ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

18/04/2013 - 09:24

Χαράτσι 2013 πως θα υπολογιστεί

Χαράτσι 2013 πως θα υπολογιστεί Το χαράτσι του 2013 θα υπολογιστεί και φέτος με τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες μειωμένο όμως κατά 15 % σε όλα τα ακίνητα ασχέτως τετραγωνικών . Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να υπολογιστεί το χαράτσι το 2013 με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες που ισχύουν ,όπου για τα περισσότερα ακίνητα οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες από τις εμπορικές αλλά και χωρίς αφορολόγητο όριο που όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει να υπάρχει με τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος θα εφαρμοστεί από το 2014 .Οι περιβόητες μειώσεις στις αντικειμενικές που θα φέρουν τις τιμές στα επίπεδα του 2005 θα γίνουν προς τα τέλη του έτους και έτσι οι τιμές ζώνης δεν θα μειωθούν πριν υπολογιστεί το χαράτσι του 2013 . Η μείωση που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από εφέτος... μετατίθεται για αργότερα, καθώς η υπόσχεση της κυβέρνησης προς την τρόικα είναι πως και πάλι θα εισπραχθούν 2,7 δισ. ευρώ .Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση, τις νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων που θα οριστούν το επόμενο διάστημα ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ 2013
18/04/2013 - 08:30

Μείωση φορολογικών συντελεστών εντός του 2013

Μείωση φορολογικών συντελεστών εντός του 2013 Τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος εντός του 2013 που «θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών όπου απαιτείται» προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στην ομιλία του στο 9ο ετήσιο φορολογικό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής τους οποίους αποτύπωσε με την ομιλία του ο κ. Μαυραγάνης είναι οι εξής: - Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης - Η επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και επαναφορά της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά - Η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης για καλύτερα αποτελέσματα στον ελεγκτικό τομέα - Η εκτεταμένες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στην κατεύθυνση της απλοποίησής της και του εκσυγχρονισμού της με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές - Η αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. «Οι προαναφερθείσες δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και εκτελούνται θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών όπου απαιτείται» τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός. Ο Γ. Μαυραγάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική ελέγχων που ακολουθεί το υπουργείο Οικονομιών για την πάταξης της φοροδιαφυγής. Οι κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι ακόλουθες: 1) Πραγματοποιείται έλεγχος σε 1.789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που συγκεντρώθηκαν στη μονάδα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. 2) Θεσπίστηκαν αυξημένοι στόχοι τόσο στον αριθμό των υποθέσεων όσο και στο μέγεθος αυτών, για την ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, που εξελίσσεται σε ελεγκτικό κέντρο και για τη μονάδα ελέγχου φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. 3) Ο έλεγχος των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Η τελευταία φάση, ενεργοποίησης των ελέγχων έχει δρομολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. 4) Ο έλεγχος της λίστας «Λαγκάρντ», η οποία περιλαμβάνει 2.062 περιπτώσεις, από το ΣΔΟΕ, ξεκίνησε με την ταυτοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων. Το δεύτερο στάδιο του ανοίγματος των λογαριασμών και της σύγκρισης με τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. 5) Οι εταιρείες που υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, ελέγχονται δειγματοληπτικά για την ορθότητα του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές. 6) Στοιχεία για τις εξωχώριες εταιρείες με ακίνητη περιουσία έχουν συγκεντρωθεί για πρώτη φορά και επεξεργάζονται από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων με διενέργεια στοχευμένων ελέγχων. Ο έλεγχος αυτών που υπάγονται στις ΔΟΥ Κρανιδίου και Κύμης ανατέθηκε στην μονάδα ελέγχου προσώπων μεγάλου πλούτου. Επίσης δόθηκε εντολή στο ΣΔΟΕ να ερευνήσει στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για εξωχώριες στις Βρετανικές Παρθένους νήσους με δραστηριότητα στην Ελλάδα και ήδη το ΣΔΟΕ με επιτόπιες επισκέψεις, όπου ήταν δυνατόν, συγκεντρώνει πληροφορίες, προκειμένου να προχωρήσει στην επεξεργασία τους και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Παράλληλα στο πλαίσιο της αλλαγής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος εξετάζονται διατάξεις για την φοροαποφυγή και ειδικές διατάξεις για την φορολόγηση των εταιρειών αυτών στη χώρα πραγματικής διοίκησης κατά το πρότυπο άλλων νομοθεσιών. 7) Στο πλαίσιο της αξιοποίησης περισσοτέρων στοιχείων τρίτων προς όφελος των ελεγκτικών υπηρεσιών, δρομολογείται, μέσα στο 2013, η δημιουργία εφαρμογής αρχείου τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα αυτό θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτημάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών. 8) Συγκεντρώνονται απαραίτητα στοιχεία για τις δαπάνες ώστε να διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις 9) Εκσυγχρονίσθηκε η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και καταργήθηκε η δυαρχία των νομοθετικών καθεστώτων. 10) Σημαντικές δράσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο και να προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών, GPS και ιχνηθετών.
17/04/2013 - 22:39

Κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ

Κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ λύση για την Φορολογική διοίκηση Στα προβλήματα της φορολογικής διοίκησης και στις λύσεις που προωθούνται για την αντιμετώπισή τους αναφέρθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στην ομιλία του στο συνέδριο 9ο Athens Tax Forum που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Μεταξύ των λύσεων περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των εφοριών και η κατάργησή των ταμείων στις ΔΟΥ, η εφαρμογή πολιτικών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων για τις οφειλές προς το δημόσιο σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις εξόφλησής τους αλλά και οι εκτεταμένες διασταυρώσεις μεταξύ εισοδημάτων και δαπανών των φορολογούμενων. Αναλυτικότερα τα προβλήματα της φορολογικής διοίκησης όπως τα κατέγραψε ο κ. Θεοχάρης και οι λύσεις τους είναι τα ακόλουθα: 1. Η αναποτελεσματική Λειτουργία και δομή της φορολογικής διοίκησης. Για αυτό προωθούνται η αναδιοργάνωση με στόχο την αρμονική συνεργασία των φορολογικών υπηρεσιών, η θέσπιση στόχων είσπραξης στις εφορίες και στην απόδοση του προσωπικού, η πληρωμή και έλεγχος των τελών κυκλοφορίας, οι ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών, η επιστροφή του ΦΠΑ στους ιδιώτες, η μείωση του αριθμού των ΔΟΥ, η δημιουργία Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει αντικειμένου και όχι γεωγραφικής αρμοδιότητας, η κατάργηση ταμείων στις ΔΟΥ, η ενοποίηση τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού 2. Η έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης και η διαφθορά που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης από την κοινωνία. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης για το πρόβλημα αυτό προωθούνται η δημιουργία πλάνου κατά της διαφθοράς και σύνταξη σχετικού κώδικα ηθικής, η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για μείωση της συνδιαλλαγής μεταξύ των οποίων η υποβολή μισθωτηρίων, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, τα ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά παράβολα όπως και οι αιτήσεις κοινωνικών παροχών μέσω διαδικτύου. 3.Η αδυναμία είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών. Για την αντιμετώπισή της προχωρούν ο διαχωρισμός ανεπίδεκτων προς είσπραξη οφειλών και αυτών που μπορούν να εισπραχθούν, η αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων στους οφειλέτες, η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας για οφειλές πριν 1/1/2013 και η σύνδεσή της με τη φορολογική συνέπεια. Επίσης η πολιτική του υπουργείου προβλέπει κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών. 4. Το υψηλό ποσοστό μαύρης οικονομίας και αδήλωτης εργασίας η μεγάλη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Μέτρα για την αντιμετώπισή τους είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και οι άμεσες διασταυρώσεις, η αξιοποίηση δεδομένων (εμβάσματα εξωτερικού, κτλ), η διασταυρώσεις εισοδημάτων, ο έλεγχος των συντάξεων και έλεγχος των ανασφάλιστων οχημάτων.
17/04/2013 - 15:46

Άνοιξε το πρώτο ΓΕΦ στην Ελλάδα

Άνοιξε το πρώτο ΓΕΦ στην Ελλάδα Το πρώτο ΓΕΦ Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε όλη την Ελλάδα λειτουργεί πλέον στα Μέγαρα. Η διοίκηση του δήμου, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η κατάργηση της ΔΟΥ Μεγάρων και η συγχώνευση της με τη ΔΟΥ Ελευσίνας, κίνησε τις διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει άμεσα το ΓΕΦ και να σταματήσει η ταλαιπωρία των δημοτών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στην Ελευσίνα για να τακτοποιούν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Η διοίκηση του δήμου μετά από συνεργασία με φοροτεχνικούς της περιοχής, προχώρησε με τη σύμφωνη γνώμη και τη βοήθεια του ιδιοκτήτη του κτηρίου που στεγαζόταν μέχρι πρότινος η ΔΟΥ Μεγάρων σε όλες τις ενέργειες για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΦ. Έτσι εγκατέστησε το σύστημα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο είναι απαραίτητο για την ηλεκτρονική διακίνηση και τακτοποίηση όλων των υποθέσεων, μέσω του νέου φορολογικού προγράμματος Taxisnet 2 και διέθεσε δύο υπαλλήλους του δήμου για την ομαλή λειτουργία και την άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων απο το ΓΕΦ. Μετά τις τελευταίες δοκιμές διαπιστώθηκε ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά και είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία του κοινού.
17/04/2013 - 09:47

