ΓΑΜΟΣ & ΒΑΠΤΙΣΗ

19/02/2013 - 11:58

Ηλεκτρονικό παράβολο άδειας γάμου

  Ηλεκτρονικό παράβολο άδειας γάμου Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας και σε ό,τι αφορά στη μεταβολή του γάμου προβλέπεται η θέσπιση του ηλεκτρονικού παραβολου αδειας γάμου .Ηδη σήμερα οι μελλόνυμφοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ένα ειδικό παράβολο για να λάβουν τη σχετική άδεια γάμου.
06/02/2013 - 08:40

Ηλεκτρονικα θα χορηγείται η αδεια γάμου

  Ηλεκτρονικα θα χορηγείται η αδεια γάμου Πιλοτικά θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα οι ηλεκτρονικές πληρωμές για συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο.
16/01/2013 - 09:19

Αδεια Γαμου

Αδεια γαμου ποσες ημερες δικαιουσται τι προβλέπεται Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, οι μισθωτοί που συνάπτουν γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό) δικαιούνται άδεια γάμου μιας πλήρους εβδομάδας με αποδοχές (δηλ. 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται 6ήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται 5νθήμερο).Εάν μετά τον πολιτικό γάμο ακολουθήσει και θρησκευτικός δεν δικαιολογείται άλλη άδεια. Σε περίπτωση όμως που ακολουθήσει δεύτερος γάμος με άλλη γυναίκα δικαιολογείται και πάλι άδεια. Εφόσον για όλους τους μισθωτούς η άδεια είναι μία (1) εβδομάδα, αυτοί που απασχολούνται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα π.χ. 2, 3, 4 ημέρες (δηλ. με διαλείπουσα απασχόληση) θα απουσιάσουν τις 2 ή 3 ή 4 ημέρες που θα εργάζονταν (δηλ. το διάστημα που αντιστοιχεί στις 6 ή 5 εργάσιμες ημέρες).Η άδεια αυτή πρέπει να χορηγείται πριν ή μετά το γάμο ή εντός ευλόγου χρόνου από την τέλεσή του. Σχετική και η Γνωμ. αριθ. 203/2008 του ΝΣΚ (ΔΕΝ 2009 σελ. 1453).Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, το «Σύμφωνο συμβίωσης» (Ν 3719/2008 ) δεν αποτελεί γάμο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και αντίστοιχο δικαίωμα για άδεια γάμου.Ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δικαιούνται περισσότερες ημέρες άδεια γάμου με αποδοχές βάσει των κλαδικών ΣΣΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:α) Οι μισθωτοί των καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γαμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.β) Οι εργατοτεχνίτες των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γάμου εννέα (9) εργάσιμων ημερών.γ) Το υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων δικαιούται άδεια γάμου δέκα (10) εργάσιμων ημερών.δ) Οι ιατρικοί επισκέπτες δικαιούνται άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.ε) Οι μισθωτοί των φαρμακευτικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
01/01/2013 - 10:52

Δικαιολογητικά για βάπτιση

ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όταν γεννήθηκε το παιδί, δηλώσατε τη γέννησή του στο Ληξιαρχείο και σας έδωσαν Πιστοποιητικά Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Δια την βάπτιση». Αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να το έχετε στα χέρια σας, για να μην το ψάχνετε τελευταία στιγμή.
25/11/2012 - 10:30

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης θρησκευτικού γάμου. Γενικά Δικαιολογητικά
06/10/2012 - 14:32

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας :
29/06/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια
30/05/2012 - 20:14

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
30/05/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ Θρησκευτικός Γάμος Δικαιολογητικά
29/05/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου
25/05/2012 - 01:00

ΒΑΠΤΙΣΗ

ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όταν γεννήθηκε το παιδί, δηλώσατε τη γέννησή του στο Ληξιαρχείο και σας έδωσαν Πιστοποιητικά Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Δια την βάπτιση». Αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να το έχετε στα χέρια σας, για να μην το ψάχνετε τελευταία στιγμή.
30/03/2012 - 01:00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τέκνου στον παιδικό σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση εγγραφής τέκνου στον παιδικό σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους Το αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται. Εναλλακτικά προσκομίζεται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματός τους, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. (Απαραίτητο έγγραφο ) Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων Για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού Ληξιαρχική πράξη γέννησης Εναλλακτικά προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης παιδιού Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης Σελίδα εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια (επίσης φυματιοαντίδρασης (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις) Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού (Απαραίτητο έγγραφο) Ειδικά Δικαιολογητικά Άδεια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα Πρόσθετο δικαιολογητικό για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ. Αρμόδιος φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΔ ΑΘΗΝΩΝ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ), Διευθύνσεις Εργασίας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων], Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων]
30/03/2012 - 01:00

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.Γενικά Δικαιολογητικά
30/03/2012 - 01:00

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση της βάφτισης.Γενικά Δικαιολογητικά
20/03/2012 - 00:00

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης και εγγραφή στο δημοτολόγιο. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση αλλαγής στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας κι εγγραφής στο δημοτολόγιο (Απαραίτητο έγγραφο) Απόφαση της Νομαρχίας Η Απόφαση αφορά τον καθορισμό της ιθαγένειας (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι φυσικό τέκνο αλλοδαπής). Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (δηλαδή προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητα, καθώς και η αναγνώριση) Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα αρρένων (Εθνικό Δημοτολόγιο) Ειδικά Δικαιολογητικά Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης υποβάλλεται η δικαστική απόφαση. Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα αποκτήσει τη δημοτικότητα του πατέρα) Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης ή Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και την εγγραφή στο δημοτολόγιο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία. Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ. Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό αλλαγής στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης κι εγγραφής στο δημοτολόγιο.
22/02/2012 - 00:00

ΓΑΜΟΣ & ΒΑΠΤΙΣΗ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
21/02/2012 - 00:00

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ Πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα μετοικεσίας κατοίκων του εξωτερικού στην Ελλάδα λόγω γάμου.
21/02/2012 - 00:00

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για πολιτικούς πρόσφυγες.Γενικά Δικαιολογητικά
17/02/2012 - 00:00

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση δήλωσης γάμου στο ληξιαρχείο Αστυνομικές Ταυτότητες των συζύγων Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Βεβαίωση της Εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη Όταν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο. Δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου Όταν πρόκειται για πολιτικό γάμο. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων Ειδικά Δικαιολογητικά Άδεια παραμονής Για τους αλλοδαπούς.
17/02/2012 - 00:00

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου. Γενικά Δικαιολογητικά     Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα