ΔΕΚΟ

06/05/2012 - 22:28

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η επιβολή αυξημένων τελών ύδρευσης με αναδρομική ισχύ είναι καταχρηστική , όπως κρίνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Μετά από καταγγελίες καταναλωτών ο Συνήγορος διερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι όντως έχουν γίνει χρεώσεις για χρεώσεις πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης για αύξηση των δημοτικών τελών τον Απρίλιο του 2012. Η αύξηση αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική και ο Συνήγορος ζήτησε από τις δημοτικές επιχειρήσεις έλεγχο και επανατιμολόγηση των επίμαχων υπηρεσιών, ενώ ζήτησε και από τους καταναλωτές να προβαίνουν σε υποβολή των σχετικών αναφορών στα αρμόδια όργανα.
04/04/2012 - 01:00

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τι πρέπει να κάνω ώστε ο Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ να έρχεται στο όνομά μου; Για κάθε παροχή ακινήτου του οποίου είστε Ιδιοκτήτης ή Ενοικος μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία σας και να ταυτοποιηθείτε σαν Πελάτης μας για την συγκεκριμένη παροχή : -μέσω της Ιστοθέσης μας : Διόρθωση Στοιχείων ακολουθώντας τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες-με το απόκομμα του λογαριασμού υδροληψίας που σας αποστέλλουμε στην διεύθυνση του ακινήτου (βλ. τις τυπωμένες οδηγίες στην πίσω όψη του λογαριασμού) -στα ΚΕΠ μέσω των προβλεπομένων εντύπων -στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μετά τον έλεγχο και την διασταύρωση των στοιχείων από τις Υπηρεσίες μας (ενδέχεται να σας ζητηθεί η αποστολή σχετικών παραστατικών) οι επόμενοι Λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ θα εκδίδονται πλεόν στο όνομά σας και θα περιλαμβάνουν το ΑΦΜ σας, καθιστώντας σας Ταυτοποιημένο Πελάτη μας. 2. Πως μπορώ να ελέγξω αν τα προσωπικά μου στοιχεία που γνωρίζει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι πλήρη και έγκυρα; Με την επιλογή της Ιστοθέσης μας : Διόρθωση Στοιχείων μπορείτε, εισάγοντας τον Αρ.Μητρώου ΕΥΔΑΠ και τον Αρ.Μετρητή της παροχής ακινήτου σας, να ελέγξετε εάν τα στοιχεία σας είναι πλήρη και έγκυρα (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας / έδρας, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, ενδεχομένως στοιχεία ενοίκου κ.λπ.). Τον Αρ.Μητρώου ΕΥΔΑΠ και τον Αρ.Μετρητή της παροχής θα τους βρείτε στον λογαριασμό ΕΥΔΑΠ που σας αποστέλλουμε στην διεύθυνση του ακινήτου σας. Είναι σκόπιμο να επαναλάβετε τον έλεγχο για κάθε παροχή ακινήτου που σας ανήκει ή που είστε ένοικος. Με την ίδια επιλογή μπορείτε, ακολουθώντας τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες, να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και με τον τρόπο αυτό να καταστείτε Ταυτοποιημένος Πελάτης μας για την παροχή κάθε ακινήτου που σας ανήκει ή που είστε Αμεσα Υδρευόμενος ένοικος. Ακολούθως, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε την εγγραφή σας στην δωρεάν προσφερόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία της Ιστοθέσης μας "Οι Παροχές σας". Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Νέος Χρήστης; Εγγραφείτε εδώ! 3. Είναι τα προσωπικά μου στοιχεία ασφαλή ; Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει δεσμευθεί και δεσμεύεται βάσει του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων να μην διαθέτει ή δημοσιοποιεί σε Τρίτους τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών της. 4. Πως δηλώνεται μια παροχή σαν Παροχή Κοινοχρήστων Χώρων και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον Διαχειριστή; Εάν είστε εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής μπορείτε μέσω της επιλογής της Ιστοθέσης μας : Διόρθωση Στοιχείων να δηλώσετε την Παροχή Κοινοχρήστων Χώρων της Πολυκατοικίας σας. Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και ισχύει και για τους επόμενους Διαχειριστές. Με την δήλωση αυτή έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : 1) Ο Λογαριασμός της παροχής που σας αποστέλλουμε έχει σαν Παραλήπτη "ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ" και έτσι εντοπίζεται εύκολα μεταξύ των υπολοίπων εμφακελωμένων λογαριασμών μας.2) Ο εκάστοτε Διαχειριστής μπορεί μέσω της επιλογής της Ιστοθέσης μας : Ο Λογαριασμός σας >Τρέχων Λογαριασμός, όχι μόνο να βλέπει και να εξοφλεί ηλεκτρονικά τον τρέχοντα Λογαριασμό της Παροχής Κοινοχρήστων Χώρων αλλά και να ενημερώνεται για τις προηγούμενες καταναλώσεις της παροχής αυτής. 