ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

10/07/2013 - 10:48

ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
25/06/2013 - 13:28

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του δημοσίου

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του δημοσίου Στα κόμματα και συγκεκριμένα στους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους τους δόθηκε το νομοσχέδιο για την αναδιάρθωση του Δημοσίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την αναδιάρθωση του Δημοσίου έχουν ως εξής: Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία για την αναδιάρθρωση των δομών της δημόσιας διοίκησης. Η διοικητική αναδιάρθρωση επιτελείται κατ’ εφαρμογή των πολιτικών και των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών και τα περιγράμματα θέσεων των υπαλλήλων. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει το υπουργείο, διασφαλίζεται η ορθολογικότητα και η λειτουργικότητα του εγχειρήματος. Πριν αποτυπωθεί νομικά η μεταρρύθμιση προετοιμάζεται και δοκιμάζεται διοικητικά, με γνώμονα επιστημονικές υλικοτεχνικές μελέτες που εκπονεί η ίδια η διοίκηση. Θεσπίζονται ευέλικτες διαδικασίες αναδιάρθρωσης: τα προεδρικά διατάγματα στα οποία περιγράφονται και κατοχυρώνονται νομικά οι νέοι οργανισμοί έχουν γενικό περιεχόμενο και αφήνουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Έτσι η διοίκηση μπορεί άμεσα να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διοικητικής πραγματικότητας. Εισάγεται νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Με τη μείωση των ηλικιακών κριτηρίων προωθείται η ανανέωση του προσωπικού. Επίσης, κατοχυρώνεται νέα διαδικασία επιλογής: οι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια του νόμου, προϊστάμενοι θα αξιολογούνται βάσει όχι μόνο τυπικών αλλά και ουσιαστικών κριτηρίων και κατόπιν δημόσιας δομημένης συνέντευξης από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο. Μετά την τελική κατάταξη των υποψηφίων η επιλογή του προϊσταμένου εμπίπτει στην διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται για πρώτη φορά η σύναψη συμβολαίου αποδοτικότητας, βάσει συγκεκριμένης στοχοθεσίας, ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Τέλος, προβλέπεται η κινητικότητα των προϊσταμένων, στο πλαίσιο μιας δυναμικής και όχι στατικής διοίκησης. Αναμορφώνεται το πλαίσιο των αναρρωτικών αδειών και της λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών. Αντιμετωπίζεται δραστικά το φαινόμενο της κατάχρησης των αδειών με την αυστηροποίηση της χορήγησής τους και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες, με απάλειψη των σχετικών διοικητικών βαρών. Προβλέπονται καίριες τροποποιήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο: υπαγωγή στη δυνητική αργία των αδικημάτων-παραπτωμάτων της υπεξαίρεσης, της απιστίας περί την υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος όταν τελούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής του υπαλλήλου σε συλλογικά όργανα. Αποσαφηνίζεται επίσης η δυνατότητα του υπαλλήλου που έχει τεθεί σε αργία να ζητήσει την αναστολή του μέτρου και επισπεύδονται οι πειθαρχικές διαδικασίες. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα παραίτησης από το δημόσιο στους υπαλλήλους για τους οποίους εκκρεμούν ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες. Προχωρά η σύσταση ανεξάρτητης αρχής με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)» για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και έλεγχο της πειθαρχικής διαδικασίας, με τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Προωθούνται θεσμικές παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
25/06/2013 - 13:20

Συγχώνευση ΟΑΝΑΚ-ΟΑΔΥΚ σε Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε

Συγχώνευση ΟΑΝΑΚ-ΟΑΔΥΚ σε Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης του “Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης” (ΟΑΝΑΚ) και του “Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης” (ΟΑΔΥΚ) με τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” (ΟΑΚ ΑΕ).Η πράξη συγχώνευσης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ, με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” (ΟΑΚ ΑΕ) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1473 Β’). Η νέα εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Χανίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ΟΑΚ ΑΕ αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών αλλά και τις αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης” και “Μελέτη – Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη” της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Με Κοινή Απόφαση (υπ’ αριθ. Δ16γ/012/262/Γ/20.06.2013) των Υπουργών Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Στ. Καλογιάννη συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γεώργιο Δεικτάκη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Ελευθέριο Κοπάση. Στο νέο ΔΣ μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Καθήκοντα προϊσταμένης αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και την εκπόνηση όλων των μελετών ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενώ τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις της νέας εταιρίας που θα καθοριστούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
25/06/2013 - 13:13

Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση

Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια, παρουσία του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην πρώτη σειρά έλαβαν θέση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος και δίπλα του ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος. Δεν ορκίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στο Δουβλίνο ενώ η ορκωμοσία του θα γίνει τις επόμενες μέρες. Αφού υπογράφηκε το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, ο πρωθυπουργός και τα νέα μέλη της κυβέρνησης μαζί με όσα διατήρησαν το χαρτοφυλάκιο τους μετέβησαν στη Βουλή για την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
25/06/2013 - 07:58

Συνταγματικό το κούρεμα των Ελληνικών ομολόγων

Συνταγματικό το κούρεμα των Ελληνικών ομολόγων Συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη, κεκλεισμένων των θυρών, το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έγινε τον Μάρτιο του 2012. Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης αναμένεται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου 2013). Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει πλέον των επτά χιλιάδων ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κλπ). Όλοι στρέφονται κατά του «κουρέματος» των ομολόγων που κατείχαν, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές ποσό. Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου (5 και 10/2012), των αποφάσεων του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI.
24/06/2013 - 23:23

Η νέα Κυβέρνηση όλα τα ονόματα των νέων Υπουργών

Η νέα Κυβέρνηση όλα τα ονόματα των νέων Υπουργών Αύριο το μεσημέρι (12:30) αναμένεται να γίνει η ορκωμοσία της 43μελούς κυβέρνησης, η νέα σύνθεση της οποίας ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου. Ακολούθως θα διεξαχθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου. Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμάρας Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Βενιζέλος Υπουργείο Οικονομικών: Γιάννης Στουρνάρας Αναπληρωτής: Χρήστος Σταϊκούρας Υφυπουργός: Γιώργος Μαυραγάνης Υπουργείο Εξωτερικών: Ευάγγελος Βενιζέλος Υφυπουργός: Δημήτρης Κούρκουλας Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού: Άκης Γεροντόπουλος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Δημήτρης Αβραμόπουλος Αναπληρωτής: Φώφη Γεννηματά Υφυπουργός: Αθανάσιος Δαβάκης Υπουργείο Εσωτερικών: Γιάννης Μιχελάκης Αναπληρωτής: Λεωνίδας Γρηγοράκος Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Κυριάκος Μητσοτάκης Αναπληρωτής: Εύη Χριστοφιλοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Κωστής Χατζηδάκης Υφυπουργός: Αθανάσιος Σκορδάς Υφυπουργός: Νότης Μηταράκης Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υφυπουργός: Μιχάλης Παπαδόπουλος Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Υφυπουργός: Κώστας Γκιουλέκας Υφυπουργός: Συμεών Κεδίκογλου Υπουργείο Πολιτισμού: Πάνος Παναγιωτόπουλος Υφυπουργός Αθλητισμού: Γιάννης Ανδριανός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Ιωάννης Μανιάτης Αναπληρωτής: Σταύρος Καλαφάτης Υφυπουργός: Ασημάκης Παπαγεωργίου Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Γιάννης Βρούτσης Υφυπουργός : Βασίλης Γκεγκέρογλου Υπουργείο Υγείας: Άδωνις Γεωργιάδης Αναπληρωτής: Αντώνης Μπέζας Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αθανάσιος Τσαυτάρης Αναπληρωτής: Μάξιμος Χαρακόπουλος Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Χαράλαμπος Αθανασίου Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη : Νίκος Δένδιας Υπουργείο Τουρισμού: Όλγα Κεφαλογιάννη Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης: Θόδωρος Καράογλου Υπουργός Επικρατείας: Δημήτρης Σταμάτης Κυβερνητικός εκπρόσωπος: Σίμος Κεδίκογλου Υφυπουργός δημόσιας τηλεόρασης: Παντελής Καψής Εκτός κυβέρνησης ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο Μάκης Βορίδης που ήταν εξ αρχής από τα φαβορί για υπουργικές θέσεις.
21/06/2013 - 15:34

