ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

13/07/2013 - 15:47

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Γνωστοποίηση θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην προξενική αρχή (προξενική πράξη)     Αρμόδιος φορέας: Προξενικές Αρχές    Κωδικός υπηρεσίας: 2420    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1655/10.11.2006 Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην προξενική αρχή. Δικαιολογητικά     Αίτηση γνωστοποίησης θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην προξενική αρχή     (Απαραίτητο έγγραφο)     Ληξιαρχική πράξη θανάτου     Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή δημοσίευμα εφημερίδας ή οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αναφέρει τον θάνατο (δικαστική απόφαση) ή δικαστική απόφαση περί κηρύξεως σε αφάνεια.     Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη γνωστοποίηση θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην προξενική αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις     Στον αιτούντα γνωστοποιείται η δημοσίευση της διαθήκης και η αποστολή των αντιγράφων του πρακτικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν γνωστοποιείται το περιεχόμενο της διαθήκης.
13/07/2013 - 15:15

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Βεβαίωση για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αρμόδιος φορέας: Διοικητικά Εφετεία Κωδικός υπηρεσίας: 1190 Κόστος: 5 € (όταν η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα) ή 12 € (όταν η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο) Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 707/Β΄/04.06.2003, ΦΕΚ 25/Α΄/13-2-2012 Περιγραφή Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος). Δικαιολογητικά Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος) (Απαραίτητο έγγραφο) Μεγαρόσημο των 3 ευρώ για την αίτηση Όταν η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα ή όταν η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τ.Π.Δ. 4,70 € Όταν η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τ.Σ.Ν. και Κ.Ε.Α.Δ. 2,30 € Όταν η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Mεγαρόσημo αξίας 2 ευρώ για έκαστο αντίγραφο του προς έκδοση πιστοποιητικού Όταν η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα ή όταν η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση έκδοσης απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος). Σημειώσεις και επεξηγήσεις Προκειμένου περί αιτούντος μη διαδίκου της δίκης πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Προκειμένου περί πληρεξουσίου μη διαδίκου της δίκης πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.
08/05/2013 - 18:48

Νέο Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων

Το νέο Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων σε πλήρη λειτουργία Τέθηκε σήμερα σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ), για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης, Γάμου,Συμφώνου Συμβίωσης και Θανάτου . Η διαδικασία πρόσβασης και λειτουργίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων για όλες τις προαναφερόμενες Ληξιαρχικές Πράξεις γίνεται αποκλειστικά με τους νέους κωδικούς πρόσβασης που στάλθηκαν πρόσφατα στους δηλωθέντες λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ληξιάρχων και των χρηστών του συστήματος και στη διεύθυνση : https://lp.ypes.gr. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4144/2013, οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο με το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων.
26/04/2013 - 11:26

Νεες διαδικασίες στα ΚΕΠ

Νεες διαδικασίες στα ΚΕΠ Στη τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προκειμένου να ενταχθούν στα ΚΕΠ διαδικασίες που υλοποιούνται από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία. Οι διαδικασίες αυτές σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητούν από τα ΚΕΠ: Τίτλους των διοικητικών διαδικασιών «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Εξωτερικού» «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού» αντικαθίστανται με τους τίτλους «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού» «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής». Τα έντυπα του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 364−10/1/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 18/Β/10−1−2013) καταργούνται και αντικαθίστανται με νεότερα.
25/04/2013 - 13:16

Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία

Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ωστε να γίνει σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία i.Αίτηση. ii.Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. iii.Περιγραφή από διπλωματούχο μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του. iv.Βεβαίωση Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού η σύνδεση των οποίων πραγματοποιείται με την εγκατάσταση του συστήματος λήψης σε κατάλληλο χώρο αυτών. v.Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτόν. vi.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986) για τον ορισμό υπευθύνου χειριστή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτού του με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους. vii.Αποδεικτικό καταβολής τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012. viii.Οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού. ix.Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής από την οικεία Δ.Ο.Υ.. Ένσημα - Παράβολα. ΕΛ.ΑΣ. € 3,00, Μ.Τ.Σ. € 3,00 και παράβολο Δημοσίου € 40,00. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος € 400,00 για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15% (παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012). Προθεσμία διεκπεραίωσης. Εντός πενήντα (50) ημερών. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως. Ένα (1) έτος. Παρατηρήσεις. Για τη συνέχιση σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε αυτές, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: i.Αίτηση. ii.Φωτοαντίγραφο της Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής. iii.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986) ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύνδεσης. Παράβολα ΕΛ.ΑΣ. € 3,00, Μ.Τ.Σ. € 3,00 και παράβολο Δημοσίου € 40,00. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος € 400,00 για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15% (παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012).
25/04/2013 - 12:02

Δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς επικύρωση

Δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς επικύρωση Με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημερώνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς οτι πλέον θα πρέπει να γίνονται δεκτά απο αυτές δικαιολογητικά χωρίς επικύρωση αλλά με την συνοδεία υπεύθυνης δήλωσης που θα βεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου . Συγκεκριμένα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημερώνει με εγκύκλιο του οτι στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέσο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών επικύρωσης αντιγράφων και απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων . Ειδικότερα η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου παραθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία, δε χρειάζεται επικύρωση για τα αντίγραφα έγγραφα Ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων, προσδίδοντάς τους ισχύ ίση με το πρωτότυπο, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά ή υποβολή πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, πρωτίστως, από δικηγόρο. Σημειώνεται εδώ, ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να εφαρμόσει την πιο πάνω ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους, όπως τα πρωτότυπα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Ο δευτερος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπεύθυνη δήλωση είναι : Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος μπορεί με υπεύθυνη δήλωσή του (ν.1599/86), να βεβαιώσει αυτά τα γεγονότα ή στοιχεία, εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά. Όμοια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί. Με τις ως άνω διατάξεις, ουσιαστικά καθιερώνεται η ¨αυτοπιστοποίηση¨, η δυνατότητα δηλαδή, του πολίτη να βεβαιώνει ο ίδιος την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων που τον αφορούν, αντί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη των αληθινών γεγονότων στις υπεύθυνες δηλώσεις τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών έως κάθειρξη μέχρι 10 ετών και η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως.
01/04/2013 - 16:40