Διωξη για χρέη απο 5000 εως 10000 ευρώ

Διωξη για χρέη απο 5000 εως 10000 ευρώ γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου Και για χρέη από 5000 έως 10000 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από τις Δ.Ο.Υ. πριν από την 31 Μαρτίου 2011 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 3943/2011) μπορεί να διωχθούν οι φοροοφειλέτες, χωρίς αυτό να παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 7) και τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 1). Αυτό υπογραμμίζει σε γνωμοδότησή του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και προϊστάμενος του οικονομικού εγκλήματος, Νίκος Παντελής, προς το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τόνιζαν νομικοί κύκλοι, η γνωμοδότηση του κ. Παντελή «ανοίγει το δρόμο» για την κατάθεση εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων ποινικών διώξεων σε βάρος φοροοφειλετών, κατόπιν παραγγελίας των διευθυντών των Δ.Ο.Υ. και των τελωνείων, ενώ παράλληλα θα «μπλοκάρουν» για ακόμη μια φορά τα ήδη βεβαρημένα δικαστήρια της χώρας. Ειδικότερα, μετά την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3943/2011 (31.3.2011) όποιος δεν καταβάλει τα βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. και τα τελωνειακά χρέη από 5.000-10.000 ευρώ προς το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος. Δηλαδή, με τον επίμαχο νόμο του 2011 το έγκλημα της μη καταβολής φόρων, τελωνειακών δασμών, κ.λπ. έγινε «διαρκές ή εν πάση περιπτώσει ημι-διαρκές ενόσω διαρκεί η σχετική παράλειψη» εξόφλησης των χρεών. Αναλυτικότερα, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών ζήτησε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη γνώμη της για το εάν το άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Ν. 3943/2011 καταλαμβάνει και χρέη από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από την 31.3.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3943/2011. Ο κ. Παντελής αναφέρει στη γνωμοδότησή του ότι «ο Ν. 3943/2011, την διαρκούσα παράλειψη καταβολής των βεβαιωμένων στο δημόσιο χρεών, την κατέστησε διαρκές (ή έστω ημι-διαρκές) έγκλημα». Έτσι, συνεχίζει ο εισαγγελικός λειτουργός, «η παράλειψη καταβολής των ήδη ληξιπρόθεσμων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού χρεών και η συνέχιση της παράλειψης αυτής ένα τετράμηνο μετά, νομιμοποιεί τον νομοθέτη να ορίσει ως χρόνο τέλεσης του σχετικού εγκλήματος, τον συγκεκριμένο χρόνο που ακολουθεί, κρίνοντας ότι αυτός είναι ο κρίσιμος για την θεμελίωση και ολοκλήρωση της αξιόποινης προσβολής της περιουσίας του δημοσίου». Η επιλογή αυτή, προσθέτει ο κ. Παντελής, «δεν αντίκειται στα άρθρα 7 του Συντάγματος και 1 του Ποινικού Κώδικα». Ακόμη, ο εισαγγελικός λειτουργός υπογραμμίζει ότι με τον επίμαχο νόμο 3943/2011 «επιχειρείται ήδη μια νέα οριοθέτηση των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης του σχετικού εγκλήματος». Αυτό, «οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ποινικοποίηση της μη καταβολής ήδη ληξιπρόθεσμων (από κάθε αιτία) χρεών κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος του Ν. 3943/2011 συνολικού ποσού ανώτερου των 5000 ευρώ, δεν ενέχει στοιχεία αναδρομικής θεμελίωσης του αξιόποινου και συνεπώς είναι επιτρεπτή». Συμπερασματικά και απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, σημειώνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, «ληξιπρόθεσμα κατά την 31.3.2011 (από κάθε αιτία) χρέη προς το Δημόσιο και τους λοιπούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Ν. 1882/1990, συνολικού ποσού ανώτερου των 5.000 ευρώ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ταμείο μέχρι την 31.7.2011, συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που προβλέπεται από το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτό ισχύει και οι υπαίτιοι μπορούν να καταμηνυθούν, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναδρομικής θεμελίωσης αξιόποινου ή αναδρομικής εφαρμογής δυσμενέστερου ποινικού νόμου στην περίπτωση αυτή». Μάλιστα, επισημαίνει ο κ. Παντελής, είναι αδιάφορος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών, καθώς ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση. Επιπρόσθετα, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι «τα ίδια ισχύουν και για τα προγενέστερα της ημερομηνίας αυτής (31.3.2011) ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, υπό την αυτονόητη όμως προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει υποβληθεί κατά του υπαιτίου η σχετική μηνυτήρια αναφορά, περίπτωση η οποία εξ αντικειμένου αποκλείεται, ενόψει του ότι υπό το προισχύσαν καθεστώς δεν ήταν δυνατή υποβολή αυτοτελώς μηνυτήριας αναφοράς για χρέη κατώτερα των 10000 ευρώ ». πηγη:ΑΠΕ
17/04/2013 - 09:19

Νέα ρύθμιση για εφορία και ταμεία με 48 δόσεις

Νέα ρύθμιση για εφορία και ταμεία με 48 δόσεις Από τον προσεχή Ιούνιο θα ξεκινήσει η ρύθμιση για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία . Οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους ανεξάρτητα από το ποσό που οφείλουν, ενώ για ποσά άνω των 75.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυήσεις και δικαιολογητικά για να υπαχθούν στη ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας . Στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι από τη ρύθμιση σε εφορία και ταμεία , η οποία θα είναι κοινή , είναι να εισπραχθεί το 2013 τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, από τις ανακοινώσεις για την ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας προκύπτουν τα εξής: 12 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2013. 48 ισόποσες δόσεις (με εξαίρεση την τελευταία) για χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από την 31/12/2012. Η ρύθμιση σε εφορία και ταμεία δεν θα προβλέπει ελάχιστο όριο καταβολής, αλλά οι δόσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκιο υπερημερίας περίπου 8,75% επί του ποσού που θα προκύψει μετά τη μείωση των προσαυξήσεων που ήδη υπάρχουν. Χρέη έως 5.000: Οι οφειλέτες με χρέη έως και 5.000 θα επιλέξουν οι ίδιοι τον αριθμό αλλά και το ποσό των δόσεων, έπειτα από συνεννόηση με τον έφορο. Από 5.000 ευρώ έως και 75.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση με 48 δόσεις , χωρίς να προσκομίσουν εγγυήσεις στην εφορία. Από 75.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση με 48 δόσεις , εφόσον προσκομίσουν στην εφορία υπογραφή λογιστή περί της ειλικρίνειας των οικονομικών στοιχείων. Ανω των 300.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση των 48 δόσεων, με προσκόμιση υπογραφή λογιστή και εμπράγματων εγγυήσεων. Επίσης προβλέπεται μείωση από 20% έως και 50% στις προσαυξήσεις επί του αρχικού χρέους, ανάλογα με το αν η αποπληρωμή γίνει με δόσεις ή εφάπαξ. Εξαιρούνται απο την ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πτωχευτική διαδικασία, όσες επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν μπει σε παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά στην πορεία διεκοψαν τις πληρωμές , όπως και σε περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Θετικό σημείο της νέας ρύθμισης είναι η αύξηση του ορίου άνω του οποίου θα ασκείται ποινική δίωξη, αφού, όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, εξετάζεται σοβαρά όπως από τις 5.000 ευρώ το όριο ανέβει στις 10.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, διευκρίνισε ότι για χρέη άνω των 75.000 ευρώ θα απαιτείται η σύνταξη από λογιστή έκθεσης οικονομικής φερεγγυότητας του οφειλέτη, η οποία θα συνυποβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση στην εφορία, ενώ για χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα απαιτούνται εμπράγματες εγγυήσεις από τον οφειλέτη, μεταξύ των οποίων και η προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τα νέα χρέη, δηλαδή όσα δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, τότε η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ότι πρέπει να εξοφληθούν σε 12 δόσεις.
16/04/2013 - 18:33

