ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

13/05/2013 - 10:00

Ρύθμιση χρεών στην εφορία 2013 προϋποθέσεις

Ρύθμιση χρεών στην εφορία 2013 δόσεις προϋποθέσεις Ξεκινά η νέα ρύθμιση χρεών προς την Εφορία, οπου και θα είναι η τελευταία ευκαιρία των φορολογουμένων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και το τέλος που 2012 Για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που οφείλουν στο Δημόσιο προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλομένων έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 25% έως 50%. Προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιο στη ρύθμιση χρεών της εφορίας με τις πολλές δόσεις είναι, μεταξύ άλλων: 1) οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 31η-12-2012, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία του Κράτους, μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον γίνει αίτηση από τον οφειλέτη και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία. Οι δόσεις μπορούν να καταβάλλονται ως εξής: α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις30-6-2013β) με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2014,γ) με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2015,δ) με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2016,ε) με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2017. Για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς επίσης και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1-1-2013 και μετά. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει. 2) Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της παραπάνω ρύθμισης θα έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 οφειλές τους προς το Δημόσιο, σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των προσαυξήσεων, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποπληρώσει την οφειλή του αλλά μπορεί να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.
13/05/2013 - 08:47

Ειδικό τέλος ακινήτων 2013

Ειδικό τέλος ακινήτων 2013 μέχρι την Τετάρτη η απόφαση Το αργότερο έως την Τετάρτη σύμφωνα με την εφημερίδα παραπολιτικά θα έχει υπογραφεί η απόφαση για το πώς και πότε θα καταβληθεί το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013 (ΕΕΤΑ), που αντικαθιστά το χαράτσι της ΔΕΗ, με μόνη διαφορά τη μείωση της σχετικής φορολογικής επιβάρυνσης κατά 15%. Ζητούμενο παραμένει, η διεύρυνση των δικαιούχων που θα έχουν απαλλαγή ή μειωμένο ειδικό τέλος ακινήτων το 2013 , λαμβάνοντας υπόψιν το όριο της φτώχειας (6.591 ευρώ) που ζήτησε η ΔΗΜΑΡ, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμφωνία με την Τρόικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΛΚ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των δανειστών, επιχειρώντας να πείσει για το περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος από την επέκταση των εξαιρέσεων με κοινωνικά κριτήρια, αλλά ακόμα δεν έχει ανάψει «πράσινο» φως. Σημειώνεται ότι ήδη η πρόβλεψη των εσόδων από το ειδικό τέλος ακινήτων το 2013 υπολείπεται κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ από το ΕΕΤΗΔΕ, καθώς όπως αναφέρει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου τα προσδοκώμενα έσοδα ανέρχονται στα 1,9 δισ. ευρώ.
13/05/2013 - 08:36