Λατινικοί χαρακτήρες σε ταυτότητα και διαβατήριο αλλαγες ζητα ο Συνηγορος

Λατινικοί χαρακτήρες σε ταυτότητα και διαβατήριο αλλαγες ζητα ο Συνηγορος Έπειτα από πολλές διαμαρτυρίες πολιτών, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία μεταγράφονται σε λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία των ονοματεπωνύμων στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης με το οποίο ζητά την επανεξέταση του θέματος, σύμφωνα με υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ονοματεπώνυμο πολίτη καταχωρίζεται στο διαβατήριο και στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε μεταγραφή στη λατινική γλώσσα, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο «πρότυπο ΕΛΟΤ 743». Παρέκκλιση από το πρότυπο επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη και προϋπάρχει σε προγενέστερο δημόσιο έγγραφο, ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής. Ειδικότερα, μετά τη γνωμοδότηση (9/2010) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), την οποία αποδέχτηκε ο υπουργός Δημοσίας Τάξης, δεν γίνονταν δεκτές ως «παρέκκλιση» από το πρότυπο διαφοροποιήσεις στο ονοματεπώνυμο που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως ανύπαρκτη προσθήκη γραμμάτων ή ελεύθερη απόδοση του ονόματος σε λατινογενή γλώσσα ή αλλαγή της κατάληξης του επωνύμου από το θηλυκό στο αρσενικό ή αποκοπή/σύντμηση υπαρχόντων γραμμάτων κ.ά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) να καταργήσει τελείως στην πράξη την προβλεπόμενη δυνατότητα της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 στα διαβατήρια. Μετά τις διαμαρτυρίες των πολιτών και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΛΑΣ ζήτησε εκ νέου γνωμοδότηση από το ΝΣΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Με τη νέα γνωμοδότηση (401/2011) είναι δυνατή η αναγραφή διπλού τρόπου λατινικής απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των πολιτών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 και κατά παρέκκλιση αυτού, με τη μεσολάβηση του αγγλικού διαζευκτικού συνδέσμου «οr». Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με τη χρήση της εναλλακτικής μεταγραφής επιλύθηκε το άμεσο και οξύ πρόβλημα της καταγραφής του κατοχυρωμένου ονόματος στα διαβατήρια. Ωστόσο, η λύση της διαζευκτικής καταχώρισης και των δύο μορφών γραφής εξακολουθεί να αφίσταται των διατάξεων της οικείας ΚΥΑ, η οποία προβλέπει τη μόνη αναγραφή του ήδη καταχωρισμένου σε προγενέστερο έγγραφο ονόματος. Επιπλέον, η διπλή αναγραφή συνεχίζει να δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στους πολίτες, κυρίως κατά τις συναλλαγές τους στο εξωτερικό. Η ΕΛΑΣ απάντησε στην Αρχή ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της διαδικασίας που εφαρμόζεται, καθώς το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί από την υιοθέτηση και εφαρμογή της γνωμοδότησης 401/2011 του ΝΣΚ, με αποτέλεσμα ο Συνήγορος να ζητά επανεξέταση του θέματος.
14/03/2013 - 13:19

Με υπεύθυνη δήλωση αντίγραφα δημόσιων εγγράφων χωρίς επικύρωσή

Με υπεύθυνη δήλωση αντίγραφα δημόσιων εγγράφων χωρίς επικύρωσή Για την μείωση της Γραφειοκρατίας αλλά και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών το Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία οι πολίτες μπορούν με υπεύθυνη δήλωση να βεβαιώνουν την ακρίβεια ενός αντιγράφου χωρίς να χρειάζεται η επικύρωσή του από την αρμόδια δημόσια αρχή.Επίσης καθιερώνεται η "αυτοπιστοποίηση", η δυνατότητα, δηλαδή, του πολίτη να βεβαιώνει ο ίδιος την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων για την οικογενειακή ή για την περιουσιακή του κατάσταση, κ.λπ., αντί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων». 1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εν όψει των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και της ανάγκης για την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και της ουσιαστικότερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων οι οποίοι δοκιμάζονται λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, θεωρεί ότι η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι επιτακτικότερη. 2. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρώτο μέτρο άμεσης εφαρμογής για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση του οφέλους από τη διευρυμένη χρήση από τη Δημόσια Διοίκηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ειδικότερα αυτών που αφορούν στην υπεύθυνη δήλωση όταν χρησιμοποιείται για την απλούστευση της διαδικασίας επικύρωσης αντιγράφων και της διαδικασίας απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας, (άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ΦΕΚ 75 Α΄ και τα άρθρα 3 και 11 του Ν. 2690/99, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ΦΕΚ 45 Α΄, όπως ισχύουν). 3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, συνεπάγεται πολλές φορές ταλαιπωρία των πολιτών και οικονομική επιβάρυνση, επιδιώκεται, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και των άρθρων 3 και 11 του Ν. 2690/99, όπως ισχύουν, τα οποία καθιστούν την υπεύθυνη δήλωση αποτελεσματικό μέσο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που διευκολύνει τα μέγιστα τους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση. Ειδικότερα, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών: Α) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005), τα επικυρωμένα, κατά την κείμενη νομοθεσία, αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα διοικητικών εγγράφων που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.Τούτο σημαίνει ότι δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, εάν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά η υποβολή πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου.Σημειώνεται εδώ ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να εφαρμόσει την πιο πάνω ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους όπως τα πρωτότυπα, συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Β) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, «Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί».Με τις ως άνω διατάξεις, ουσιαστικά καθιερώθηκε η "αυτοπιστοποίηση", η δυνατότητα, δηλαδή, του πολίτη να βεβαιώνει ο ίδιος την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων για την οικογενειακή ή για την περιουσιακή του κατάσταση, κ.λπ., αντί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. 4. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον.Και τούτο διότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11-6-1986), «Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση οφείλουν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών». Συναφώς, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004), «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (τιμωρία με φυλάκιση 3 μηνών, κάθειρξη μέχρι 10 ετών) η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως». 5. Περαιτέρω, για την υπεύθυνη δήλωση, σημειώνονται τα ακόλουθα:Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία, μετά τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α΄/21-12-2001), συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού και διατίθεται δωρεάν, χρησιμοποιείται, είτε αυτοτελώς, είτε ενσωματωμένη, όπου αυτό προσφέρεται, στα έντυπα των αιτήσεων τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του N.2690/1999, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να χορηγούν τους ενδιαφερομένους, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ή σε έγγραφα τα οποία αφορούν σε διοικητικές πράξεις, συμβόλαια κ.λπ.Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο και στον ιστοχώρο της υπηρεσίας μας www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Αρχείο ανακοινώσεων/Θέματα ενδιαφέροντος/Υπεύθυνη δήλωση. Επειδή η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων δεν αρκεί, αλλά παράλληλα απαιτείται και η αξιοποίησή και η ορθή εφαρμογή τους, καλούμε τις Διοικητικές αρχές να αξιοποιούν τις δυνατότητες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που παρέχει το, κατά τα ανωτέρω, ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποφεύγοντας ερμηνευτικές προσεγγίσεις που περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και, ως εκ τούτου, τα προκύπτοντα οφέλη, τόσο για τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και για τους πολίτες. Κλείνοντας, καλούμε τους δημοσίους υπαλλήλους, στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η χώρα, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποιώντας τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, για να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτησή τους κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με τη Διοίκηση. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σκόπιμο είναι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr/Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
11/03/2013 - 15:39

