστροφή εισφορών επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου να εκπληρωθεί η μνημονιακή δέσμευση ότι από το 2014, τα ταμεία Πρόνοιας θα πρέπει να μηδενίσουν τα ελλείμματά τους και να δίνουν τόσα εφάπαξ, όσα επιτρέπουν τα οικονομικά τους. Σύμφωνα με τον Ελευθερο Τύπο στις παραμέτρους που μπαίνουν για το νέο εφάπαξ ζητείται να υπολογιστεί η αξία των αποθεματικών των Ταμείων με ημερομηνία 31/12/2012, δηλαδή μετά το κούρεμα κατά 53%, που σημαίνει ότι οι νέες μειώσεις στο εφάπαξ θα είναι πολύ πάνω από 10% και 20%. Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάζει αποκλειστικά η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", βάση υπολογισμού για τα ενδεικτικά ποσά που θα δίνει ο νέος τύπος υπολογισμού, θα είναι η τετραετία 2009-2012 και ζητείται να στείλουν τα Ταμεία στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου τα πλήρη οικονομικά μεγέθη τους για την τετραετία αυτή, αλλά και να εκτιμήσουν ακόμη και τον αριθμό των υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν έως το 2018. Στην πράξη πλέον όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, το εφάπαξ θα καταλήξει στην καλύτερη περίπτωση να είναι μία έντοκη, αλλά μειούμενη επιστροφή των εισφορών που έχουν πληρώσει οι υπάλληλοι για 25 έως και 35 και πλέον έτη. Μάλιστα, για να μην υπάρξουν τεράστιες οικονομικές διακυμάνσεις συζητείται να έχει κατώτατο και ανώτατο πλαφόν, ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν λεφτά να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσό επιστροφής και όταν τα οικονομικά βελτιωθούν να δίνεται ένα καλύτερο εφάπαξ, αλλά όχι πάνω από ένα καθορισμένο ποσό.
07/06/2013 - 12:34

Βεβαίωση αποδοχών ΕΤΕΑ

Βεβαίωση αποδοχών ΕΤΕΑ Ηλεκτρονικά θα εκτυπώνεται η βεβαίωση αποδοχών ΕΤΕΑ για την φορολογική δήωλση 2013 Από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης – ΕΤΕΑ ανακοινώνεται ότι οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, των πρώην Ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ, μπορούν να εκτυπώνουν τη βεβαίωση αποδοχών ΕΤΕΑ , για ποσά που καταβλήθηκαν το 2012, μέσω διαδικτύου – internet από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013. Οι οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr καθώς και στις διευθύνσεις των πρώην Ταμείων www.teady.gr και www.teait.gr.Για τους λοιπούς συνταξιούχους του ΕΤΕΑ, των πρώην Ταμείων ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, ΚΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΔΚΥ, η βεβαίωση αποδοχών ήδη αποστέλλονται ταχυδρομικά, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του μηνός Ιουνίου.
06/06/2013 - 15:29

Υπ.Εργασίας :Δεν θα γίνουν νεες περικοπές στις συντάξεις

Υπ.Εργασίας :Δεν θα γίνουν νεες περικοπές στις συντάξεις Πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησαν σήμερα συνταξιούχοι. Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν σήμερα παναττική συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, συναντήθηκε με τον υπουργό Γ. Βρούτση, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές στις συντάξεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος Δήμο Κουμπούρη, ο κ. Βρούτσης τους είπε ότι τα προβλήματα που προέκυψαν με το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ στην καταβολή συντάξεων θα εξαλειφθούν με την υλοποίηση του προγράμματος «Ήλιος», το οποίο θα παρουσιάσει αύριο. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις συντάξεις, βρίσκονται σε αναβρασμό από χθες όταν και πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση μπροστά στον Οίκο Ναύτου στον Πειραιά, ενάντια «στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που σφαγιάζει τις συντάξεις και τις στοιχειώδεις παροχές Υγείας, θέτοντας ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο». «Η ένταξη του Οίκου Ναύτη στον ΕΟΠΠΥ επιδείνωσε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του», τονίζουν τέσσερα ναυτεργατικά σωματεία (ΠΕΜΕΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Στέφενσων, ΠΕΠΡΝ) που συμπαρίστανται στον αγώνα των συνταξιούχων ναυτικών και προσθέτουν πως «τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων διογκώνονται και το ΝΑΤ θέλει πάνω από 1 δισ. κρατική επιχορήγηση».
05/06/2013 - 15:16