Νέοι έλεγχοι απο την εφορία σε καταθέτες του εξωτερικού

Νέοι έλεγχοι απο την εφορία σε καταθέτες του εξωτερικού Ελέγχους θα κάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις δηλώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 μεγάλα ποσά που δεν μπόρεσαν να δικαιολόγησουν στην εφορία. Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα είναι οι πρώτοι που θα ελεγχθούν με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, δηλαδή μέσα από σύνθετες διασταυρώσεις που θα προσδιορίζουν τα εισοδήματά τους βάσει τις δηλούμενες δαπάνες τους, το ύψος των καταθέσεών τους, τον τρόπο διαβίωσής τους (τεκμαρτές δαπάνες), την ακίνητη περιουσία τους και τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, ασφαλιστικά προγράμματα) κ.λπ. Σημειώνεται πως από τους 54.246 φορολογουμένους που το διάστημα 2009-2011 μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, οι 24.710 φορολογούμενοι με καταθέσεις ύψους 7 δισ. ευρώ έλαβαν ειδοποιητήρια από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δικαιολογήσουν τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων τους και των χρημάτων που έστειλαν στο εξωτερικό. Από τους 11.000 φορολογουμένους οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, οι 8.500 δεν βρέθηκαν βάσει διεύθυνσης και τα ειδοποιητήρια του υπουργείου Οικονομικών επέστρεψαν πίσω. Ωστόσο, 2.500 φορολογούμενοι έλαβαν την ειδοποίηση της ΓΓΠΣ και δεν μπήκαν στον κόπο να δικαιολογήσουν τα εμβάσματά τους. Αυτοί θα αποτελέσουν και την πρώτη «δεξαμενή» φορολογουμένων που θα ελεγχθούν με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ σε δεύτερη φάση αναμένεται να ελεγχθούν και όλοι οι εμβασματούχοι που «υποδειχθούν» από το νέο σύστημα πως πρέπει να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους. Βάσει αλγορίθμου. Μετά την υπογραφή από τον υφυπουργό Γ. Μαυραγάνη της απόφασης με την οποία ενεργοποιούνται στην πράξη οι διατάξεις του άρθρου 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιτηδευματίες θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται με βάση το «οικονομικό προφίλ» τους, το οποίο θα προκύπτει βάσει ειδικών μαθηματικών τύπων που λαμβάνουν υπόψη τόσο τα πραγματικά όσο και τα τεκμαρτά εισοδήματα (ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, η καθαρή θέση του φορολογουμένου, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, mark up method κ.λπ.). Με τις τεχνικές αυτές θα προσδιορίζονται και τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά και οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών. Πρέπει να σημειωθεί πως οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού των εισοδημάτων είναι μαχητές και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανταπόδειξης στον φορολογούμενο, πριν από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. Για την αποφυγή λοιπών λαθών και για να μην αδικείται ο φορολογούμενος, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας πριν από την έκδοση των φύλλων ή πράξεων καταλογισμού θα τον καλεί σε ακρόαση. Οι τεχνικές. Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ρωτήθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ» για τις αιτιάσεις που έχουν εγερθεί - μεταξύ άλλων και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής - για τη συνταγματικότητα των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και των διατάξεων του Ν. 4079/2012. Σύμφωνα με αυτές τις αιτιάσεις, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, οι οποίες δεν έχουν γενική εφαρμογή στο σύνολο των φορολογουμένων και δεν εφαρμόζονται μόνο όταν η φορολογική Αρχή αδυνατεί να προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επιτηδευματία λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ή ανακρίβειάς τους, αντίκειται στην αρχή της ισότητας. «Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται διεθνώς από τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη. Πλέον δεν θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος βάσει του ΑΦΜ των φορολογουμένων, αλλά έλεγχος βάσει των διασταυρούμενων στοιχείων. Μπορεί να εγείρεται ζήτημα για το τι συμβαίνει όταν τα τεκμήρια που χρησιμοποιούνται δεν είναι ακριβή, ωστόσο για τον λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα ανταπόδειξης στον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά υπάρξει προσφυγή φορολογουμένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό θα κρίνει για το εάν αυτές οι τεχνικές ελέγχου είναι αντισυνταγματικές ή όχι» τόνισε σχετικώς το έμπειρο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. πηγη:ταΝΕΑ
13/05/2013 - 08:19

Πληρωμή φόρου στις τράπεζες και ΕΛΤΑ απο 1 Ιουνίου 2013

Πληρωμή φόρου στις τράπεζες και ΕΛΤΑ απο 1 Ιουνίου 2013 Στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, αντί στις εφορίες, θα γίνεται απο 1 Ιουνίου 2013 η πληρωμή του φόρου από τους υπόχρεους φορολογούμενους . Η διαδικασία για την πληρωμή του φόρου και των οφειλών στις τράπεζες ξεκινά μετά απο απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, στην οποία καθορίζεται ότι αρχικά η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών θα γίνεται παράλληλα στις ΔΟΥ, στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ και από την 1η Ιουνίου 2013 αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της εφορίας.
12/05/2013 - 19:36

Ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελεγχθούν

Ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελεγχθούν με προτεραιότητα Την απόφαση που ορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Με την απόφαση διευκρινίζεται ότι η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία έχουν προσδιορισθεί με παλαιότερες αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών. Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων το είδος της επιχείρησης, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, την περιοχή που δραστηριοποιείται, τη φορολογική συμπεριφορά της κ.ά. Εξάλλου, όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, θα επιλεγεί και ένα επιπλέον δείγμα που θα αντιστοιχεί στο 20% των υποθέσεων από τον προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία για την επιχείρηση. Ο αριθμός των υποθέσεων που θα σταλεί σε κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών. Προβλέπονται συγκεκριμένα πέντε υποθέσεις ανά ελεγκτή. Επιπλέον μία υπόθεση σε κάθε ελεγκτή θα αναθέσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και ήδη έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά. Επίσης, από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις των ειδικών συνεργείων που ανατέθηκαν με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών στο ΔΕΚ Αθηνών. Επιπλέον, σε κάθε ελεγκτή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα ανατεθούν προς έλεγχο τρεις υποθέσεις Φυσικών Προσώπων οι οποίες επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Εξάλλου, υποχρεωτικά, θα διενεργηθεί ο έλεγχος σε επιχειρήσεις για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005, για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει ολική ανάκτηση των ενισχύσεων θα διενεργηθεί επανυπολογισμός των τόκων.
12/05/2013 - 10:55