Αποσύρονται οι υπουργοί της ΔΗΜΑΡ

Αποσύρονται οι υπουργοί της ΔΗΜΑΡ Την απόσυρση από την κυβέρνηση των υπουργών και των γενικών γραμματέων που έχει υποδείξει η ΔΗΜΑΡ, αποφάσισαν, μετά από εισήγηση του προέδρου του κόμματος Φώτη Κουβέλη, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς, κατά την κοινή τους συνεδρίαση η οποία ολοκληρώθηκε προ ολίγου .
21/06/2013 - 13:32

Οι νέοι υπουργοί της Κυβέρνησης απο το ΠΑΣΟΚ

Οι νέοι υπουργοί της Κυβέρνησης απο το ΠΑΣΟΚ για τον ανασχηματισμό Σε συνεχείς συσκέψεις βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος με κορυφαία στελέχη της Ιπποκράτους προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή βουλευτών του στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Τα πρώτα ονόματα έχει πέσει στο τραπέζι και σύμφωνα με εκτιμήσεις από το επιτελείο του Ευάγγελου Βενιζέλου οι πιθανότεροι να υπουργοποιηθούν είναι οι εξής: Χριστοφιλοπούλου, Μανιάτης, Κουκουλόπουλος, Μωραίτης, Κωνσταντινόπουλος και Κεδίκογλου, κατά πάσα πιθανότητα οι νέοι υπουργοί που θα προτείνει ο Βενιζέλος και θα αποδεχθεί ο Σαμαράς. Oι τέσσερις πρώτοι προορίζονται για υπουργοί και οι άλλοι για υφυπουργοί. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι παίζει δυνατά και το όνομα του Α. Λοβέρδου. Θα φανεί σε λίγες ώρες γιατί όπως όλα δείχνουν ο ανασχηματισμός θα επισπευσθεί Ο Κωνσταντινόπουλος, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, αναλαμβάνει υφυπουργός με αρμοδιότητα τη νέα κρατική τηλεόραση πηγη:Ημερησία
21/06/2013 - 10:33

Η ΔΗΜΑΡ θα αποσύρει τους υπουργούς της

Η ΔΗΜΑΡ θα αποσύρει τους υπουργούς της Η ΔΗΜΑΡ θα αποσύρει τους υπουργούς της από την κυβέρνηση δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο Δ. Χατζησωκράτης, σημειώνοντας πως η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Όπως διευκρίνισε, τα όργανα του κόμματος που συγκαλούνται σε λίγο θα αποφασίσουν για τη στάση που θα τηρήσει στη Βουλή το κόμμα έναντι της κυβέρνησης.
21/06/2013 - 00:10

H Κυβέρνηση δεν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης συνεχίζει με στήριξη απο το ΠΑΣΟΚ

Κυβέρνηση δεν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης συνεχίζει με στήριξη απο το ΠΑΣΟΚ Συνεχίζει με την στήριξη του ΠΑΣΟΚ η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην βουλή σύμφωνα με το διάγγελμα του στον Ελληνικο λαό. Μένουν τρία χρόνια, θα τα εξαντλήσουμε για το καλό του ελληνικού λαού δήλωσε ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς σε τηλεοπτικό μήνυμά του, στο οποίο αναφέρθηκε στη διαφωνία της ΔΗΜΑΡ κατά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών νωρίτερα στο Μέγαρο Μάξιμου για το θέμα της ΕΡΤ. Κατά τη σημερινή μας συνάντηση, ο κ. Κουβέλης βρέθηκε εκτός πλαισίου της λύσης στην οποία είχαμε συμφωνήσει, ζητώντας να λειτουργήσει η καταργημένη ΕΡΤ, είπε ο κ. Σαμαράς, τονίζοντας ότι το «μαύρο» θα φύγει από τις τηλεοπτικές οθόνες αλλά «στο αμαρτωλό καθεστώς» δεν πρόκειται να επιστρέψουμε.
20/06/2013 - 23:10

