ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

21/07/2012 - 14:46

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40000€

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟ 2013 ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40000€ Κατάργηση των φοροαπαλλαγών για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ τον χρόνο εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με ταυτόχρονη διατήρησή τους για όσες οικογένειες έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για την περικοπή ή κατάργηση των φοροαπαλλαγών προβλέπει: 1. Καμία αλλαγή στο καθεστώς των φοροαπαλλαγές για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που αφορούν τα εισοδήματα του 2010, οι δηλώσεις μέχρι 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα ανήλθαν σε 4.772.152 σε σύνολο 5.694978 φορολογικών δηλώσεων. 2. Για το οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 30.000 ευρώ και 40.000 ευρώ, προβλέπεται ότι θα περικοπούν στο μισό (δηλαδή κατά 50%) όλες οι φοροαπαλλαγές. Για τα εισοδήματα του 2010 σε αυτό το κλιμάκιο έγιναν περίπου 350.000 φορολογικές δηλώσεις, με το ύψος των απαλλαγών να φθάνει τα 800 εκατ. ευρώ. Οπότε, εφόσον εφαρμοστεί η περικοπή κατά 50%, το όφελος για τα δημόσια ταμεία θα είναι γύρω στα 400 εκατ. ευρώ. 3. Σε ότι αφορά εκείνους που έχουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ τον χρόνο, το υπό εξέταση σενάριο προβλέπει ότι δεν θα ισχύει καμία φοροαπαλλαγή. Βάσει των στοιχείων, για τα εισοδήματα του 2010, οι φορολογικές δηλώσεις με 40.000 οικογενειακό εισόδημα και άνω ήταν περίπου 550.000 και το ύψος των απαλλαγών φόρων διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ.
19/07/2012 - 01:00

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 5000 ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίσουν ότι: 1. Δεν θα υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση των φόρων έως και εννέα δόσεις. 2. Θα χάσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. 3. Θα πληρώσουν όχι μόνο το φόρο που προκύπτει από τις δηλώσεις τους προσαυξημένο κατά 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, αλλά και επιπλέον φόρο 2,5% επί του συνολικού τους εισοδήματος. Αποδείξεις Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν αποδείξεις αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του συνολικού εισοδήματός τους κι έτσι δεν θα μπορούν να κατοχυρώσουν ως αφορολόγητα τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός τους. Συνεπώς, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 10% του 25% του εισοδήματός τους, δηλαδή θα πληρώσουν έξτρα φόρο, ίσο με το 2,5% του συνολικού τους εισοδήματος. Επίσης, για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν, πρόσθετο φόρο 1,5% επί του συνολικού χρεωστικού ποσού που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία θα λάβουν. Οπως δείχνει η εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, επτά στους δέκα φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011 όταν πέρυσι οι παραλήπτες χρεωστικών σημειωμάτων ήταν μόλις δύο στους δέκα. Στοιχείο που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι πέρυσι είχαν επιστροφή φόρου, φέτος καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά.
19/07/2012 - 01:00

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης άνεργων δημοσιογράφων και ναυτικών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1. Σύμφωνα με την περίπτωση θδ' του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της καταθέσεώς του στη Βουλή, δηλαδή από 20/02/2012. 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012), απαλλάχτηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών είναι η 11η Απριλίου 2012, ημέρα δημοσίευσης του Νόμου.
18/07/2012 - 17:31

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τη δυνατότητα πληρωμής στις τράπεζες όλων των οφειλών προς την εφορία θα έχουν οι φορολογούμενοι από το φθινόπωρο. Έτσι, θα περιορισθεί σημαντικά ο όγκος εργασίας των ΔΟΥ και οι εφοριακοί δεν θα έχουν καμία ανάγκη για επαφή με τον πολίτη. Ακόμη, θα ξεπερασθούν προβλήματα όπως αυτό της πληρωμής του ΦΠΑ η πρώτη δόση του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά και οι επόμενες στις ΔΟΥ. Να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν πολλές φορολογικές οφειλές οι οποίες δεν εξοφλούνται μέσω τραπεζών, όπως είναι οι δόσεις για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, φόρους κληρονομιών και γονικών παροχών κ.ά. Σημειώνεται πως το νέο Μνημόνιο προβλέπει μια σειρά από ριζικές παρεμβάσεις στο φορολογικό μηχανισμό εμπνεύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που στοχεύουν στο να κάνουν την εφορία πιο αποτελεσματική στην είσπραξη των φόρων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως στις Εφορίες που θα διατηρηθούν, θα κλείσουν τα δημόσια ταμεία.
17/07/2012 - 08:48

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥΣ

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥΣ Παρά τις μεγάλες περικοπές που έχουν γίνει σε φοροαπαλλαγές των φυσικών προσώπων ,εκπτώσεις φόρου για ιατρικά έξοδα, στεγαστικά δάνεια, δίδακτρα, ενοίκια ,προχωρούν και σε εξέταση για επιπλέον περικοπές τους. Όλες οι φοροαπαλλαγές θα αξιολογηθούν με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια ενώ οι φοροαπαλλαγές που είναι στο επίκεντρο για περικοπή είναι οι παρακάτω. 1. Οι εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 10% των δαπανών για ιατρικά έξοδα, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ. 2. Οι μειώσεις στα καθαρά ποσά γεωργικού εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους. 3. Οι φοροαπαλλαγές για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και πιο συγκεκριμένα: Το αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Τα αφορολόγητα όρια για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές πρώτης κατοικίας, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ, εάν ο αποκτών την κατοικία είναι άγαμος και σε 250.000 ευρώ εάν ο αποκτών την κατοικία είναι έγγαμος και προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα. 4. Οι φορολογικές απαλλαγές από έμμεσους φόρους από τρίτεκνους, πολύτεκνους και ανάπηρους. 5. Ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για αγρότες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.
17/07/2012 - 01:00

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης καταθέτουν καθημερινά στις εφορίες χιλιάδες φορολογούμενοι. Πρόκειται κυρίως για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους οι οποίοι ενώ έχουν πολύ χαμηλό πραγματικό εισόδημα, καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι στο χωριό και «πιάνονται» στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.
16/07/2012 - 19:43

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Παράταση έως και τις 28.09.2012 δόθηκε για την υποβολή του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες. Η παράταση δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη.
16/07/2012 - 08:48