Εγκύκλιος για διευκόλυνση ΑμεΑ στο Δημόσιο

Εγκύκλιος για διευκόλυνση ΑμεΑ στο Δημόσιο Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίεςTο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, υπενθυμίζει τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της σχετικής συνταγματικής επιταγής (παράγραφος 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»), οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας οφείλουν να διευκολύνουν τους πολίτες με αναπηρία αλλά και τα άτομα που, λόγω γραμματικής αδυναμίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κατά τις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, ενεργώντας κατά τον ακόλουθο τρόπο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει) ορίζεται, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, ότι ‘‘Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει, ο αρμόδιος υπάλληλος, ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήματος του ενδιαφερομένου, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση’’. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται σε περιπτώσεις φυσικής ή γραμματικής αδυναμίας του ενδιαφερομένου να γράψει και συνίσταται σε υποχρέωση του αρμοδίου υπαλλήλου να γράψει την αίτηση μετά από υπαγόρευση του ενδιαφερομένου (… ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήματος…), ο οποίος (ενδιαφερόμενος) υπογράφοντας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των όσων περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι Διοικητικές Αρχές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση και κατά κανένα τρόπο να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο των αιτήσεων των πολιτών ή να αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη. Κατά συνέπεια, οι Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Χώρας υποχρεούνται να συντάσσουν αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερομένων πολιτών:1. Μόνον μετά από αίτημα των πολιτών λόγω της επίκλησης φυσικής ή γραμματικής αδυναμίας να γράψουν.2. Μόνον μετά από υπαγόρευση των πολιτών και όχι συνδιαμορφώνοντας την αίτηση.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΗ βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α΄/ 16-6-2005). Συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ειδικότερα, η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής πολίτη, που δηλώνει αγράμματος, γίνεται σύμφωνα με ό,τι αναγράφει η ταυτότητά του, όπου, σε κάποιες περιπτώσεις, αναφέρεται η ένδειξη «αδυναμία υπογραφής».Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αναλφάβητου πολίτη, η διοικητική πρακτική που ακολουθείται είναι η αναγραφή «σταυρού» ή ένδειξης «χ» ή άλλο πρόσωπο (πχ. ο υπάλληλος) να αναγράφει τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου του αναλφάβητου πολίτη και εκείνος να τα αντιγράφει. Σκόπιμο όμως είναι στις περιπτώσεις αυτές, ο αρμόδιος υπάλληλος να βεβαιώνει επί του εγγράφου του συγκεκριμένου πολίτη, ότι ο εν λόγω πολίτης είναι αναλφάβητος. Κατ` αναλογία, θα πρέπει να διευκολύνονται οι πολίτες που, λόγω φυσικής και σωματικής αδυναμίας, δεν είναι σε θέση να υπογράψουν. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος βεβαιώνει την «Αδυναμία υπογραφής», κατά τα ανωτέρω. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σκόπιμο είναι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρισθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr, στο πεδίο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
09/03/2013 - 12:41

Αίτηση για έκδοση Κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Αίτηση για έκδοση Κάρτας ψηφιακού ταχογράφου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη κατατίθενται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κατεβάσουν από τα συνημμένα αρχεία τα έντυπα αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης του αντίστοιχου εντύπου. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το έντυπο θα πρέπει να το εκτυπώσετε μπρος-πίσω. Οι αρμόδιες αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων ορίζονται από την ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ' οδόν και στην επιχείρηση και είναι οι μόνες που μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν Κάρτα Ελέγχου Ψηφιακού Ταχογράφου ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη. Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας οδηγού Τίτλος Δικαιολογητικού Πρώτη έκδοση Ανανέωση Αντικατάσταση Αλλαγή Στοιχείων Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Οδηγό (Το παρόν έντυπο ΚΟ) (1) Χ Χ Χ Χ Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου Χ Χ Χ Χ Αποδεικτικό είσπραξης (2) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Οδηγού Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης (8) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (3) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Παραμονής (4) Χ Χ Χ Χ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο) Χ Χ Χ Χ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο) Χ Χ Χ Χ Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (5) Χ Χ Χ Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων Χ (1) Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Οδηγού, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Οδηγού» του εντύπου ΚΟ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. (2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. (3) Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε. (4) Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε. (5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης. β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης. γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας. (6) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας. (7) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής. (8) Αν η άδεια οδήγησης λήγει σε λιγότερο από δύο μήνες, θα πρέπει ο οδηγός να ανανεώσει πρώτα την άδεια οδήγησής του και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ οδηγού. ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση. Η κάρτα επιχείρησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη. Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας επιχείρησης Τίτλος Δικαιολογητικού Πρώτη έκδοση Ανανέωση Αντικατάσταση Αλλαγή Στοιχείων Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο της επιχείρησης (Το παρόν έντυπο ΚΜ) (1) Χ Χ Χ Χ Αποδεικτικό είσπραξης (2) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου της επιχείρησης Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (3) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (4) Χ Χ Χ Χ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο) Χ Χ Χ Χ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο) Χ Χ Χ Χ Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Επιχείρησης (5) Χ Χ Χ Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων Χ (1) Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Εκπροσώπου της επιχείρησης, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου Επιχείρησης» του εντύπου ΚΜ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. (2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. (3), (4) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. (5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης. β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης. γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας. (6) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας. (7) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής. ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος. Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας συνεργείου-τεχνίτη Τίτλος Δικαιολογητικού Πρώτη έκδοση Ανανέωση Αντικατάσταση Αλλαγή Στοιχείων Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Τεχνίτη και τον Εκπρόσωπο του συνεργείου (Το παρόν έντυπο ΚΣ) (1) Χ Χ Χ Χ Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου Χ Χ Χ Αποδεικτικό είσπραξης (2) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Τεχνίτη Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου του συνεργείου Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ Χ Χ Χ Χ Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (3) Χ Χ Χ Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας Συνεργείου, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (4) Χ Χ Χ Χ Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Συνεργείου – Τεχνίτη (5) Χ Χ Χ Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7) Χ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων Χ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση παραλαβής της κάρτας από εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου πρόσωπο) Χ Χ Χ Χ (1) Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Εκπροσώπου του συνεργείου, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου Συνεργείου» του εντύπου ΚΣ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. (2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. (3), (4) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης του συνεργείου. (5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης. β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης. γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας. (6) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας. (7) Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής: Κάρτα Οδηγού: 150€ Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο) Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€ Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, καταβάλλεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70 (ΕΞΙΟ), στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον αριθμό λογαριασμού 541077-03. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν τα παρακάτω στοιχεία στο έντυπο κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο οδηγού (αίτηση για κάρτα οδηγού), Ονοματεπώνυμο Τεχνίτη (αίτηση για κάρτα συνεργείου-τεχνίτη) Επωνυμία Επιχείρησης ή Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου (αίτηση για κάρτα επιχείρησης) Αιτιολογία: «Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου» ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι αρμόδιες αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων ορίζονται από την ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ' οδόν και στην επιχείρηση και είναι οι μόνες που μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν Κάρτα Ελέγχου Ψηφιακού Ταχογράφου Οι αιτήσεις έκδοσης κάρτας ταχογράφου ελέγχου απευθύνονται στην ορισμένη ως Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου από τον ν.3534/07 (ΦΕΚ Α 40/23.02.2007) Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Υ.Με.Δι. Αποστέλλονται: είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ είτε με email στην διεύθυνση dopΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d = '-tmd' + '@'; addy4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d = addy4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d + 'yme' + '.' + 'gov' + '.' + 'gr'; var addy_text4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d = '-tmd' + '@' + 'yme' + '.' + 'gov' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d').innerHTML += ''+addy_text4e84dba1a02aa6291ab9ac81276a1e1d+''; (απαιτείται ψηφιοποίηση/σκανάρισμα της αίτησης με την σφραγίδα της Υπηρεσίας και την υπογραφή του Προϊσταμένου), είτε με fax στο 213 130 8200 (υπόψη Τμήματος Δ’). Συνημμένα Αρχεία http://www.yme.gr/index.php?tid=839
03/03/2013 - 11:49