Κατασκηνώσεις ΤΣΜΕΔΕ 2013

Κατασκηνώσεις ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 2013 Και το 2013 θα ισχύσει για ΕΒΔΟΜΗ χρονιά το σύστημα της κράτησης θέσεων στις κατασκηνώσεις του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ . Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να επικοινωνούν με τη κατασκήνωση της αρεσκείας τους, να δηλώνουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, να ενημερώνονται για τη πληρότητά της στη περίοδο που τους ενδιαφέρει και τέλος να προχωρούν σε κράτηση θέσης για το παιδί τους. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνονται μόνο σε συμβεβλημένες με το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατασκηνώσεις και για τις περιόδους που αυτές θα συνεργαστούν με το Ταμείο Περίοδος Αιτήσεων Οι αιτήσεις για όλες τις κατασκηνώσεις και όλες τις περιόδους θα υποβάλλονται στο διάστημα από Δευτέρα 03 Ιουνίου, έως και τη Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 (χωρίς καμία παράταση). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές. Στο Ν. Αττικής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8.00 έως 13.00, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στις ίδιες ημερομηνίες. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για ΟΛΕΣ τις Περιπτώσεις Ασφαλισμένων Α) ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ Β) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ γονέα. Γ) Κάρτα κατασκηνωτή Κατά Περίπτωση Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Για τα παιδιά που είναι ασφαλισμένα στο Κ.Υ.Τ. του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ Κ.Υ.Τ. παιδιού θεωρημένο για το 2013. *** ΠΡΟΣΟΧΗ στα βιβλιάρια Κ.Υ.Τ. των παιδιών, θα πρέπει να έχει δηλωθεί το όνομα τους και δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για παιδιά που φέρονται ως αβάπτιστα στα βιβλιάρια τους. Για τα παιδιά που είναι ασφαλισμένα σε άλλο εκτός του Κ.Υ.Τ. ασφαλιστικό φορέα, (π.χ. ΙΚΑ, Δημόσιο, ΤΑΠ-ΟΤΕ κλπ) και ο ένας γονέας είναι ασφαλισμένος στο Κ.Υ.Τ. του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Α) Βιβλιάριο του ασφαλισμένου στο Κ.Υ.Τ. γονέα θεωρημένο για το 2013. Β) Βιβλιάριο του παιδιού από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα θεωρημένο για το 2013. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί δε θα πάει κατασκήνωση με άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η δήλωση θα υπογράφεται από τον γονέα, που ασφαλίζει το παιδί στον άλλο (εκτός του Κ.Υ.Τ.) φορέα. Για τα παιδιά που είναι ασφαλισμένα σε άλλο εκτός του Κ.Υ.Τ. ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, Δημόσιο, ΤΑΠ-ΟΤΕ κλπ) και ο ένας γονέας είναι ασφαλισμένος μόνο για Κύρια Σύνταξη στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ : Α) Βιβλιάριο του παιδιού από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα θεωρημένο για το 2013. Β) Ταυτότητα μέλους του Τ.Ε.Ε. όπου θα αποδεικνύεται η επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ γονέα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί δε θα πάει κατασκήνωση με άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η δήλωση θα υπογράφεται από τον γονέα, που ασφαλίζει το παιδί στον άλλο (εκτός του Κ.Υ.Τ. ) φορέα. Τα παιδιά όλων των υπαλλήλων ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Οι ασφαλισμένοι κατά την υποβολή της αίτησης τους, θα παραλαμβάνουν από το Ταμείο το έντυπο της ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ. Στη ΚΑΡΤΑ θα αναγράφεται από την υπηρεσία το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, το ονοματεπώνυμο και η ηλικία του κατασκηνωτή, θα τοποθετείται η φωτογραφία του, θα σφραγίζεται και θα παραδίδεται στο γονέα, για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία και να τη παραδώσει μαζί με το παιδί στη κατασκήνωση. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι τρεις (3) και διαρκούν έως και 22 ημέρες η κάθε μία. Τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας 6 έως 14 ετών δηλ. να έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών από 1/1/1999 έως 31/12/2007. Το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ καλύπτει τη συμμετοχή κάθε παιδιού μόνο σε μία από τις τρεις ( 1η , 2η ή 3η ) περιόδους, μιας κατασκήνωσης. Οι συμβεβλημένες με το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατασκηνώσεις βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και αναλυτικά περιγράφονται σε ειδικό Πίνακα που θα διατίθεται στους ασφαλισμένους από τα κατά τόπους Γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Για άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.tsmede.gr (ενημέρωση – κατασκηνώσεις ) ή στο Τμήμα Διεκπεραίωσης Νοσηλίων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Βοηθημάτων, 1ος όροφος, ή στo τηλέφωνo 210-3740 108 και φαξ 210-3311 118 / 210-3740 319. Οι ασφαλισμένοι δεν θα καταβάλλουν κανένα ποσό συμμετοχής για κανένα παιδί.
05/06/2013 - 12:27