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2013 Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται: Η καθιέρωση ενιαίας φορολογικής μεταχείρισης για όλες τις εταιρείες (ανώνυμες, ομόρρυθμες ετερόρρυθμες, δικηγορικές, κοινοπραξίες κ.λπ.) με την εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των κερδών, Η μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τα μερίσματα από 25% που είναι σήμερα στο 20% ή 15% καθώς και Η κατάργηση ρυθμίσεων, όπως της φορολόγησης της επιχειρηματικής αμοιβής των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταίρων. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. Μιλώντας στο ετήσιο φορολογικό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου επισήμανε ότι «θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί μία ενιαία αντιμετώπιση της εταιρικής δραστηριότητας η οποία σήμερα φορολογείται διαφορετικά ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογικοί κανόνες που προσδιορίζουν το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων διαφέρουν ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας προκαλώντας έτσι οικονομικές στρεβλώσεις αλλά και έναν αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Σήμερα, στις ατομικές επιχειρήσεις επιβάλλεται φόρος μέχρι 45%, στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι 40%, στις δικηγορικές εταιρείες μέχρι 25% και στους εταίρους των Ομόρρυθμων Εταιρειών η συνολική τελική επιβάρυνση φθάνει στο 30-40%. Στο υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται διάφορα σενάρια για τις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο που μελετάται προβλέπει τα εξής: 1. Ενιαία φορολογική αντιμετώπιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του φορέα άσκησής της. Προωθείται η καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των καθαρών κερδών όλων των μορφών εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών κ.λπ.). Ο συντελεστής αυτός θα καθοριστεί αρχικά στο 20% και όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες θα μειωθεί στο 15%. Στο ίδιο φορολογικό πλαίσιο, εξετάζεται αλλά θεωρείται δύσκολο στην παρούσα φάση, να ενταχθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις. Τα κέρδη των ατομικών εταιρειών φορολογούνται με την φορολογική κλίμακα των φυσικών προσώπων, δηλαδή με συντελεστές φόρου 10% έως και 45% αλλά και με αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ. 2. Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων των ανωνύμων εταιρειών, ο οποίος κρίνεται υψηλός, από 25% που είναι σήμερα στο 20% ή ενδεχομένως και στο 15%. 3. Κατάργηση του καθεστώτος φορολόγησης του 50% των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών με τη μορφή επιχειρηματικής αμοιβής. Πηγη:Ημερισία
12/07/2012 - 08:30

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 3% ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 3% ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Ενας επιπλέον φόρος σε χιλιάδες φορολογούμενους , οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση ακινήτων τους σε επιχειρήσεις για επαγγελματική στέγη αποκαλύπτετε κατα την διλαρκεια των δηλώσεων.. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων συμπληρωματικό φόρο 3% επί των ενοικίων που εισέπραξαν το 2011 από την εκμίσθωση των ακινήτων τους για επαγγελματική χρήση. Πολλοί, όμως, από τους φορολογουμένους αυτούς, οι οποίοι υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στις ΔΟΥ δεν είχαν αντιληφθεί ότι φέτος προβλέπεται και αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση. Ετσι παρέλειψαν να αναγράψουν στους κωδικούς 175-176 του πίνακα 4Ε, στη 2η σελίδα του εντύπου Ε1, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης που εισέπραξαν το 2011, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με το συμπληρωματικό φόρο 3%. Με εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ΔΟΥ επισημαίνεται η παράλειψη αυτή και ζητείται από τους εφοριακούς να τη διορθώσουν κατά τον έλεγχο των χειρόγραφων δηλώσεων που παραλαμβάνουν.
11/07/2012 - 14:25

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Μείωση της λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά, την άμεση έναρξη της αποστολής των ειδοποιητηρίων για την πληρωμή του χαρατσιού στα ακίνητα και την πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να μην προχωρήσει σε αύξηση των αντικειμενικών τιμών προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης σε ενημέρωση που έκανε προς στους εκπροσώπους του Τύπου. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέσω internet. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μαυραγάνη: Α) Στα μέσα Οκτωβρίου εξισώνεται στο 80% του φόρου του πετρελαίου κίνησης ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό, όπως εξήγησε ο υπουργός, δεν θα έχει μόνο ως αποτέλεσμα την αύξηση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και τη μείωση της λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με υπολογισμούς η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά στα 1,4 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή. Για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί επίδομα θέρμανσης με εισοδηματικά, γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια. Β) Αρχίζει σύντομα η αποστολή των ειδοποιητηρίων για το χαράτσι στα ακίνητα. Η πληρωμή θα γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις που σημαίνει ότι κάποιες δόσεις θα πληρωθούν και μέσα στο 2013. Το ΥΠΟΙΚ είναι σε συνεργασία με τη ΔΕΗ για τον τύπο των ειδοποιητηρίων πληρωμής των φόρων. Γ) Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και η πληρωμή του φόρου εισοδήματος φέτος σε περισσότερες δόσεις εξετάζεται από το ΥΠΟΙΚ αλλά τελεί υπό την έγκριση της τρόικας. Η πρόθεση του ΥΠΟΙΚ είναι να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές τιμές καθώς οι εμπορικές έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα των αντικειμενικών. Στόχος είναι οι αντικειμενικές τιμές να επεκταθούν παντού. Δ) Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έρχεται το Σεπτέμβριο και οι αλλαγές που αφορούν στο φόρο εισοδήματος και στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων θα ισχύσουν από το 2013. Από το 2013 θα ισχύσει και το νέο περιουσιολόγιο. Πηγή:www.capιtal.gr
11/07/2012 - 10:33