Το ΠΑΣΟΚ μένει στην Κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης

Το ΠΑΣΟΚ μένει στην Κυβέρνηση σκέψεις του Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης Η κατάσταση για την χώρα για τους πολίτες είναι κρίσιμη είπε στην ανακοίνωση του ο Ευ. Βενιζέλος .Η ΝΔ ενέργησε μονομερώς με το κλείσιμο της ΕΡΤ παρά την δεδηλωμένη αντίθεση του ΠΑΣΟΚ . Η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει αμέσως αυτο επιτάσσει και η εντολή του ΣτΕ αυτό επιβάλει η δημοκρατία συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ , το μεγάλο θέμα είναι η άμεση αποκατασταση της Δημόσιας τηλεόρασης είναι ζήτημα για την κυβέρνηση ζήτημα πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Ο Προεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ανοιξε ζήτημα υπόστασης της Κυβέρνησης .Εχουν γίνει βηματα προσέγγισης και κινήσεις επανόρθωσης δεν είναι όμως στο 100% των απαιτήσεων . Ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητησε άμεσα να ενεργοποιηθεί η μεταβατική κατάσταση στην ΕΡΤ ωστε να επιτρέπει να συζητηθεί η επαναθεμελίωση της Κυβερνητικής συνεργασίας Ο Προεδρος του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφόριες έχει αποφασίσει να μετέχει στην Κυβέρνηση και στο Κυβερνητικό σχήμα Πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης απο την βουλή
20/06/2013 - 22:43

Μετέωρη η παραμονή της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Κυβέρνηση

Μετέωρη η παραμονή της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Κυβέρνηση Η Δημοκρατική Αριστερά δεν αποδέχεται την πρόταση Σαμαρά και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει απο την κυβέρνηση σε δηλώσεις που έκανε ο Κ Κουβέλης είπε οτι δεν προέκυψε κοινός τόπος με τον Κ.Σαμαρά . Η πρόταση Κουβέλη ήταν: Συνέχιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης-ΕΡΤΕπαναλειτουργία με το σύνολο του προσωπικούΣταδιακή μετάβαση της ΕΡΤ σε νέο σχήμα Δεν πρόκειται για διαδικαστικό ζήτημα είπε ο κ .Κουβέλης είναι απαράδεκτο το γεγονός οτι παρα την διαταγή του ΣτΕ να ενεργοποιηθούν οι συχνότητες της ΕΡΤ δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Δεν επήλθε συμφωνία , θα έπρεπε να ο πρωθυπουργός να έλθει σε συμφωνία Η Δημοκρατικη Αριστερά δεν εγκαταλείπει την μεταρρυθμιστική πολιτική ναι στην αναδιοργάνωση αλλα δεν συμφωνεί σε πράξεις και ενέργειες που προσβάλουν την νομιμότητα . Δεν ειναι δική μας ευθύνη που δεν βρέθηκε κοινός πολιτικός στόχος ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς
20/06/2013 - 22:36

Εμπλοκή στην συνάντηση των Πολιτικών αρχηγών

Εμπλοκή στην συνάντηση των Πολιτικών αρχηγών Εμπλοκή και διεκόπη η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για να ενημερώσουν Βενιζέλος και Κουβέλης τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες- Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ επέμεινε στη σκληρή γραμμή και οδήγησε σε αδιέξοδο τη σύσκεψη - Ο Βενιζέλος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα θέσει το ερώτημα αν θα πρέπει μόνο του το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την κυβέρνηση
20/06/2013 - 10:51

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων σχεδιάζει το υπ.Οικονομικών