5. Πως μπορώ να πληρώσω τον Λογαριασμό μου μέσω Internet; Με δύο τρόπους : α) μέσω της Ιστοθέσης μας Για να εξοφλήσετε τον τρέχοντα Λογαριασμό σας μέσω της Ιστοθέσης μας πρέπει πρώτα να τον ανακαλέσετε με την επιλογή : Ο Λογαριασμός σας>Τρέχων Λογαριασμός εισάγοντας τον Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Μετρητή, όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής (προσέξτε με κεφαλαία ελληνικά). με απλή πίεση του εικονιδίου του Λογαριασμού στην Συγκεντρωτική Παρουσίαση Παροχών εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης στην περιοχή Οι Παροχές σας. Ακολούθως, στην παρουσίαση του Λογαριασμού εμφανίζεται το πλήκτρο [e-Πληρωμή], δίπλα στο πλήκτρο [Ανεξόφλητοι], εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, δηλαδή : Ο λογαριασμός δεν έχει λήξει Ο λογαριασμός δεν έχει ήδη, ηλεκτρονικά ή συμβατικά, εξοφληθεί (ο έλεγχος αποδίδει για πληρωμές προγενέστερες των δύο ημερών) Δεν έχετε δώσει πάγια εντολή εξόφλησής του Πιέζοντας το πλήκτρο [e-Πληρωμή] και επιλέγοντας,μεταξύ των συνεργαζομένων με την Ιστοθέση μας Τραπεζών, την Τράπεζα της αρεσκείας σας, οδηγείστε αυτόματα στην ηλεκτρονική τραπεζική της. Εκεί, μετά την εισαγωγή των κωδικών που σας έχει διαθέσει η Τράπεζα και την πιστοποίησή σας, μπορείτε να τον εξοφλήσετε, χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τα απαιτούμενα στοιχεία (Αρ.Παραστατικού, Ημ/νία Λήξης και Ποσόν) διότι είναι προσυμπληρωμένα. β) απ΄ευθείας στην ηλεκτρονική τραπεζική συνεργαζομένης Τράπεζας Εφ΄όσον διαθέτετε κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής σε κάποια από τις συνεργαζόμενες με την Ιστοθέση μας Τράπεζες, μπορείτε να συνδεθείτε απ΄ευθείας σε αυτήν και μετά την πιστοποίησή σας, μπορείτε να εξοφλήσετε τον Λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως πληκτρολογήσετε τα απαιτούμενα στοιχεία (Αρ.Παραστατικού, Ημ/νία Λήξης και Ποσόν). Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων αυτών γίνεται από την Τράπεζα, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου προγενέστερης εξόφλησης ή ύπαρξης πάγιας εντολής εξόφλησης. 6 . Εχω εξοφλήσει τον Λογαριασμό αλλά στην Ιστοθέση σας εμφανίζεται ακόμη ανεξόφλητος ! Η εξόφληση του λογαριασμού εμφανίζεται στην Ιστοθέση μας εντός 2 εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής (ηλεκτρονικής ή συμβατικής). Εάν έχει παρέλθει το διάστημα αυτό παρακαλούμε απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 7. Εχω εξοφλήσει έγκαιρα τον Λογαριασμό αλλά στην Ιστοθέση σας εμφανίζεται ακόμη ανεξόφλητος και να έχει λήξει ! Η εξόφληση του λογαριασμού εμφανίζεται στην Ιστοθέση μας εντός 2 εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής (ηλεκτρονικής ή συμβατικής). Εάν έχει παρέλθει το διάστημα αυτό παρακαλούμε απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 8 Εκ παραδρομής πλήρωσα τον Λογαριασμό παραπάνω από μία φορά. Γιατί το Σύστημά σας δεν με εμπόδισε και τί γίνεται στην περίπτωση αυτή; Η εξόφληση του Λογαριασμού με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο (πάγια εντολή, πληρωμή στα ΕΛΤΑ, web banking κ.λπ.) γνωστοποιείται στην Ιστοθέση μας εντός 2 εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής.Κατά το διάστημα αυτό δεν μας είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν ο Λογαριασμός έχει ήδη εξοφληθεί. Το επιπλέον, αχρεωστήτως, καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα σε επόμενο Λογαριασμό. Εάν όμως επιθυμείτε, το επιπλέον ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 9 . Γιατί η Τράπεζά μου δεν εμφανίζεται στις συνεργαζόμενες με την Ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τράπεζες; Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει προσκαλέσει τις περισσότερες Τράπεζες να συνδεθούν με την Ιστοθέση της για την ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών. Η απόφαση της διασύνδεσης ή μη, όπως και ο χρόνος υλοποίησής της εναπόκειται αποκλειστικά στις Τράπεζες. 10 . Πόσες μέρες μετά τη λήξη του μπορεί να εξοφληθεί ο λογαριασμός χωρίς να απαιτηθεί προσέλευση στα Περιφερειακά Κέντρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε.; Βρείτε την απάντηση στον σύνδεσμο Ο Λογαριασμός σας > Δυνατότητες Εξόφλησης > Δυνατότητα Παράτασης Προθεσμίας Πληρωμής Λογαριασμού ΣΤΟ SITE http://www.eydap.gr
02/04/2012 - 19:02

ΤΡΕΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΥΔΑΠ

Για να δείτε τον τελευταίο λογαριασμό της παροχής σας δώστε τον Αριθμό Μητρώου (1) και τον Αριθμό Μετρητή (2), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής (κεφαλαία ελληνικά). ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΕΔΩ
02/04/2012 - 18:58

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος Στεγών Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009 Ανακοίνωση της ΡΑΕ 16.9.2010 για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ΚΥΑ Συμπλήρωση Ειδικού Προγράμματος, ΦΕΚ 1557/Β/22.9.2010 -Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά. Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την επανέναρξη υποδοχής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στα Διασυνδεδεμένα Νησιά Κάντε Click Εδώ ΓΙΑ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΡΔΟΥΣ -Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα υπόλοιπα ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε νησιού, η εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος θα ξεκινήσει την 10η Ιανουαρίου 2011, σε εφαρμογή της 1251/2010 απόφασης της ΡΑΕ. Οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από τις κατά τόπου περιοχές της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά προσφορές σύνδεσης θα δίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Περιοχές. -Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχές ΔΕΗ), κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης. Οι διευθύνσεις των Περιοχών για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ. Οι διευθύνσεις των Περιοχών για τα ΜΔΝ αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ ΜΔΝ. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση συμψηφισμού μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά ή στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για τα ΜΔΝ. -Το έντυπο αίτησης για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά και το έντυπο αίτησης για τα ΜΔΝ θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση. -Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και ειδικότερα για τα ΜΔΝ στο Πληροφοριακό Δελτίο ΜΔΝ. -Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία. Στατιστικά στοιχεία για τα Φ/Β στις Στέγες για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Στατιστικά στοιχεία για τα Φ/Β στις Στέγες για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα Νησιά ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE. ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE.Υπολογιστε το οικονομικό όφελος
02/04/2012 - 18:55