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2012 Οδηγό για τη φορολογία κληρονομιών, γονικών παροχών, μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου ακίνητης περιουσίας εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Στον οδηγό περιλαμβάνονται ερωτήσεις - απαντήσεις και για θέματα που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τη δυνατότητα ρύθμισής τους καθώς και τις περιπτώσεις που επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Κάθε κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή υπόκειται σε φόρο. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος, ο δωρεοδόχος ή το τέκνο αντίστοιχα. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κληρονομιές είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου και για τις δωρεές και γονικές παροχές του τόπου κατοικίας του δωρητή η γονέα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται πριν τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης, χορηγείται απαλλαγή από το φόρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει χωρικά το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή σε εκείνη στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο αγοραστής, εφόσον είναι δυσχερής η μετάβασή του στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) Από το έτος 2010 επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του φορολογουμένου. Ο προσδιορισμός του φόρου για το έτος 2010 γίνεται με κλιμακωτούς συντελεστές που κυμαίνονται από 0,1% έως 1,0%, ενώ για το έτος 2011 και επόμενα οι συντελεστές κυμαίνονται από 0,2% μέχρι 1,0%. Για τα έτη 2010, 2011 και 2012 φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των 5.000.000,00 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 2%. Για το έτος 2010 αξία περιουσίας ανά ιδιοκτήτη μέχρι 400.000 ευρώ δεν φορολογείται, ενώ για το έτος 2011 και έπειτα δε φορολογείται αξία περιουσίας μέχρι 200.000 ευρώ ανά ιδιοκτήτη. Ποσό φόρου μέχρι είκοσι επτά ευρώ δεν καταβάλλεται. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων επιβάλλεται φόρος με συντελεστές 1‰, 3‰ και 6‰ αναλόγως της κατηγορίας του νομικού προσώπου και της χρήσης του ακινήτου. Η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα έτη 2010 έως 2012, φορολογείται με συντελεστή 0,33‰. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα γεωργικά, κτηνοτροφικά, ημιτελή κτίσματα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Από το έτος 2010 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο ειδικό φόρο 15% επί της αξίας αυτών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές παρέχονται από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. α) Διευκολύνσεις / ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής Όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, μπορούν να υποβάλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, αίτηση υπαγωγής σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής αυτών. Η αίτηση βαρύνεται με παράβολο ανάλογο του ύψους της οφειλής. Επίσης η καταβολή των βεβαιωμένων έως τις 30.9.2010 οφειλών μπορεί να ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010 σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως και 50%. Από τις Δ.Ο.Υ. οι οφειλέτες μπορούν να ενημερώνονται και για τυχόν νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών πέραν των ανωτέρω. β) Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο. Ποιος το χορηγεί και ποια η διάρκεια ισχύος του. Πότε χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση και πότε βεβαίωση οφειλής. Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται, μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. και έχουν εξοφληθεί ή νόμιμα τακτοποιηθεί τυχόν οφειλές. Έχει τετράμηνη διάρκεια ισχύος, εάν δεν υπάρχουν οφειλές, και μηνιαία σε κάθε άλλη περίπτωση. Χορηγείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. από τον ενδιαφερόμενο είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, χορηγείται και από τα Κ.Ε.Π. ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε περίπτωση που υφίστανται τακτοποιημένες οφειλές και ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου με τίμημα, αυτό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης, μέρους ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εάν δεν πληρούνται οι όροι έκδοσης του αποδεικτικού, αντί αυτού εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για το σύνολο των οφειλών. γ) Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Για να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων, θα πρέπει ο οφειλέτης να είναι συνεπής σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής της οφειλής του ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση. δ) 'Αρση κατασχέσεων, εξάλειψη υποθηκών, μεταφορά αυτών σε άλλα ακίνητα. Αιτήματα άρσης κατασχέσεων και εξάλειψης υποθηκών ή μεταφοράς αυτών σε άλλα ακίνητα του οφειλέτη ή τρίτου, εξετάζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ.Ο.Υ. της οφειλής. Η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση στοιχεία, όπως πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδίκησης των ακινήτων, εκθέσεις εκτίμησης της αξίας αυτών, τίτλους κτήσης των προσφερομένων προς δέσμευση ακινήτων, αντίγραφα μερίδας, βεβαίωση δασαρχείου, όταν πρόκειται για αγροτεμάχια , πρόταση του οφειλέτη, και ό,τι άλλο ζητηθεί. ε) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό, για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου; Δεν επιβάλλεται κατάσχεση επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα που λαμβάνει ο οφειλέτης από ένα ή περισσότερους φορείς υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των χιλίων (1000) ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό του να μην είναι κατώτερο των χιλίων (1000) ευρώ. στ) Οι πτωχοί οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους ως εξής: 1) για πτωχευτικά χρέη, δηλαδή χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από την κήρυξη πτώχευσης, μέσω της Επιτροπής του άρθρου 9 ν. 2386/1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ, για οφειλές έως και 600.000 ευρώ ή μέσω Ν.Σ.Κ. για οφειλές άνω των 600.000 ευρώ, 2) Για όλα τα χρέη (πτωχευτικά και μεταπτωχευτικά), με τη διαδικασία των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των άρθρων 13-21 ν. 2648/1998, όπως ισχύουν. ζ) Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν από το ν. 4013/2011, μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους ως εξής: 1) με τη διαδικασία των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, που ισχύουν για όλους τους οφειλέτες, 2) με συμμετοχή του Δημοσίου στη συμφωνία συνδιαλλαγής κατόπιν αίτησης του μεσολαβητή, 3) σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία συνδιαλλαγής με τρίτους πιστωτές και επικυρωθεί δικαστικά, μέσω της Επιτροπής του άρθρου 9 ν. 2386/1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη. η) Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης κατά τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά το ν. 4013/2011, μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους ως εξής : 1) με τη διαδικασία των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, που ισχύουν για όλους τους οφειλέτες, 2) με συμμετοχή του Δημοσίου στη συμφωνία εξυγίανσης κατόπιν σχετικής αίτησης.
11/07/2012 - 08:55

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2012 Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την καταβολή των φόρων που έρχονται με το εκκαθαριστικό σημείωμα 2012, σε περισσότερες από τρεις δόσεις. Όσοι θα υποβάλουν δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να πληρώσουν το φόρο σε περισσότερες δόσεις. Το σχέδιο που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την εξόφληση του φ΄ρου εισοδήματος σε περισσότερες από 3 δόσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις εννέα. Θα διατηρηθούν οι τρεις διμηνιαίες δόσεις και μετά θα υπάρχουν μέχρι και 6 μηνιαίες δόσεις. Η εξόφληση των πρόσθετων φόρων που περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα θα γίνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2013.
08/07/2012 - 23:10