Ατομικός φάκελος για όλους στην εφορία

Ατομικός φάκελος για όλους στην εφορία Στα πρώτυπα της γνωστής οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ, IRS, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τα οποία αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο. Όλες οι αλλαγές θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή και να ισχύσει άμεσα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν ατομικό φάκελο στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα εισοδήματα, τα δάνεια και την περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες -λογαριασμοί, εισιτήρια, αποδείξεις σούπερ μάρκετ- και μόλις κριθεί αναγκαίο θα καλούνται για έλεγχο. Με ειδικές διατάξεις θα ελέγχονται οι offshore και οι διαχειριστές τους, καθώς και τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και πηγές του εξωτερικού. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα 65 μικρά περιφερειακά κέντρα ελέγχου.
10/05/2013 - 19:16

Απαλλαγή από το ΦΠΑ για εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών

Απαλλαγή από το ΦΠΑ για εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών Απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ, θα έχουν πλεόν οι εφοδιαστές προϊόντων πλοίων και αεροσκαφών, με απόφαση του υφ. Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη. Η απόφαση για την απαλλαγη απο το ΦΠΑ έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , καθώς με τη μη υποχρέωση καταβολή ΦΠΑ οι εφοδιαστές δεν θα έχουν λόγο να ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα. Μέχρι τώρα, οι εφοδιαστές κατέβαλαν κανονικά τον ΦΠΑ, την ώρα που οι περισσότεροι πελάτες τους απαλλάσσονταν από τον φόρο.Το υπουργείο Οικονομικών πιστευει ότι αυτό τον τρόπο , πλοία και αεροσκάφη που προσέγγιζαν γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία θα επανέλθουν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, αυξάνοντας τα έσοδα του κράτους .
10/05/2013 - 19:05

Εγκρίθηκε ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Εγκρίθηκε ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της διαφθοράς Παρεμβάσεις σε νόμους και θεσμούς καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών προβλέπει μεταξύ άλλων το στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που εγκρίθηκε από το συμβούλιο μεταρρύθμισης. Το συμβούλιο μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, και τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, του προέδρου του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Πάνου Τσακλόγλου και της συμβούλου Σοφίας Ρίτσου. Ειδικότερα τα μέτρα που θα ληφθούν ανά τομέα παρέμβασης είναι τα ακόλουθα: 1. Για την ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου προβλέπονται άμεσα νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές σε τομείς όπως στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στη διαδικασία επιστροφών φόρων, στις ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, στις εγγυήσεις που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου, στη θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, στους νόμους προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών περιπτώσεων διαφθοράς όσο και των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών από κακόβουλες ενέργειες. Επίσης προβλέπεται βελτίωση των νόμων περιουσίας με στόχο να γίνουν απλούστεροι, δικαιότεροι και βασισμένοι σε διεθνείς πρακτικές. 2. Για την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων προβλέπονται: - Δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. - Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. - Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. - Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας - αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς. - Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών και της τελικής έκβασής τους. - Αξιολόγηση για το πώς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά για θέματα που σχετίζονται με την απάτη και συνδέονται ειδικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. - Ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών (προϊσταμένους, διευθυντές κλπ) σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς. - Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας. 3. Για την ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών προβλέπονται εκτός των άλλων: - Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. - Ενίσχυση και επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα. - Ενίσχυση και αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών. 4. Για την ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας προβλέπονται μεταξύ άλλων : - Η ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο υπουργείο Οικονομικών. - Η δυνατότητα χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς. - Η καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο. - Η δημιουργία κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας στον οποίο εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση. - Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω διαδικτυακής πύλης και παροχή νομοθεσίας, ερμηνείας νόμων, διαδικασιών αλλά και παροχή συμβουλών και απαντήσεων σε ερωτήματα. - Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ αφού η άγνοια αποτελεί σημαντική πηγή διαφθοράς. - Η δημιουργία σύγχρονης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής. Με αφορμή την ανακοίνωση του Στρατηγικού Σχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε: «Στη διαδικασία απάλειψης του φαινομένου της διαφθοράς καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αυτοπροστασία της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων».
10/05/2013 - 11:33

Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα συζητηθεί τον Ιουνιο

Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα συζητηθεί τον Ιουνιο Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα περί αναβολής της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και παρερμηνεύτηκε είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έχει τεθεί στην τρόικα και πως θα συζητηθεί ξανά τον Ιούνιο.
09/05/2013 - 15:15