Βεβαιώσεις αποδοχών ΝΑΤ

Βεβαιώσεις αποδοχών ΝΑΤ Το ΝΑΤ ενημερώνει ότι, από την ΔΕΥΤΕΡΑ 03/06/2013 λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.nat.gr ), που θα επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η νέα υπηρεσία, θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΝΑΤ στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν Ταχυδρομικά από τις Υπηρεσίες του ΝΑΤ.Η Βεβαίωση Αποδοχών που θα εκδίδεται, θα είναι ΕΝΙΑΙΑ για ΝΑΤ-ΚΕΑΝ.Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε: -τον Α. Φ. Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ) -τον Α. Μ. Κ. Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ) -τον Α. Μ. Σ (Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου )Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΑΤ ΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις αποδοχών ΝΑΤ
05/06/2013 - 08:06

Εισφορά αλληλεγγύης του 2012 θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου

Εισφορά αλληλεγγύης του 2012 θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου Μία δυσάρεστη έκπληξη επεφύλαξε το υπουργείο Οικονομικών σε 450.000 συνταξιούχους του Δημοσίου (πρώην δημοσίου υπαλλήλους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, ιατρούς του ΕΣΥ κ.τ.λ.). Οι βεβαιώσεις αποδοχών που τους έστειλε δεν περιλαμβάνουν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που θα έπρεπε να είχαν παρακρατηθεί τμηματικά από τις μηνιαίες συντάξεις τους, κατά τη διάρκεια του 2012. O λόγος είναι ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενεργοποίησε τη διαδικασία παρακράτησης της εισφοράς από τις συντάξεις μόλις τον Απρίλιο του 2013 παρά το γεγονός ότι η εισφορά ισχύει από το 2011. Αυτό σημαίνει ότι οι 452.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα κληθούν με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων να πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά του 2012, η οποία δεν παρακρατήθηκε πέρυσι από τις συντάξεις τους. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» θα είναι οι συνταξιούχοι να κληθούν να καταβάλουν ολόκληρα τα ετήσια ποσά της εισφοράς που αναλογούν στις συντάξεις του 2012, μαζί με το φόρο εισοδήματος! Τόσο ο φόρος εισοδήματος όσο και η εισφορά αλληλεγγύης του 2012 θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
04/06/2013 - 19:09

Απογραφή ΟΠΑΔ 2013

Απογραφή ΟΠΑΔ 2013 δικαιολογητικά Aπό την 1η Ιουνίου 2013 και έως την 31η Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και η Απογραφή των συνταξιούχων ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους συνταξιούχους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ καθώς και τα έμμεσα μέλη τους. Υπόχρεοι Απογραφής στον ΟΠΑΔ είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους φέρουν ενεργό θεώρηση (ακόμα κι όσα φέρουν θεώρηση “εφ' όρου ζωής” ή “για πέντε χρόνια”). Για τη διεκπεραίωση της απογραφής του ΟΠΑΔ ο ασφαλισμένος προσέρχεται αυτοπροσώπως - ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου - στα ΚΕΠ και επιδεικνύει:− Το βιβλιάριο ασθενείας− Την αστυνομική του ταυτότητα− Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριμήνου του τρέχοντος έτους− Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο διεθνής αρισμός τραπεζικού λογαριαμού (IBAN), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος Εάν ο ασφαλισμένος ΟΠΑΔ αιτείται τη Θεώρηση-Απογραφή εμμέσως ασφαλισμένου μέλους επιδεικνύει:− Το βιβλιάριο ασθενείας του έμμεσου μέλους− Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του έμμεσου μέλουςΣτις περιπτώσεις Θεώρησης – Απογραφής εμμέσων μελών υποβάλλονται επίσης τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίτπωση: 1. Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέκνο (18-24 ετών):− Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και ότι δεν ργάζεται.− Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. 2. Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου.3. Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον τη βεβαίωση σπουδών από το οικείο Τμήμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.4. Κάθε άλλη περίπτωση παραπέμπεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΑΔ.
04/06/2013 - 17:13

