ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

14/08/2012 - 01:00

ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟ 2013

ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟ 2013 Από το 2013 θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη . Η Υπουργός είπε ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση από το 23% στο 13% μέσα στη φετινή χρονιά.
12/08/2012 - 11:19

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ , TAXISNET

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ  TAXISNET  
12/08/2012 - 01:00

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη ρύθμιση για την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε επτά δόσεις. Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο φορολογούμενος οφείλει μέχρι και 300 ευρώ, η οφειλή εξοφλείται εφάπαξ στο τέλος του δεύτερου μήνα μετά το μήνα βεβαίωσης (πχ. για βεβαίωση 17 Ιουλίου 2012 η οφειλή πρέπει να εξοφληθεί μέχρι και 30/09/2012). Αν ο φόρος υπερβαίνει τα 300 ευρώ τότε η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε όσες δόσεις προβλέπει η ρύθμιση πχ. η οφειλή 350 ευρώ με ημερομηνία βεβαίωσης 17 Ιουλίου 2012 μπορεί να εξοφληθεί σε 7 δόσεις των 50 ευρώ από 31/08/2012 έως 28/02/2013.
12/08/2012 - 01:00

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εγκύκλιο για την υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η εγκύκλιος λέει τα παρακάτω (ΠΟΛ 1166/24/07/2012) οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη λειτουργίας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την αρχική ένταξή τους σε αυτή (οικονομικό έτος 2010), αλλά η μετάπτωσή τους δεν πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα υποβάλουν κατ' εξαίρεση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών, χωρίς την επιβολή προστίμου, για την αλλαγή αρμόδιας ΔΟΥ, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Η απόφαση έχει εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις των οποίων η μετάπτωση πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες, ενώ δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στη ΔΟΥ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για δύο συνεχόμενες χρήσεις (οικονομικά έτη 2011 και 2012) και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας, θα υποβάλουν κατ' εξαίρεση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών χωρίς την επιβολή προστίμου για την αλλαγή αρμόδιας ΔΟΥ με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων θα υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίες για τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους δεν τηρούν τα όρια για την παραμονή τους σε αυτή θα υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
10/08/2012 - 01:00

7 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΕ 7 ΔΟΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου εισοδήματος σε επτά δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Θεσμοθετούνται διαδικασίες διευκόλυνσης της εξόφλησης σε επτά μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι €60.000 αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012. Η τελευταία δόση, για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013. •Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012. Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012. Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012, ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι τον Φεβρουάριο 2013. •Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από €300. •Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. • Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012. •Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους.• Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.• Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν τον φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς. •Οι ρυθμίσεις επιτρέπουν στους φορολογούμενους να διαχειριστούν με μεγαλύτερη άνεση τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Έτσι: • Οι ρυθμίσεις καλύπτουν το 96% των νοικοκυριών που υποβάλλουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. • Η μέση δόση μειώνεται σημαντικά επιτρέποντας στους φορολογουμένους να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους ευκολότερα. • Μειώνεται η ταλαιπωρία των πολιτών στο ελάχιστο, καθώς δεν χρειάζεται καμία ενέργεια ή αίτηση για να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 7 ΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09/08/2012 - 01:00

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ Νέα ρύθμιση με λιγότερες δόσεις και με χαμηλότερο πλαφόν εισοδημάτων για την τμηματική καταβολή του φόρου εισοδήματος, που προκύπτει από τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών Σύμφωνα με το Εθνος, το σενάριο για τη νέα ρύθμιση που θα παρουσιάσει το υπουργείο Οικονομικών στην τρόικα, ευελπιστώντας να πάρει τελικά έγκριση, προβλέπει περιορισμό των δόσεων για την πληρωμή του φετινού εκκαθαριστικού μέχρι σε 7 μηνιαίες αντί των 10, που ήταν αρχικά, ενώ το εισοδηματικό οικογενειακό πλαφόν για την ένταξη στο μέτρο κατεβαίνει κάτω από τις 100.000 ευρώ και τοποθετείται μεταξύ 60.000 και 80.000 ευρώ. Το κατώφλι για την κάθε δόση θα είναι τα 300 ευρώ, αλλά το σύνολο του φόρου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό της δόσης θα εξαρτάται από το ύψος του φόρου που πρέπει να καταβληθεί. Για όσους έχουν καταβάλει ήδη την πρώτη δόση του φόρου, στη νέα ρύθμιση θα ενταχθεί το υπολειπόμενο από το συνολικό ποσό του φόρου, αλλά παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο αν ο διακανονισμός για την καταβολή του φόρου σε δόσεις θα γίνεται αυτόματα από την Εφορία με την αποστολή νέου εκκαθαριστικού ή θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πάνε στην Εφορία και να υποβάλουν σχετική αίτηση.
06/08/2012 - 07:57