Στον πάγο η μείωση φόρων απο τον υπ.Οικονομικών

Στον πάγο η μείωση φόρων απο τον υπ.Οικονομικών Στον «πάγο» βάζει προς το παρόν, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, το ενδεχόμενο μείωσης φόρων και συγκεκρίμενα του ΦΠΑ στην εστίαση και του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ο υπουργός δήλωσε ότι «η μείωση των φόρων είναι επιθυμητή, αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή», αποδίδοντας τα «μεγάλα εμπόδια» για μια τέτοια κίνηση, στα έσοδα, τα οποία είναι «λίγο χειρότερα από τους στόχους». Ο κ. Στουρνάρας πρόσθεσε ότι το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ 23% στην εστίαση, θα συζητηθεί με την τρόικα τον Ιούνιο, «εφόσον είμαστε εντός στόχων στα έσοδα». Ταυτόχρονα, ουσιαστικά απέκλεισε τη μείωση του ΕΦΚ κατανάλωσης στα καύσιμα, λέγοντας ότι «δεν είναι εφικτή σε αυτή τη φάση, δεν την επιτρέπει η πορεία των εσόδων». Επισήμανε δε χαρακτηριστικά, ότι «κάθε απόκλιση έχει κόστος, για κάθε μέτρο μείωσης φόρων θα πρέπει να πάρουμε κάποιο άλλο ισοδύναμο μέτρο. Έχουμε δρόμο ακόμη, γιατί πρέπει να υπάρξει πρωτογενές (πλεόνασμα) σε ετήσια βάση».
09/05/2013 - 09:21

Μείωση αντικειμενικών σε περιοχές με χαμηλές εμπορικές τιμές

Μείωση αντικειμενικών σε περιοχές με χαμηλές εμπορικές τιμές Σε μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η οποία, μπορεί να συνδυαστεί και με τη μείωση των συντελεστών στη μεταβίβαση κατοικίας προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών που έχει συσταθεί έχει διαπιστώσει ότι στις περισσότερες περιοχές , δεν γίνονται αγοραπωλησίες ακινήτων στην αντικειμενική τους άξια αλλά σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Όπως είχε αναφέρει και ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, πλέον είναι αναγκαία η μείωση των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου οι αγοραπωλησίες γίνονται ακόμα και κάτω απ' αυτό το όριο. Σε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τιμές των ακινήτων αναφέρετε ότι στο δ τρίμηνο του 2012, οι τιμές των ακινήτων 5ετίας υποχώρησαν κατά 15% και των νεόδμητων κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.
09/05/2013 - 08:11

Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών επανακαθορίστηκε στα 5.150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο η τιμή ζώνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στη Β' ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το διάστημα από 1 Μαρτίου 2007 έως και 17 Μαρτίου 2011. Η τιμή αυτή είχε διαμορφωθεί στα 4.100 ευρώ ανά τ.μ. ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δικαιώσει κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά της αύξησης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων το 2007. Το υπουργείο Οικονομικών, με τη νέα απόφαση επανακαθορισμού της τιμής ζώνης, υιοθετεί τις συστάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο επανακαθορισμός της τιμής ζώνης σημαίνει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου 2007 έως 17 Μαρτίου 2011 θα επιβαρυνθούν αναδρομικά με τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει λόγω αυξημένης φορολογητέας αξίας.
08/05/2013 - 17:19

Επιτρέπονται οι πωλήσεις ακινήτων για οφειλές στο δημόσιο

Επιτρέπονται οι πωλήσεις ακινήτων για οφειλές στο δημόσιο Επιτρέπονται πλέον οι πωλήσεις ακινήτων για μερική εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά υπό προϋποθέσεις Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους για να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, ακόμη και αν το ποσό είσπραξης από την πώληση είναι μικρότερο του χρέους τους. Αυτό προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινήτου, είναι το υπόλοιπο της οφειλής να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ή από εγγυήσεις τρίτων. Στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών διευκρινίζεται ακόμη ότι η βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για τον οφειλέτη.
08/05/2013 - 16:23

Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν το 2013

Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν το 2013 Τέσσερις φόροι θα πληρωθούν με αρχή από τον επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος του 2013 Πρώτος φόρος που πρέπει να πληρωθεί είναι το νέο χαράτσι που μετανομάστηκε σε ΕΕΤΑ και θα ξεκινήσει να αποστέλεται τον ερχόμενο Ιούνιο εντός του λογαριασμού της ΔΕΗ, ενώ έναν μήνα μετά τον Ιούλιο δηλαδή θα αποσταλεί ο ΦΑΠ των ετών 2011και 2012, ενώ από τον Οκτώβριο θα αποσταλεί και ο ΦΑΠ του 2013. Παράλληλα με τους φόρους των ακινήτων θα «τρέχουν» και οι δόσεις για το φετινό φόρο εισοδήματος, με τα πρώτα ειδοποιητήρια να ταχυδρομούνται από τη γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τον Ιούλιο. Αναλυτικότερα οι φόροι που θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του 2013 Φόρος εισοδήματος 2013: Ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίες δόσεις, Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ. Οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που πρόκειται να θέσει σε λειτουργία μετά τις 15 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων» για το 2013: Περίπου 5.000.000 νοικοκυριά θα κληθούν από τον Ιούνιο να πληρώσουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το νέο «χαράτσι» δηλαδή το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων» του 2013. Το «χαράτσι» θα υπολογιστεί με τους ίδιους ακριβώς συντελεστές που ίσχυσαν το 2011 και το 2012, αλλά θα μειώνεται εκ των υστέρων κατά 15%.Το νέο «χαράτσι» θα είναι σημαντικά αυξημένο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών τιμών. Για τα ακίνητα των περιοχών αυτών, θα υπολογίζεται με σημαντικά υψηλότερο συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο, προσδιοριζόμενο με βάση τη μέση τιμή ζώνης του Δημοτικού Διαμερίσματος ή του Δήμου που υπάγεται το κάθε εκτός αντικειμενικού συστήματος ακίνητο, όταν για τα έτη 2011 και 2012 υπολογιζόταν με σταθερό συντελεστή 3 ευρώ ανά τ. μ. ΦΑΠ, 2011 και 2012: Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι που κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, θα κληθούν να πληρώσουν με ένα εκκαθαριστικό το ΦΑΠ της διετίας 2011 - 2012. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 7 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ. ΦΑΠ του έτους 2013: Περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για φέτος και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 4 μηνιαίες δόσεις.
08/05/2013 - 14:14