Δάνεια σε επιχειρήσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ταμεία

Δάνεια σε επιχειρήσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ταμεία Σε συνεννόηση με τις 4 συστημικές τράπεζες βρίσκεται το ΙΚΑ και τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τη χορήγηση δανείων ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν μέσα από τα δάνεια αυτά σε ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία και την εφορία Πρόκειται για προετοιμασία που αφορά ακόμα και την επέκταση των δόσεων από το αρχικό σχέδιο των 48 στις 72, το σημαντικό όμως έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις δόσεις στις οποίες θα καταλήξουν οι ρυθμίσεις. Παράλληλα, το σχέδιο αυτό που, σύμφωνα με κρατικές πηγές, αναμένεται να είναι έτοιμο το πολύ στις αρχές Ιουλίου, θα αποτελέσει πιλότο για επέκτασή του και στις οφειλές προς την Εφορία. Οι 4 συστημικές τράπεζες επεξεργάζονται τη δυνατότητα να παρέχουν δάνεια στις επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς τα Ταμεία και κατ' επέκταση προς την Εφορία, καθώς όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για επιχειρήσεις που στην πλειονότητά τους εκτός του ότι δε θα έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, είναι πιθανό αρκετές από αυτές να μην έχουν ούτε φορολογική, καθώς επίσης και ευρισκόμενες στο Τειρεσία να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τα παραδοσιακά κριτήρια από τις τράπεζες. Το ΙΚΑ που έχει απαιτήσεις περίπου 7 δισ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, έχει σαν στόχο να εισπράξει τα 3 δισ. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα Ταμεία που παρέχουν προνομιακούς όρους, όπως το ΕΤΕΑΝ.
04/06/2013 - 16:06

Απογραφή ΟΠΑΔ στα ΚΕΠ δήμου Ηρακλείου

Απογραφή ΟΠΑΔ στα ΚΕΠ δήμου Ηρακλείου Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα διενεργηθεί πανελλαδικά απογραφή συνταξιούχων-δικαιούχων ΟΠΑΔ και των έμμεσα αυτών προστατευόμενων ασφαλισμένων μελών στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΑΔ και ΚΕΠ από σήμερα 3/6/13 έως και 31/10/2013 καθημερινά τις πρωινές ώρες λειτουργίας τους (8.00 πμ – 14.00 μ.μ) . Η απογραφή του ΟΠΑΔ γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη προσέλευση του άμεσα ασφαλισμένου σε όποια υπηρεσία επιθυμεί και ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, έχοντας μαζί του τα παρακάτω αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας απογραφής κατά την οποία θα θεωρούνται και τα βιβλιάρια για το τρέχον έτος, αποφασίστηκε να κατανεμηθούν αλφαβητικά οι δικαιούχοι ως εξής : - 1/6 – 15/6 τα επίθετα από Α έως και Β. - 16/6 – 30/6 τα επίθετα από Γ έως και Ζ. - 1/7 – 31/7 τα επίθετα από Η έως και Λ. - 1/8 – 14/8 τα επίθετα με Μ - 16/8 – 15/9 τα επίθετα από Ν έως και Ρ. - 16/9 – 30/9 τα επίθετα με Σ - 1/10 – 31/10 τα επίθετα από Τ έως και Ω. Η εκτελούσα χρέη Αντιδημάρχου Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΞΗΜΕΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Πρωτότυπα βιβλιάρια ασθενείας του και τυχόν προστατευόμενων έμμεσων μελών (σύζυγος, τέκνα ανήλικα, τέκνα σπουδαστές, τέκνα άνεργα έως 26 ετών) με αναγραφή του ΑΜΚΑ ή/και την βεβαίωση ΑΜΚΑ. 2) Πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητά του και τυχόν έμμεσων μελών 3) Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του Γεν.Λογ.Κράτους οποιοδήποτε τριμήνου 2013. 4) Βιβλιάριο οποιασδήποτε τραπέζης, όπου να εμφανίζεται πρώτος ο δικαιούχος.αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ. 5) Φωτοαντίγραφο φορολογογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή τελευταίου εκκαθαριστικού σημείωματος Δ.Ο.Υ ή/και ξεχωριστών φορολογικών δήλωσεων (Ε1) όλων των έμμεσα ασφαλισμένων. Επιπρόσθετα για έμμεσα μέλη 6) Βεβαίωση σπουδών από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα φοίτησης τυχόν προστατευόμενων τέκνων. 7) Ακριβές Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τυχόν άνεργων τέκνων (έως 26 ετών)
04/06/2013 - 13:35