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗΣ Την αλλαγή του φορολογικού συστήματος με μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση προανήγγειλε από τη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών . Ο Υφυπουργός είπε ότι θα εξισωθεί το πετρέλαιο κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Τα μέτρα που εξήγγειλε ο υφυπουργός *Θα επανεξετασθεί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ με στόχο να αυξηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος στα 8.000 ευρώ, με στόχο να υπάρξει ελάφρυνση στα πολύ χαμηλά εισοδήματα, από την περικοπή του αφορολόγητου στα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω των μέτρων του μνημονίου. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα επανεξετασθεί ο αριθμός των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας και των συντελεστών. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξει μια κλίμακα με λιγότερους φορολογικούς συντελεστές και χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή από το 45% που είναι σήμερα. Το μέτρο αυτό καθώς και οι υπόλοιπες αλλαγές στη φορολογία θα περιληφθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο επίσης θα προβλέπεται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων. Προς αντικατάσταση το χαράτσι Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, θα αντικατασταθεί από το 2013 το έκτακτο τέλος ακινήτων και ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας από έναν νέο προοδευτικό φόρο ακινήτων. *Θα φορολογηθεί αυτοτελώς η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά που θα υπερβαίνουν κάποιο όριο. Παράλληλα θα επενεξετασθεί με βάση τα όσα ισχύουν στις Ευρωπαϊκές χώρες ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. *Θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο η εξίσωση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης ,με το φόρο του πετρελαίου κίνησης όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει επιδότηση στρωμάτων του πληθυσμού με βάση γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. *Θα επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια *Θα υπάρξει μελέτη με στόχο να θεσπιστούν κίνητρα για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας οικονομικά εύρωστων αλλοδαπών όπως ευκατάστατους συνταξιούχους και επιχειρηματίες Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής Στα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που ανακοίνωσε ο κ. Μαυραγάνης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: *Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής. *Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος. *Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου, που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού – ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης - και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιορισθεί. *Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, για να αποκαλυφθούν και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες. *Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή όπως διαθέτουν οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο. *Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων με βάση επιλογή από την επεξεργασία στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου. *Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού και κεντρικός συντονισμός του ελεγκτικού έργου για να ελεγχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις *Εξοπλισμός των τελωνείων - συνοριακών και εισαγωγής - με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου *Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί. Ταχύτητα και διαφάνεια Τέλος, ο κ. Μαυραγάνης ανακοίνωσε μια σειρά απο κινήσεις και ειδικά μέτρα που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της απλοποίησης της φορολογίας και της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Αυτά είναι: *Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων *Η επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά. *Η επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου. *Η κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ,για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας, στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο χωρίς να εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα Διαιτησίας ο Υπουργός. *Η δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια *Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων – μεταβολών – δικαιολογητικών *Η επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων. *Η επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων *Η ίδρυση στο Υπουργείο Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη συνδρομή φορέων
06/07/2012 - 15:06

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΤΗΔΕ Σε επιστροφή του ειδικού τέλους ακινήτου θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους που κατέβαλαν το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Αν και έπρεπε να τύχουν απαλλαγής, θα τους επιστρέψει το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπηρεσίες του υπουργείου εξετάζουν τη δυνατότητα συμψηφισμού του ΕΕΤΗΔΕ στις περιπτώσεις που υπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο, ώστε να αποφύγουν τις πρόσθετες αποκλίσεις που θα επιφέρει στα έσοδα η επιστροφή του συνόλου του ποσού (σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο 2012 τα συνολικά έσοδα του κράτους εξακολουθούν να κινούνται με αρνητικό πρόσημο στο -1,5%). Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η Δ.Ο.Υ. άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.
04/07/2012 - 13:32

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Κίνητρα για την χρησιμοποίηση της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ και πληρωμή των αγορών μας μέσω χρεωστικής κάρτας, on line πληρωμή του ΦΠΑ στο δημόσιο την ώρα της συναλλαγής αλλά και αντικατάσταση των τεκμηρίων με ένα σύστημα πραγματικών δαπανών περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που εξετάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών ενόψει της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τα μέτρα έχουν συμπεριληφθεί στο πακέτο των προτάσεων που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία στον διάλογο για το φορολογικό η οποία διεξήχθη τους προηγούμενους μήνες. Οι προτάσεις αυτές τώρα, μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων ενώ για πολλές από αυτές ετοιμάζονται ήδη νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα εξετάζεται: • Οι συναλλαγές από ένα ύψος και πάνω, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, δηλαδή με χρήση τραπεζικών επιταγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή ακόμη και επαγγελματικών λογαριασμών. Ο ΦΠΑ που θα αντιστοιχεί στη συναλλαγή, θα παρακρατείται αυτόματα και θα αποδίδεται στο δημόσιο. Έτσι, θα περιοριστεί το νοσηρό φαινόμενο που ισχύει σήμερα. Ο αγοραστής πληρώνει με μεταχρονολογημένη επιταγή. Ο πωλητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον ΦΠΑ –τον οποίο υποτίθεται ότι τον έχει εισπράξει αλλά στην πραγματικότητα το ποσό έχει συμπεριληφθεί στην επιταγή- και βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας. Με βάση την πρόταση αυτό, το πρόβλημα λύνεται. Ο αγοραστής δεν έρχεται σε επαφή με τον ΦΠΑ. Το ποσό κατατίθεται από τον πωλητή σε επαγγελματικό λογαριασμό και κατευθύνεται αυτομάτως στο ταμείο του κράτους. • Θεσμοθετούνται κίνητρα για την πραγματοποίηση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών μέσω χρεωστικών καρτών. Έτσι, περιορίζεται το φαινόμενο των συναλλαγών χωρίς απόδειξη. Το κίνητρο, ενδέχεται να είναι ένα ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής. Μια αντίστοιχη λειτουργία κάνουν οι τράπεζες με τις πιστωτικές κάρτες. Για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν βενζίνη με πλαστικό χρήμα, εξασφαλίζουν έκπτωση που μπορεί να φτάσει και στο 5%. • Οι τράπεζες, τα ιδιωτικά σχολεία, υποχρεώνονται να στείλουν όλα τα στοιχεία για τα δάνεια, τις καταθέσεις κλπ στο υπουργείο Οικονομικών (σ.σ αυτό προβλέπεται και τώρα με σχετική υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί προ μηνών). Τα στοιχεία που θα συλλέξει το κράτος, θα του επιτρέψουν να προσεγγίζει από μόνο του τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλλει τα άδικα τεκμήρια όπως ισχύουν σήμερα.
02/07/2012 - 11:13

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Με πρόστιμο βρέθηκαν αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι που έσπευσαν στην εφορία για να κλείσουν τα βιβλία τους για να αποφύγουν την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε ειδοποιητήρια σε 240.000 πολίτες που βρέθηκαν με ανοικτό μπλοκ παροχής αποδείξεων αλλά χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τζίρο μέσα στο 2011. Κλήθηκαν να κλείσουν τα «ανενεργά» βιβλία τους εκπρόθεσμα (δηλαδή να τα κλείσουν με ημερομηνία πριν από την 1-1-2011) ούτως ώστε να μην τους επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ. Μόλις έφτασαν στην εφορία όμως ανακάλυψαν πως η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επισείει πρόστιμο 40 - 450 ευρώ ενώ ακολουθεί και φορολογικός έλεγχος που συνήθως οδηγεί σε επιπλέον πρόστιμα για κάθε παράβαση που εντοπίζεται. Έτσι οι φορολογούμενοι κατέληξαν να πληρώσουν πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ για να αποφύγουν τα 500€ του τέλους επιτηδεύματος .ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Όσοι είχαν «καθαρούς λογαριασμούς» με την εφορία πλήρωσαν μόνο το πρόστιμο της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών το οποίο, μετά από διαπραγματεύσεις και παζάρια του φορολογούμενου με τον εφοριακό, μπορεί να περιοριστεί στα 40 ευρώ Κατά τη διακοπή δραστηριοτήτων γίνεται έλεγχος ανά φορολογικό αντικείμενο (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, υποχρεώσεις Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κ.λπ.) και εφόσον εντοπίζονται απλήρωτες οφειλές, μπαίνουν μπροστά οι διαδικασίες για την επιβολή πρόσθετων φόρων και για την είσπραξη των οφειλομένων. Και οι έφοροι έχουν βρει απίστευτους τρόπους για να ανακαλύπτουν φορολογικές παραβάσεις: - υπάρχουν φορολογούμενοι που κατά την προσπάθεια διακοπής της δραστηριότητας, διαπιστώνουν ότι, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ από το 2010! Αν έχουν «κόψει» στο μεταξύ δελτία βρίσκονται αντιμέτωποι με καταλογισμό ΦΠΑ, πρόστιμα κ.λπ. Σημειώνεται ότι για κάθε μία απόδειξη που δεν κόπηκε ή αν κόπηκε λανθασμένα χωρίς ΦΠΑ το πρόστιμο είναι τουλάχιστον 800 ευρώ - άλλοι φορολογούμενοι έχουν χάσει παλιά μπλοκ αποδείξεων και καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 600 για κάθε βιβλίο που δεν μπορούν να προσκομίσουν - ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι εφοριακοί σε συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών που δεν υποβλήθηκαν. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 800 έως 2.500 ευρώ για κάθε χρονιά που δεν υπέβαλε ο φορολογούμενους τις καταστάσεις. - Για περιοδική δήλωση ΦΠΑ που δεν υποβλήθηκε το πρόστιμο κυμαίνεται 50 - 140 ευρώ και για εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ το πρόστιμο φτάνει τα 250 ευρώ ανά δήλωση. Με τον τρόπο αυτό η τελική επιβάρυνση, από τη διακοπή εργασιών, καταλήγει να είναι πολύ μεγαλύτερη από το τέλος επιτηδεύματος που προσπαθεί να γλιτώσει ο φορολογούμενος. Ωστόσο, το κόστος διακοπής εργασιών είναι εφάπαξ, ενώ το τέλος επιτηδεύματος πληρώνεται κάθε χρόνο. Το τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί που έχουν μπλοκάκι για μια δεύτερη απασχόληση. Όσοι κρατούσαν ανοιχτά τα βιβλία τους με την ελπίδα να δουλέψουν αλλά τελικώς δεν εισέπραξαν κανένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2011 από το επάγγελμά τους, θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να πληρώσουν επίσης τα 500 ευρώ, ασχέτως αν δεν έβγαλαν κανένα εισόδημα από τη δραστηριότητά τους. Για να μην πληρώσει κάποιο το τέλος επιτηδεύματος εφέτος, θα έπρεπε να είχε κάνει διακοπή εργασιών από τα τέλη του 2010. Όσοι έκαναν διακοπή εργασιών μέσα στο α΄ τρίμηνο θα πληρώσουν φέτος το ¼ του τέλους, αν δήλωσαν διακοπή στο εξάμηνο θα πληρώσουν το μισό κ.ο.κ. ΠΗΓΗ:Εxpress.gr
28/06/2012 - 22:42

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2012

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
26/06/2012 - 11:22

ΦΠΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ , ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Στη μείωση του Φ.Π.Α. στην εστίαση θέλει να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμματικών δεσμεύσεων για τις αλλαγές στη φορολογία, αρχικός στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στην εστίαση κατά 10% με 13%. Το μέτρο αυτό θα επιδιώξει να εφαρμόσει άμεσα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε να λειτουργήσει ως «κράχτης» για τον τουρισμό, που αποτελεί πλέον την πιο «βαριά» βιομηχανία της χώρας. ΠΗΓΗ:Ζougla.gr
26/06/2012 - 01:00