Φορολογία ακινήτων 2013 αναγκαία η εκλογίκευση

Φορολογία ακινήτων 2013 αναγκαία η εκλογίκευση Η άμεση εκλογίκευση της φορολογίας των ακινήτων στην Ελλάδα από το 2013 είναι απολύτως αναγκαία για την ανάκαμψη των συναλλαγών και στη συνέχεια των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, η οποία με τη σειρά της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται σε μελέτη της Alpha Bank, στο οικονομικό της δελτίο. Η εκλογίκευση αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Bank, μπορεί να γίνει: Πρώτον, με την επέκταση της φορολογήσεως των ενοικίων και στα τεκμαρτά ενοίκια από την ιδιοκατοίκηση και με την εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για όλα τα ακίνητα στα οποία διαπιστώνεται ουσιαστική υπεραξία χωρίς χρονικό περιορισμό για τον χρόνο που αποκτήθηκαν. Η φορολογία για την αξία χρήσεώς τους δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κεφαλαιουχικά αγαθά από τις επιχειρήσεις. Ο φόρος υπεραξίας μπορεί να επιβάλλεται κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων λόγω πωλήσεώς τους ή κληρονομιάς, με την εφαρμογή σχετικά χαμηλών συντελεστών (π.χ. 5%-10%) την περίοδο 2013-2017 και με προσδιορισμένους από τώρα υψηλότερους συντελεστές (π.χ. 20%-25%) μετά το 2017. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί οποιοσδήποτε άλλος φόρος για την κατοχή ακινήτων, καθώς και ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σημερινοί φόροι μεταβιβάσεως ακινήτων. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και των φόρων μεταβιβάσεως (εκτός του φόρου υπεραξίας) είναι ούτως ή άλλως αναγκαία την τρέχουσα περίοδο για να επιτευχθεί η αναγκαία ανάκαμψη των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. Δεύτερον (διαζευκτικά), η εκλογίκευση θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την κατάργηση της φορολογίας των ενοικίων και, ασφαλώς, του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, και την αντικατάστασή τους με τον ΕΦΑΠ με τους συντελεστές που προαναφέρθηκαν (Πίνακας 6) και τον φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων όπως προσδιορίσθηκε προηγουμένως. Εκείνο που δεν θα πρέπει να γίνει, διότι θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων και στην οικονομία, είναι να επιβληθεί ο συζητούμενος νέος ΕΦΑΠ ταυτόχρονα με τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος φορολογίας των ενοικίων και του ΦΠΑ στα νεόδμητα και των φόρων μεταβιβάσεως. Αυτό θα συνεπαγόταν τη φορολόγηση των ακινήτων δύο ή τρεις φορές για τον ίδιο σκοπό: Για την κατανάλωση των υπηρεσιών στεγάσεως που παρέχουν. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και εάν υποθέσουμε «λογικούς» συντελεστές φορολογίας στον ΕΦΑΠ (περίπου 0,5%), η συνολική επιβάρυνση των περιουσιών ακινήτων μεγάλης αξίας (άνω του 1 εκατ. ευρώ) θα ήταν υπερβολική και η απόδοση από την κατοχή και την εκμετάλλευσή τους θα ήταν σημαντικά αρνητική, αποτρέποντας την ανάκαμψη της αγοράς, εκτιμά η Alpha Bank, ενώ είναι περιττό να λεχθεί το τι θα συμβεί εάν οι συντελεστές του ΕΦΑΠ προσδιορισθούν τελικά σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα, ένας συντελεστής 1,5% στον ΕΦΑΠ για αντικειμενική αξία άνω των 5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνει τον συνολικό συντελεστή φορολογίας των ακινήτων σε επίπεδα άνω του 2,5% που θα πρέπει να θεωρούνται καταστροφικά για τους κατόχους ακινήτων, αλλά πολύ περισσότερο για την αγορά ακινήτων και την οικονομία γενικότερα. Στην περίπτωση αυτή, η ζήτηση ακινήτων θα συνεχίσει να διαμορφώνεται κοντά στο μηδέν και οι υπέρογκοι φόροι που θα επιβληθούν δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθούν διότι δεν θα υπάρχει αγορά ακινήτων στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί ένα ακίνητο για να πληρωθούν οι φόροι στα υπόλοιπα. Είναι, επομένως, εμφανές ότι, ενώ η φορολόγηση των ακινήτων είναι απολύτως δικαιολογημένη, η επιβολή υπέρμετρα υψηλής φορολογικής επιβαρύνσεως στα ακίνητα θα έχει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα όσον αφορά την είσπραξη εσόδων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας, επηρεάζοντας επίσης αρνητικά τις φορολογικές εισπράξεις και από άλλους φόρους. Το πιο οδυνηρό, ωστόσο, θα είναι το γεγονός ότι η ανωτέρω φορολογική πολιτική στον κλάδο των ακινήτων θα έχει και απαγορευτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και θα αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας γενικότερα. Οι φόροι που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία πρέπει να αποτελούν πράγματι λογική επιβάρυνση αυτής της περιουσίας για τις υπηρεσίες και για την άνοδο της αξίας της που προκύπτει από την προσφορά των υπηρεσιών και υποδομών από το κράτος και όχι να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, όπως, π.χ. για επίτευξη στόχων αναδιανομής του πλούτου ή για τη βίαιη, σταδιακή απαλλοτρίωση μέρους ή του συνόλου αυτής της περιουσίας των ιδιωτών από το κράτος, αναφέρει η ανάλυση της Alpha Bank. Στην μελέτη αναφέρεται επίσης ότι, μετά από πρωτοφανή πτώση την περίοδο 2008-2012, η δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων σήμερα έχει καθηλωθεί σε υπέρμετρα χαμηλά επίπεδα και συνεχίζει να μειώνεται, συμπαρασύροντας πολλούς σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Επίσης, παρά τη σημαντική πτώση των τιμών των ακινήτων, ο αριθμός των συμβολαίων συναλλαγών επί ακινήτων το 2012 μειώθηκε κατά 83,3% σε σχέση με το 2005 ενώ η αναζωπύρωση της αγοράς ακινήτων εμποδίζεται από το κομφούζιο που επικρατεί στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, με τα διάφορα νέα φορολογικά μέτρα να αποφασίζονται χωρίς εξασφάλιση της δυνατότητας επιβολής τους και χωρίς να εξετάζεται η σχέση τους με προϋπάρχοντα μέτρα που ήδη επιβαρύνουν τα ακίνητα για τον ίδιο σκοπό οδηγώντας έτσι σε υπερ-φορολόγηση, ιδιαίτερα των συνεπών φορολογουμένων.
08/05/2013 - 09:09

Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων Δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από το καλοκαίρι, προαναγγέλλει με αποκλειστική του δήλωση στο Εθνος της Κυριακής ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση, έως και 5 μονάδες στον ΦΠΑ για την αγορά νεόδμητων σπιτιών.Η μείωση της φορολογίας στις αγοραπωλησίες των ακινήτων βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την τόνωση της κτηματαγοράς, αναφέρει στην συνεντευξη του ο κ.Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι "οι δημοσιονομικές απώλειες θα καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων στο πλαίσιο των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς για τα ακίνητα". Η μείωση στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων θα είναι στο 4% από 8% οπου είναι αυτή την στιγμή για το τμήμα της αξίας του ακινήτου μέχρι 20.000 και στο 5% από 10% για το ποσό πάνω από τις 20.000 ευρώ. Ετσι αν κάποιος αγοράσει ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ, θα καταβάλει για φόρο μεταβίβασης 7.300 ευρώ, ενώ με το σημερινό καθεστώς θα πληρώσει 14600 ευρώ. Ο ΦΠΑ για αγορά νεόδμητου ακινήτου αναμένεται να μειωθεί μέχρι και πέντε μονάδες στο 18% από 23% που είναι σήμερα. Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα οι αλλαγές θα ισχύσουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ παράλληλα αναμένεται να καταργηθούν τα έξοδα. Η νέα ρύθμιση, που σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας έχει λάβει το "πράσινο φως" από την τρόικα, θα συνδυασθεί με τις επικείμενες αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές αξίες και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι.
07/05/2013 - 12:36

Διορθώσεις για λάθη στο τέλος ακινήτων για το 2013

Διορθώσεις για λάθη στο τέλος ακινήτων για το 2013 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, όσοι πολίτες έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (επιφάνεια, τιμή ζώνης, παλαιότητα) πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο δήμο αίτημα διόρθωσής τους μέχρι τη 15η Μαΐου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στους δήμους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα στοιχεία στο παρελθόν για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους ακινήτων. Μετά την επεξεργασία των νέων στοιχείων από τους δήμους, αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι την 31η Μαΐου 2013. Σημειώνεται ότι το ΕΕΤΑ θα είναι μειωμένο κατα 15% το 2013. Το τέλος θα καταβληθεί βάσει νόμου και στα ακίνητα που δεν έχουν αποπερατωθεί, όπως άλλωστε προβλεπόταν και μέχρι σήμερα με διοικητικές πράξεις. Oι συντελεστές παραμένουν ίδιοι με εκείνους που υπολογιζόταν το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), δηλαδή το 2012, και το ποσό που θα προκύπτει θα μειώνεται κατά 15%. Δηλαδή, κάποιος που πλήρωνε ειδικό τέλος 1.000 ευρώ τον χρόνο, το 2013 θα πληρώσει 850 ευρώ. Οι πρώτοι λογαριασμοί για το ΕΕΤΑ του 2013 αναμένεται να αποσταλούν από τη ΔΕΗ και τους παρόχους τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο. Για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοσθούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν το 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίον ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. πηγη:Καθημερινή
07/05/2013 - 09:10

Ποιοι δεν θα πληρώσουν χαράτσι το 2013

Ποιοι δεν θα πληρώσουν χαράτσι το 2013 Το ποιοι δεν θα πληρωσουν το χαράτσι το 2013 θα καθορίζει υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί μέσα στον Μαίο .Σύμφωνα με τα ΝΕΑ την απαλλαγή από το χαράτσι του 2013 για ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 6591 ευρώ εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών οπως προβλέπετε και σε διάταξη του πολυνομοσχέδιου που ψηφίστηκε λίγο πρίν το Πάσχα. Επίσης το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ να πληρώσουν το χαράτσι με μειωμένο συντελεστή και σε περισσότερες από πέντε δόσεις.Στα μέσα Μαΐου θα εξειδικευτούν τα κριτήρια για την πλήρη απαλλαγή από το χαράτσι το 2013 ή για τη μείωσή του και την πληρωμή του σε περισσότερες δόσεις για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ Οι εισηγήσεις που έχει δεχθεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, είναι να μην πληρώσουν το Τέλος Ακινήτων: Φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 6.591 ευρώ, .ακροχρόνια άνεργοι με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο τους ενός έτους και άνεργοι που επιδοτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ λόγω τακτικής επιδότησης κατά τουλάχιστον έξι μήνες. Mειωμένο θα το πληρώσουν: Νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και πολύτεκνοι και ανάπηροι με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ 2013
07/05/2013 - 08:59