Εκτακτη εισφορά του 2012 θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου

Εκτακτη εισφορά του 2012 θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου Την έκτακτη εισφορά για το πρώτο τρίμηνο του 2012 θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου αφού δεν είχε παρακρατηθεί από τις συντάξεις τους. Αντιμέτωποι με εκπλήξεις θα βρεθούν 452.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου που ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς θα διαπιστώσουν πως σε αυτή δεν περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά του 2012. Σύμφωνα με τα ΝΕΑ ο λόγος είναι ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενεργοποίησε τη διαδικασία παρακράτησης της εισφοράς από τις συντάξεις μόλις τον Απρίλιο του 2013 παρά το γεγονός ότι η εισφορά ισχύει από το 2011. Αυτό σημαίνει ότι οι 452.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα κληθούν με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων να πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά του 2012, η οποία δεν παρακρατήθηκε πέρυσι από τις συντάξεις τους. Πρέπει να σημειωθεί πως αυτό ίσχυσε και για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου το 2010. Δηλαδή η έκτακτη εισφορά προστέθηκε στο φόρο που κλήθηκαν τελικώς να καταβάλουν οι εν λόγω συνταξιούχοι. Πρέπει να σημειωθεί πως με τον Ν.3865/2010 επεβλήθη από την 1η Αυγούστου 2010 η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, σε συντάξεις μεγαλύτερες των 1.400 ευρώ, ενώ με τον Ν.3986/2011, από την 1η Αυγούστου 2011 η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αυξήθηκε επιπλέον 3% επί της σύνταξης. Ωστόσο, αν και με τους Ν.4024/2011 και Ν. 4051/2012 οι αποδοχές των συνταξιούχων περικόπηκαν αθροιστικά έως και 53% παρ’ όλες τις ανωτέρω περικοπές, οι συντάξεις στις οποίες επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, εξακολούθησαν να υπολογίζονται επί του αρχικού ποσού τους, πριν αυτές μειωθούν, με αποτέλεσμα να θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχοι οι οποίοι πλέον λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες των 1400 ευρώ. Όπως διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα συμπληρώσουν τους κωδικούς 333- 334 του Ε1 όπου αναγράφονται τα ποσά της ειδικής εισφοράς που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση των κωδικών 333-334 είναι απαραίτητη για όλους του μισθωτούς και συνταξιούχους προκειμένου τα προκαταβληθέντα αυτά ποσά να αφαιρεθούν από τα ποσά εισφοράς που αναλογούν στα συνολικά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2012 από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ωστόσο, η έκτακτη εισφορά θα παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους του Δημοσίου κατά την εκκαθάριση της δήλωσής τους, ήτοι δεν κινδυνεύουν να πληρώσουν για δεύτερη φορά την εισφορά, καθώς δεν έχουν φορολογηθεί για τις αποδοχές αυτές.
03/06/2013 - 11:17