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων σχεδιάζει το υπ.Οικονομικών Ανοιχτό να εξετάσει τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων δηλώνει το υπουργείο Οικονομικών και όπως αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «εφόσον το εγχείρημα κριθεί βιώσιμο και ωφέλιμο για την Εθνική Οικονομία το υπουργείο θα εξετάσει την πρόταση για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων ». Ο θεσμός του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων προϋπήρχε, όμως ανεστάλη λόγω της υπολειτουργίας του, αναφέρει στο έγγραφο ο κ. Στουρνάρας και διαβιβάζει στη Βουλή δύο έγγραφα, ένα από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τα οποία προκύπτει ότι το εγχείρημα και οι προτάσεις δημιουργίας θεσμικού πλαισίου που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς εμπορευμάτων αλλά και των προϊόντων που θα την απαρτίζουν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας και σχεδιασμού από τους αρμόδιους φορείς. Το ΧΑΑ Όπως ειδικότερα αναφέρει το ΧΑΑ «σε προηγούμενο χρόνο εκπόνησε μια προμελέτη σχετικά με τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων με βασικό προϊόν διαπραγμάτευσης το ελαιόλαδο, όπου η χώρα μας είναι η 3η σε κατάταξη χώρα παραγωγής στον κόσμο. Στο ίδιο πλαίσιο το Χρηματιστήριο μελέτησε και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά κυρίως και τις εξελίξεις και προοπτικές διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ρύπων, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου τα οποία και αυτά εντάσσονται στα Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων». Σχετικά δε με τη διαπραγμάτευση αγροτικών προϊόντων, το ΧΑΑ κάνει γνωστό ότι «η συγκεκριμένη προμελέτη κατέδειξε ότι κομβικό σημείο επιτυχίας του εγχειρήματος, είναι η δημιουργία ενός επιτυχημένου από πλευράς κόστους και ποιότητας, δικτύου αποθηκών και γραφείων πιστοποιήσεως, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί και εξασφαλιστεί η φυσική παράδοση (physical delivery) των προϊόντων». Το ΧΑΑ υπογραμμίζει μάλιστα στο σημείο αυτό ότι σε θέματα υποδομών για τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση, διαχείριση κινδύνου και διακανονισμό η ΕΧΑΕ είναι σε θέση να καλύψει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του εγχειρήματος, καθώς επί των θεμάτων αυτών έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει όλα τα προηγούμενα χρόνια, λειτουργώντας ένα σύγχρονο δίκτυο μελών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών. «Στις παραπάνω προσπάθειες το Χρηματιστήριο συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα πλαισίου και συζητά με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και χρηματιστηριακές αλλά και φυσικά τα εμπορικά επιμελητήρια. Πρόσφατα δε, διοργανώθηκε συνάντηση με το προεδρείο του ΕΒΕΠ το οποίο εξέφρασε το ενδιαφέρον του και τη διάθεσή του να συνεργαστεί μαζί μας στην κατεύθυνση αυτή. Στη συνάντησή μας συμφωνήθηκε η εκπόνηση από το ΕΒΕΠ σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο δύο τεχνικών μελετών», αναφέρεται στο έγγραφο και γίνεται γνωστό ότι οι μελέτες αφορούν στην ανάλυση και παρουσίαση των διαδικασιών διάθεσης και εμπορίας "scrap" ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της σκοπιμότητας της χρηματιστηριακής διάθεσης του προϊόντος. Αποφασίστηκε επίσης η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στα θέματα αποθήκευσης και πιστοποίησης εμπορευμάτων αλλά και ανάπτυξη προτάσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου παράδοσης εμπορευμάτων στο οποίο μπορούσε να στηριχθεί ένα χρηματιστήριο. Παράλληλα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και παρακολουθώντας τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εκπονείται μελέτη για το σχέδιο νόμου που θα απαιτηθεί και το οποίο θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη του τα αποτελέσματα των παραπάνω δύο μελετών αλλά και προτάσεις των συμμετεχόντων στην κεφαλαιαγορά. Όπως επισημαίνεται, είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο νομοθέτημα να λαμβάνονται υπόψη οι όποιες ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των προϊόντων και των δυνατοτήτων εμπορίας τους, ώστε να ενισχύεται η επιτυχία του εγχειρήματος. Σημειώνεται όμως επίσης και ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στην Ευρώπη, που είτε είναι ανενεργά, είτε παρήκμασαν μη μπορώντας να μετεξελιχθούν, είτε έχασαν το όποιο οικονομικό ενδιαφέρον. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σε έγγραφό της και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το ΧΑΑ εκπονείται μελέτη για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κατσαφάδου με την οποία έχει επισημάνει ότι η θετική εισήγηση του ΧΑΑ για την προοπτική δημιουργίας Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων έχει κινητοποιήσει φορείς του Πειραιά, της πόλης που φιλοξενούσε στην αρχή του αιώνα το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων. Ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι η πόλη του Πειραιά δικαιωματικά, διεκδικεί τη φιλοξενία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων διότι αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων και υπάρχει πρόθεση από το ΕΒΕΠ να διαθέσει χώρο για τη στέγαση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και γιατί η προοπτική αυτή έχει τη στήριξη της πόλης.
19/06/2013 - 21:36