Σε ποιους φόρους θα γίνει μείωση

Σε ποιους φόρους θα γίνει μείωση Τους φόρους που θα μειωθούν πρώτοι έχει αρχίσει να συντάσσει το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για μειώσεις που θα γίνουν πράξη μόνο με την προϋπόθεση της υπερκάλυψης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για φέτος και το 2014 και όλοι τους έχουν άμεση σχέση, όχι με τόνωση της κατανάλωσης, αλλά με αναπτυξιακό σπρώξιμο της οικονομίας που δεν θα επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στην παρούσα φάση στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να τεθούν οι βάσεις επαναφοράς της οικονομίας αρχικά σε τροχιά σταθεροποίησης και σε μεσοπρόθεσμη βάση σε τροχιά ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτών των εκτιμήσεων που γίνονται από το οικονομικό επιτελείο και σε συνεργασία με την τρόικα έχουν αρχίσει να πέφτουν στο τραπέζι τα πρώτα σενάρια για μειώσεις φόρων. Από τη σχετική λίστα των φόρων που εξετάζεται πλέον η μείωσή τους ξεχωρίζουν οι φόροι που αφορούν στα ακίνητα με ορατή δια γυμνού οφθαλμού την προσπάθεια ενίσχυσης των επενδύσεων σε ακίνητα προκειμένου να πάρει και πάλι μπροστά η μηχανή της οικοδομής και της ανάπτυξης. Ειδικότερα οι φόροι που εξετάζεται πλέον σοβαρά η μείωσή τους είναι: - ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Το βασικό σενάριο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τη μείωση κατά 50% των συντελεστών του φόρου μεταβίβασης και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι. Οι σημερινοί συντελεστές είναι 8% επί της αντικειμενικής αξίας έως 20.000 ευρώ και 10% για την αξία άνω των 20.000 ευρώ. Οι νέοι συντελεστές μελετάται να είναι 4% και 5% αντίστοιχα. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η μείωση αυτή θα συνοδευτεί από εξίσωση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές που σε πολλές περιοχές θα σημάνει το ψαλίδισμα της ελάφρυνσης. Σε πολλές περιοχές από την άλλη θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές ζώνης καθώς οι αγοραπωλησίες πλέον γίνονται και σε τιμές κάτω των αντικειμενικών. - ο ΦΠΑ κατά την απόκτηση νεόδμητων ακινήτων. Μελετάται ο συντελεστής 23% που ισχύει σήμερα να περιοριστεί στο 18% ή 19% προκειμένου να μειωθεί το φορολογικό κόστος της απόκτησης νεόδμητων ακινήτων. Προς την ίδια κατεύθυνση πρόκειται να λειτουργήσει και η επικείμενη πλήρης κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας δικηγόρου σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η υποχρεωτική παρουσία τους έχει ήδη καταργηθεί για τους πωλητές ακινήτων ενώ διατηρείται έως το τέλος του έτους για τον αγοραστή που αποκτά ακίνητο αξίας άνω των 80.000 ευρώ. - ο συμπληρωματικός φόρος επί του εισοδήματος από ακίνητα. Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% για το εισόδημα από κατοικίες έως 300 τ.μ. και με συντελεστή 3% για το εισόδημα από επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες επιφάνειας άνω των 300 τ.μ. Να σημειωθεί ότι ήδη στο πλαίσιο στήριξης της αγοράς ακινήτων και της προσπάθειας συμπίεσης των ζητούμενων μισθωμάτων (λόγω της επιδιωκόμενης εσωτερικής υποτίμησης) έχει θεσπιστεί αυτοτελής φορολόγηση 10% στο εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ετησίως και 33% για το υψηλότερο εισόδημα. Με την αλλαγή αυτή έχουν ωφεληθεί σημαντικά οι έχοντες και άλλες πηγές εισοδήματος οι οποίοι εκμισθώνουν ακίνητα. Υπενθυμίζεται ότι και το φετινό χαράτσι θα είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το χαράτσι που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι για το 2011 και το 2012. - ο ΦΠΑ στην εστίαση. Από το 23% που είναι σήμερα προωθείται η μείωσή του στο 13%. Η τρόικα έχει ενημερώσει το οικονομικό επιτελείο ότι εφόσον οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2013 επιτευχθούν τότε η μείωση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και εντός του καλοκαιριού. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θεωρείται ως απαραίτητη κίνηση προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν διεθνώς. - ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης δεν απέφερε τα επιδιωκόμενα εισπρακτικά αποτελέσματα (είχαν προβλεφθεί πρόσθετα έσοδα 500 εκατ. ευρώ και τελικά οι εισπράξεις αυξήθηκαν λιγότερο από 100 εκατ. ευρώ). Το μέτρο επέδρασε θετικά, ωστόσο, στο εμπορικό ισοζύγιο αλλά με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος λόγω της καύσης ξύλων και άλλων στερεών καυσίμων. Το ΥΠΟΙΚ εξετάζει τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να μειωθούν –έστω και οριακά– οι φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (καθώς η Ελλάδα έχει πλέον την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη). πηγη:capital.gr
05/05/2013 - 21:14

Φορολογική δήλωση 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν και πότε taxisnet

Φορολογική δήλωση 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν και πότε taxisnet Τι αλλάζει με την φορολογική δήλωση 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν μέσω taxisnet; Διαβάστε πότε και πως τι προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος για τη φορολογική δήλωση 2013.

Η Επικαιρότητα Τώρα