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 2012

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Πως μπορώ να προμηθευτώ την Κάρτα Αποδείξεων Η Κάρτα Αποδείξεων είναι διαθέσιμη στις Τράπεζες (λίστα και link) είναι διαθέσιμη δωρεάν, κατά την παραλαβή της δεν δίνετε κανένα προσωπικό στοιχείο σας, μπορείτε να πάρετε τόσες κάρτες όσες χρειάζεστε για κάθε ενεργό μέλος της οικογένειάς σας και να τις συνδέσετε με το ΑΦΜ σας. Γιατί χρειάζομαι την Κάρτα Αποδείξεων Η κάρτα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογής και υποβολής των αποδείξεων από τον κάθε φορολογούμενο. Με τη χρήση της, παρακάμπτεται η διαδικασία καταχώρησης ή αποστολής τους, καθώς όλα τα στοιχεία αποστέλλονται από τον εκδότη της απόδειξης μέσω του μηχανήματος POS των πιστωτικών καρτών που ήδη διαθέτει. Επιπρόσθετα, οι αγορές κάθε φορολογούμενου αθροίζονται αυτόματα στην μερίδα του στο TaxisNet και είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Τέλος, κατά την υποβολή της δήλωσης το συνολικό ποσό των αποδείξεων είναι αυτόματα υπολογισμένο και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενέργειες από την μεριά του υπόχρεου, όσον αφορά τις συγκεκριμένες αποδείξεις. Τι δεδομένα έχει επάνω της η κάρτα; Η κάρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην περιέχει προσωπικά στοιχεία, γραμμωτό κώδικα (barcode), στοιχεία αγορών, ή άλλο πεδίο με δεδομένα. Εμπεριέχει μόνο έναν μοναδικό δεκαεννιαψήφιο (19) αριθμό ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον κάτοχο κατά την παραλαβή της. Μετά την παραλαβή της κάρτας και χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων, ο κάτοχος στέλνει με SMS ή μέσω διαδικτύου τον ΑΦΜ του στην ΓΓΠΣ και συνδέεται η κάρτα με τον κάτοχο, ώστε να μπορεί αυτόματα να συλλέξει τις αποδείξεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα έκπτωσης κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης. Η ΓΓΠΣ, και κατ’ επέκταση η εφορία, δε μαθαίνει τίποτε περισσότερο από όσα ήδη του δίνουμε τη δυνατότητα να μαθαίνει έως σήμερα, μιας και είναι κοινά αποδεκτή πρακτική να παραδίδουμε τις αποδείξεις που θέλουμε. Τι καταγράφει η Κάρτα Αποδείξεων Η Κάρτα Αποδείξεων είναι μια κάρτα που δεν καταγράφει τις καταναλωτικές σας συνήθειες. Από την κάθε συναλλαγή καταγράφονται: ο χρόνος της αγοράς, ο ΑΦΜ του καταστήματος, ο αριθμός της κάρτας με την οποία έγινε η καταγραφή της συναλλαγής και το ποσό αγοράς-συνολικοί πόντοι. Ένας πόντος ισούται με ένα ευρώ στρογγυλοποιημένο στη μονάδα. Δεν καταγράφεται η ανάλυση της συναλλαγής (τι αγοράστηκε- αγαθό ή υπηρεσία). Τι συμβαίνει αν την χάσω; Μπορείτε να πάρετε νέα κάρτα. οι πόντοι που έχετε συλλέξει δεν χάνονται μιας έχουν καταχωρηθεί στη μερίδα του ΑΦΜ σας. Η κάρτα δεν έχει αξία για κανέναν για΄τι η χρήση της είναι ωφέλιμη μόνο για τον κάτοχο. Πως μπορώ να παρακολουθήσω τα έξοδά μου; Με ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ μπορεί ο καταναλωτής να παρακολουθεί τα έξοδά του. Παράλληλα, η ΓΓΠΣ έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών και ακόμη μια εφαρμογή για την καταγραφή αποδείξεων που δεν έχουν περαστεί από την Κάρτα Αποδείξεων. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Τι εξοπλισμός χρειάζεται; Η Κάρτα Αποδείξεων δεν απαιτεί συμπληρωματικό εξοπλισμό πέραν του POS που χρησιμοποιείται για τις πιστωτικές κάρτες των τραπεζών που συμμετέχουν στη δράση. Ο χρόνος που απαιτεί η πίστωση της Κάρτας Αποδείξεων είναι ελάχιστος και η εκτύπωση βεβαιώνει στον πελάτη σας οτι του πιστώθηκαν οι πόντοι των αγορών του σωστά. Γιατί να συμμετέχω; Δεδομένου του ότι η Κάρτα Αποδείξεων διευκολύνει τους καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, είναι φυσικό οτι η χρήση Κάρτα Αποδείξεων θα σας φέρει πελάτες που θα σας επιλέξουν από άλλα καταστήματα που δεν διαθέτουν την ευκολία αυτή. Τι κάνω αν δεν έχω POS; Συσκευές Αποδοχής Πιστωτικών και Χρεωστικών Καρτών (POS) διατίθενται στην ελεύθερη αγορά. Στην παρούσα μορφή η Κάρτα Αποδείξεων “διαβάζεται” μόνο από POS. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την κάρτα αποδείξεων Δίνω την κάρτα, συλλέγω τα έξοδα Η Κάρτα Αποδείξεων είναι: Προαιρετική Ανώνυμη Ασφαλής Δεν καταγράφει καταναλωτική συμπεριφορά Δεν συνδέεται με τραπεζικά προϊόντα Τι είναι η Κάρτα Αποδείξεων; Η Κάρτα Αποδείξεων είναι μια προσωπική κάρτα συλλογής εξόδων, ώστε ο φορολογούμενος να συλλέγει και να υποβάλει αυτόματα τις αποδείξεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα έκπτωσης κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, χωρίς άλλη διαδικασία. Πώς λειτουργεί η κάρτα συλλογής αποδείξεων; Κάθε κάρτα διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό. Ο κάτοχος της κάρτας δηλώνει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) τον αριθμό της κάρτας που του χορηγήθηκε είτε κατ’ ευθείαν σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΠΣ, είτε μέσω SMS, συνδέοντας το ΑΦΜ του με την κάρτα, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες στη πίσω πλευρά της κάρτας. Στη συνέχεια, η κάρτα χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή που επιλέγει ο φορολογούμενος. Πως θα προμηθευτώ την κάρτα; Η κάρτα είναι διαθέσιμη δωρεάν από τα υποκαταστήματα των τραπεζών που συμμετέχουν στη δράση, σε όλη την Ελλάδα. Η λίστα των Τραπεζών που συμμετέχουν θα βρίσκεται σύντομα αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε και επιτρέπεται, να καταγράψει τον ΑΦΜ ή άλλα προσωπικά στοιχεία του πολίτη στον οποίο χορήγησε την κάρτα: κατά την παραλαβή της δεν ζητείται ταυτότητα ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, ούτε γίνεται σύνδεση της κάρτας με τον κάτοχο. Σε ποιες επιχειρήσεις/συναλλαγές μπορώ να χρησιμοποιήσω την Κάρτα Αποδείξεων? Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση/επιτηδευματία διαθέτει Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (Point of Sales-POS). Η συναλλαγή καταγράφεται με μια απλή διαδικασία: μετά την έκδοση της απόδειξης ο υπάλληλος ή ο επιχειρηματίας «περνάει» την κάρτα από το POS και πληκτρολογεί το ποσό της συναλλαγής. Αμέσως εκτυπώνεται αποδεικτικό που δίδεται στον πελάτη, μαζί με την απόδειξη της συναλλαγής. Πόσες κάρτες μπορώ να διαθέτω; Κάθε ΑΦΜ μπορεί να είναι συνδεδεμένος με περισσότερες από μια κάρτα, με στόχο τα μέλη της ίδιας οικογένειας να διαθέτουν ο καθένας τη δική του. Η ενεργοποίηση της κάθε νέας κάρτας γίνεται και με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω (σύνδεση μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της ΓΓΠΣ ή μέσω SMS, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στην κάρτα ) Πως ενεργοποιώ την κάρτα; Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει: είτε με απλό SMS στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στέλνοντας το ΑΦΜ σας συνδέεται ο μοναδικός αριθμός της κάρτας με τον κάτοχο αυτής. είτε μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. Τι πλεονεκτήματα μου προσφέρει η χρήση της κάρτας; Η Κάρτα Αποδείξεων σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φορολογούμενους στη συλλογή και υποβολή αποδείξεων για φορολογικούς λόγους (έκπτωση φόρου εισοδήματος) και η χρήση της είναι προαιρετική. Με την Κάρτα Αποδείξεων παρακάμπτεται η διαδικασία καταχώρησης ή αποστολής των αποδείξεων, καθώς όλα τα στοιχεία της συναλλαγής αποστέλλονται από τον εκδότη της απόδειξης (επιχείρηση / επιτηδευματία) στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Συσκευής Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (POS), αυτόματα. Έτσι στο τέλος του χρόνου αποφεύγετε το χρόνο που απαιτείται για το μέτρημα και την άθροιση των αποδείξεων. Ταυτόχρονα, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις συναλλαγές που κατέγραψε στη μερίδα του (στον ΑΦΜ του) μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. Η Κάρτα Αποδείξεων είναι η κάρτα πολίτη; Όχι, η κάρτα αποδείξεων αφορά μόνο τις αξίες των συναλλαγών που γίνονται από τον κάτοχό της κατά τις αγορές υπηρεσιών ή αγαθών, οι οποίες χρησιμεύουν για την ετήσια υποβολή δήλωσης και την έκπτωση στο φόρο που του αναλογεί. Πώς βοηθώ με τη χρήση της κάρτας την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής; Πολλές φορές θα σας έχει τύχει να βρεθείτε σε δύσκολη θέση, ζητώντας απόδειξη από κάποιον που δεν ήταν πρόθυμος να σας τη δώσει. Η κάρτα συλλογής αποδείξεων σάς λύνει το πρόβλημα αυτό. Στο τέλος της συναλλαγής, μαζί με τα χρήματά σας, δίνετε και την κάρτα συλλογής αποδείξεων. Εκείνος με τον οποίο συναλλάσσεστε θα πρέπει αυτόματα να καταχωρίσει με την κάρτα σας το ποσό της συναλλαγής, ή να βρεθεί στη δύσκολη θέση να ομολογήσει ότι παράνομα φοροδιαφεύγει, βλάπτοντας τους συμπολίτες του κατά συρροή. Πώς αλλιώς βοηθά η υιοθέτηση της κάρτας την φορολογική δικαιοσύνη; Η διαδεδομένη χρήση της κάρτας αποδείξεων θα δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα ελάχιστα στοιχεία τζίρου μιας επιχείρησης. Η πληροφορία αυτή θα αποτελεί βάση για τη διενέργεια διασταυρώσεων που θα αξιολογούν την ειλικρίνεια των δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος της επιχείρησης. Τι δεδομένα έχει επάνω της η κάρτα; Η κάρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην περιέχει προσωπικά στοιχεία, γραμμωτό κώδικα (barcode), στοιχεία αγορών, ή άλλο πεδίο με δεδομένα. Εμπεριέχει μόνο έναν μοναδικό δεκαεννιαψήφιο (19) αριθμό ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον κάτοχο κατά την παραλαβή της. Μετά την παραλαβή της κάρτας και χωρίς τη διαμεσολάβηση της τράπεζας, ο κάτοχος συνδέει τον ΑΦΜ του με την κάρτα, ώστε να μπορεί αυτόματα να συλλέξει τις αποδείξεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα έκπτωσης κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης. Η κάρτα δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία και δεν καταγράφει την ανάλυση της συναλλαγής (είδη που αγοράστηκαν) και με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί κάποιος να «χτίσει» το καταναλωτικό προφίλ του κατόχου, σε αντίθεση με τις κάρτες που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σε καταστήματα λιανικής ή ακόμη και σε υπηρεσίες (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοΐα, ξενοδοχεία, ιατρικά κέντρα, κλπ). Το Υπουργείο Οικονομικών, δε μαθαίνει τίποτε περισσότερο από όσα ήδη υποβάλουμε έως σήμερα, καθώς παραδίδουμε τις αποδείξεις μας, για φορολογικούς λόγους. Μάλιστα, ενώ οι τυπωμένες αποδείξεις περιέχουν στοιχεία για τα προϊόντα που έχουμε προμηθευτεί, η κάρτα αποδείξεων καταγράφει μόνο το κατάστημα και το συνολικό ποσό. Πως μπορώ να σιγουρευτώ ότι η κάρτα δεν θα έχει (μελλοντικά) και άλλα δεδομένα ευαίσθητα/προσωπικού χαρακτήρα; Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εξετάσει την Κάρτα Αποδείξεων και έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Τεχνικά, η Κάρτα Αποδείξεων δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης άλλων στοιχείων εκτός του μοναδικού 19ψήφιου αριθμού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί μελλοντικά να εμπεριέχει άλλα δεδομένα. Πώς ενημερώνομαι για τις αποδείξεις που έχουν καταχωριστεί στη μερίδα μου μέσω της κάρτας; Μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, ο κάτοχος της κάρτας θα έχει πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες όπως: ανάλυση των εξόδων που έχει κάνει έως σήμερα (ανά αγορά), φόρος που εκπίπτει λόγω των εξόδων που έχει συλλέξει, υπόλοιπο που απομένει ως την ολοκλήρωση της συλλογής των εξόδων που του αναλογεί. Πόσο λεπτομερή είναι τα στοιχεία που συλλέγονται; Από την κάθε συναλλαγή καταγράφονται αποκλειστικά: ο χρόνος της αγοράς, ο ΑΦΜ του καταστήματος/επιχείρησης, ο αριθμός της κάρτας με την οποία έγινε η καταγραφή της συναλλαγής οι συνολικό ποσό της συναλλαγής Δεν καταγράφεται η ανάλυση της συναλλαγής (τι ακριβώς αγοράστηκε, αγαθό ή υπηρεσία). Παρακολουθείται πλέον η συμπεριφορά μου ως καταναλωτής και είναι πιθανά αξιοποιήσιμη από εμπορικές /διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών; Ο μόνος που διαθέτει τα στοιχεία είναι η ΓΓΠΣ. Επίσης, τα αναλυτικά ετήσια στοιχεία (στοιχεία επιμέρους συναλλαγών) διαγράφονται μετά την περίοδο ελέγχου του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Είναι η χρήση της κάρτας υποχρεωτική για τους φορολογούμενους; Η κάρτα αποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική και είναι ένα εργαλείο με διπλό σκοπό: Διευκολύνει τους φορολογούμενους απαλλάσσοντας τους από τη συλλογή και καταμέτρηση αποδείξεων και υποβολή για φορολογικούς λόγους, ενώ παράλληλα βοηθά το κράτος και τους ενσυνείδητους πολίτες να εμπεδωθεί η φορολογική δικαιοσύνη με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Είμαι υποχρεωμένος να καταγράφω κάθε συναλλαγή μου? Μπορείτε να καταχωρίζετε επιλεκτικά όποιες συναλλαγές θέλετε να δηλωθούν. Κανείς δεν σας υποχρεώνει να καταχωρήσετε όλες τις συναλλαγές σας. Είναι προφανές ότι οι συναλλαγές που δεν θα καταχωριστούν δεν θα υποβληθούν αυτόματα στη φορολογική σας δήλωση και θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των τυπωμένων αποδείξεων. Μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα και άλλα μέλη της οικογένειάς μου; Μια οικογένεια μπορεί να έχει περισσότερες κάρτες στις οποίες μπορεί να συνδέσει με το ΑΦΜ των ενηλίκων αυτής. Με αυτό τον τρόπο συλλέγονται και τα έξοδα που γίνονται από μέλη της οικογένειας και αξιοποιούνται κατά τη φορολογική δήλωση του κάθε έτους. Η κάρτα σχετίζεται με τραπεζικά προϊόντα; Γιατί η κάρτα διανέμεται μέσω τραπεζών εφόσον δεν έχει σχέση με τραπεζικά προϊόντα; Η κάρτα δεν έχει καμία σχέση με τραπεζικά προϊόντα, μιας και δεν απαιτεί λογαριασμό στην τράπεζα για την απόκτησή της. Δεν είναι πιστωτική κάρτα ούτε συνδέεται με τέτοια, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξόφληση και δεν συνδέεται με κάποιο άλλο τραπεζικό προϊόν. Η κάρτα αξιοποιεί τις υποδομές των τραπεζών (Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών - POS) που βρίσκονται στα καταστήματα όπου γίνονται συναλλαγές ανά την Ελλάδα για την συλλογή των αποδείξεων. Παράλληλα, χρησιμοποιείται το δίκτυο των τραπεζών για τη διανομή τους, μιας και τα υποκαταστήματά τους βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και άρα θα είναι ευκολότερο για τον πολίτη να αποκτήσει την Κάρτα Αποδείξεων. Κατά την παραλαβή της κάρτας, η τράπεζα δεν κρατά τα στοιχεία του παραλήπτη και δεν μπορεί να συνδέσει τον αριθμό της κάρτας με τον κάτοχο. Όταν χρησιμοποιώ την κάρτα, πρέπει το κατάστημα να εκδώσει και απόδειξη; Η απόδειξη πρέπει να εκδίδεται κανονικά και μάλιστα μόνο τότε μπορεί να πιστωθεί η κάρτα με το ποσό της συναλλαγής που έγινε. Την απόδειξη την φυλάσσουμε για περίπτωση έλεγχου από την εφορία. Ο πολίτης όμως δεν υποχρεούται πλέον να υπολογίσει το άθροισμα των αποδείξεων και να το υποβάλει στην εφορία. Τι κάνω με τις αποδείξεις που εκδίδονται κατά τη συναλλαγή; Οι συνολικές αποδείξεις του έτους παραμένουν στην φυσική τους μορφή και φυλάσσονται από τον φορολογούμενο για τυχόν έλεγχο της εφορίας, όπως ισχύει σήμερα. Τι κάνω σε καταστήματα που δεν έχουν τη Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (POS); Σε συναλλαγές που τα καταστήματα δεν έχουν POS συμβατό με την κάρτα αποδείξεων, κρατούμε τις αποδείξεις και τις συνυπολογίζουμε στα έξοδά μας στο τέλος του χρόνου, συμπληρωματικά των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αποδείξεών μας. Η ΓΓΠΣ ετοιμάζει μια διαδικτυακή εφαρμογή για τους πιστοποιημένους χρήστες του TAXISNet, μέσω της οποίας θα μπορεί ο πολίτης να καταχωρίσει τις αποδείξεις του, που δεν είναι αυτόματα καταχωρισμένες στην Κάρτα (δηλ που απορρέουν από συναλλαγές με καταστήματα/ επιτηδευματίες που δεν διέθεταν POS). Τι γίνεται αν χάσω την κάρτα; Τι συμβαίνει με τους πόντους αποδείξεων που είναι ήδη καταχωρισμένοι στην κάρτα μου σε αυτή την περίπτωση; Η κάρτα είναι προσωπική με την έννοια ότι αφορά μόνο έναν πολίτη (ΑΦΜ) και άρα δεν έχει λόγο κάποιος να την κλέψει και να την χρησιμοποιήσει. Εφόσον κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας, θα πρέπει να λάβετε νέα κάρτα, την οποία συνδέετε με τον ΑΦΜ σας με τους προαναφερόμενους τρόπους, ενώ οι αποδείξεις που έχετε συλλέξει στην πρώτη (χαμένη) κάρτα συνυπολογίζονται στον ΑΦΜ σας συνολικά. Οι αποδείξεις, από τη στιγμή υποβολής τους, είναι συνδεδεμένες με τον ΑΦΜ και όχι με την κάρτα. Είμαι επαγγελματίας Το κατάστημά μου δεν διαθέτει Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (POS) και φοβάμαι ότι θα χάσω πελάτες. Πως μπορώ να αποκτήσω τη δυνατότητα να μπορούν οι πελάτες μου να χρησιμοποιούν την κάρτα αποδείξεων; Mε ποιο κόστος; Η Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών και Χρεωστικών Καρτών (POS) διατίθενται στην ελεύθερη αγορά. Στην παρούσα μορφή η Κάρτα Αποδείξεων “διαβάζεται” μόνο από POS. Έχει ερωτηθεί για την Κάρτα Αποδείξεων η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από αίτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, γνωμοδότησε στις 13/12/2010 σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κάρτας συλλογής αποδείξεων. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση. Η κάρτα συλλογής αποδείξεων έχει ημερομηνία λήξης; Η κάρτα αποδείξεων δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οι αγορές της κάρτας συνυπολογίζονται στο τέλος της χρονιάς για τον συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. με τον οποίο η κάρτα έχει συσχετισθεί. Η ίδια κάρτα συλλέγει τις αποδείξεις και τα επόμενα οικονομικά έτη χωρίς να χρειάζεται ανανέωση. Αν ξεπεράσω το όριο των ζητούμενων αποδείξεων στο τέλος της χρονιάς, τι γίνεται; Πληρώνω περισσότερο φόρο; Οι δαπάνες δεν αποτελούν φορολογικό τεκμήριο και άρα δεν τίθεται θέμα επιπλέον φορολόγησης.
25/06/2012 - 08:43