Μειώσεις στις συντάξεις απο το 2015

Μειώσεις στις συντάξεις απο το 2015 με τον νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων Μειώσεις έως και 30% για χιλιάδες συνταξιούχους έρχονται από το 2015 σύμφωνα με δημοσιευμα της εφημερίδας τα ΝΕΑ .Συγκεκριμένα η μείωση αυτή θα γίνει λόγω ότι στα ταμεία κύριας ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον Δημόσιο ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων από το 2015 αλλάζει και θα γίνεται με μεικτό σύστημα βασικής και αναλογικής σύνταξης το οποίο θα οδηγήσει φυσικά στη μείωση των παροχών. Πρόκειται για το νόμο Λοβέρδου , Κουτρουμάνη που αλλάζει τον τρόπο που υπολογίζονται οι συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισμού αλλάζει το 2015 αλλά για όσους συνταξιοδοτηθούν από το έτος αυτό και μετά θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα αναδρομικά και για το διάστημα 2011-2015. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη.Τι προβλέπει η ρύθμιση αυτή• Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης ξεκινά από το 2015 και το ύψος της θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ.• Για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%.Ωστόσο, θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά. Συγκεκριμένα, για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης, ίση με το πηλίκο των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του.• Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες το χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγείται 13η και 14η σύνταξη.• Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί εμ τη βασική σύνταξη, κατά το υπουργείο Εργασίας, θα φθάνει στο 64%των συντάξιμων αποδοχών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σημερινά ποσοστά αναπλήρωσης κυμαίνονται σε αρκετά μεγαλύτερα επίπεδα, από 75% και άνω των συντάξιμων αποδοχών και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν και το 100%. Η μείωση που θα προέλθει στις συντάξεις κατά το υπουργείο είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 7%, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μειώσεις που θα φτάνουν ως και το 30%.
30/05/2013 - 14:46

Ιδιωτική ασφάλιση για σύνταξη απο το 2020

Ιδιωτική ασφάλιση για σύνταξη απο το 2020 Το ασφαλιστικό σύστημα με τη σημερινή του μορφή και με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν το 2010 θα δίνει συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχειας στους μελλοντικούς συνταξιούχους, προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική. Την εικόνα ενός συνταξιοδοτικού συστήματος στο οποίο οι κύριες παροχές θα είναι πλήρως απομειωμένες, σε ποσοστό έως και 50%, ενώ οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα αυξάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, θα προσεγγίζουν τα επίπεδα της σχετικής φτώχειας, προβλέπει για την περίοδο 2020-2060 η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική. «Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση» επισημαίνεται στην έκθεση. «Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου λάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διάμεσο εισόδημα» καταλήγει η επισήμανση της ΤτΕ. Από πού όμως προκύπτει μια τόσο δυσμενής εξέλιξη που οδηγεί σχεδόν σε αφανισμό τη σύνταξη ακόμη και για τους μισθωτούς που αμείβονται λίγο πάνω από τα κατώτατα όρια; Κατ’ αρχάς, είναι προδιαγεγραμμένη η μείωση της δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ο στόχος είναι να υποχωρήσει τουλάχιστον στο 17,4% του ΑΕΠ το 2060 από 24,1% το 2010. Ομως, αυτή η μείωση στις συνθήκες αύξησης (κατά 70%) του συνταξιοδοτούμενου πληθυσμού οδηγεί αναπόφευκτα σε δραστικό περιορισμό των συνταξιοδοτικών παροχών. Με δεδομένη την πτώση της δημόσιας δαπάνης για συντάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών διατάξεων (3863/10 και 3865/10) προνόησε, έτσι ώστε ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων να είναι λιγότερο ανταποδοτικός από το γενναιόδωρο σύστημα αναπλήρωσης που ίσχυσε στη χώρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο για την κύρια σύνταξη αλλά ακόμη και στον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ εισάγονται συντελεστές (όπως ο εκάστοτε ετήσιος αριθμός των νέων συνταξιοδοτήσεων), οι οποίοι ελαχιστοποιούν την ανταποδοτικότητα εισφορών - παροχών και προκαλούν μεγάλες συνταξιοδοτικές απώλειες ακόμη και για τους ασφαλισμένους που έχουν πλήρη 35ετή προϋπηρεσία. Σε αυτό το νέο συνταξιοδοτικό τοπίο, μοναδική σταθερά θα είναι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ και όλο το υπόλοιπο ποσό θα χτίζεται με συντελεστές, οι οποίοι θα οδηγούν σε αναλογική σύνταξη υπολογιζόμενη επί του συνόλου των αποδοχών και των εργασιακών ετών που έχουν διανυθεί από την πρώτη ημέρα πρόσληψης. Ο νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος θα προσαρμόζει σταδιακά τα επίπεδα των συντάξεων στις μειωμένες δυνατότητες κρατικής χρηματοδότησης, έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010 και θίγει, πρωτίστως, όλους όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011, αναμένεται δε να γίνει αισθητός για όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2015. Ειδικά για την Ελλάδα, η υποχώρηση των συντάξεων δεν συνδέεται μόνο με την ελαχιστοποίηση της δημόσιας δαπάνης λόγω των προγραμμάτων προσαρμογής αλλά και με τους νέους, μειωμένους κατά 20%, βασικούς μισθούς, οι οποίοι οδηγούν σε λιγότερα έσοδα από εισφορές στα Ταμεία. Η αυξανόμενη ανεργία συνεχίζει να επιδρά ευθέως στα έσοδα των Ταμείων, παρά τις μικρές αναλαμπές από τις εκάστοτε ρυθμίσεις. Σε αυτές τις συνθήκες σταδιακής και αναπόφευκτης υποτίμησης της κύριας σύνταξης και του αναδιανεμητικού συστήματος που στηρίχθηκε σε δημόσιους πόρους, η ΤτΕ επαναφέρει την ανάγκη ανάπτυξης των συμπληρωματικών πυλώνων, κυρίως δε αυτών που συνδέονται με τα (κεφαλαιοποιητικά) ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης. Αλλά και εδώ, εντοπίζει αρκετά προβλήματα, μεταξύ των οποίων τα εξής: το ασταθές, άνευ κινήτρων, φορολογικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, το υψηλό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και τις γραφειοκρατικές συνθήκες που επικρατούν. πηγη:Καθημερινή
30/05/2013 - 14:30