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Καταμέτρηση Ποιο σύστημα λήψης ενδείξεων (καταμέτρησης) εφαρμόζει η ΔΕΗ ΑΕ ; Πόσο συχνά λαμβάνουν ενδείξεις (καταμετρούν) άλλες ευρωπαϊκές ηλεκτρικές εταιρείες; Πώς μπορώ να ελέγξω ότι οι ενδείξεις που ελήφθησαν κατά την καταμέτρηση από τη ΔΕΗ ΑΕ είναι σωστές ; Υπάρχει περίπτωση η ένδειξη που λήφθηκε από την ΔΕΗ ΑΕ να είναι λανθασμένη; Πώς αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΗ ΑΕ οι περιπτώσεις σφαλμάτων καταμέτρησης ; Υπάρχει περίπτωση να μη γίνει καταμέτρηση από τη ΔΕΗ ΑΕ την προγραμματισμένη ημερομηνία ; Πώς αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΗ ΑΕ αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις; Με ποιό τρόπο γίνεται η εκτίμηση των καταναλώσεων; Βάσει ποιών διατάξεων ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία; Τι προσωπικό απασχολεί η ΔΕΗ ΑΕ για το αντικείμενο της καταμέτρησης ;
02/04/2012 - 18:52

Αιτήσεις για λοιπούς Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Αιτήσεις για λοιπούς Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αιτήσεις σύνδεσης για λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, ( Πατησίων 27, 10432 ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος) με το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310 / 2007 και προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Τοπογραφικό 1:5000 ΓΥΣ της θέσης εγκατάστασης του σταθμού 2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού. 4. Στοιχεία Μ/Σ ανύψωσης( για σύνδεση στη ΜΤ) 5. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού. (θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.) 6. Σύντομη τεχνική περιγραφή με αναφορά στην χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη (για σταθμούς βιομάζας). Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα. ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE. ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE.Υπολογιστε το οικονομικό όφελος
02/04/2012 - 18:41

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΔΕΗ

Πίνακας καταγραφής αιτημάτων για Φ/Β σταθμούς Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί γηπέδου μέχρι και 100 KW στο Δίκτυο ΧΤ Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί γηπέδου άνω των 100 kW και έως 1MW στο Δίκτυο ΜΤ Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί κτιρίου ή στεγάστρου ισχύος μέχρι και 100 KW στο Δίκτυο ΧΤ Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί κτιρίου ή στεγάστρου άνω των 100 kW και έως 1 MW στο δίκτυο ΜΤ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE. ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ONLINE.Υπολογιστε το οικονομικό όφελος
15/05/2011 - 19:21

Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή ΔΕΗ , πως να μην μου έρχεται έναντι λογαριασμός

Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας και να λαμβάνετε κάθε δίμηνο λογαριασμό με βάση την πραγματική σας κατανάλωση. Εύκολα - Σίγουρα - Γρήγορα Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης λογαριασμών από τη ΔΕΗ; Στους συνήθεις πελάτες Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ) η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του πρώτου διμήνου εκδίδεται με κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") ενώ ο λογαριασμός του δεύτερου διμήνου (εκκαθαριστικός) εκδίδεται μετά από λήψη ένδειξης από το προσωπικό της Επιχείρησης και περιλαμβάνει τη συνολική κατανάλωση του τετραμήνου, από την αξία του οποίου αφαιρείται η αξία ρεύματος που είχε χρεωθεί στον κατ' εκτίμηση ("έναντι") λογαριασμό. Πώς υπολογίζονται οι κατ' εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις; Οι κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Επιχείρησης. Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δε διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας. Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη; Μέσα σε διάστημα 5 ημερών το οποίο θα αναγράφεται ευδιάκριτα στην πρώτη σελίδα του εκκαθαριστικού λογαριασμού σας πάνω από τον πίνακα με τις ενδείξεις μετρητή (κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα).  Έντυπο λογαριασμού Εάν δεν δώσετε την ένδειξη σημαίνει ότι επιλέγετε την έκδοση λογαριασμού Έναντι, ο οποίος θα εκδοθεί αυτόματα με βάση τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου χρόνου. Εσείς επιλέγετε. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε  Τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π.) που αναγράφεται στο λογαριασμό σας  ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα) Έντυπο λογαριασμού  Την ένδειξη του μετρητή σας Τι πρέπει να κάνετε 1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας. ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)   2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. (χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας) 3. Εάν έχετε Μειωμένο Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (Κανονικό Ημερήσιο Τιμολόγιο) και την ένδειξη Μ (Μειωμένο Νυχτερινό Τιμολόγιο) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα). Πως θα καταχωρήσετε την ένδειξή σας: Τηλεφωνικά, καλώντας 10410 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση ή από κινητό τηλέφωνο, με την αντίστοιχη χρέωση κλήσης από κινητό. Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών - πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό της ΔΕΗ λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Έτσι, μπορείτε πάντα να λαμβάνετε εκκαθαριστικό λογαριασμό και όχι έναντι.  Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας πατήστε   
15/05/2011 - 19:20

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ δικαιολογητικά διαδικασία , θέλω τιμολόγιο νυχτερινού

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ Πότε δικαιούμαι Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) και για ποιες ώρες ισχύει Το Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής. Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό). Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι : 1. Για τους Οικιακούς πελάτες : 1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30 . συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00 1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο. Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. 2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Στην περίπτωση που επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση, απαιτείται Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης (απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη). Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημά μας, έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να: - Υποβάλετε σχετική αίτηση και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης - Υπογράψετε νέο συμβόλαιο στο όνομά σας και - Καταβάλετε 34€* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Δίκτυο της ΔΕΗ *η τιμή ισχύει για το έτος 2011
28/04/2011 - 21:37