Νέα συνάντηση αυριο θα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Νέα συνάντηση αυριο θα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί Και νέα συνάντηση αυριο 20/06/2013 στις 20:30 θα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί διότι δεν έχουν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ .
19/06/2013 - 19:45

Νοσοκομεία που κλείνουν προειδοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ

Νοσοκομεία που κλείνουν προειδοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο «Πολυκλινική», στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Σωκράτους, στην Ομόνοια θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη στις 10 το πρωί οι εργαζόμενοι διαμαρτυρόμενοι για «την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του νοσοκομείου», με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, την κατάργησή του. Να μην αποτολμήσει κλείσιμο νοσοκομείων καλεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας, προειδοποιώντας ότι «η κοινωνία ήδη έχει φορτιστεί στο έπακρο με τις μαύρες τηλεοπτικές οθόνες και είναι βέβαιο πως θα εξεγερθεί εάν διαπιστώσει πως μπαίνουν λουκέτα σε υπηρεσίες υγείας». Ο κ. Βαρνάβας αναφέρει ότι συνιστά κακουργηματική πράξη το κλείσιμο κρεβατιών, τμημάτων και ολόκληρων νοσοκομείων όταν η οικονομική κρίση έχει αυξήσει κατά 40% την προσέλευση ασθενών στο ΕΣΥ, οι άνεργοι και ανασφάλιστοι έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και χιλιάδες παιδιά δεν έχουν μένουν εμβολιαστεί. πηγη:ΑΠΕ
19/06/2013 - 18:24

Πλήρες αδιέξοδο στην Συγκυβέρνηση

Πλήρες αδιέξοδο στην Συγκυβέρνηση Πλήρες είναι πλέον το αδιέξοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιευει το ΒΗΜΑ λίγο πριν αρχίσει η απογευματινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κυβερνητικής κρίσης, αν και υπήρχαν ψύχραιμα στελέχη και από τις τρεις πλευρές που ελπίζουν σε συμβιβασμό την ύστατη στιγμή. Η κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες ώρες και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι οδεύουμε ολοταχώς προς εκλογική αναμέτρηση ένα μόλις χρόνο μετά τις τελευταίες εκλογές. Η κατάσταση στα κόμματα της συγκυβέρνησης Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί αναστάτωση και ο Πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος από τις εξελίξεις, ενώ όπως μεταδίδουν στενοί του συνεργάτες, είναι πλέον αποφασισμένος για όλα, αλλά και τόσο απαισιόδοξος. Μάλιστα, ο ίδιος επικοινώνησε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βήματος, στις δέκα το βράδυ της Τρίτης, με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Ευ. Βενιζέλο. Ο κ. Σαμαράς, μετά τη συνάντησή του με την τρόικα, τηλεφώνησε στον κ. Βενιζέλο σε μια ύστατη προσπάθεια να εξευρεθεί λύση, αλλά διαπίστωσε και πάλι αδιέξοδο. Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον αναφέρουν ότι έχουν ήδη κατατεθεί τρία εναλλακτικά σενάρια στους κυβερνητικούς εταίρους, οι οποίοι όμως τα έχουν απορρίψει, χωρίς πειστικά, όπως λένε, επιχειρήματα. «Εμείς δεν φέρουμε πλέον καμία ευθύνη, για ότι συμβεί από δω και πέρα. Έχουμε κάνει κάθε δυνατή παραχώρηση» λένε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ενώ στο επιτελείο του Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει και γίνονται δεύτερες σκέψεις για τις πραγματικές προθέσεις του κ. Βενιζέλου και του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, του κ. Φ. Κουβέλη. Μάλιστα, συνομιλητές του Πρωθυπουργού σημειώνουν, ότι η ΕΡΤ, όπως φαίνεται, είναι το πρόσχημα και υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, να πληγεί ο κ. Σαμαράς. Παράλληλα, αναφέρουν ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ΕΡΤ, αφού το ΠαΣοΚ και η ΔΗΜΑΡ, ζητάνε να ανακληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά όλες τις ΔΕΚΟ. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει» λένε με ένταση υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και διευκρινίζουν ότι τις τελευταίες ημέρες, «παίζονται διάφορα περίεργα παιχνίδια από ορισμένους» που δεν δικαιολογούνται, καθώς μετά από ένα χρόνο επίπονης προσπάθειας άρχισε να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ.
19/06/2013 - 18:04