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΑ 8000 ΤΟ 2013

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΟ 2013 ΣΤΑ 8000€ Την άυξηση του αφορολόγητου ορίου από τα 5.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ από το επόμενο έτος συμφώνησαν στη καταληκτική συνεδρίαση οι αντιπροσωπίες των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας. Το μέτρο συγκέντρωσε την καθολική αποδοχή των διαπραγματευτών και θα περιληφθεί στις Προγραμματικές Δηλώσεις που θα αναγνώσει στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες ο πρωθυπουργός, προκειμένου η κυβέρνηση που ορκίστηκε χθες το βράδυ να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, μένει να αποδειχθεί εάν θα τύχει εγκρίσεως από την τρόικα. Όπως αναγνωρίζεται, πρόκειται για το πρώτο γενναίο βήμα για την ανακούφιση των χαμηλότερων εισοδημάτων, τα οποία δοκιμάστηκαν εντονότερα στα χρόνια της εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθερότητας, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση του ενιαίου τέλους ακινήτων που καλούνταν να καταβάλουν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Θα αντικατασταθεί, από ένα ενιαίο φόρο για την ακίνητη περιουσία, που θα απλοποιεί το πολυδαίδαλο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων ενσωματώνοντας όλους τους προϋπάρχοντες φόρους.

Η Επικαιρότητα Τώρα