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικα για συνδεση φυσικου αεριου Συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα σε 6 βήματα: 1. Ενημέρωση για την ύπαρξη δικτύου Ενημερωθείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου είναι ήδη ενεργοποιημένο στο δικό σας δρόμο ή προγραμματίζεται να κατασκευαστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το 1133 όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε πληροφορία. 2. Κατάθεση αίτησης σύνδεσης και παροχής φ.α. Συμπληρώνετε και καταθέτετε την αίτηση για σύνδεση στα πλησιέστερα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ ή στα καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ (για σύνδεση πολυκατοικίας ή αυτόνομου διαμερίσματος σε πολυκατοικία απαιτείται η συναίνεση του 50% συν 1 των ψήφων συνιδιοκτησίας). Σημεία κατάθεσης αίτησης (σημεία εξυπηρέτησης) 3. Προσφορές για την εσωτερική εγκατάσταση Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σύνδεσης και παροχής φ.α. που υποβάλλατε, στη συνέχεια ζητείστε οικονομική προσφορά για το κόστος της εσωτερικής σας εγκατάστασης και των συσκευών σας από εγκαταστάτη της αρεσκείας σας. Ο μηχανικός του εγκαταστάτη σας πρέπει να εξετάσει την κατάσταση και τις ιδιομορφίες της υφιστάμενης εγκατάστασης και του ακινήτου σας. Για την κατασκευή της εσωτερικής σας εγκατάστασης μπορείτε να απευθυνθείτε στα : Καταστήματα Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε: Αδειοδοτημένους Εγκαταστάτες Υδραυλικούς Καυσίμου Αερίου Πολύτιμες συμβουλές Ευρετήριο συσκευών και εταιρειών 4. Υπογραφή σύμβασης και τοποθέτηση μετρητή Πληρώνετε τα τέλη σύνδεσης και την εγγύηση, προσκομίζετε τα αποδεικτικά πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπογράφετε τη σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής. Η ΕΠΑ Αττικής τοποθετεί το μετρητή σε συμφωνημένη θέση με τον πελάτη. Δικαιολογητικά αίτησης - Υποδείγματα πρακτικών γενικής συνέλευσης - Υπεύθυνη δήλωση Τέλη σύνδεσης & Εγγύηση 5. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης Ζητείστε από το μηχανικό του εγκαταστάτη που επιλέξατε να καταθέσει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έγκριση στην ΕΠΑ Αττικής. Μετά την εγκατάσταση του μετρητή σας και την έγκριση της μελέτης σας από την ΕΠΑ Αττικής ζητείστε από τον εγκαταστάτη σας να κατασκευάσει την εσωτερική σας εγκατάσταση από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης και να εγκαταστήσει τις απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΠΑ Αττικής τα σχετικά έγγραφα. 6. Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης και ενεργοποίηση Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης ζητείστε από την ΕΠΑ Αττικής να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασής σας. Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει: - έλεγχο τήρησης της μελέτης και των προδιαγραφών των χρησιμοποιούμενων υλικών - έλεγχο αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων και εξαρτημάτων φυσικού αερίου και ξεκινά την παροχή φυσικού αερίου στο σπίτι σας. Ποια τα δικαιολογητικά αίτησης; Εκτός από τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε στο έντυπο αίτησης, πρέπει να επισυνάψετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε: Οικιακή χρήση ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει εκτέλεση των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το κτίριο στο οποίο διαμένει δε διαθέτει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο. ΕΞΟΥΣ/ΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή. Επαγγελματική χρήση ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος. Α.Ε.- Ε.Π.Ε ΦΕΚ Σύστασης και Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας. Πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο να εξουσιοδοτείται τρίτο φυσικό πρόσωπο πλην του νομίμου εκπροσώπου (δ/νων σύμβουλος) να υπογράψει τη σύμβαση ΦΑ και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εκτέλεση της σύμβασης ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (δ/ντος συμβούλου) προς τρίτο φυσικό πρόσωπο, θεωρημένη από δημόσια αρχή. Ο.Ε. – Ε.Ε Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο κατά την υπογραφή της Σύμβασης Φυσικού Αερίου. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής εφόσον υπάρχει μεταβολή.
27/04/2011 - 20:30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αγαπητοί καταναλωτές, Η ΔΕΗ* σας ενημερώνει ότι η Πολιτεία με την υπ' αριθ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10  Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ. Με την νεότερη απόφαση του Υπουργείου (υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11), αυξήθηκαν τα ανώτερα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας και άλλαξε το εισοδηματικό κριτήριο για την κατηγορία των ΑΜΕΑ. Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει, δηλαδή η εφαρμογή απευθύνεται στους πελάτες όλων των Προμηθευτών και όχι μόνο του Προμηθευτή ΔΕΗ. Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1.1.2011, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 31.03.11 και εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από την έναρξη του έτους 2011 (1.1.2011). Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και μετά το ανωτέρω διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους. Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Βασικές Προϋποθέσεις Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον: 1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου 2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου 3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο 4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου. Δικαιούχοι Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 20% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.11, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε: Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.400 kWh Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.11 στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε: Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.400 kWh Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh. Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι: 1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού) 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι) Ρυθμίσεις για διευκόλυνση εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.). Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και τη διευκόλυνση των υποψηφίων για ένταξή τους σ΄αυτό, στην περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, η ΔΕΗ ΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα: -Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ακόμα και εάν αυτή έχει λήξει. -Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς. -Στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού. Τρόποι Υποβολής της Αίτησης Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται : - ηλεκτρονικά πατώντας εδώ - μέσω ΚΕΠ (έναρξη υποβολής αιτήσεων 18.10.10) - Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες που προμηθευτής τους είναι η ΔΕΗ): i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ. ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.
20/04/2011 - 22:34

ΔΕΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,κοινωνικό τιμολόγιο , αρχική ηλεκτροδότηση , αλλάγη κατοικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΗ Εδω μπορείτε να βρείτε ότι θέλει οποίοσδήποτε τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που χρείαζονται σε σχέση με την ΔΕΗ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Αλλαγή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή ΔΕΗ
20/04/2011 - 20:32

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ δικαιολογητικα διαδικασια Για να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτροδότησης για ένα ακίνητο θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να υποβάλλετε στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ) 2. Επικυρωμένο, ως προς το γνήσιο, Φωτοαντίγραφο Πολεοδομικού Εγγράφου. 3. Δήλωση του Μηχανικού σας για τον όγκο σε κυβικά μέτρα του ακινήτου. 4. Τοπογραφικό και κάτοψη ισογείου, εάν η ηλεκτροδότηση αφορά περισσότερες από τρεις παροχές. Αργότερα, για την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να προσκομίσετε, μετά από ειδοποίηση από τη ΔΕΗ: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας με την σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας που θα αναφέρεται στην οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου που έκανε την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. 3. Βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ-πρώην Οικ. Εφορία) ότι έχουν κατατεθεί πίνακες επιτηδευματιών, για το ακίνητο. 4. Σε ειδικές περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο (συγχωνεύσεις μετρητών, νέες παροχές από διαχωρισμό, εργοταξιακές παροχές, προσωρινές, βιομηχανικές - βιοτεχνικές, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φωτισμού οδών κ.λπ.), μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στα τοπικά καταστήματα της ΔΕΗ ή να τηλεφωνήσετε στο 10500 για περισσότερες πληροφορίες.
19/04/2011 - 22:44

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΥΔΑΠ, αίτηση παροχής νερού , αίτηση μεταφοράς, μετατροπής, επέκτασης

ΕΥΔΑΠ, δικαιολογητικά διαδικασίες για οποιοδήποτε εργασία σε σχέση με τον οργανισμό     Ύδρευση ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ   ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ   ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ       Αποχέτευση Για θέματα που αφορούν την Αποχέτευση και συγκεκριμένα για: Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής δικαιωμάτων σύνδεσης αποχέτευσης Ενστάσεις για χρεώσεις Προβλήματα αποχέτευσης ακαθάρτων Καταγγελίες για ακατάλληλα λύματα, βόθρους, αποχέτευση ομβρίων στο δίκτυο ακαθάρτων κ.λ.π. Πληροφορίες για το δίκτυο ακαθάρτων δεν απαιτείται ιδιαίτερο έντυπο αίτησης. Στην αίτηση, που μπορεί να γράφεται σε απλό χαρτί, θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία και το τηλέφωνο του αιτούντος και επίσης συνιστάται να υπάρχει και σκαρίφημα του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου και τους δρόμους που ορίζουν το οικοδομικό τετράγωνο. Αιτήσεις που αφορούν σύνδεση με δίκτυο ακαθάρτων υποβάλλεται αίτηση σε απλό χαρτί, με πλήρη στοιχεία και το τηλέφωνο του αιτούντος και σκαρίφημα του οικοδομικού τετραγώνου με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου και τους δρόμους που ορίζουν το Ο.Τ. Ο αρμόδιος Περιφερειακός Τομέας Συντήρησηςεξετάζει την περίπτωση και εφ' όσον πρόκειται για σύνδεση στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο αίτησης. Εφ' όσον η περίπτωση δεν αφορά σύνδεση στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στον οικείο Δήμο. Αιτήσεις που αφορούν σύνδεση ομβρίων Υποβάλλεται ιδιαίτερο έντυπο αίτησης στο αρμόδιο Περιφερειακό Τομέα Συντήρησης.
18/04/2011 - 20:35

ΔΕΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ , ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ,ΕΥΔΑΠ , ΔΕΗ , ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ , ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ
Σελίδα 13 από 13

Η Επικαιρότητα Τώρα