Ηλεκτρονική τιμολόγηση όφελος 1,5 δισ με την εφαρμογή

Ηλεκτρονική τιμολόγηση όφελος 1,5 δισ με την εφαρμογή «Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση έως και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής της, ενώ παράλληλα θα προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για το κράτος από την αυτόματη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων». Αυτό ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα η μικτή ομάδα εργασίας που συνέστησε ο ΣΕΒ, με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ). Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση διευκολύνει και επιταχύνει τους φορολογικούς ελέγχους, μειώνει το λειτουργικό κόστος και στηρίζει, έτσι, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Η ομάδα εργασίας προτείνει την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και από τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως επίσης και από τον τομέα προμηθειών του δημοσίου.
16/04/2013 - 16:15

Μείωση ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου Θέρμανσης θα τεθούν τον Ιούνιο

Μείωση ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου Θέρμανσης θα τεθούν τον Ιούνιο Την ανάγκη μείωσης φορολογικών συντελεστών θα θέσει, τον προσεχή Ιούνιο, η κυβέρνηση στους εταίρους, όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έκανε στα μέλη τής κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως διευκρίνισε μάλιστα ο υπουργός, η επισήμανση για την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ δεν θα αφορά μόνο τον τομέα της εστίασης. «Αλλαγές πρέπει να γίνουν και σε πολιτικές που φαίνεται να μην αποδίδουν, όπως η εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο κ. Σταϊκούρας, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει διορθώσεις. Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει δημόσια τον προβληματισμό της για πτυχές της πορείας των εσόδων, ιδίως στο σκέλος των έμμεσων φόρων, είπε ο κ. Σταϊκούρας. «Η φράση που χρησιμοποιούμε για την είσπραξη των φόρων είναι "προσοχή", "εγρήγορση", "καλύτεροι φοροειασπρακτικοί μηχανισμοί", "επικαιροποίηση των πολιτικών που ασκούνται"» είπε, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, για να παραδεχθεί λίγο αργότερα ότι «διαπιστώνεται πράγματι μια τάση απόκλισης έναντι των στόχων για τους έμμεσους φόρους, το τρίμηνο του έτους. Γι΄ αυτό τον λόγο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να επαναξιολογηθούν ορισμένες πολιτικές. Και γι΄ αυτό, για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που επικαιροποιείται, υπάρχει ρητή αναφορά για επαναξιολόγηση του προγράμματος τον Ιούνιο, όπου θα εξετασθεί η μείωση φορολογικών συντελεστών, όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ στην εστίαση». Όπως διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, «η ανάγκη αξιολόγησης δεν επικεντρώνεται μόνο στον ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά προφανώς μπορεί και πρέπει να αξιολογηθούν και άλλες πολιτικές οι οποίες φαίνεται να μην αποδίδουν, όπως η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης». Στο σημείο αυτό, ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε όλες τις πλευρές να αναλογιστούν ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια συμφωνημένη πολιτική και, από τον Νοέμβριο του 2011, μια μνημονιακή υποχρέωση της χώρας για την εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης την οποία, αν δεν υλοποιούσε, τότε θα έπρεπε να βρεθούν χρήματα από αλλού. Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε όμως και στο επίδομα που προβλέφθηκε στους πολίτες που, κατά τεκμήριο, το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το 2012, δόθηκαν 6,3 εκατομμύρια ευρώ από τα 80 εκατομμύρια που είχαν προβλεφθεί και, το 2013, το πρώτο τρίμηνο, έχουν δοθεί 53 εκατομμύρια ευρώ από τα 270 εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιταχύνει τις επιστροφές φόρων, επισημαίνοντας ότι, το τρίμηνο, οι επιστροφές αυτές έφτασαν τα 783 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια είναι νέες επιστροφές και τα 570 εκατομμύρια, παλαιές επιστροφές. πηγη:ΑΠΕ
16/04/2013 - 14:02

Μείωση του δημόσιου χρέους θα φέρει το πρωτογενές πλεόνασμα

Μείωση του δημόσιου χρέους θα φέρει το πρωτογενές πλεόνασμα Χαρακτηρίζοντας «εθνικό στόχο» την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος εφέτος, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρήτρα του Eurogroup για νέα μείωση του δημοσίου χρέους, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, εξειδίκευσε σε συνέντευξη Τύπου, τη συμφωνία των 17 σημείων που επιτεύχθηκε με την τρόικα. Ο υπουργός, παρουσία του υπουργού αναπληρωτή Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη και του γενικού γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, τόνισε ότι η συμφωνία εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά ο δρόμος είναι δύσβατος έως ότου η Ελλάδα επανέλθει στις αγορές. Η κυβέρνηση αναμένει τώρα την ομαλή εκταμίευση των δόσεων (2,8 δισ. ευρώ και 6 δισ. ευρώ) και των ομολόγων 7,2 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ο νέος έλεγχος από την τρόικα θα γίνει τον Ιούνιο, οπότε και θα εξεταστεί και η μείωση του ΦΠΑ 13% στην εστίαση. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, εάν συνεχιστούν οι δημοσιονομικές εξελίξεις όπως και κατά το α΄ τρίμηνο εφέτος, ούτε τον Ιούνιο θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό για το 2013. Το δημοσιονομικό κενό για την περίοδο 2015- 2016 υπολογίζεται σε 2,5 δισ. ευρώ και η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2013- 2014, ανέφεραν, μπορεί να το υπερκαλύψει. Σημειώνεται ότι, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας με την τρόικα, θα δημοσιοποιηθεί σε περίπου 15 ημέρες.
16/04/2013 - 13:50