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης βγαίνει από το Δημοτολόγιο όπου έχει κάποιος την οικογενειακή του μερίδα. Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητα του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με τη ταυτότητά του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή. Αίτηση Η έκδοση του πιστοποιητικού οικογενειακης καταστασης γίνεται αυθημερόν. Η παραλαβή των ανωτέρω, γίνεται με τους εξής τρόπους: Από το Δημοτολόγιο, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα. Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502) Μέσω οποιοδήποτε Κ.Ε.Π
27/02/2013 - 16:40

Νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές και τα εθνικά κληροδοτήματα

Νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές και τα εθνικά κληροδοτήματα Νομοσχέδιο για την ταχύτερη αξιοποίηση και τη διάφανη λειτουργία των εθνικών κληροδοτημάτων πρόκειται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Σταϊκούρα, του Γ.Γ. Διαφάνειας Γ. Σούρλα και του Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Αβραάμ Γούναρη. Σημειώνεται ότι ήδη ο κ. Σταϊκούρας έχει ανακοινώσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου καθεστώτος. Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης για περίπου 15.000 κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα & ιδρύματα), που η αξία τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων επικρατεί παρανομία, κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια. «Είναι διαπιστωμένο ότι με την κατάσταση που επικρατεί δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση, όταν για σχολάζουσες κληρονομιές, που ανέρχονται περί τις 3.000 και εκτιμάται η αξία τους στα 4 δισ. ευρώ, η εκκαθάριση διαρκεί από 10 έως 30 χρόνια και με τους σημερινούς ρυθμούς απαιτούνται πολλές δεκαετίες για να εκκαθαριστούν όλες οι κοινωφελείς περιουσίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η μη εκτέλεση κοινωφελών έργων και σκοπών (νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία, μουσεία) καθώς και η μη χορήγηση υποτροφιών Ο κος Σούρλας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις που πρέπει να καθορίζουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου σε θέματα διαφάνειας ως προς τη οργάνωση και τη λειτουργία τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάρτηση στο διαδίκτυο των περιουσιακών στοιχείων και της πραγματικής βούλησης του διαθέτη, των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, των αποφάσεων που λαμβάνονται στα όργανα διοίκησης, των προκηρύξεων των υποτροφιών και όλων των διαδικασιών αξιολόγησης υποψηφίων και επιλογής των υποτρόφων. πηγη:ΑΠΕ
26/02/2013 - 18:38

Σύμφωνο συμβίωσης δικαιολογητικά

Σύμφωνο συμβίωσης δικαιολογητικά Δικαιολογητικά για το συμφωνο συμβίωσης 1. Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο) 2. Ταυτότητες (Διαβατήρια –μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς) 3. Αίτηση Η ισχύς της συμβίωσης κατά ρητή πρόβλεψη αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συμβαλλόμενων. Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται: α) με συμφωνία των συμβληθέντων που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και γ) αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός απ’ αυτούς και τρίτου. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή της μονομερούς δήλωσης στον Ληξίαρχο όπου έχει καταχωρηθεί και η σύσταση αυτού. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι μία συμφωνία δύο προσώπων, άνδρα και γυναίκας (όχι δύο ανδρών, ούτε δύο γυναικών), ότι θέλουν να ζουν μαζί, αλλά δεν θέλουν να συνάψουν γάμο μεταξύ τους. Η σύμβαση αυτή υπογράφεται, μόνο αυτοπροσώπως, από τους δύο συμβαλλομένους, ενώπιον συμβολαιογράφου και καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο. 2. Πότε δεν επιτρέπεται το σύμφωνο συμβίωσης; Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: Α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, Β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ του πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και Γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε. Όταν παραβιάζεται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, το σύμφωνο συμβίωσης είναι άκυρο. 3. Πότε λύεται το σύμφωνο συμβίωσης; Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται όταν και οι δύο συμβιούντες υπογράψουν αυτοπροσώπως σε συμβολαιογράφο την λύση του συμφώνου και την καταθέσουν στο Ληξιαρχείο. Μπορεί όμως και ο ένας εκ των δύο συμβιούντων να υπογράψει σε συμβολαιογράφο μονομερή λύση του συμφώνου και να την κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στον άλλον. Επίσης, το σύμφωνο συμβίωσης λύεται αυτοδικαίως εάν οι συμβιούντες συνάψουν γάμο μεταξύ τους, ή έστω ένας εξ αυτών συνάψει γάμο με τρίτον. 4. Μεταβάλλεται το επώνυμο των συμβληθέντων; Το σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβληθέντων. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του. 5. Τι ισχύει για τα τέκνα; Τέκνο που γεννήθηκε κατά την διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης, ή εντός τριακοσίων ημερών από την λύση ή την ακύρωσή του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατήρτισε το σύμφωνο. Το τεκμήριο βεβαίως μπορεί να ανατραπεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που θα ορίζει ότι το παιδί έχει άλλον πατέρα. 6. Χορηγούνται με το σύμφωνο συμβίωσης κληρονομικά δικαιώματα; Με τη λύση του συμφώνου συμβίωσης λόγω θανάτου, αυτός που επιζεί έχει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου, το οποίο ανέρχεται στο 1/6 της κληρονομιάς, αν συντρέχει με κληρονόμους της πρώτης τάξης, στο 1/3, αν συντρέχει με κληρονόμους άλλων τάξεων και σε ολόκληρη την κληρονομιά, αν δεν υπάρχει συγγενής του κληρονομουμένου, που να καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος. Αυτός που επιζεί έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας, που του αναλογεί. Κατά το ποσοστό αυτό μετέχει ως κληρονόμος.
18/02/2013 - 18:13

