ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

18/07/2011 - 21:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2011 , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

340 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Δυο προκηρύξεις για πτυχιούχους και απόφοιτους Λυκείου  
04/07/2011 - 19:26

Καθυστερεί η προκήρυξη των Πυροσβεστών

Σε καθυστέρη βρίσκεται η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος". Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "Εν αναμονή της προκήρυξης για 4.000 πυροσβέστες βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έτοιμη προκήρυξη βρίσκεται για υπογραφές στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Η δυσμενής οικονομική κατάσταση καθυστερεί τη διαδικασία, ωστόσο η έκδοσή της θεωρείται δεδομένη. Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης θα προηγηθούν όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εποχικοί πυροσβέστες είναι έτοιμοι να προβούν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υπογραφές για την έκδοση της προκήρυξης καθώς επίσης και την υπογραφή του κονδυλίου για τις πληρωμές τους. Η πλήρωση των θέσεων θα καλυφθεί από τη δεξαμενή των συμβασιούχων δασοπυροσβεστών, από εθελοντές πυροσβέστες και από νέους πολίτες. Ηδη ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος σύμφωνα με τον οποίο συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ονομασία πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης , οι οποίοι θα υποκαταστήσουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια τους εποχικούς πυροσβέστες και θα είναι επιφορτισμένοι με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πυρασφάλεια και επικουρικά με την άσκηση λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι θέσεις θα καλυφθούν κατά 3.440 από συμβασιούχους πυροσβέστες και κατά 600 από εθελοντές πυροσβέστες και νέους πολίτες έως 29 ετών. Από τη ρύθμιση αυτή μένουν εκτός περίπου 2.000 συμβασιούχοι πυροσβέστες από 5.380 που είναι συνολικά, λόγω της μη κατοχής απολυτηρίου Λυκείου η οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου πρόσληψης. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι επικουρικές, ενώ το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκριθούν περίπου 5.300 προσλήψεις συμβασιούχων για πέντε μήνες προκειμένου να καλύψουν τις φετινές ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου. Οσοι προσληφθούν με αυτήν την προκήρυξη θα πιάσουν δουλειά το 2012. Οι προσλήψεις θα γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η σχετική διαδικασία θα διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα μετέχει και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θα έχουν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με δυνατότητα ανανέωσης ή και ένταξης στο μόνιμο προσωπικό. Μεταξύ των βασικών προσόντων θα είναι για ορισμένες κατηγορίες και η κατοχή αδειών οδήγησης. Επιπλέον, μόρια προβλέπονται εξάλλου για όσους διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας, είναι πτυχιούχοι προγραμματιστές ή μηχανικοί Η/Υ δημοσίων σχολών επιπέδου σχολής ΙΕΚ και άνω, καθώς και εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις θα κληθούν από το Πυροσβεστικό Σώμα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά διορισμού, ώστε να προχωρήσει η κατάταξή τους ως πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, π οποία μπορεί να ανανεώνεται. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι Ελληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (για όσους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία). Με την ίδια με την παραπάνω σχέση μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50 2001 (ΦΕΚ 39 Α'): α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των παραπάνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 54ο έτος, εφόσον για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων."
30/06/2011 - 01:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΣΕΠ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
06/06/2011 - 16:26

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟI Αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
06/06/2011 - 15:51

ΕΛ.ΑΣ.: Προκήρυξη εξετάσεων για προαγωγή στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων

Την προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2011, ανακοίνωσε το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.. Πρόκειται για προαγωγικές εξετάσεις, για την προαγωγή εξακοσίων ογδόντα (680) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2011. Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι  αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) (i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2011), ή (ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και  έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2011), ή (iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την  17/5/2010, ή (iv) Προέρχονται από ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 του ν.3686/2008). β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2011). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1-1-1967 και μεταγενέστερα. γ) Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής. δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 8/7/2011, τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α΄». β) Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απολυτηρίου λυκείου και στην περίπτωση κατόχου πτυχίου ότι θα το καταθέσει μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β΄». γ) Απλή δήλωση, για όσους επιθυμούν να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Γ΄». δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους. ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 –Διοικητήριο Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για Θεσσαλονίκη τηλ.:2310379371-73).
25/05/2011 - 20:29

Προκήρυξη Πυροσβεστικής για 4000 θέσεις 2011

Ο Υπουργός Προστασίας του  Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σήμερα 15/07/2011 την κανονιστική απόφαση για την πρόσληψη των 4.000 πυροσβεστών πενταετούςυποχρέωσης.       Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις επόμενες ημέρες με απόφαση του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, Αντιστράτηγου Στυλιανού Στεφανίδη, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και θα αναρτηθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.     Δικαίωμα υποβολής αίτησης προκειμένου να προσληφθούν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία η οποία βεβαίως δύναται να ανανεωθεί έχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι: •    Εχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. (Αξίζει να τονιστεί πως το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από υποψήφιους, οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω). •    Δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Επιπροσθέτως γνωστοποιείται πως το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.     Ως πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν  η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας» ενώ ειδική μοριοδότηση δικαιούνται οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα εκδοθούν το προσεχές φθινόπωρο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης του εξαμήνου απασχόλησης των εποχικών της αντιπυρικής περιόδου 2011.   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ
14/05/2011 - 10:18

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΡΕΙΤΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ψάχνεται εργασία στο εξωτερικό εδώ θα βρείτε θέσεις εργασιας, Ο ΟΑΕΔ μαζί με τον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται στην Ευρωπαική ένωση EURES βρίσκει εργασία στο εξωτερικό για εσας αλλά και σας συμβουλεύει για το τι πρέπει να προσέχετε όσο αφορα την εργασία στο εξωτερικό .
12/05/2011 - 19:47

500 ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", ετοιμάζεται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς στην ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "Με ένστολο προσωπικό θα ενισχυθεί π Ελληνική Αστυνομία. Θα προσληφθούν 500 ειδικοί φρουροί με το σύστημα της μοριοδότησης που περιλαμβάνει επίσης αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Δρομολογείται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς. Πρέπει να σημειωθεί οτι το αρχικό αίτημα του Αρχηγείου αφορούσε 1.000 προσλήψεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιεύματος, αναμένεται να εγκριθούν οι μισές (500 θέσεις) από το υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE A' Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των ΕΠΑ.Σ. και των Σχολών ΟΑΕΔ, και από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Β' κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE Β' Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β' Κύκλου σπουδών μαθητείας του ΟΑΕΔ (TEE Β' Κύκλου ΟΑΕΔ), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Όσον αφορά τα προσόντα: Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα: το γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου ή TEE (β' κύκλου), την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ στις Ενοπλες Δυνάμεις, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας , την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, αν είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή αν είναι γονείς ή τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Σχετικά με τα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: -αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία, -επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, -επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών απολυτηρίου Λυκείου, -επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, -επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας , -επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου) στο οποίο να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή. Εξετάσεις και δοκιμασίες: Οσοι συμπεριληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων θα κληθούν να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Οσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους".
11/05/2011 - 17:03

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΣΕΠ , ΔΗΜΟΙ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ , ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Εδώ θα βρείτε όλες τις καινούργιες προκηρυξεις του δημοσίου ,ΕΛΤΑ, ΔΕΚΟ , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , οι οποίες απαιτούν εξετάσεις ΑΣΕΠ και επίσης εργαλείο υπολογισμού των μορίων το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια που συγκεντρώνετε. 55000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ   ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ ONLINE     ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Προσλήψεις αναπληρωτών  
Σελίδα 98 από 98

Η Επικαιρότητα Τώρα