Χαράτσι 2013 15% μείωση σε ποιους αυξάνεται

Χαράτσι 2013 15% μείωση σε ποιους αυξάνεται Το χαράτσι το 2013 θα έχει μείωση κατά 15% σε σχέση με πέρσι αλλά χωρίς αφορολόγητο όριο όπως είχε ανακοινωθεί από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά την πρόσφατη σύσκεψη για το θέμα των ακινήτων. Μετά την συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα το χαράτσι θα παραμείνει χαράτσι μέσω της ΔΕΗ το 2013 αλλά μειωμένο όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα του .  
16/04/2013 - 13:33

Ρύθμιση ύστατης ευκαιρίας στην εφορία και τα ταμεία

Ρύθμιση ύστατης ευκαιρίας στην εφορία και τα ταμεία ποιούς αφορά Από τον προσεχή Ιούνιο θα ξεκινήσει η ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους ανεξάρτητα από το ποσό που οφείλουν, ενώ για ποσά άνω των 75.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυήσεις και δικαιολογητικά για να υπαχθούν στη ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας . Στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι από τη ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας, η οποία θα είναι κοινή για εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι να εισπραχθεί το 2013 τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, από τις ανακοινώσεις για την ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας προκύπτουν τα εξής: 12 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2013. 48 ισόποσες δόσεις (με εξαίρεση την τελευταία) για χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από την 31/12/2012. Η ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας δεν θα προβλέπει ελάχιστο όριο καταβολής, αλλά οι δόσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκιο υπερημερίας περίπου 8,75% επί του ποσού που θα προκύψει μετά τη μείωση των προσαυξήσεων που ήδη υπάρχουν. Χρέη έως 5.000: Οι οφειλέτες με χρέη έως και 5.000 θα επιλέξουν οι ίδιοι τον αριθμό αλλά και το ποσό των δόσεων, έπειτα από συνεννόηση με τον έφορο. Από 5.000 ευρώ έως και 75.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση με 48 δόσεις, χωρίς να προσκομίσουν εγγυήσεις στην εφορία. Από 75.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση των 48 δόσεων, εφόσον προσκομίσουν στην εφορία υπογραφή λογιστή περί της ειλικρίνειας των οικονομικών στοιχείων. Ανω των 300.000 ευρώ: Υπαγωγή στη ρύθμιση των 48 δόσεων, με προσκόμιση υπογραφή λογιστή και εμπράγματων εγγυήσεων. Επίσης προβλέπεται μείωση από 20% έως και 50% στις προσαυξήσεις επί του αρχικού χρέους, ανάλογα με το αν η αποπληρωμή γίνει με δόσεις ή εφάπαξ. Εξαιρούνται απο την ρύθμιση της ύστατης ευκαιρίας όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πτωχευτική διαδικασία, όσες επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν μπει σε παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά στην πορεία διεκοψαν τις πληρωμές , όπως και σε περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για υποθέσεις φοροδιαφυγής.
16/04/2013 - 13:28

Πρωτογενές πλεόνασμα το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013

Πρωτογενές πλεόνασμα το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 Πρωτογενές πλεόνασμα 508 εκατομμυρίων ευρώ επιτεύχθηκε το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.348 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 10.721 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 158 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες παρουσίασαν υστέρηση είναι από ΦΠΑ κατά 260 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 126 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών. Η υστέρηση στους λοιπούς έμμεσους φόρους φθάνει τα 144 εκατ. ευρώ ενώ ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων παρουσίασε υστέρηση κατά 55 εκατ. ευρώ. Υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από φόρους εισοδήματος κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,5%, από φόρους περιουσίας κατά 101 εκατομμύρια ευρώ ή 16,6%, από έμμεσους φόρους παρελθόντων Οικονομικών ετώμν κατά 99 εκατομμύρια ευρώ ή 75,8% κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών ΦΠΑ. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 213 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στην υστέρηση εσόδων από τον ΦΠΑ είπε ότι στην επόμενη επίσκεψη των εταίρων, η κυβέρνηση θα επισημάνει ότι απαιτείται επαναξιολόγηση και θα ζητήσει τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό που αποτυπώνεται στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τριμήνου είναι ότι η Ελλάδα με σκληρή δουλειά και υψηλό κοινωνικό κόστος συνεχίζει την πορεία δημοσιονομικής πειθαρχίας, εξυγίανσης και προσαρμογής, δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.
16/04/2013 - 12:27

ΚΦΑΣ διευκρινίσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα

ΚΦΑΣ διευκρινίσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα Εγκύκλιο εξέδωσε η Γενικη Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων ωστε να δωθούν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΦΑΣ σε συγκεκριμένα επαγγέλματα Τα επαγγέλματα που αφορούν οι διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΦΑΣ είναι ,το επάγγελμα του λογοθεραπευτή ,λογοπαθολόγου ,λογοπεδικού,ομοιοπαθητικού,εναλλακτικών θεραπειών,ψυχοθεραπευτή αλλά και τα ταξιωδιτικά γραφεία .
16/04/2013 - 10:39

Σπάνε στα 2 οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ

Σπάνε στα 2 οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ Το σπάσιμο του ΣΔΟΕ σε δύο υπηρεσίες προβλέπεται μετά από την συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα για το θέμα . Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, το ΣΔΟΕ θα σπάσει στα δύο μετά από υπόδειξη της Τρόικας .Η μια υπηρεσία που θα δημιουργηθεί από το σπάσιμο του ΣΔΟΕ θα έχει τον έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων και η δεύτερη που θα δημιουργηθεί θα ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα . Συγκεκριμένα η μια υπηρεσία του ΣΔΟΕ θα υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων όπου θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων. Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής θα είναι οί έλεγχοι των επιχειρήσεων για την απόδοση του ΦΠΑ, τον έλεγχο της έκδοσης αποδείξεων και οι έλεγχοι για το λαθρεμπόριο. Η δεύτερη υπηρεσία του ΣΔΟΕ θα υπαχθεί απευθείας στον υφυπουργό Οικονομικών και η αρμοδιότητα του θα είναι η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος πχ , τη διαφθορά, το μαύρο χρήμα, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τον έλεγχο των καταθετών του εξωτερικού, των offshore εταιρειών και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
16/04/2013 - 09:21

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2013 έρχονται τα πρόστιμα

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2013 έρχονται τα πρόστιμα Σε λίγες ημέρες αποστέλλονται τα πρόστιμα για τα απλήρωτα τελη κυκλοφορίας 2013 στους ιδιοκτήτες οχημάτων με ειδοποιητήρια όπου θα τους καλούν να τα εξοφλήσουν . Συγκεκριμένα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κυρ Γ. Μαυραγάνη καθορίστηκε η διαδικασία που θα γίνεται η διασταύρωση των οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013 αλλά και ο τρόπος που θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τους που δεν τα πλήρωσαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Για τα πρόστιμα των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και για οφειλόμενα πρόστιμα, δημιουργούνται κατάλογοι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΓΠΣ . Η ΓΓΠΣ θα εκδώσει ειδοποιητήρια για όσους προκύψει από την διασταύρωση των στοιχείων ότι έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2013 και δεν έχουν προβεί σε κατάθεση πινακίδων πριν την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας . Τι προβλέπει η απόφαση για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2013 Προκειμένου να γίνει η βεβαίωση των οφειλομένων ποσών απαιτείται: Διαπίστωση μη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή καταβολής μειωμένων τελών, με βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ με τις εισπράξεις των αρμοδίων, σύμφωνα με την οικεία Υπουργική απόφαση, φορέων είσπραξης. Η ΓΓΠΣ αφού κάνει τους απαραίτητους ελέγχους − διασταυρώσεις δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. και τους αποστέλλει αρμοδίως σε αυτές. Για όσες περιπτώσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων, δημιουργούνται αρχεία από τη ΓΓΠΣ, τα οποία αποστέλλονται υπό μορφή καταστάσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς επεξεργασία και σύνταξη χρηματικών καταλόγων. Έλεγχος από τις ΔΟΥ της ορθότητας των στοιχείων και διαπίστωση τυχόν ύπαρξης ή μη ακινησίας (εκούσιας ή αναγκαστικής), ή χορηγηθείσας απαλλαγής, η οποία είναι εν ισχύ, για τα οποία στοιχεία όμως δεν έχει ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα, οπότε δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος. Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους, καθώς και αυτών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωσή τους κατά το έτος μέσα στο οποίο οφείλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα, βεβαιώνονται ταμειακά μετά την αποστολή των ειδοποιητηρίων από τη ΓΓΠΣ ή τη σύνταξη των χρηματικών καταλόγων από την αρμόδια ΔΟΥ και καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής. Ποια είναι τα πρόστιμα για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2013 Από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 44 ευρώ Από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 110 ευρώ Από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 1240 ευρώ Από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε 270 ευρώ Από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε 480 ευρώ Από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 530 ευρώ Από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 600 ευρώ Από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 1320ευρώ Από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 1760 ευρώ Από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 2200 ευρώ Από 4001 κ.ε. και άνω 2640 ευρώ
16/04/2013 - 08:38