Νεα Διαδικασία και δικαιολογητικά για άδεια θήρας

Νεα Διαδικασία και δικαιολογητικά για άδεια θήρας Νεα εγκυκλιος αναρτηθηκε απο το ΥΠΕΚΑ για την διαδικασια και τα δικαιολογητικα για την χορηγηση αδειας θήρας
11/02/2013 - 17:24

Προγραμμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προγραμμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ τι ειναι ποιοι οι στόχοι του Το πρόγραμμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ με σκοπό την πάταξη της διαφθοράς το οποίο καθιστά τη διαφάνεια απαραίτητο παράγοντα για την πάταξή της παρέδωσε ο Γεν. Γραμ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γεώργιος Σούρλας στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Αντ. Μανιτάκη, Νικ. Δένδια και Αντ. Ρουπακιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεσπίζεται Εθνικός Συντονιστής που υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει τις αρμοδιότητες συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων και των δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στόχοι του προγράμματος ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: - Βάζει τέλος στην αναποφασιστικότητα στην οποία οδήγησαν οι ατέρμονες συζητήσεις κυβερνήσεων κατά το παρελθόν για την αναζήτηση πολιτικών, για την πάταξη της διαφθοράς και προώθηση της διαφάνειας. - Βγάζει τη χώρα από την επιτήρηση και οδηγεί στην εκπλήρωση όλων των διεθνών υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για θέματα διαφθοράς ενώ ανταποκρίνεται και στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο και τους οδικούς χάρτες. - Δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τομείς αμέσου κινδύνου και υψηλών οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως είναι η Υγεία, προμήθειες, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, πολεοδομίες, δημόσια διοίκηση. - Αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς για να στέκεται ως ισότιμος διεθνής συνομιλητής και πρωτοστάτης στον αγώνα κατά της διαφθοράς,-. - Αποκαθιστά και επανατοποθετεί τη διαφάνεια ως λέξη και ως έννοια στη συνείδηση της κοινωνίας, αφού η μέχρι σήμερα -άσκοπη πολλές φορές- χρήση του όρου, την έχει καταστήσει κενή περιεχομένου ως λέξη, αδιάφορη ως νόημα, και μη πιστευτή ως προς τις δηλούμενες προθέσεις χρήσης της. - Δίνει έμφαση στην Παιδεία, τη διαπαιδαγώγηση για μια κοινωνία με ηθικό κοινωνικό υπόβαθρο, που οι πολίτες να διαπνέονται από τις αρχές περί δικαίου, καθήκοντος, εντιμότητας, αξιοπρέπειας, σεβασμού στους νόμους, να υπηρετεί τους θεσμούς και να κυριαρχεί η ηθική συνείδηση και ο κοινωνικός έλεγχος. - Αναφέρεται στην παθογένεια του συστήματος, στα αίτια και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα προκειμένου να προχωρήσουμε στην αιτιολογική αντιμετώπιση των φαινομένων της διαφθοράς. Για την υλοποίηση του προγράμματος ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, προβλέπεται σύγχρονη οργανωτική υποδομή, εξοπλισμός και στελέχωση με βασικά όργανα: - Τον Εθνικό Συντονιστή που υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει τις αρμοδιότητες συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου όλων των εμπλεκοόμενων παραγόντων και των δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. - Διυπουργική Γραμματεία, που αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων. - Συντονιστική Επιτροπή, την οποία θα αποτελούν οι επικεφαλείς όλων των επισήμων φορέων με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς στην χώρα μας. - Συμβουλευτικό Σώμα. Θα το αποτελούν εκπρόσωποι από ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, παραγωγικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. - Περιφερειακή Επιτροπή. Θα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας. Ωστόσο όμως, όσο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό αν είναι ένα Εθνικό Σχέδιο, όσες προϋποθέσεις και εάν συντρέχουν, η διαφθορά και πάλι δεν αντιμετωπίζεται, όταν δεν υπάρχει ουσιαστική, ειλικρινής, ισχυρή πολιτική βούληση. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όπου υπάρχει διαφθορά δεν υπάρχει πολιτική βούληση και όπου υπάρχει πολιτική βούληση δεν υπάρχει διαφθορά.
01/02/2013 - 12:22

Αρση ακινησιας αυτοκινητου μοτοσυκλετας

Αρση ακινησιας αυτοκινητου μοτοσυκλετας δικαιολογητικα Ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ακινησίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και δικαιολογητικα Ο κάτοχος του οχήματος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, με την προμήθεια του ειδικού σήματος, καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση ακινησιας . Στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση, και το όχημα παρέμεινε σε ακινησία για όλο το έτος, το ειδικό σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο. Δικαιολογητικα για την αρση ακινησιας Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (βεβαιωση οταν κατατεθηκε η αιτηση ακινησιας από τη ΔΟΥ )
24/01/2013 - 18:06

ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

Διευκρινίσεις για τη διανομή δελτίων-κουπονιών μετακίνησης ΑμεΑ από τα ΚΕΠ Οι δικαιούχοι του προγράμματος, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία -κουπόνια δωρεάν μετακίνησης, θα προσέρχονται είτε στις Περιφερειακές Ενότητες του τόπου μόνιμης διαμονής τους, είτε στα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων. Στις περιπτώσεις απώλειας δελτίων, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών,με βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση. (Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (Δεν χρειάζονται αν πρόκειται για ανανέωση δελτίου). 2. Φωτοαντίγραφο τελευταίου απόκομματος πληρωμής δίμηνου επιδόματος AIDS. 3. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας των οικείων Ν. Α. ή στα ΚΕΠ έχει ως εξής: «δηλώνω ότι διαμένω μόνιμα στην οδό...αρ..στο Δήμο...του Νομού...». H υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αντικαθιστά την υποχρέωση υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου (σύμφωνα με νεώτερη κοινή υπουργική απόφαση). 5. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, συνυποβάλλουν φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (το ατομικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 23.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό τα 29.000 ευρώ), ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο**. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (Π.Δ/τος 611/1977, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄) άρθρου 166, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ΙΚΑ, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α΄/θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ?ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169). 7. Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις - Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας Αθηνών - Πειραιώς (πλην Νήσων), Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή στα Κ.Ε.Π., είναι απαραίτητο να προσκομίζουν το ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το Δελτίο, μονογράφει, σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει. 8. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. 9. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω, που το ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 23.000 € ατομικό ή 29.000 € οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του ενός, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο καθώς και για τον/την σύζυγο, εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα εννοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Ειδικότερα: - Στα άτομα με αναπηρίες ελληνικής υπηκοότητας, Κυπρίους, υπηκόους ελληνικής καταγωγής, υπηκόους Κρατών - Μελών της Ε.Ε., υπηκόους Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Συμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/Α/59) που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%: Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ. - Στα άτομα με αναπηρίες ελληνικής υπηκοότητας, Κυπρίους, υπηκόους ελληνικής καταγωγής, υπηκόους Κρατών - Μελών της Ε.Ε., υπηκόους Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Συμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/Α/59) που διαμένουν μόνιμα: Στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. [Ε.Θ.Ε.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και στον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ για το τμήμα της γραμμής του από το σταθμό Μαγούλα έως το σταθμό Αεροδρομίου.Στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Θ.Στις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού τους. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος απαιτείται για να εκδοθεί ή νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του. ** Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό ή 29.000 € οικογενειακό, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των υπεραστικών ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ μόνο.
23/01/2013 - 15:58