Απογραφή και θεώρηση βιβλιαρίων ΟΠΑΔ στα ΚΕΠ

Απογραφή και θεώρηση βιβλιαρίων ΟΠΑΔ στα ΚΕΠ δικαιολογητικά Από την 1η Ιουνίου 2013 και έως την 31η Οκτωβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και η απογραφή του ΟΠΑΔ των συνταξιούχων και ασφαλισμένων μέσω των ΚΕΠ , σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού. Υπόχρεοι απογραφής στον ΟΠΑΔ είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους φέρουν ενεργό θεώρηση (ακόμα κι όσα φέρουν θεώρηση "εφ' όρου ζωής" ή "για πέντε χρόνια"). Για τη διεκπεραίωση της απογραφής και θεώρησης βιβλιαρίων ο ασφαλισμένος του ΟΠΑΔ προσέρχεται αυτοπροσώπως -ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου- στα ΚΕΠ και επιδεικνύει: - Το βιβλιάριο ασθενείας. - Την αστυνομική του ταυτότητα. - Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οποιουδήποτε τριμήνου του τρέχοντος έτους. - Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος. Εάν ο ασφαλισμένος αιτείται τη Θεώρηση βιβλιαρίων Απογραφή ΟΠΑΔ εμμέσως ασφαλισμένου μέλους επιδεικνύει: - Το βιβλιάριο ασθενείας του έμμεσου μέλους. - Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του έμμεσου μέλους. Στις περιπτώσεις Θεώρησης- Απογραφής έμμεσων μελών υποβάλλονται επίσης τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση: 1. Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέκνο (18-24 ετών): - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και ότι δεν εργάζεται. - Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. 2. Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου. 3. Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον τη βεβαίωση σπουδών από το οικείο Τμήμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 4. Κάθε άλλη περίπτωση παραπέμπεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΑΔ.
30/05/2013 - 10:28

Δεν θα δοθούν οι συντάξεις του δημοσίου με λάθος ΑΜΚΑ ΑΦΜ

Δεν θα δοθούν οι συντάξεις του δημοσίου με λάθος ΑΜΚΑ ΑΦΜ Στους συνταξιούχους του Δημοσίου που δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 (καταβλητέα στις 30/05/2013) δεν θα καταβληθεί στον Τραπεζικό τους λογαριασμό, υπενθύμισε σήμερα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, για την είσπραξη της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013, οι δικαιούχοι, από Πέμπτη μεσημέρι 30 Μαΐου 2013 και μετά, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για καταχώρηση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου, από τις οποίες θα παραλάβουν την «ειδική εντολή πληρωμής». Για όσους δικαιούχους συντάξεων δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι 10/06/2013, η σύνταξή τους δεν θα καταβληθεί με εντολή πληρωμής, αλλά θα ανασταλεί η καταβολή σύνταξης μηνός Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταβολής 27 Ιουνίου 2013) και κάθε επόμενης σύνταξης. Η επαναχορήγηση της σύνταξης θα γίνεται μόνο μετά την υποβολή βεβαιώσεων ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ από τους δικαιούχους στις κατά τόπους ΥΔΕ ή στην Υπηρεσία Συντάξεων, όχι άμεσα αλλά με επόμενο μήνα.
30/05/2013 - 09:28