Δεν θα ασκείται δίωξη για οφειλές έως 10000 ευρω

Δεν θα ασκείται δίωξη για οφειλές έως 10000 ευρω Δυο ρυθμίσεις για τους μικρούς οφειλέτες του δημοσίου προωθεί το υπουργείο Οικονομικών .Οι ρυθμίσεις αυτές θα απαλλάξουν του οφειλέτες αυτούς από το τις ποινικές διώξεις διότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να μην ασκείται διωξη για οφειλές εως 10000 ευρω αλλά θα χαρακτηρίζονται και ως μη εισπράξιμες οι οφειλές εως 200 ευρώ . Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εφημερίδα τα ΝΕΑ η ρυθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει δύο σοβαρές παρεμβάσεις. Θα προβλέπει πως δεν θα ασκείται ποινική δίωξη για οφειλές έως 10000 ευρώ και θα χαρακτηρίζει ως μη εισπράξιμες αρχικές οφειλές στο δημόσιο έως 200 ευρώ , περιλαμβανομένων και των προσαυξήσεων. Σήμερα για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο αρκεί η συνδρομή δύο προϋποθέσεων: αφενός τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, και αφετέρου να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί στις εισπράξιμες οφειλές και να μη διατίθενται ανθρώπινοι πόροι για την ανεύρεση εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη ρύθμιση που συμφωνήθηκε με την τρόικα και προβλέπει την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο έως και σε 48 δόσεις.Σημειώνεται πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες ανέρχονται πλέον στα 56 δισ. ευρώ, ενώ τα 14 δισ. ευρώ αυτών των χρεών έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους 15 μήνες. Είναι ενδεικτικό πως μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2013 δημιουργήθηκαν «νέα» χρέη της τάξεως των 1,3 δισ. ευρώ και αφορούν σε μεγάλο βαθμό φορολογουμένους που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται οι οφειλές όταν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου, αλλά και όταν δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα.Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης, θα καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα. Οι οφειλές αυτές θα μπαίνουν σε ειδικό αρχείο για 20 έτη και μετά θα παραγράφονται.Εάν στο ενδιάμεσο διάστημα εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τότε η υπόθεση θα βγαίνει από το αρχείο.
15/04/2013 - 17:41

Οι νεες ρυθμίσεις οφειλών είναι δυσμενέστερες απο τις παλιές

Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε ταμεία και Δημόσιο δυσμενέστερες απο τις παλιές "Ο κοινωνικός χρόνος ανοχής έχει σχεδόν εξαντληθεί. Όταν προηγούμενες ρυθμίσεις απέδωσαν ελάχιστα, είναι προφανές ότι η νέα δυσμενέστερη ρύθμιση, η οποία στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, δεν έχει καμία προοπτική. Τρία εκατομμύρια ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες είναι υπερβολικά πολλοί, για να μπορεί να κοιμάται κανείς ήσυχος τα βράδια…". Αυτό υπογραμμίζεται σε επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς τον υπουργό Οικονομικών Ι. Στουρνάρα αναφορικά με τις φημολογούμενες ρυθμίσεις για αποπληρωμή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο. Στην επιστολή σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπάρχει η πρόθεση της κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την τρόικα, για θέσπιση μίας έκτακτης "τελευταίας" ρύθμισης για αποπληρωμή οφειλών προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο, που μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 48 δόσεις, με κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31/12/2012 και επιτόκιο 8,75%. Με την προωθούμενη ρύθμιση, μία μέση οφειλή στον ΟΑΕΕ της τάξης π.χ. των 10.000 ευρώ θα δημιουργήσει για έναν ασφαλισμένο που πληρώνει τρέχουσα εισφορά 860 ευρώ/δίμηνο, μία νέα υποχρέωση που θα φτάνει τα 1280 ευρώ (τρέχουσα εισφορά + δόση ρύθμισης). Αυτό το ποσό λειτουργεί από μόνο του αποτρεπτικά για ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση. Αν μάλιστα προϋποθέτει και την καταβολή των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2013, τότε είναι βέβαιο, πως ουδείς θα δυνηθεί να εισαχθεί σε αυτήν. Δεν πρέπει να ξεχνάτε, ότι περισσότεροι από 300.000 ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, έχουν περάσει στην κατηγορία των οφειλετών μόλις την τελευταία τριετία. Απόρροια της δραματικής συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τους. Η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει ένα νέο πλαίσιο ρεαλιστικών προτάσεων και προς αυτήν την κατεύθυνση υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει ως βάση διαλόγου. "Σε κάθε περίπτωση απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά το 2014. Με το «πάγωμα» των παλαιών οφειλών θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Σημειωτέον ότι με τις σημερινές διατάξεις αν κάποιος οφείλει και δεν ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν μπορεί, να πληρώνει ούτε τις τρέχουσες εισφορές, έτσι ώστε να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους" όπως σημειώνεται στην επιστολή. πηγη:ΑΠΕ
15/04/2013 - 13:35

Έρχονται ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2013

Έρχονται ειδοποιητήρια με πρόστιμο για τα τέλη κυκλοφορίας 2013 Ξεκινά η αποστολή των προστίμων με ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2013 . Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κυρ Γ. Μαυραγάνη καθορίζεται η διαδικασία που θα διασταυρώνονται τα οχήματα που έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2013 αλλα και ο τρόπος που θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τους που δεν τα πλήρωσαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Συγκεκριμένα η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας έτους 2013 κι επομένων ετών, για ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίμων, ως εξής: Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και για οφειλόμενα πρόστιμα, δημιουργούνται χρηματικοί κατάλογοι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΓΠΣ για λογαριασμό των αρμοδίων ΔΟΥ ή από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών, είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του οχήματος. Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ Προκειμένου να γίνει η βεβαίωση των οφειλομένων ποσών απαιτείται: Διαπίστωση μη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή καταβολής μειωμένων τελών, με βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ με τις εισπράξεις των αρμοδίων, σύμφωνα με την οικεία Υπουργική απόφαση, φορέων είσπραξης. Η ΓΓΠΣ αφού κάνει τους απαραίτητους ελέγχους − διασταυρώσεις δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. και τους αποστέλλει αρμοδίως σε αυτές. Για όσες περιπτώσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων, δημιουργούνται αρχεία από τη ΓΓΠΣ, τα οποία αποστέλλονται υπό μορφή καταστάσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς επεξεργασία και σύνταξη χρηματικών καταλόγων. Έλεγχος από τις ΔΟΥ της ορθότητας των στοιχείων και διαπίστωση τυχόν ύπαρξης ή μη ακινησίας (εκούσιας ή αναγκαστικής), ή χορηγηθείσας απαλλαγής, η οποία είναι εν ισχύ, για τα οποία στοιχεία όμως δεν έχει ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα, οπότε δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος. Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους, καθώς και αυτών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωσή τους κατά το έτος μέσα στο οποίο οφείλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα, βεβαιώνονται ταμειακά μετά την αποστολή των ειδοποιητηριών από τη ΓΓΠΣ ή τη σύνταξη των χρηματικών καταλόγων από την αρμόδια ΔΟΥ και καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.
15/04/2013 - 13:07