Ηλεκτρονική αιτηση στον Συνηγορο του Πολιτη

Ηλεκτρονική αιτηση στον Συνηγορο του Πολιτη για προβληματα με το Δημοσιο Από τον υπολογιστή τους θα μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικα αιτηση οι πολιτες προς τον Συνήγορο του Πολίτη . Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.synigoros.gr/?i=ypovoli-anaforas.el με τρία απλά βήματα θα μπορεί ο καθένας να απευθυνθεί στην Αρχή αλλά και παράλληλα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του και να ενημερώνεται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Σκοπός του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του για όλους τους πολίτες, εκμηδενίζοντας το κόστος. Προσφέροντας αυτή τη δυνατότητα ο Συνήγορος του Πολίτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης του πολίτη και τηςδραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έξι στους δέκα έλληνες χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ το 60% από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το διάστημα Απριλίου 2011- Μαρτίου 2012, έψαξαν πληροφορίες από τις ιστοσελίδεςδημόσιων υπηρεσιών, προμηθεύτηκαν αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ., ή και απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα.Η ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 στάδια: 1) Τη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα του ΣτΠ,2) Την επιβεβαίωση της αποστολής,3) Την ενεργοποίηση της αναφοράς πατώντας το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που λαμβάνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πολίτη.Ακολούθως οι πολίτες λαμβάνουν τον κωδικό παρακολούθησης της αναφοράς, ώστε αν το επιθυμούν να ενημερώνονται για το στάδιο επεξεργασίας της. Για αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις πατηστε εδω
18/01/2013 - 15:53

Σφραγίδα της Χάγης που Χρειαζεται APOSTILLE

Σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας (νυν Περιφερείας) που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη. Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση ( Apostille ) της Σύμβασης της Χάγης.Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α'107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν. 1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) που εδρεύουν στην Περιφέρεια, καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν. 1497/1984 αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημείωσης ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 , οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέχονται με το άρθρο 186 το παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. Συνεπώς και επί του παρόντος σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω άρθρο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύναται να χορηγούν την Σφραγίδα Χάγης στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. · Π.Δ 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27-12-2010 ), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». Αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Τομέα χορηγείται από τη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56 Ελληνορώσων, 2ος όροφος, Τηλ: 213 2035 693-695-702-703, Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 213 2035 705). Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36995/33828/30-09-2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Τομέα για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι 09:00 - 13:30. Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής (Λ. Σπάτων 65, Γέρακας ,Τηλ: 210 6600951 & 210 6600999 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 6600946 & 210 210 6600921). Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά (Ευριπίδου 50, Πειραιεύς, Τηλ: 210 4137739 & 210 4224062 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 4136647). Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 36995/33828/30-09-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι 11:00 - 13:00. Για υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητος εκτός Νομού Αττικής θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις κατά τόπους αρμόδιες αποκεντρωμένες ή περιφερειακές διευθύνσεις. Κατάλογος χωρών στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
11/01/2013 - 13:28