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Επανασχεδιασμό της κλίμακας στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα που θα προβλέπει μόνο 5 κλιμάκια (έναντι 9 που προβλέπει η ισχύουσα) και αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ. Αυτό όμως είναι το αισιόδοξο σενάριο το οποίο θα ελαφρύνει μεν τα βάρη άλλα θα επιφέρει σημαντικές απώλειες εσόδων στα κρατικά ταμεία. Υπάρχει και λιγότερο αισιόδοξο σενάριο για τη φορολογία εισοδήματος που θα υιοθετηθεί εάν η τρόικα δεν επιτρέψει την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Στην περίπτωση αυτή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα επανασχεδιάζει τις κλίμακες στη φορολογία εισοδήματος ώστε να υπάρξουν ελαφρύνσεις σε όσους δηλώνουν μέσο εισόδημα της τάξης των 25.000 ευρώ. Ειδικότερα, με βάση τα σενάρια που έχουν επεξεργασθεί μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, εάν γίνει αποδεκτή από την τρόικα η αύξηση του αφορολόγητου στα 8.000 ευρώ, θα εφαρμοσθεί φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από πέντε κλιμάκια. Αντίθετα, εάν η αύξηση του αφορολόγητου ορίου δεν... περάσει, τότε θα εφαρμοσθεί κλίμακα που θα αποτελείται από 6 ή και 7 κλιμάκια και θα έχει ως στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων μέχρι και τα 25.000 ευρώ. Πέραν του βασικού ζητήματος για ελάφρυνση των χαμηλόμισθων, η κυβέρνηση φαίνεται ότι κατατείνει και στη μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για τα υψηλά εισοδήματα που σήμερα βρίσκεται στο 45%. Οι οριστικές αποφάσεις πάντως αναμένεται να ληφθούν αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων ώστε να μπορέσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών να επεξεργαστεί τα συνολικά στατιστικά για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θα εξεταστεί για παράδειγμα πόσοι από τους φορολογουμένους δήλωσαν οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ. Μόλις τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα θα γίνουν προβολές όλων των σεναρίων ώστε να οροθετηθεί επακριβώς τόσο το αφορολόγητο όσο και τα κλιμάκια στη φορολογία εισοδήματος. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών στο φορολογικό εξετάζεται να μπουν και οι εξής ρυθμίσεις: - Επιβολή δύο ενιαίων φόρων στα ακίνητα, ένας για τη χρήση και ένας για τη μεταβίβαση των ακινήτων. Το ενιαίο τέλος και ο ΦΑΠ θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από έναν ενιαίο φόρο ο οποίος θα έχει το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας δεν θα υπάρξει ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Για τους φόρους μεταβίβασης στο τραπέζι των συζητήσεων εξετάζεται και η πρόταση για την επιβολή φόρου υπεραξίας. Να επιβάλλεται, δηλαδή, ένας φόρος στη διαφορά της αξίας του ακινήτου που προκύπτει μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησής του. - Απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σημειώνεται ότι η πλήρης κατάργηση του κώδικα δεν είναι ακόμη δυνατή δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη ηλεκτρονική διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις εφορίες. Θα προωθηθούν ωστόσο κάποιες διατάξεις που θα εκσυγχρονίζουν πολλές απόλυτα περιττές σήμερα διαδικασίες. Το σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μαζί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013 και θα περιλαμβάνει τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, το νέο περιουσιολόγιο και την απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Πηγη:Εxpress.gr
03/08/2012 - 11:56

ΣΗΜΕΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Στο θέμα των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος στα εκκαθαριστικά , η τρόικα ζήτησε τροποποίηση της αρχικής πρότασης για καθιέρωση ρύθμισης δέκα μηνιαίων δόσεων από τον Αύγουστο έως του χρόνου τον Μάιο για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 100.000 ευρώ. Το επιχείρημα ήταν ότι, με δεδομένο πως τα έσοδα μπορούν να μετρήσουν στον φετινό προϋπολογισμό εφόσον εισπραχθούν έως τον Φεβρουάριο του 2013, οι δόσεις που περισσεύουν έως τον Μάιο θα οδηγήσουν σε αύξηση της παρατηρούμενης υστέρησης εσόδων κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, το επιχείρημα που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο δεν ήταν άλλο από τον κίνδυνο, αν δεν γίνουν διευκολύνσεις, πολλαπλάσιοι φόροι να μείνουν ανείσπρακτοι εξαιτίας αντικειμενικής αδυναμίας πληρωμής τους από τους φορολογούμενους σε τρεις δόσεις. Τα φετινά εκκαθαριστικά ενσωματώνουν φόρους , που εκτιμώνται σε 6,2 δισ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Η τρόικα πείστηκε για την ανάγκη καθιέρωσης ρύθμισης. Σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών επικρατέστερο σενάριο θεωρείται να χαμηλώσει το όριο του οικογενειακού εισοδήματος στην περιοχή των 60.000-80.000 ευρώ προκειμένου να υπαχθεί ένας φορολογούμενος στη ρύθμιση, ενώ παρά τις πιέσεις για μείωση των δόσεων σε επτά οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι παραμένει ο στόχος των 9-10 δόσεων. Όπως έγινε γνωστό από χθες θα γίνει νέα συνάντηση την Κυριακή με την τρόικα, προκειμένου να κλειδώσει το πρώτο μέρος του πακέτου των 11,5 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, η τρόικα θα αναχωρήσει για να επιστρέψει στα τέλη του μήνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση.
02/08/2012 - 01:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δωρεάν ενημέρωση για τιμές σε καύσιμα τρόφιμα Ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντ. Ρόβλια, επισημάνε ότι η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας - στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνική τους ευθύνης - ενώ για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς (εκτός του I phone) θα υπάρχει ενημέρωση επίσης μέσω κινητού για τις τιμές των τροφίμων στο ''καλάθι'' προϊόντων που διαλέγει ο καταναλωτής και στα σούπερ μάρκετ της περιοχής που επιλέγει. Ξεκίνησε σήμερα (12.5.2011) για την Αττική, η τεχνική εφαρμογή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ενημερώνεται και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό του (SMS) για τις χαμηλότερες τιμές των πρατηρίων σε ότι αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη, στην περιοχή που βρίσκεται εκείνη την στιγμή, ενώ από τη Δευτέρα ενεργοποιούνται και οι ηλεκτρονικοί πίνακες στην Αττική οδό για τις τιμές των υγρών καυσίμων τα τρία επόμενα πρατήρια που θα συναντήσει ο οδηγός. Ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντ. Ρόβλια, επισημάνε ότι η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας - στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνική τους ευθύνης - ενώ για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς (εκτός του I phone) θα υπάρχει ενημέρωση επίσης μέσω κινητού για τις τιμές των τροφίμων στο ''καλάθι'' προϊόντων που διαλέγει ο καταναλωτής και στα σούπερ μάρκετ της περιοχής που επιλέγει. • Σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τις φθηνότερες τιμές της αμόλυβδης στην περιοχή που επιλέγουν το σύστημα θα καλύψει όλη τη χώρα από τον Ιούλιο και η ενημέρωση θα γίνεται δωρεάν εάν στείλει ο χρήστης του κινητού ένα γραπτό μηνυμα στο νούμερο 54151 στο οποίο θα αναφέρει την περιοχή της προτίμησής του. • Αμέσως μετά την αποστολή του μηνύματος ο χρήστης θα λάβει ενημέρωση για τα τρία φθηνότερα πρατήρια στην περιοχή που ζήτησε. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνός όλα τα στοιχεία προέρχονται από το παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου. Ο διευθυντής της ελληνική εταιρείας UPSTREAM που ασχολείται με το mobil marketing κ. Π. Βιτάλης σημείωσε ότι το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει και αναγραμματισμούς ή greeklish ώστε στο συντομότερο χρόνο να λαμβάνει ο καταναλωτής την επιθυμητή πληροφορία. Ο διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας κ. Γ. Στεφανόπουλος σημείωσε από την πλευρά του ότι έχει τεθεί η αρχή για καθολικές υπηρεσίες στους καταναλωτές και σημείωσε ότι όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις νέες δωρεάν υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιούν. Σε ότι αφορά στις τιμές των καυσίμων ο υφυπουργός σημείωσε ότι η συμμόρφωση των πρατηρίων στους 13 νομούς που έχει επιβληθεί πλαφόν είναι πλέον 100% ενώ δεν παρατηρείται το φαινόμενο αύξηση των χαμηλότερων τιμών στα επίπεδα του πλαφόν. Τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί τις τιμές διυλιστηρίων καθημερινά και επανέλαβε ότι δεν θα αρθεί το πλαφόν εάν στις συγκεκριμένες αγορές η επιχειρηματικότητα δεν δείξει απτά δείγματα προσαρμογής ότι πλέον λειτουργεί ο ανταγωνισμός σε αυτές τις αγορές. Ο κ. Ρόβλιας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα εφαρμοστούν στην αγορά υγρών καυσίμων όσα ορίζει σχετική κανονιστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέφερε ότι έχουν τακτοποιηθεί από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όσα αφορούν στο συγκεκριμένο υπουργείο.
01/08/2012 - 01:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 2012 ΣΕ 10 ΔΟΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2012 ΣΕ 10 ΔΟΣΕΙΣ Μέχρι την 1η Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν οπωσδήποτε οι φορολογούμενοι την πρώτη δόση του φόρου τους, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων σε 10 δόσεις μέχρι τον Μάιο του 2013, ενώ σημαντικό είναι, ότι εάν παραλείψει κάποιος μία δόση του φορου, θα αναγκαστεί να καταβάλει όλο το ποσό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, υπό την απειλή ενεργοποίησης των μέτρων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
31/07/2012 - 01:00