Κάτω απο το όριο της φτώχειας οι συντάξεις το 2020

Κάτω απο το όριο της φτώχειας οι συντάξεις το 2020 Η έκθεση για την νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδας προβλέπει μια σημαντική διαπίστωση που αφορά τις συντάξεις και το ύψος τους καθώς όπως προκύπτει από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, το 2020 θα υπάρξουν συνταξιούχοι η σύνταξη των οποίων θα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με το Πρώτο θέμα , με την έκθεση η νέα αυτή πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν ειδικά όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου του 2011, προκύπτει από την μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης που προβλέπουν οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό που ψηφίστηκαν το 2010. «Περιορίζεται σημαντικά η γενναιοδωρία του πρώτου πυλώνα και το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020 - 2060 έναντι 95,7% που ήταν πριν από τη μεταρρύθμιση» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες της έκθεσης. Έτσι, συνεχίζει η έκθεση, «ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου ελάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διαμέσο εισόδημα». Επειδή όμως οι συντάκτες της έκθεσης αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη «στροφής» των συνταξιούχων και προς ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα απαιτεί την καταβολή υψηλών εισφορών εκ μέρους τους, επικρίνουν την κατάργηση κάθε κινήτρου για την ιδιωτική ασφάλιση ζητώντας ένα «μείγμα» φορολογικών κινήτρων ή και επιδοτήσεων.
29/05/2013 - 12:41

Βεβαίωση αποδοχών ΝΑΤ 2013

Βεβαίωση αποδοχών ΝΑΤ 2013 Ο ΝΑΤ ενημερώνει ότι, από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05/2013 θα λειτουργήσει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.nat.gr), που θα επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τη Βεβαιώση Αποδοχών του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ 2013, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ,θανάτου ). Η νέα υπηρεσία για την βεβαίωση αποδοχών ΝΑΤ 2013, θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΝΑΤ στην Ελλάδα.Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν Ταχυδρομικά από τις Υπηρεσίες του ΝΑΤ.Η Βεβαίωση Αποδοχών που θα εκδίδεται, θα είναι ΕΝΙΑΙΑ για ΝΑΤ-ΚΕΑΝ.Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε: τον Α. Φ. Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ) τον Α. Μ. Κ. Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ) τον Α. Μ. Σ (Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου ) Πατήστε παρακάτω για την βεβαίωση αποδοχών ΝΑΤ ΕΔΩ
28/05/2013 - 20:56

Τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίων των τραπεζών

Τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίων των τραπεζών Τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν θα μετάσχουν τελικά στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών μετά από σχετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε προς τις διοικήσεις των ταμείων την περασμένη Παρασκευή η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου Εργασίας Μ. Τριανταφύλλου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίων τραπεζών. Μετά από αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων αναίρεσαν τις προηγούμενες αποφάσεις τους και προχώρησαν στην πώληση προς την Alpha Bank των δικαιωμάτων τους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξουν και κατά την διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Απόφαση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών, είχε λάβει αρχικά και το Ταμείο Ασφάλισης του προσωπικού των τραπεζών (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω). Επιστολή διαμαρτυρίας για το ίδιο θέμα απέστειλαν σήμερα προς τον πρωθυπουργό η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ. Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται για την εξαίρεση συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων και κάνουν λόγο για «νέο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιακών στοιχείων των ταμείων, με αναγκαστική δραστική απομείωση της αξίας των μετοχών τους στις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση». Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «τα δικαιώματα των μετόχων και εν προκειμένω των ασφαλιστικών Ταμείων είναι πλήρως κατοχυρωμένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν επιδέχονται επιλεκτικό αποκλεισμό και παρεκκλίσεις ούτε από τη Διοίκηση ούτε καν από τον εθνικό νομοθέτη». Τονίζουν επίσης, ότι «η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Ο.Τ.Ο.Ε. θα εξαντλήσουν κάθε αγωνιστικό και δικαστικό μέσο για την αποτροπή αποκλεισμού των Ταμείων από την άσκηση των προτιμησιακών μετοχικών δικαιωμάτων τους στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών για την προστασία της περιουσιακής αξίας των μετοχών, που έχουν επενδυθεί στις Τράπεζες, και αποτελούν περιουσία των ασφαλισμένων».

Η Επικαιρότητα Τώρα