Αυτεπαγγελτα Δικαιολογητικα

Αυτεπαγγελτα Δικαιολογητικα Τι είναι τα αυτεπάγγελτα Δικαιολογητικά Αυτεπάγγελτη αναζήτηση σημαίνει ότι οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και των Κοινοτήτων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπόθεση πολίτη αναζητούν υπηρεσιακά πάνω από 210 δικαιολογητικά, είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν της συναίνεσής του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν προσκομίζει κανένα από τα δικαιολογητικά αυτά σε δημόσια υπηρεσία, όταν υποβάλει αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από τέτοιου είδους δικαιολογητικά, αλλά η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τα αναζητήσει από μόνη της (Ν. 3242/2004 & Ν. 3448/2006). Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση διακρίνεται σε: • Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη Συγκεκριμένα: 1. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθιερώθηκε με τη δι- άταξη του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄). Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η υπηρεσία οφείλει να αναζητεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, οποιοδήποτε από τα 28 δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υπάγονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη. 2. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου καθιερώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄). 2 Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η υπηρεσία οφείλει να αναζητά η ίδια, κατόπιν συναίνεσης του πολίτη, οποιοδήποτε από τα 183 δικαιολογητικά, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα και απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη. Η συναίνεση του πολίτη προκύπτει από δήλωση του ίδιου στο έντυπο της αίτησης ή σε ξεχωριστό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, που υποβάλλει, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά να αναζητηθούν από την υπηρεσία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουρ- γείων, των ΝΠΔΔ, των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και των Κοινοτήτων υποχρεούνται εκ του νόμου να προβαίνουν στη διενέργεια της αυτεπάγγελτης αναζή- τησης δικαιολογητικών είτε πρόκειται για υποχρεωτική είτε για αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου; Και στις δύο περιπτώσεις η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαφο- ρά έγκειται στο γεγονός ότι στην υποχρεωτική αναζήτηση η δημόσια υπηρεσία ενημερώνει απλώς τον πολίτη ότι θα αναζητηθούν από εκείνη κάποια ή το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του ενώ στην άλλη περίπτωση ο πολίτης συναινεί ρητά, δηλαδή εξουσιοδοτεί την υπηρεσία να τα αναζητήσει εκείνη. 3 Επομένως ο πολίτης • ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ • ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πλέον υποχρεωμένος να πηγαίνει σε διάφορες υπη- ρεσίες για να συγκεντρώσει ο ίδιος τα δικαιολογητικά που απαι- τούνται για να ικανοποιηθεί το αίτημά του, εφόσον βέβαια, αυτά εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση. • ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ μαζί με την αίτησή του δικαιολογητικά που εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Η υπηρεσία που διεκπεραιώνει το αίτημα • ΑΝΑΖΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης Ποια είναι η διαδικασία για την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών είναι η ίδια τόσο για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση όσο και για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφε- ρομένου. Η διαδικασία έχει ως εξής: 1. Ο πολίτης υποβάλει αίτηση σε δημόσια υπηρεσία, για την διεκπεραίωση της οποίας απαιτούνται ενδιάμεσα δικαιολογητικά. 2. Εντός 24 ωρών από την παραλαβή της αίτησης, η υπηρεσία, που απαιτεί το ενδιάμεσο δικαιολογητικό, αποστέλλει με fax σχετικό έγγραφο για την αναζήτησή του στην υπηρεσία η οποία είναι αρ- μόδια να το εκδώσει. 3. Εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης, η υπηρεσία που εκδίδει το ενδιάμεσο δικαιολογητικό και το οποίο εμπίπτει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οφείλει να το αποστείλει με fax στην αρχική υπηρεσία που το έχει αναζητήσει και η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης. 4. Το δικαιολογητικό το οποίο αποστέλλεται με fax στην Υπηρεσία που το αναζήτησε, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 και επομένως δεν χρειάζεται να κατα- τεθεί και το πρωτότυπο δικαιολογητικό (εκτός αν απαιτείται το πρωτότυπο δικαιολογητικό από ειδική διάταξη). 5. Η Υπηρεσία, στην οποία έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση του πολίτη, εκδίδει τη διοικητική πράξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Συνολικά ο χρόνος που απαιτείται ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 3 ΗΜΕΡΕΣ με μηδενική ταλαιπωρία και μηδενικό κόστος για τον πολίτη. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (Τα δικαιολογητικά καταχωρούνται ανάλογα με το Υπουργείο στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία που τα εκδίδει) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ • Πιστοποιητικό Γέννησης • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης • Πιστοποιητικό Εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄. 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί- σεων • Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση • Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκα- θάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική δια- χείριση • Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου 6 • Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση • Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατα- τεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ • Βεβαίωση ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενι- κής Επιθεώρησης. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών • Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποι- ητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας • Βεβαίωση αποδοχών/ μισθοδοσίας. 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ • Βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημί- ωσης για την εφορία • Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο Αγροτών (για τους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων και για τα μέλη - αγρότες) • Βεβαίωση για απόσταξη σταφυλιών • Βεβαίωση της ιδιότητας νεοεισερχομένου Νέου Γεωργού, Γεωργού (αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και δεν έχει παρέλθει 10ετία από την ένταξή τους καθώς και όσους έχουν ενταχθεί με Σχέδιο βελτίωσης και δεν έχει παρέλθει 5ετία) • Βεβαίωση συμμετοχής στο ΟΣΔΕ Εκτάσεις • Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας χρονιάς (αιγο- πρόβατα) • Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας πενταετίας (αιγοπρόβατα) • Βεβαίωση για το ποσό οικονομικής ενίσχυσης (ελαιόλαδο) • Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών (ελαιόλαδο) • Βεβαιώσεις σχετικές με τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσε- ων τροφίμων • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μόνιμο, εποχικό και πρακτικής άσκησης προσωπικό • Βεβαιώσεις αποδοχών μονίμου, εποχικού και πρακτικής άσκη- σης προσωπικού ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ • Βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, μη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας • Βεβαίωση ότι οι μετοχές Ανώνυμης Εταιρίας είναι ονομαστικές • Βεβαίωση περί της σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας και της κατα- χώρησής της στο Μητρώο Α.Ε. • Βεβαίωση περί σκοπού Ανώνυμης Εταιρίας και περί του ύψους του μετοχικού της κεφαλαίου • Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας • Βεβαίωση για την εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας • Βεβαίωση αριθμού Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων που δικαιούται να κατέχει εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών • Βεβαίωση Νόμιμης λειτουργίας εταιρίας εμπορίας Πετρελαιοειδών • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά) • Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλου (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά) • Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για θεώρηση βιβλίων - στοι- χείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. • Βεβαίωση σχετικά με την καταβολή των οικονομικών εισφορών- ένσημα στο ΙΚΑ • Βεβαίωση σχετικά με τη καταβολή κρατήσεων υπέρ της Εργατι- κής Εστίας • Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για μεταβίβαση αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών • Βεβαίωση περί κατοχής ή μη αδείας (επαγγελματικής ή παραγωγικής) Λαϊκών Αγορών δικαιοδοσίας του Οργανισμού λαϊκών Αγο- ρών Αθήνας - Πειραιά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ανά οργανική μονάδα και εποπτευόμενους φορείς) Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Βεβαίωση αποδοχών των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση για την ισοτιμία τίτλων σπουδών τεχνικής επαγγελμα- τικής εκπαίδευσης Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης …) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, … 8ης) Διεύθυνσης Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλή- λων του Εθνικού Γυμναστηρίου «Ο. Ι. Φωκιανός» • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλή- λων του Δημόσιου – Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαρι- ανής (Δ.Π.Π.Γ.Κ.) • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων των Επιτροπών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας των Δ/νσεων Π.Ε της χώρας (Ε.Μ.Κ.Φ.) Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών καθηγη- τών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Διεύθυνσης Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας • Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων του καταρ- γηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.) • Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. (Κ.Ε.Μ.Δ.). Γραφείου Ολυμπιακής Παιδείας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ • Βεβαίωση συμμετοχής σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠΕΠΘ 11 • Βεβαίωση συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας. Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης • Βεβαίωση αποδοχών σχολικών συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης • Βεβαίωση μηνιαίων και κάθε είδους αποδοχών για εκπαιδευτι- κούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές, ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση) • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκ- παιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό • Βεβαίωση υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμι- ας Εκπαίδευσης • Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης • Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισα- γωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση • Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/ θμια Εκπαίδευση • Βεβαίωση εργοδότη και Βεβαίωση απόλυσης για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς • Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης • Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/ σης (για στρατολογία ή άλλη χρήση) ΚΔΑΥ (Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) • Βεβαίωση αποδοχών, Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης για το προσωπικό των ΚΔΑΥ Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χώρας • Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, Βεβαίωση προσφοράς εθελοντι- κής εργασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου • Βεβαίωση αποδοχών για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου • Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών διοικητικών υπαλλήλων του Παν/μιου • Πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας • Πιστοποιητικό – Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος • Πιστοποιητικό – Βεβαίωση μισθολογικής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος • Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004) • Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας • Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής • Βεβαίωση – Πιστοποιητικό διαγραφής • Αποφοιτήριο • Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών • Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων (για εργαζομένους) • Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης. Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) • Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και διοι- κητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι) • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (εκ- παιδευτικού – διοικητικού προσωπικού) • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκ- παιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι) • Βεβαίωση Σπουδών (για Δ.Ο.Υ.) • Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού (διοικητικού, ΕΤΠ και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία • Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστα- σης) - Αναλυτική βαθμολογία • Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία) • Βεβαίωση εγγραφής σπουδαστών • Βεβαίωση διαγραφής σπουδαστών • Πιστοποιητικό αποφοίτησης- Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). • Βεβαίωση προϋπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και αποσπασμέ- νων εκπαιδευτικών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. • Βεβαίωση προϋπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων των Ι.Ε.Κ. 14 Διεύθυνσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ισοτιμιών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ • Βεβαίωση σχετικά με το επίπεδο και την ειδικότητα τίτλου σπου- δών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ- σης. Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.) του Ο.Ε.Ε.Κ. • Βεβαίωση επιτυχίας σ’ ένα από τα δύο μέρη (Θεωρητικό – Πρα- κτικό) των εξετάσεων Πιστοποίησης • Βεβαίωση πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης • Βεβαίωση βαθμού (που περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος και το χαρακτηρισμό «επιτυχών» στο πρα- κτικό μέρος) Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του κύ- ριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) • Βεβαίωση αποδοχών για το κύριο και επικουρικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) • Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας κύριου και επικουρικού προσωπι- κού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) • Πιστοποιητικό ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαι- δευτικών Ιερών Μητροπόλεων του Κράτους • Βεβαίωση αποδοχών, Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων • Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστα- σης των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων 15 Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). • Βεβαίωση για το ομοταγές Παν/μίων ή άλλων Ιδρυμάτων που πε- ριλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής • Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώ- ρισης • Βεβαίωση υποβολής αίτησης για αναγνώριση τίτλου σπουδών αλλοδαπής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). • Βεβαίωση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ. • Βεβαίωση μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ. • Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης- σύμβουλος του Ι.Κ.Υ. • Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. • Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ • Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας • Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ανά ασφαλιστικό φορέα) IΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΤΑΜ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) • Βεβαίωση μη απογραφής • Βεβαίωση ημερομηνίας απογραφής στο Ίδρυμα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας • Βεβαίωση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση Βεβαίωση για το ύψος των χορηγούμενων μηνιαίων συνταξιοδο- τικών παροχών ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ . ΟΤΕ) • Βεβαίωση ποσού κύριας σύνταξης • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση καταβολής ή μη επιδομάτων • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Βεβαίωση διαγραφής • Βεβαίωση διαγραφής μέλους οικογένειας ασφαλισμένου • Βεβαίωση ημερομισθίων ασφ/νου για χορήγηση δάνειου από τον Ο.Ε.Κ. • Βεβαίωση ποσού επικουρικής σύνταξης από τον ΕΛΕΑ • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη από τον ΕΛΕΑ • Βεβαίωση χρόνου επικουρικής ασφάλισης. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.) (ανά οργανική μονάδα) (Δ/νσης Συντάξεων – Πρόνοιας) • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη (γήρατος, θανάτου, ανικανότητας) • Βεβαίωση χορήγησης επιδομάτων ή μη και εξόδων κηδείας • Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης • Βεβαίωση ποσού σύνταξης 17 (Δ/σης Ασθένειας) • Βεβαίωση υπαγωγής στην περίθαλψη του ταμείου για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του • Βεβαίωση διαγραφής από την περίθαλψη του Ταμείου για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του (Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες • Βεβαίωση μη οφειλής για τους ελεύθερους επαγγελματίες • Ετήσια βεβαίωση καταβολής εισφορών μέσω τραπεζών για τη χρησιμοποίησή της στις Δ.Ο.Υ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση μηνιαίας επικουρικής σύνταξης • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης • Βεβαίωση διαδοχικής ασφάλισης • Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου • Βεβαίωση για φορολογική χρήση ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ξ.Υ.) • Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στο ΤΑΞΥ • Βεβαίωση διαγραφής από το ΤΑΞΥ • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την εφορία, διάρκειας ισχύος ενός έτους για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ισχύος τριών μηνών, για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο ΤΑΞΥ, για τις Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π. 18 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ισχύος ενός μηνός, για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν ρυθμί-ει την οφειλή τους στο ΤΑΞΥ, για τις Τράπεζες, δημόσιες υπη- ρεσίες κ.λ.π. • Βεβαίωση οφειλής μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής τους, για όλες τις ξεν/κές επιχειρήσεις που οφείλουν ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ν.Π.Υ.) • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Βεβαίωση ποσού σύνταξης ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Χορήγηση αριθμού μητρώου του ασφαλισμένου στο Ταμείο • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.) • Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και πρόνοιας • Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση ποσού σύνταξης • Βεβαίωση διαγραφής από το Ταμείο • Βεβαίωση προϋπηρεσίας τέως υπαλλήλου του Ταμείου • Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για τους εν ενεργεία υπαλλήλους των Δήμων, Κοινοτήτων, υπαλλήλων των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ • Βεβαίωση συνταξιοδότησης για τους βοηθηματούχους του Ταμείου ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Π.Δ.Θ.) • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας • Βεβαίωση ασφάλισης • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης • Βεβαίωση για διαφορά εξόδων νοσηλείας για φορολογική χρήση ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Τ.Π.Δ.Π.) • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στο κλάδο ασθένειας και πρόνοιας του Ταμείου • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) • Βεβαίωση ποσού σύνταξης • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη • Βεβαίωση ποσού σύνταξης • Βεβαίωση ασφάλισης ή διακοπής ασφάλισης εξαρτωμένων μελών • Βεβαίωση ποσοστού ανικανότητας • Βεβαίωση ποσού χορηγηθέντων δανείων ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ • Βεβαίωση υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ταμείου, βάσει της εκδοθείσας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων • Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον κλάδο ασθένειας • Βεβαίωση οικονομικής ενίσχυσης σε ασφαλισμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (επίδομα συμπαράστασης) ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ) • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης • Βεβαίωση ποσού σύνταξης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ • Βεβαίωση προϋπηρεσίας πρώην Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων και Εκπαιδευτικών, πρώην πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτι- κών με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και πρώην εκπαιδευτικών και διοι- κητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ • Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων του δημοσίου ή όχι (πρώην στελεχών ΛΣ και πολιτικών υπαλλήλων) • Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου μισθοδοσίας • Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας • Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου • Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου • Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος 21 Συνολικά η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ΔΕΝ ΔΙΑΡΚΕΙ περισσότερο από 3 ημέρες Ο πολίτης δεν επωμίζεται κανένα οικονομικό κόστος Ο πολίτης δεν χάνει χρόνο καθώς δεν πηγαινοέρχεται στις υπηρεσίες για να συγκεντρώσει ο ίδιος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των υπηρεσιών που απαιτούν δικαιολογητικά και είναι Άμεση
Σελίδα 1 από 5

Η Επικαιρότητα Τώρα