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 2012

  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 2012 ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Το αφορολόγητο φέτος καθορίζετε στα 5000€ υπαρχουν όμως και κατηγορίες πολιτών που διατηρούν το ύψος του αφορολόγητου στα 9000€ τις οποίες σας τις παρουσιάζουμε στις παρακάτω παραγράφους .
30/07/2012 - 10:51

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Το υπουργείο Οικονομικών μελετά τρόπο για τον επαναπατρισμό καταθέσεων, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης απαντώντας στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου σχετικής με τον έλεγχο καταθέσεων του εξωτερικού. Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός, το υπουργείο εκτιμά ότι με το περιουσιολόγιο θα αποκαλυφθούν περιπτώσεις εκείνων που με τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την περιουσία που έχουν αποκτήσει. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε την προαναγγελία της κυβέρνησης ότι με ειδική νομοθετική ρύθμιση, όσοι δεν έχουν δηλώσει έσοδα θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να το κάνουν και να επιστρέψουν οι καταθέσεις χωρίς πρόβλημα στη χώρα μας. Από εκεί και μετά, όμως, με το περιουσιολόγιο θα ανοίξει ο δρόμος για αυστηρούς ελέγχους και ποινές.
28/07/2012 - 19:37

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ Το διαχωρισμό του αδικήματος της φοροδιαφυγής από εκείνο της μη αποπληρωμής χρεών προς το Δημόσιο και μέτρα διευκόλυνσης της αποπληρωμής των χρεών προς το Δημόσιο στο άμεσο μέλλον προανήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι οι οφειλέτες που δεν μπορούν να διευθετήσουν χαμηλά χρέη προς το Δημόσιο λόγω προσωρινής οικονομικής αδυναμίας δεν θα διώκονται ποινικά (συλλήψεις, φυλάκιση κ.λπ.). Η ποινική δίωξη θα συνεχίσει να ισχύει για όσους φοροδιαφεύγουν συστηματικά ή έχουν αποκρύψει από την εφορία μεγάλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Σήμερα για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, ενώ όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ τιμωρούνται με: - Φυλάκιση έως 1 έτος για ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5.001 έως 10.000 ευρώ. - Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών για οφειλές από 10.001 έως 50.000 ευρώ. - Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους για ληξιπρόθεσμα χρέη από 50.001 έως 150.000 ευρώ.- Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών για οφειλές 150.001 και άνω.
25/07/2012 - 01:00

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Αλλαγές στις ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλει η εφορία , σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κατάργηση αρκετών προστίμων που επιβάλλονται για πολύ μικρές παραβάσεις και τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για βαριές παραβάσεις, όπως τα πλαστά και εικονικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το νέο καθεστώς δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν: - Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος - Έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο - Για κάποια συναλλαγή που έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής, δελτίο αποστολής κ.λπ.) και υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που εκδόθηκε κανονικά και έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και εκδόθηκε - Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής - Έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης - Αφορούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη - Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο ή που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Στο νέο και ευνοϊκότερο καθεστώς αναμένεται να υπαχθούν και όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές που προβλέπονται από την απαρχαιωμένη νομοθεσία που ισχύει ως σήμερα. Ουσιαστικά, με το νέο ποινολόγιο οι επιχειρηματίες αλλά και οι μισθωτοί που έχουν μπλοκ αποδείξεων για μια δεύτερη απασχόληση θα απαλλάσσονται από τον «εφιάλτη» της απόρριψης των βιβλίων τους. Στις περιπτώσεις όμως μη καταβληθέντων φόρων η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με την παράβαση, το οποίο θα κυμαίνεται από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε. Επίσης το πρόστιμο δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού, ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης, ενώ σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αλλά και τις μειώσεις εισοδημάτων που έχουν υποστεί όλοι οι φορολογούμενοι, μελετά «ευκολίες πληρωμής» για τα πρόστιμα που βεβαιώνονται. Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου προβλέπει ότι: - τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είν-κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις, να παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις, για κάθε δόση, εκτός της πρώτης για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής - εάν οι φορολογούμενοι καταβάλλουν το σύνολο των προστίμων θα έχουν έκπτωση της τάξης του 30%. Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.
24/07/2012 - 08:51

ΝΕΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Νέα περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 ετοιμάζουν τώρα στο υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια είσπραξης επιπλέον εσόδων Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει έτοιμη πρόταση που έχει κατατεθεί από υπηρεσιακά στελέχη, με την οποία δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε περίπου 200.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να υπαχθούν στην περαίωση και να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα (ΠΟΛ. 1155/5-7-2010) τροποποιείται παλαιότερη εγκύκλιος (ΠΟΛ. 1159/22-7-211) ούτως ώστε το υπουργείο Οικονομικών να μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους - εξπρές σε ανέλεγκτες χρήσεις <περαίωση>. Πρόκειται για ελέγχους που θα γίνονται απευθείας από τις εφορίες και ανεξάρτητα από τους υποχρεωτικούς ελέγχους που πρέπει να αναθέτουν οι ανώνυμες επιχειρήσεις –από μόνες τους– σε ιδιωτικές εταιρίες για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Οι τακτικοί έλεγχοι από το υπουργείο Οικονομικών θα γίνονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων πως: 1. Η λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων. 2. Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες 3. Προϊόντα ή συναλλαγές που υπερτιμολογήθηκαν 4. Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, 5. Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους ιδιώτες ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 6. Αναφορά από τους νόμιμους ελεγκτές ότι δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο 7. Περιπτώσεις ελέγχων εταιριών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων από του νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 8. Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 9. Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο. 10. Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών δίνει το πράσινο φως σε μια υποχρεωτικής μορφής περαίωση. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος ώστε οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες να πληρώνουν ένα ποσό που θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο για να κλείσουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και συγκεκριμένα της περιόδου 2001-2011. Σε αυτή την υποχρεωτική περαίωση θα ενταχθούν χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για εκείνες που έχουν ενταχθεί στην αυτοπεραίωση να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να μη βρεθούν στο δείγμα ελέγχου που κάθε χρόνο προκύπτει με υπουργική απόφαση.
24/07/2012 - 01:00