Δεν υπάρχουν περιθώρια για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις λεει η Τροικα

Δεν υπάρχουν περιθώρια για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις λεει η Τροικα Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας βρίσκεται στον σωστό δρόμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, από το βήμα του συνεδρίου του Economist, επισημαίνοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της τρόικας και της κυβέρνησης. Ο κ. Τόμσεν επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να πιάσει τους στόχους χωρίς νέα μέτρα σε επίπεδο μισθών και συντάξεων, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι στόχοι σε επίπεδο φοροδιαφυγής κλπ. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και αυξήσεις φόρων, επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τόμσεν. Αναφέρθηκε στις περικοπές του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που δεν αποδίδουν, λέγοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ταμπού και επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων, εξαιρετικά ταλαντούχων, που μπορούν να αντικαταστήσουν τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Πολλοί, ακόμη, από τους πλούσιους δεν πληρώνουν τους φόρους τους, είπε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων δεν έχει οδηγήσει, ακόμη, στα αναμενόμενα αποτέλεσμα. Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τόμσεν είπε ότι "δεν θέλουμε η πολιτεία να διοικεί τράπεζες και η κυβέρνηση να κατανέμει τις πιστώσεις". πηγη:ΑΠΕ
15/04/2013 - 10:40

Νεες διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές

Νεες διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές Νέες διαδικασίες θέσπισε με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών στις μεταβιβάσεις και τις γονικές παροχές για τους ιδιοκτήτες που είχαν στην κατοχή τους ακίνητα την 1η-1-2009 . Όπως είχε αποκαλυψει το dikaiologitika.gr στις 18 Φεβρουαρίου (δείτε εδώ) οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να συνάψουν συμβόλαια για μεταβίβασεις ή γονικές παροχές υποχρεώνονται πλέον, πριν από την κατάρτιση και την υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων, να υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ αιτήσεις για τη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΤΑΚ 2009, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι κατέβαλαν το ΕΤΑΚ του έτους 2009 που αναλογεί στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου τύπου σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια ή η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ, είναι μικρότερη από την επιφάνεια ή την αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο, η μεταβίβαση θα σταματά μέχρι ο φορολογούμενος να εξοφλήσει το επιπλέον ΕΤΑΚ 2009 που προκυπτει και το οποίο αναλογεί στην επιπλέον επιφάνεια ή αξία, καθώς και τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους. Τότε μόνο θα χορηγείται στο φορολογούμενο νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009, επικυρωμένο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης. Σε περιπτώση που η μεταβίβαση αφορά ακίνητο που είναι αυθαίρετο και εχει τακτοποιηθεί , θα πρέπει να υποβάλονται υπεύθυνες δηλώσεις συνοδευόμενες από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα και στην αξία οφείλονται στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση των κτισμάτων αυτών, ώστε να μην πληρώσουν ΕΤΑΚ αναδρομικά για το έτος 2009. Οι νέες αυτές διαδικασίες προβλέπονται από μια νέα διάταξη, η οποία συμπεριελήφθη στον πρόσφατα ψηφισθέντα από τη Βουλή νόμο 4141/2013 και τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2013. Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών, πριν από λίγες μέρες, σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης: 1 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει -με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία- την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου το οποίο κατείχε την 1η-1-2009, πρέπει να επισυνάπτει στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΕΤΑΚ του έτους 2009, επί του οποίου πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το ΕΤΑΚ που αναλογεί επιμεριστικά στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα. Για τη χορήγηση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ του έτους 2009, ο μεταβιβάζων το ακίνητο οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο Aριθμός Tαυτότητας του ακινήτου (ο ΑΤΑΚ) και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το συγκεκριμένο εκκαθαριστικό. 2 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και ως προς τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, είτε η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μικρότερη είτε δεν έχει δηλωθεί μέρος του ακινήτου, τότε ο μεταβιβάζων το συγκεκριμένο ακίνητο θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση έτους 2009, με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου. Η δήλωση θα εκκαθαρίζεται άμεσα από τη ΔΟΥ και, αφού καταβληθεί ο αναλογών κύριος και πρόσθετος φόρος από τον υπόχρεο, θα χορηγείται σε αυτόν νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 επικυρωμένο, επί του οποίου θα βεβαιώνεται η καταβολή του επιμεριστικά αναλογούντος τέλους! 3 Αν η σε βάρος του Δημοσίου απόκλιση δικαιολογείται από ρητή και σαφή οδηγία του υπουργείου Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα εξηγεί τους λόγους απόκλισης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά και να υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο φορολογούμενο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και για αυθαίρετα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με τους νόμους 3843/2010 και 4014/2011 (εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2009 ή/και υπεύθυνη δήλωση για το αυθαίρετο τακτοποιούμενο κτίσμα), καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος που ανηγέρθη μετά την 1η-1-2009 (εκκαθαριστικό για το οικόπεδο, υπεύθυνη δήλωση για το κτίσμα). 4 Αν στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τότε το εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 θα επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ως έχει!

Η Επικαιρότητα Τώρα