Συνεδριάζει αύριο το ΣτΕ για την ΕΡΤ

Συνεδριάζει αύριο το ΣτΕ για την ΕΡΤ Συνέρχεται αύριο, στις 16:00, κεκλεισμένων των θυρών, η επιτροπή αναστολών της Ολομέλειας του ΣτΕ Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εξετάσει την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, με την οποία ζητείται να ανασταλεί η από 11.6.2013 απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Σ. Κεδίκογλου για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Η επιτροπή αναστολών είναι 5μελής. Πρόεδρός της είναι ο Κων. Μενουδάκος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας, Κ. Κουσούλης, ενώ τα άλλα τρία μέλη είναι σύμβουλοι Επικρατείας. Η απόφαση του ΣτΕ δεν αποκλείεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2013. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημοσιευθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
19/06/2013 - 12:00

Σε διαβούλευση ο νέος Κώδικας Συμβολαιογράφων

Σε διαβούλευση ο νέος Κώδικας Συμβολαιογράφων Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε χθες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποίηση του ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογραφών" και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει «το Βήμα», οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται ετησίως με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό 20% των κενών θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 20%, εφόσον το υπόλοιπο είναι από 0,6 και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Με μετάθεση καλύπτονται οι θέσεις που εκκενώνονται πρώτες. Όσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος. Δείτε εδώ την δημόσια διαβουλευση για τον κώδικα συμβολαιογράφων
18/06/2013 - 08:14

Ποια νοσοκομεία κλείνουν το 2013

Ποια νοσοκομεία κλείνουν το 2013 Απαίτηση της τρόικας είναι να κλείσουν νοσοκομεία που παρουσιάζουν χαμηλή πληρότητα. Σύμφωνα με το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ του υπουργείου Υγείας κλείνουν νοσοκομεία της χώρας. Τα νοσοκομεία που κλείνουν άμεσα είναι τα Νοσοκομείο Αγίας Βαρβάρας,η Πολυκλινική στην Ομόνοια, το νοσοκομείο Πατησίων,το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Ελένη».Τα παραπάνω νοσοκομεία εκτιμάται πως τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν μπορούν να εξυπηρετηθούν από άλλα νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά. Το προσωπικό σχεδιάζεται να μεταταχθεί στα ποιο κοντινά νοσοκομεία. Στην συνέχεια κλείνουν τα νοσοκομεία στους νομούς Αργολίδος, Μεσσηνίας και Ηλείας καθώς εκτιμάται πως οι περιοχές αυτές μπορούν να εξυπηρετούνται από τα μεγάλα νοσοκομεία όπως είναι του Πύργου και της Τρίπολης. Η πρώτη φάση της αναδιάρθρωσης, που θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013 , προβλέπει τη συγχώνευση περίπου 330 κλινικών και των 500 εργαστηρίων που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού. Ποια νοσοκομεία κλείνουν το 2013 Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, ΛοιμωδώνΓενικό Νοσοκομείο Καρύστου, ΚύμηςΓενικό Νοσοκομείο Κρεστένων, Ληξουρίου, Μολάων, Καλαβρύτων, ΚυπαρισσίαςΓενικό Νοσοκομείο Νεάπολης.
Σελίδα 1 από 25

Η Επικαιρότητα Τώρα