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2012

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Αλλάγές για ακόμη μία φορά το σύστημα δήλωσης των αποδείξεων. Το ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης και έδωσε το γενικό πλαίσιο των αλλαγών στις αποδείξεις . Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να θεσπιστούν ισχυρά κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων από συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί κ.λπ. Ακόμη μελετάτε η πρόταση που προέβλεπε ότι οι αποδείξεις από τις εν λόγω κατηγορίες επαγγελματιών θα υπολογίζονται διπλά στην κατοχύρωση του αφορολογήτου.
23/07/2012 - 19:20

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ 2013

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2013 Την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από το 2013 με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και την παροχή φόροκινήτρων στους φορολογούμενους για να ζητούν αποδείξεις από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού: - με την εφαρμογή του «περιουσιολογίου» από το 2013 θα καταργηθεί το ισχύον σύστημα για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Όταν έχεις περιουσιολόγιο, μπορείς να συγκρίνεις εισόδημα και περιουσία, οπότε δεν χρειάζεσαι τεκμήρια. Από τη στιγμή που θα έχουμε την πλήρη εικόνα της αύξησης της περιουσίας και του ύψους των εισοδημάτων του κάθε φορολογούμενο δεν θα έχουν κανένα λόγο ύπαρξης τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είχαν λογική ύπαρξης που είναι ξεπερασμένη» Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των φορολογουμένων θα προσδιορίζονται πλέον με βάση τις πραγματικές δαπάνες τους κι όχι με βάση συγκεκριμένα ποσά «τεκμηρίων» ή «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης», όπως γίνεται σήμερα. Το νέο αυστηρότερο σύστημα ελέγχου του «πόθεν έσχες» θα ισχύει για όλη ανεξαιρέτως την περιουσία και τις αποταμιεύσεις κάθε φορολογούμενου, δηλαδή ακόμη και για την πρώτη κατοικία, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια που σήμερα εξαιρούνται από το από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. πόθεν έσχες - το νέο σύστημα ελέγχου της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων θα γίνει μέσω της κατάρτισης του περιουσιολογίου, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία για όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε πολίτη, καθώς επίσης και οι αποταμιεύσεις του (τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα).Τα στοιχεία που θα καταχωριστούν στο περιουσιολόγιο θα αξιοποιούνται για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων. Στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία τους στην Εφορία θα δοθεί η ευκαιρία να τα δηλώσουν και να τα συμπεριλάβουν στο «περιουσιολόγιο» πληρώνοντας ένα ποσοστό φόρου όχι πολύ μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι φυγάδευσαν αδήλωτα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού θα μπορούν να τα επανεισάγουν στη χώρα και να τα δηλώσουν στο «περιουσιολόγιο» εκμεταλλευόμενοι το κίνητρο που θα τους παρασχεθεί.
23/07/2012 - 08:37

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ Περικοπές και καταργήσεις φοροαπαλλαγών με εισοδηματικά κριτήρια καταρτίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της απλοποίησης του φορολογικού συστήματος. Σύμφωνα με την Ημερησία, ένα από τα σενάρια που έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων προβλέπει την πλήρη κατάργηση των εκπτώσεων από το φόρο εισοδήματος για τους φορολογουμένους με οικογενειακό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ, την περικοπή κατά 50% των φοροαπαλλαγών για νοικοκυριά με εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και διατήρηση των απαλλαγών και εκπτώσεων για τους έχοντες εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Ειδικά όσον αφορά τις εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσανατολίζεται στη θέσπιση κλιμακωτών εισοδηματικών κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπτώσεις δαπανών θα διατηρηθούν για τα χαμηλά εισοδήματα, θα περικοπούν για τα μεσαία και θα καταργηθούν πλήρως για τα υψηλότερα εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται: 1 Να καταργηθούν πλήρως οι εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος ποσοστού 10% των δαπανών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ., για όσους φορολογούμενους δηλώνουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ. Οι εκπτώσεις θα περικοπούν κατά 50% για όσους δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και θα διατηρηθούν για τους έχοντες εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. 2 Να καταργηθούν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. 3 Να καταργηθούν οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. 4 Να καταργηθούν οι μειώσεις στα καθαρά ποσά γεωργικού εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους. 5 Να περικοπούν φοροαπαλλαγές για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων. Επανεξετάζονται οι διατάξεις που προβλέπουν: Αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Αφορολόγητα όρια για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές πρώτης κατοικίας, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ, εάν ο αποκτών την κατοικία είναι άγαμος, 250.000 ευρώ, εάν ο αποκτών την κατοικία είναι έγγαμος και προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα. Προτάσεις που εξετάζονται Πλήρης κατάργηση των εκπτώσεων από το φόρο εισοδήματος για τους φορολογουμένους με οικογενειακό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Περικοπή κατά 50% των φοροαπαλλαγών για νοικοκυριά με εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ. Διατήρηση των απαλλαγών και εκπτώσεων για τους έχοντες εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.
23/07/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩOΥ Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια ΔOΥ; Oι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση. Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων; Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔOΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔOΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενώ για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔOΥ της επιχείρησής του). Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν; Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κ.λπ., για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» - Μ1. Το Έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου»). Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; «Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων». Βεβαίωση Σχέσεων Φορολογουμένου». (Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κ.λπ.). Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔOΥ. Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86.
23/07/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας Τι αλλάζει στον ρόλο του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας; Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) καθιερώθηκε και εφαρμόσθηκε ως ένας πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου περιπτώσεων φορολογικής ασυνέπειας έναντι του κράτους και, κατα επέκταση, έναντι της Κοινωνίας. Όμως, η έκδοση Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας κατέληξε να ταλαιπωρεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στις ΔOΥ. Από τη στατιστική επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε με χρήση της υποδομής του συστήματος TAXIS προέκυψε το συμπέρασμα ότι καθημερινά προσέρχονται στις ΔOΥ τουλάχιστον 30.000 πολίτες για να ζητήσουν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. Κατά συνέπεια, σε ετήσια βάση το σύστημα TAXIS θα έπρεπε να επεξεργάζεται και να εκτυπώνει πλέον των 5.000.000 φορολογικών ενημεροτήτων, μέγεθος το οποίο αναδεικνύει αφενός μεν την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες, αφετέρου δε την εξαιρετικά μεγάλη απώλεια παραγωγικού χρόνου. Αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες του συστήματος TAXIS, το Υπουργείο Oικονομικών προέβη στη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με τον Ν. 2753/99, ο οποίος ισχύει από 1/12/1999, με γνώμονα τις επόμενες βασικές αρχές: Τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, ώστε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ισότιμα και άμεσα. Διευκόλυνση των φορολογικά ενήμερων πολιτών και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στις φορολογικές Αρχές. Εξυπηρέτηση από κάθε ΔOΥ, και όχι μόνο από την αρμόδια. Εξυπηρέτηση από ένα μοναδικό σημείο εντός της ΔOΥ. Κατάργηση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, εφ' όσον αυτά έχουν υποβληθεί στη ΔOΥ. Απελευθέρωση του δικαιώματος αγοράς αγαθών, με έλεγχο μόνο της πώλησης. Αποδέσμευση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ πολιτών και τρίτων φορέων. Επιμήκυνση του χρόνου ισχύος του αποδεικτικού. Υποστήριξη από το πληροφορικό σύστημα TAXIS. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Με το νέο νομικό πλαίσιο απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 500.000 δρχ. Να συναφθούν δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν δάνεια για την αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προέρχονται από έκτακτα γεγονότα. Να μεταβιβασθούν ακίνητα (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο μεταβιβάζων) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων). Να μεταβιβασθούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φόρου εισοδήματος (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο μεταβιβάζων). Να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων το εμπράγματο δικαίωμα). Να μεταφερθεί συνάλλαγμα άνω του ισοτίμου των 10.000 ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται πλέον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν απαιτείται πλέον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους κάτω των 500.000 δρχ. Να συναφθούν ή να ανανεωθούν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, όταν (α) δεν απαιτείται εγγύηση Δημοσίου ή (β) χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκύψει από έκτακτα γεγονότα. Να εκτελωνιστούν εισαγόμενα ή επανεισαγόμενα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού. Να μεταβιβαστούν ακίνητα (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο λήπτης). Να συσταθεί υποθήκη υπέρ του Δημοσίου. Να αγοραστεί καινούργιο αυτοκίνητο οποιασδήποτε κατηγορίας ή μοτοσυκλέτα. Να μεταβιβαστεί μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής). Να αγοραστούν μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα κ.λπ. (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής). Να εκδοθεί άδεια οικοδομής. Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία. Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε O.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ. Να μεταφερθεί συνάλλαγμα που αφορά εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι άλλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Δεν υπάρχει υποχρέωση να προσκομίζεται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπράξουν οι αγρότες (α) αποζημιώσεις λόγω καταστροφής της εσοδείας τους, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού και (β) επιδοτήσεις ποσού μέχρι του ύψους των 1.000.000 δρχ. Να πραγματοποιήσει ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Να πραγματοποιήσει ο εκκαθαριστής μιας επιχείρησης τις πράξεις εκκαθάρισης. Να πραγματοποιήσει ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς πράξεις που αποδεδειγμένα αφορούν την εκκαθάριση της κληρονομιάς. Να πραγματοποιήσει ο εκκαθαριστής μιας κληρονομιάς πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά. Να εισπράξουν οι ομογενείς που κατοικούν στην Ελλάδα κάθε είδους επιδόματα περίθαλψης και στέγασης. Να εισπράξουν οι δικαιούχοι ασφαλιστικές αποζημιώσεις και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας: Oι αλλοδαπές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Oι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υποκοότητα, εφ' όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Από πού, πώς και πότε μπορεί να εκδίδεται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔOΥ. Για τη χορήγησή του λαμβάνονται υπ' όψη: Oι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος. Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης ΦΠΑ. Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο και έχει εκχωρηθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου της ΔOΥ για το θέμα αυτό. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; O πολίτης ή η επιχείρηση που ζητά Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ. Έχει καταργηθεί η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στις ΔOΥ από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να του χορηγηθεί Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. O ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, έστω και αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε υπηρεσίες ή φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Oικονομικών για να ζητούν και να λαμβάνουν, μέσω δικτύου επικοινωνίας με το σύστημα TAXIS, τηλεομοιοτυπία που βεβαιώνει ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος. Η βεβαίωση αυτή αποστέλλεται μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας και επέχει θέση ΑΦΕ. Η ισχύς του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας αυξάνεται σε: Διάστημα 4 μηνών για είσπραξη χρημάτων. Διάστημα 6 μηνών για κάθε άλλη νόμιμη χρήση πλην είσπραξης. Το Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται σε 2 αντίτυπα. O ενδιαφερόμενος πολίτης παίρνει το πρωτότυπο και στη ΔOΥ αρχειοθετείται το αντίγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση. Αν ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται περισσότερα αντίγραφα, μπορεί να φωτοτυπηθεί το πρωτότυπο προτού υπογραφεί και στη συνέχεια να μπουν πρωτότυπες υπογραφές στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξάμηνης ισχύος (κάθε νόμιμη χρήση πλην της είσπραξης χρημάτων), αντίγραφο του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να επικυρωθεί και από την Αρχή στην οποία προσκομίζεται.

Η Επικαιρότητα Τώρα